Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 19.12.2011Zaliczki kwartalne nie dla kadego rozpoczynajcego dziaalno
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca od listopada 2006 r. prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz. Od padziernika 2008 r. do maja 2010 r. dziaalno ta pozostawaa w zawieszeniu. W maju 2010 r. dziaalno ta zostaa formalnie zlikwidowana. W padzierniku 2011 r. Wnioskodawca ma zamiar ponownie rozpocz prowadzenie (indywidualnie) dziaalnoci gospodarczej, z ktrej dochody opodatkowane bd tzw. 19% podatkiem liniowym. Czy rozpoczynajc now dziaalno Wnioskodawca moe zgosi w urzdzie skarbowym decyzj o wyborze wpacania zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych?
  • 16.12.2011Opodatkowanie przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej
   Pytanie podatnika: Jak ustali rdo przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej oraz moliwoci opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wsplnika spki komandytowo-akcyjnej bdcego akcjonariuszem, obowizku odprowadzania zaliczek oraz okrelenia podstawy opodatkowania.
   • 27.10.2011Ulga prorodzinna nie dla rolnika i ryczatowca
    Interpelacja nr 24237 do ministra finansw w sprawie ograniczenia zasady rwnoci w ulgach podatkowych dla rodzin
    • 19.10.2011Dochd z agroturystyki nie zawsze bez PIT
     Pytanie: Jestem na rencie i prowadz dziaalno agroturystyczn na terenie gospodarstwa rolnego, ktre jest moj wasnoci. Posiadam 5 pokoi, w tym 6-7 miejsc noclegowych. Podpisaam umow z firm budowlan na wynajem 3 pokoi na rzecz jej pracownikw za sta miesiczn odpatnoci. Umowa zostaa podpisana na czas nieokrelony z moliwoci wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesicznego okresu wypowiedzenia. Czy musz zgosi t umow w urzdzie skarbowym i opaca podatek dochodowy? Czy jest to dalej dziaalno w ramach gospodarstwa rolniczego, od ktrej nie opaca si podatku?
     • 18.10.2011Wystpienie wsplnika ze spki cywilnej a PIT
      Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowizana jako podatnik opodatkowa ca nadwyk przychodu ponad zwracany wkad wniesiony do spki?
      • 29.09.2011Zawiadomienie o likwidacji dziaalnoci a zaliczki
       Przepis art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem tosamoci podmiotowej w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. Obowizek stosowania uproszczonej formy wpacania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych przez cay rok podatkowy, nie moe mie miejsca w przypadku, gdy osoba fizyczna zlikwidowaa dziaalno gospodarcz prowadzon w formie spki jawnej, a nastpnie rozpocza prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w innej formie organizacyjnej, tj. w ramach spki cywilnej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
       • 07.09.2011Mona by jednoczenie ryczatowcem i liniowcem
        Pytanie podatnika: Czy istnieje moliwo jednoczesnego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej zryczatowanym podatkiem dochodowym oraz dziaalnoci w formie spki cywilnej opodatkowanej podatkiem liniowym?
        • 09.06.2011Podatek liniowy poprawi sytuacj Wgier
         Wprowadzenie liniowej stopy podatkowej przynioso wgierskim podatnikom znaczc ulg. Dziki nowej stawce podatku (16%), tzw. „Dzie Wolnoci Podatkowej” przypada na Wgrzech 9 dni wczeniej ni w zeszym roku – wynika z opublikowanej przez Instytut Kociuszki „Analizy obcie podatkowych typowych grup pracownikw w Unii Europejskiej”, opracowanej przez paryski Institut conomique Molinari. Podatek liniowy wprowadzono na Wgrzech 1 stycznia 2011 r.
         • 12.05.2011Amortyzacja mieszkania zakupionego na rynku wtrnym
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje zakup lokalu mieszkalnego, ktry zostanie przeznaczony (czciowo) na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Lokal mieszkalny zostanie zakupiony na rynku wtrnym, zosta oddany w uytkowanie w 2003 r., forma wasnoci - hipoteczna (ksiga wieczysta). Czy susznym bdzie zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokoci 10% rocznie wartoci mieszkania (przy zaoeniu, e okres amortyzacji nie bdzie krtszy ni 10 lat)?
