Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 05.02.2007Sprzedaż akcji nabytych w spadku
  Pytanie: W tym roku dokonałam sprzedaży akcji X S.A. nabytych w drodze spadku po zmarłym mężu. Czy mam obowiązek zapłaty podatku dochodowego od zbycia tych akcji?
  • 22.01.2007Kwartalne opłacanie zaliczek i ryczałtu
   Pytanie: jakie są zasady opłacania zaliczek kwartalnych i ryczałtu kwartalnego w 2007 r.?
   • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
    Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.
    • 21.11.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
     Pytanie: Czy płacąc w 2007 roku podatek dochodowy od osób fizycznych w formie liniowej oraz korzystając z uproszczonej formy płacenia zaliczek, w przypadku gdy w roku 2005 działalność gospodarcza nie była prowadzona przez cały rok, wysokość zaliczki musi być wyliczona proporcjonalnie do ilości miesięcy prowadzenia działalności?
     • 15.11.2006Za listopad zaliczka na podatek podwójna
      Pytanie: Z jakiego przepisu wynika obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad? Czy obowiązek ten dotyczy również firm płacących podatek liniowy 19%? Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć tego obowiązku?
      • 25.10.2006Opodatkowanie usług agroturystycznych
       Agroturystyka staje się coraz popularniejszą formą wypoczynku, jednak pamiętać należy, że dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych działalność ta może nie być obojętna podatkowo. Podejmując decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług agroturystycznych warto zapoznać się z możliwościami rozliczenia z fiskusem, formami opodatkowania czy też warunkami zwolnienia podatkowego.
       • 10.07.2006Możliwość skorzystania z opodatkowania według skali podatkowej i stałą stawką 19% w ciągu tego samego roku podatkowego
        Pytanie: W dniu 31 maja 2006 r. zakończyłem indywidualną działalność gospodarczą, z której opłacałem podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki liniowej 19%. Z dniem 1 czerwca 2006 r. rozpocząłem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, natomiast uzyskany dochód opodatkowuje podatkiem dochodowym według skali podatkowej. Czy po zakończeniu w trakcie roku działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym nową rozpoczętą działalność można opodatkować na zasadach ogólnych wg skali?
        • 22.06.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
         Uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przewiduje zarówno Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm.; dalej: CIT), jak i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm., dalej: PIT). Forma ta tym różni się od ogólnych zasad wpłacania zaliczek, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 PIT i art. 25 ust. 1 CIT). Zamiast tego, zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT i art. 25 ust. 6 CIT, podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w stałej wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:
         • 08.06.2006Optymalne sposoby postępowania z zapasami towarów pozostałymi przed likwidacją działalności
          Istotą prowadzenia działalności gospodarczej, jest zysk dla właścicieli, bądź zwiększanie wartości firmy. Rzadko z góry przewiduje się, że za jakiś czas firma zostanie zlikwidowana. W praktyce, wyróżnia się trzy rodzaje problemów, które mogą początkować kryzys w przedsiębiorstwie. To ryzyka operacyjne, finansowe i organizacyjne. Znane jest wiele metod, które mają na celu wcześniejsze zdiagnozowanie pojawiających się problemów. W dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach czuwa się nad planowaniami finansowymi, optymalizacjami podatkowymi, oraz nad odpowiednim zarządzaniem towarami, usługami oraz kapitałem ludzkim. Menedżment śledzi ruchy kosztów, oraz bada sprawozdania finansowe. Mimo to, likwidacje firm mają miejsce. Warunki makro, mezzo lub mikro ekonomiczne porównywalne są do środowiska naturalnego, w którym zwyciężają silniejsi, a przegrywają słabsi.
          • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
           Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
           • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
            Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
            • 24.04.2006Wspólnicy spółki jawnej i prawo do opodatkowania podatkiem liniowym
             Pytanie podatnika Czy wspólnicy spółki jawnej, będący jednocześnie zatrudnionymi na umowę o pracę członkami zarządu sp. z o.o., mają możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej na zasadach określonych w art. 30c updof?
             • 10.04.2006Zmiana formy prawnej a kontynuacja metody amortyzacji
              Pytanie podatnika: Ustalenie stawek amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
              • 05.04.2006Wniesienie do spółki cywilnej elementów majątku drugiej firmy a zmiana formy prowadzenia działalności
               Pytanie podatnika: Ustalenie wartości początkowej dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
               • 19.03.2006Dwa różne zeznania podatkowe - na jednym nadpłata, na drugim podatek do zapłaty
                Składam w tym roku dwa roczne rozliczenia podatkowe – jedno uwzględniające dochody z pracy, drugie dotyczące dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem liniowym 19%. Z zeznania dotyczącego pracy wynika, że mam dopłacić podatek. Z zeznania dotyczącego działalności gospodarczej mam podatek do zwrotu, w wysokości większej niż podatek do zapłaty. Czy możliwe jest potrącenie tych kwot, czy też powinienem dopłacić podatek wynikający z jednego zeznania i czekać na zwrot drugiego podatku?
                • 08.03.2006Podatek według stawki 19%, dochody z pracy i ulga remontowa
                 Pytanie: Zwracam się z prośba o pomoc, ponieważ nigdzie nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Prowadzę działalność, dla której wybrałem opodatkowanie 19%. Jednocześnie pracuję. Chciałbym skorzystać z ulgi remontowej, ponieważ wydałem na remont w 2005 roku dość sporą kwotę. Jednak usłyszałem, że nie mam takiego prawa, ponieważ jestem opodatkowany podatkiem liniowym. Czy tak jest faktycznie? Czy mogę liczyć na podanie przepisów, które to regulują?
                 • 08.02.2006Interpretacja U.S.XIII-415/9/49/05 z dnia 01.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Suwałkach
                  Pytanie podatnika: Czy powinnam w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę swojego męża, przy sporządzaniu listy płac odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną? Czy po zakończeniu roku należy wystawić mężowi informację PIT-11?
                  • 16.01.2006Nie przegap dwudziestego stycznia
                   20.01.2006 r. mija termin, aby zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania i/lub prowadzonej rachunkowości na rok 2006. Brak zawiadomienia będzie oznaczał, że podatnik nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.
                   • 27.12.2005Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym
                    Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.
                    • 26.12.2005Dochody z dwóch źródeł, ulga tylko z jednego
                     Pytanie: Rozpocząłem w 2005 r. działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Przez pewien czas jednocześnie pracowałem, a od sierpnia już tylko prowadzę działalność. W miesiącach wrześniu i październiku poniosłem wydatki na remont swojego mieszkania (nie rozliczane w ramach działalności gospodarczej). Czy mogę skorzystać z ulgi remontowej?
                     • 06.12.2005Zaliczka za listopad - deklaracja normalnie, wpłata podwójna
                      Jak to jest z tą podwójną zaliczką za listopad. Czy ją należy gdzieś wykazać w deklaracji czy tylko wpłacić? Czy są jakieś różnice pomiędzy ryczałtowcami a płacącymi podatek na zasadach ogólnych?
                      • 11.10.2005Interpretacja DG/415-IX/44-9b/05 z dnia 24.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
                       Pytanie podatnika: Czy uzyskany dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w 2005 r. budynku (majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - po likwidacji tej działalności) należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L w miesiącu sprzedaży?
                       • 21.09.2005Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                        Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);

                       « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]