Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
  Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
  • 24.04.2006Wspólnicy spółki jawnej i prawo do opodatkowania podatkiem liniowym
   Pytanie podatnika Czy wspólnicy spółki jawnej, będący jednocześnie zatrudnionymi na umowę o pracę członkami zarządu sp. z o.o., mają możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej na zasadach określonych w art. 30c updof?
   • 10.04.2006Zmiana formy prawnej a kontynuacja metody amortyzacji
    Pytanie podatnika: Ustalenie stawek amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
    • 05.04.2006Wniesienie do spółki cywilnej elementów majątku drugiej firmy a zmiana formy prowadzenia działalności
     Pytanie podatnika: Ustalenie wartości początkowej dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
     • 19.03.2006Dwa różne zeznania podatkowe - na jednym nadpłata, na drugim podatek do zapłaty
      Składam w tym roku dwa roczne rozliczenia podatkowe – jedno uwzględniające dochody z pracy, drugie dotyczące dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem liniowym 19%. Z zeznania dotyczącego pracy wynika, że mam dopłacić podatek. Z zeznania dotyczącego działalności gospodarczej mam podatek do zwrotu, w wysokości większej niż podatek do zapłaty. Czy możliwe jest potrącenie tych kwot, czy też powinienem dopłacić podatek wynikający z jednego zeznania i czekać na zwrot drugiego podatku?
      • 08.03.2006Podatek według stawki 19%, dochody z pracy i ulga remontowa
       Pytanie: Zwracam się z prośba o pomoc, ponieważ nigdzie nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Prowadzę działalność, dla której wybrałem opodatkowanie 19%. Jednocześnie pracuję. Chciałbym skorzystać z ulgi remontowej, ponieważ wydałem na remont w 2005 roku dość sporą kwotę. Jednak usłyszałem, że nie mam takiego prawa, ponieważ jestem opodatkowany podatkiem liniowym. Czy tak jest faktycznie? Czy mogę liczyć na podanie przepisów, które to regulują?
       • 08.02.2006Interpretacja U.S.XIII-415/9/49/05 z dnia 01.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Suwałkach
        Pytanie podatnika: Czy powinnam w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę swojego męża, przy sporządzaniu listy płac odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną? Czy po zakończeniu roku należy wystawić mężowi informację PIT-11?
        • 16.01.2006Nie przegap dwudziestego stycznia
         20.01.2006 r. mija termin, aby zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania i/lub prowadzonej rachunkowości na rok 2006. Brak zawiadomienia będzie oznaczał, że podatnik nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.
         • 27.12.2005Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym
          Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.
          • 26.12.2005Dochody z dwóch źródeł, ulga tylko z jednego
           Pytanie: Rozpocząłem w 2005 r. działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Przez pewien czas jednocześnie pracowałem, a od sierpnia już tylko prowadzę działalność. W miesiącach wrześniu i październiku poniosłem wydatki na remont swojego mieszkania (nie rozliczane w ramach działalności gospodarczej). Czy mogę skorzystać z ulgi remontowej?
           • 06.12.2005Zaliczka za listopad - deklaracja normalnie, wpłata podwójna
            Jak to jest z tą podwójną zaliczką za listopad. Czy ją należy gdzieś wykazać w deklaracji czy tylko wpłacić? Czy są jakieś różnice pomiędzy ryczałtowcami a płacącymi podatek na zasadach ogólnych?
            • 11.10.2005Interpretacja DG/415-IX/44-9b/05 z dnia 24.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
             Pytanie podatnika: Czy uzyskany dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w 2005 r. budynku (majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - po likwidacji tej działalności) należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L w miesiącu sprzedaży?
             • 21.09.2005Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych
              Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);

             « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]