          • 09.05.2011Warto towarw nabytych w spadku nie moe by kosztem
           Pytanie podatnika: W padzierniku 2010 r. zmar maonek Wnioskodawczyni, prowadzcy jednoosobowo dziaalno gospodarcz. Spadkobiercy zmarego podjli decyzj, e dziaalno gospodarcz bdzie kontynuowaa ona zmarego, tj. Wnioskodawczyni. Na dzie mierci ma Wnioskodawczyni sporzdzia remanent towarw, materiaw, wyrobw i powiadomia urzd skarbowy o jego wysokoci, jak rwnie o kontynuowaniu dziaalnoci. Czy, remanent towarw handlowych, materiaw, wyrobw bdzie kosztem przy ustalaniu dochodu za 2010 r. w firmie Wnioskodawczyni?
           • 29.04.2011Ograniczenie wsplnoci majtkowej nie wyklucza wsplnego rozliczenia maonkw
            Pytanie: Jestemy maestwem od kilkunastu lat. Od pocztku maestwa istniaa pomidzy nami wsplno majtkowa. Dopiero w listopadzie ubiegego roku zawaram wraz z mem notarialn umow o ograniczeniu wsplnoci ustawowej. Czy pomimo zawarcia tej umowy mog rozliczy si wsplnie z maonkiem za 2010 rok?
            • 01.04.2011Idzie lepsze
             Warto czasem czeka na dobre wiadomoci. Bo kto czeka, ten si doczeka. Ile to razy pisaem, e bdzie lepiej. I co? I prosz bardzo! Od przyszego roku bdzie w kocu podatek liniowy. Komisja sejmowa Przyjazne Pastwo wzia si wreszcie do roboty i pod n posza ustawa o podatku VAT. Jednak dao si uproci. Jak si chce to mona opisa podatek na trzech stronach.
             • 02.03.2011Ulga prorodzinna: Stypendium jest dochodem dziecka
              Pytanie: Mj syn ma 21 lat i studiuje dziennie na politechnice. W ubiegym roku otrzyma z urzdu marszakowskiego stypendium w kwocie 5000 z. Stypendium zostao wypacone jednorazowo i pomniejszone o zaliczk na podatek dochodowy. By to jedyny dochd jaki syn otrzyma w 2010 r. Czy w tej sytuacji mog odliczy w zeznaniu podatkowym ulg prorodzinn?
              • 16.02.2011Najem uytkowy mona zamieni na prywatny
               Pytanie podatnika: Od 2009 roku Wnioskodawczyni wynajmuje trzy lokale usugowe w ramach dziaalnoci gospodarczej. Wybraa jako form opodatkowania podatek liniowy wg stawki 19% zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a nastpnie od 2010 roku podatek na zasadach oglnych. Czy Wnioskodawczyni moe zlikwidowa dziaalno gospodarcz w ramach ktrej wynajmuje lokale i rozpocz tzw. „prywatny” najem tych lokali opodatkowujc go zryczatowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
               • 19.01.2011Ulga rodzinna rwnie na studenta
                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zoya wsplnie z mem zeznanie podatkowe PIT-37. W zeznaniu tym odliczya ulg prorodzinn na penoletnie dziecko, urodzone dnia 13 padziernika 1985 r., studiujce w dwch etapach: w lutym crka ukoczya studia licencjackie, zdaa egzamin i zostaa przyjta na studia magisterskie, ktre rozpocza od padziernika. Czy ulga prorodzinna na penoletnie dziecko, studiujce w dwch etapach (studia licencjackie i studia magisterskie) przysuguje w penej wysokoci (tj. w kwocie 1.112,04 z za 12 miesicy), czy tylko za 5 miesicy (stycze, luty, padziernik, listopad, grudzie)?
