Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

konsolidacja procedur kontroli postępowania podatkowego

  • 25.10.2016Stawki podatków. Co szykuje nam MF?
    Interpelacja nr 6509 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia i uproszczenia podatków
    • 16.02.2011WSA: Prawo do odliczenia VAT przez spółkę przejmującą nie zależy od korekty faktur
      Z uzasadnienia: Określenie w fakturze jako nabywcy spółki przejętej, nie wyłącza praw spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczanego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura a więc - dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury ale przede wszystkim data przekształcenia prawnego podmiotu umowy sprzedaży. Zatem, spółce przejmującej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony od faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po dniu połączenia spółek bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi, towaru. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest wystawienie w takim przypadku not korygujących na dane nabywcy usługi, towaru.