                • 17.01.2011Nadmiar regulacji prawnych szkodzi przedsibiorcom
                 Interpelacja nr 19701 do ministra finansw w sprawie reformy finansw publicznych
                 • 13.01.2011Rzd nie rozwaa wprowadzenia podatku liniowego
                  Interpelacja nr 19455 do ministra finansw w sprawie sytuacji finansw publicznych i podatku liniowego
                  • 14.12.2010Podatek od energii elektrycznej bdzie doliczany do rachunkw za prd?
                   Samorzdy maj zyska rodki na remont sieci energetycznych dziki wprowadzeniu lokalnego podatku od energii elektrycznej – proponuje Platforma Obywatelska. Now danin paciliby mieszkacy w rachunkach za prd. Pomys krytykuj przedsibiorcy z Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan.  
                   • 25.11.2010Nieodpatne przekazanie: Wycofanie pawilonu handlowego ze spki cywilnej
                    Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku zaprzestania uywania i wycofania z dziaalnoci gospodarczej pawilonu handlowego czynno ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jeli czynno wycofania z dziaalnoci gospodarczej pawilonu handlowego bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem VAT to wg jakiej stawki i od jakiej wartoci?
                    • 17.11.2010NSA: Umowa o prac nie zawsze wyklucza podatek liniowy
                     Zawarty w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych zwrot normatywny "odpowiadajcy czynnociom" odnosi si do przychodw ze wiadczenia usug na rzecz byego lub obecnego pracodawcy, ktre s takie same (tosame) jak czynnoci, ktre podatnik lub co najmniej jeden ze wsplnikw wykonywa w ramach stosunku pracy lub spdzielczego stosunku pracy. Omawiany zwrot normatywny naley odnie do faktycznie wykonywanych przez pracownika czynnoci powierzonych mu przez pracodawc w ramach umowy o prac lub spdzielcz umow o prac.
                     • 03.11.2010Skd wzi milion dzieci? Z Wgier.
                      Polak, Wgier dwa bratanki, i do bitki i do reform. Troch bez rymu? Troch tak. Wgry walcz z najwikszym od lat kryzysem. Rzd robi co moe, a jak nie moe, to te robi. I to jest wanie problem. Bo jak minister pracy Jolanta Fedak podejrzy niektre pomysy braci Wgrw na reform finansw publicznych, to mamy pozamiatane.
                      • 11.10.2010PKPiR: Ksigowanie zwrotu przeterminowanych towarw do dostawcy
                       Pytanie podatnika: Czy postpilimy prawidowo ujmujc faktur korygujc dotyczc zwrotu towaru zakupionego w 2009 roku w styczniu 2010, czyli w momencie faktycznego zwrotu przedmiotowych towarw handlowych?
                       • 04.10.2010Opodatkowanie dochodw uzyskanych w trakcie likwidacji spki jawnej
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca wsplnie z on prowadzi dziaalno gospodarcz w formie spki jawnej, w ktrej posiada 10% udziaw, a ona 90%. Oboje rozliczali dochody z prowadzonej dziaalnoci podatkiem liniowym 19%. W grudniu 2009 r. ona zmara. W umowie spki nie byo zapisu, e w wypadku mierci wsplnika spka nie ulega rozwizaniu, a na jego miejsce wstpuje spadkobierca. W zwizku z powyszym, spka zostaa postawiona w stan likwidacji, zosta powoany likwidator i sporzdzony remanent na dzie rozpoczcia likwidacji. Jeeli w trakcie likwidacji podmiot bdzie przynosi dochody, to w jaki sposb paci podatek dochodowy od osb fizycznych?
                        • 01.10.2010Wynajem nieruchomoci: Czynny podatnik VAT nie skorzysta ze zwolnienia
                         Pytanie podatnika: Czy prowadzc dziaalno gospodarcz (rozliczan podatkiem liniowym, patnik VAT) Wnioskodawca moe korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie najmu nieruchomoci niezwizanej z prowadzon dziaalnoci gospodarcz?
                         • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                          Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
                          • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                           Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczce projektu zostay sfinansowane w 100% zaliczki to w ktrym momencie 15% wartoci faktury powinny by dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeli te wydatki byy poczynione w 2009 r. a do koca kwietnia Wnioskodawca zoy zeznanie podatkowe a refundacj otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygowa zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansowa zakupy dotyczce projektu a pniej skada wniosek o refundacj - czy w tej sytuacji powinien odnosi wszystkie koszty na bieco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robic korekt kosztw?
                           • 23.06.2010Praca dla byego pracodawcy nie zawsze bez stawki liniowej
                            Pytanie podatnika: Czy w 2010 r. i nastpnych latach bdzie mia prawo stosowania zasad opodatkowania dochodw uzyskiwanych z tytuu dziaalnoci gospodarczej, okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, tj. wg stawki 19%?
                            • 10.06.2010Skutki podatkowe wystpienia wsplnika ze spki cywilnej
                             Wystpienie wsplnika ze spki cywilnej i wicy si z tym faktem zwrot przypadajcego temu wsplnikowi majtku spki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegajcego opodatkowaniu, gdy dochody uzyskane dla spki w czasie jej trwania podlegay opodatkowaniu w kadym roku podatkowym. Zobowizanie wystpujcego ze spki wsplnika do uiszczenia podatku dochodowego od spaty udziau majtku spki oznaczaoby opodatkowanie ju wczeniej opodatkowanego majtku – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                             • 12.05.2010Skutki podatkowe otrzymania przedsibiorstwa w formie darowizny
                              Pytanie podatnika: Obecnie jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o prac w przedsibiorstwie prywatnym prowadzonym przez siostr. Jednake zamierza Pan zrezygnowa z pracy i rozpocz wasn dziaalno gospodarcz. Ze wzgldu na prywatne plany siostra prawdopodobnie zdecyduje si darowa Panu prowadzone przedsibiorstwo. Po otrzymaniu darowizny bdzie Pan kontynuowa dziaalno gospodarcz przy uyciu otrzymanych skadnikw. Czy powstanie obowizek zapaty podatku od spadkw i darowizn?
                              • 29.04.2010Przychody z dziaw specjalnych produkcji rolnej a obowizek prowadzenia ksig rachunkowych
                               Teza: Podatnik osigajcy przychody z dziaw specjalnych produkcji rolnej, ma obowizek ustalania dochodu do opodatkowania na podstawie ksig rachunkowych, jeeli jego przychody netto ze sprzedazy towarw i produktw za poprzedni rok obrotowy wyniosy co najmniej rwnowarto w walucie polskiej 1.200.000 EURO.
                               • 28.04.2010Przeznaczenie nieruchomoci firmowych na wynajem prywatny a VAT
                                Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT spowoduje przeniesienie lokali uytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach dziaalnoci gospodarczej do niefirmowego wynajmu?
                                • 29.03.2010Ustalenie wartoci rodka trwaego przy braku dokumentacji
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz (sklep) w lokalu niemieszkalnym wytworzonym we wasnym zakresie. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych warto pocztkowa lokalu dla celw amortyzacji powinna by ustalona wedug kosztw wytworzenia. Czy w sytuacji czciowego braku dokumentw potwierdzajcych poniesione koszty, Wnioskodawczyni moe je okreli „z pamici” i zaliczy do kosztu wytworzenia rodka trwaego?
                                 • 24.03.2010Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku a wsplne rozliczenie maonkw
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni i Jej m w okresie stycze-czerwiec 2009 byli polskimi rezydentami podatkowymi. W ww. okresie maonkowie otrzymywali wynagrodzenie wycznie za prac wykonywan w Polsce, przy czym m Wnioskodawczyni wykonywa prac w Polsce na podstawie umowy o prac z polskim pracodawc, natomiast Wnioskodawczyni wykonywaa prac w Polsce na podstawie umowy o prac z polskim pracodawc oraz miaa podpisan umow o prac ze spk francusk. Maonkowie z dniem 30 czerwca przeprowadzili si na stae do Francji (zmienili rezydencj podatkow na francusk). W okresie od 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. maonkowie nie uzyskali adnych dochodw, ktre podlegayby opodatkowaniu w Polsce. Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do wsplnego rozliczenia z mem za 2009 r.?
                                  • 15.03.2010Orzecznictwo: Produkcja w toku w spisie z natury
                                   Z uzasadnienia: Z treci art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wynika obowizek ujcia w spisie z natury warto rozpocztej, ale niezakoczonej "produkcji w toku" rozumianej jako warto zuytych do niej materiaw (surowcw) podstawowych i pomocniczych, bez uwzgldnienia w jej wartoci usug obcych, czy kosztw pracowniczych. Nie powinno budzi wtpliwoci, i opisany w stanie faktycznym wniosku o udzielenie interpretacji "granulat srebra" jest materiaem (surowcem) podstawowym, wykorzystywanym do wytworzenia wyrobw jubilerskich, ktre to wyroby na dzie sporzdzenia spisu z natury nie zostay ostatecznie wykonane. Tym samym susznie organ przyj, e wydatki poniesione na zakup granulatu srebra, jako wydatek zwizany z przychodem ze sprzeday wyrobw jubilerskich, czciowo przetworzony na koniec roku (z ktrego nie wykonano jeszcze wyrobw jubilerskich), powinien by rozliczony poprzez zastosowanie rnic remanentowych.
                                   • 03.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie spaty udziau wystpujcego wsplnika
                                    Z uzasadnienia: Wystpienie wsplnika ze spki cywilnej i wicy si z tym faktem zwrot przypadajcego temu wsplnikowi majtku spki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegajcego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spki w czasie jej trwania podlegay opodatkowaniu w kadym roku podatkowym. Zobowizanie wystpujcego ze spki wsplnika do uiszczenia podatku dochodowego od spaty udziau majtku spki oznaczaoby opodatkowanie ju wczeniej opodatkowanego majtku.
                                    • 29.01.2010Kiedy mona skorzysta z jednorazowej amortyzacji
                                     Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest zaliczenie do kosztw uzyskania przychodu 2009 r. dokonanej w m-cu kwiecie 2009 r. przez Wnioskodawc jako maego podatnika jednorazowej amortyzacji (do okrelonej w art. 22k ust. 7 wartoci odpisw amortyzacyjnych) rodkw trwaych mieszczcych si w grupie rodzajowej 3-8 klasyfikacji za wyjtkiem samochodw osobowych, zakupionych w 2008 roku, za przyjtych do uytkowania w dniu 24 kwietnia 2009 r. zgodnie z warunkami okrelonymi w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych a w szczeglnoci z wymogami dotyczcymi roku podatkowego, w ktrym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji rodkw trwaych?
                                     • 21.01.2010Rozliczenie roczne: Podatek liniowy nie wyklucza skorzystania z ulg
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe (pomimo rozliczenia jednego miesica podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokona odlicze od dochodu z tytuu wydatkw zwizanych z uytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzysta z ulgi na dzieci?
                                      • 21.01.2010Wsplne opodatkowanie maonkw osigajcych dochody z zagranicy
                                       Pytanie: Mj m osiga dochody wycznie w Niemczech, ja pracuj w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy moemy rozliczy si wsplnie?
                                       • 19.01.2010Ulga rodzinna (prorodzinna)
                                        Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym bdzie bez wtpienia tzw. ulga prorodzinna. W porwnaniu jednak z zeszorocznym zeznaniem zmienia si sposb obliczenia kwoty podlegajcej odliczeniu. Poczwszy od rozliczenia rocznego za 2009 r. odliczeniu od podatku dochodowego podlega kwota stanowica 1/6 kwoty zmniejszajcej podatek okrelonej w pierwszym przedziale skali (tj. 1/6 x 556,02 z = 92,67 z), za kady miesic kalendarzowy, w ktrym podatnik w stosunku do maoletniego dziecka:
                                        • 18.01.2010Rozliczenie roczne 2009 – wsplne rozliczenie z maonkiem lub dzieckiem
                                         Wsplne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatnikw ze wzgldu na sposb obliczania podatku dochodowego od osb fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przewiduj moliwo pomniejszenia podatku o pewn kwot, uwidocznion w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodw osignitych w 2009 r. jest to 556,02 z). Dodatkowo stopa procentowa podatku ronie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wsplnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, e najpierw sumuje si dochody maonkw, nastpnie dzieli przez dwa, od poowy cznych dochodw oblicza si podatek, a uzyskan kwot mnoy si przez dwa. Korzy, jak mona osign przy wsplnym rozliczeniu, najlepiej przedstawi na konkretnym przykadzie.
                                         • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – zacznik PIT/ZG
                                          Poczwszy od zezna dotyczcych roku 2006 podatnicy osigajcy dochody z zagranicy maj obowizek doczania do zeznania formularza PIT/ZG, w ktrym naley wskaza pastwo, z ktrego pochodzi dochd, wysoko tego dochodu, a take ewentualnie wysoko podatku zapaconego za granic.
                                          • 18.01.2010Rozliczenie roczne: Dwa odrbne zeznania za jeden rok podatkowy
                                           Pytanie podatnika: W marcu 2008 r. wnioskodawca zlikwidowa prowadzon dotychczas jednoosobowo dziaalno gospodarcz. Natomiast w lipcu 2008 r. wnioskodawca zaoy now dziaalno gospodarcz w formie spki jawnej, dla opodatkowania dochodw z ktrej wybra tzw. podatek liniowy. Podatnik na koniec roku podatkowego zoy zeznanie PIT-36 (ze wzgldu na zlikwidowan dziaalno) oraz PIT-36L (ze wzgldu na now dziaalno). Urzd Skarbowy wezwa wnioskodawc do zoenia wyjanie w sprawie przesania dwch zezna, a nastpnie stan na stanowisku, e naley wycofa zeznanie PIT-36L. Tak te wnioskodawca postpi. Czy wycofanie zeznania PIT-36L byo zasadne i czy nie spowodowao to utraty prawa do rozliczania prowadzonej dziaalnoci podatkiem liniowym?
                                           • 13.01.2010Ulga prorodzinna na dziecko penoletnie w zeznaniu za 2009 rok
                                            Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych podatnik ma prawo odliczy ulg prorodzinn na kade maoletnie dziecko, w stosunku do ktrego w roku podatkowym:
                                            • 11.11.2009Ksigowanie zakupu gruntu jako towaru handlowego, ksigowanie podatku od nieruchomoci
                                             Pytania: 1. Czy zakup gruntu naley zaliczy w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw do towarw handlowych i wpisa do kolumny 10, a na koniec roku wykaza ich warto w remanencie, jeli wczeniej nie zostan sprzedane? 2. Czy podatek od nieruchomoci naley wpisa do kolumny 13 „pozostae wydatki” i traktowa jako koszt miesica, w ktrym podatek zosta zapacony?
                                             • 29.10.2009Amortyzacja rodkw trwaych zakupionych za pienidze z PUP
                                              Pytanie podatnika: Czy prawidowo ustalono podstawy do naliczania odpisw amortyzacyjnych stanowicych koszty uzyskania przychodw i niestanowicych kosztw uzyskania przychodw?
                                              • 28.09.2009Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w Polsce i w Belgii
                                               Pytanie: Mieszkam w Polsce, tutaj te prowadz dziaalno gospodarcz w formie spki cywilnej opodatkowan podatkiem liniowym. Zamierzam te podj indywidualn dziaalno gospodarcz w Belgii. Czy i w jaki sposb dochody z tej dziaalnoci bd podlegay opodatkowaniu w Polsce?
                                               • 25.09.2009Czy marynarz zatrudniony w Holandii ma prawo do ulgi abolicyjnej?
                                                Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczeglnych rozwizaniach dla podatnikw uzyskujcych niektre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), popularnie zwana ustaw abolicyjn, wprowadzia do ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych tzw. ulg abolicyjn (art. 27g), ktra wyrwnaa obcienia podatkowe wynikajce ze stosowania dwch obowizujcych w umowach metod unikania podwjnego opodatkowania: wyczenia z progresj i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatnikw, ktrzy uzyskiwali dochody z tych krajw, z ktrymi umowa o unikaniu podwjnego opodatkowania nie przewiduje stosowania metody wyczenia z progresj. Ustawa ta dotyczy wic bdzie m.in. podatnikw uzyskujcych dochody, do ktrych ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.