Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 04.02.2009Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
  Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
  • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
   Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
   • 20.01.2009Ostatni moment na podjęcie decyzji
    Podatnicy już doskonale wiedzą, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniła się skala podatkowa, na podstawie której następuje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez podatników w bieżącym roku. Dziś upływa również termin do podjęcia decyzji dotyczącej sposobu opodatkowania naszych dochodów.
    • 15.01.2009Jak zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2008
     Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną, wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Islandią, Finlandią, Holandią, Kazachstanem, Rosją. Z reguły jest to metoda bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd przyjęte rozwiązania umożliwią podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją.
     • 14.01.2009Ulga rodzinna (prorodzinna)
      Jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega ona na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2008 jest to 1173,70 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy, ponieważ art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1 stycznia 2007 r.
      • 08.01.2009Rozliczenie roczne — wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
       Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2008 r. jest to 586,85 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Najlepiej korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, przedstawić na konkretnym przykładzie.
       • 06.01.20092009 - Zmieniają się stawki, składki i podstawy
        Wiele ważnych wskaźników i parametrów uległo zmianie od 1 stycznia 2009 r. Przedstawiamy poniżej zbiorcze zestawienie ważniejszych z nich (podając również kilka wskaźników, które do tej pory nie uległy zmianie, a które często stosujemy).
        • 30.12.2008Liniowy czy według skali — podatki 2009
         Do 20 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby podjąć decyzję dotyczącą wyboru sposobu opodatkowania dochodów w 2009 r. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmieniać sposób opodatkowania. Dotyczy to zarówno osób, które do tej pory opodatkowane były podatkiem jednolitym według stawki 19 proc., jak i tych, którzy do tej pory decydowali się na opodatkowanie według skali podatkowej. Decyzja jest nieco bardziej skomplikowana niż w ubiegłym roku. Dlaczego?
         • 09.12.2008Ulga uczniowska a podatek liniowy
          Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi umniejszyć odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (dawny PIT-4)?
          • 10.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Podatek liniowy wyklucza wspólne rozliczenie
           Okoliczność dokonania przez skarżącego wyboru opodatkowania podatkiem liniowym przesądza o tym, że w pełni stosuje się do niego art. 30c ustawy. Tym samym nie jest on uprawniony do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania, wskazanej w art. 6 ust. 2 p.d.o.f. (wspólne rozliczanie małżonków), ze względu na zastrzeżenie zawarte w ust. 8 tego artykułu. Ten ostatni przepis formułuje bowiem przesłankę "zastosowania" do jednego z małżonków zasad określonych w art. 30c p.d.o.f., nie zaś przesłankę "uzyskiwania dochodów" opodatkowanych podatkiem liniowym. Formuła art. 6 ust. 8 p.d.o.f. dotyczy sytuacji, w której do podatnika ma zastosowanie podatek liniowy określony w art. 30c p.d.o.f., niezależnie od tego, czy uzyskał on w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w tej formie, czy też nie.
           • 23.10.2008Rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą
            Pytanie podatnika: Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce, opodatkowaną podatkiem liniowym. Prowadzę również działalność gospodarczą w Belgii. W jaki sposób powinienem opodatkować dochody z belgijskiej działalności w Polsce?
            • 17.06.2008Co z podatkiem liniowym?
             Interpelacja nr 2290 do ministra finansów w sprawie prac nad podatkiem liniowym
             • 12.06.2008Debata o systemie podatkowym
              – Jeżeli chcemy wyzwolić większą sferę przedsiębiorczości, a zarazem stworzyć z Polski jeden z najbardziej konkurencyjnych krajów w Europie, powinniśmy zmienić obecny system podatkowy na bardziej motywacyjny – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas debaty na temat systemu podatkowego zorganizowanej w Businessman Institute.
              • 28.05.2008Czy konkubent może rozliczyć podatek dochodowy jak samotny rodzic?
               Kawaler mieszkający z konkubiną, który wychowuje dzieci, może rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
               • 15.05.2008Dwie stawki – wątpliwa korzyść?
                Zdaniem Konfederacji Pracodawców przedsiębiorcy płacący obecnie podatek dochodowy według stawki liniowej – zwłaszcza tzw. samozatrudnieni – mogą stracić, jeśli zrezygnują z tej formy opodatkowania i przejdą na rozliczenia według ogólnych zasad licząc na to, że po 1 stycznia 2009 r. zostaną objęci niższą, 18-proc. stawką podatku dochodowego. – Po raz kolejny przedsiębiorcy zostali pominięci przy wprowadzaniu w życie ważnych zmian systemowych – uważa KPP.
                • 23.04.20081000 pytań o podatki – Opodatkowanie najmu podatkiem liniowym
                 Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie usług najmu dotycząca wynajmowania nieruchomości na własny rachunek może być opodatkowana podatkiem liniowym według stawki 19%?
                 • 03.03.2008Podatek liniowy i ulga prorodzinna
                  Pytanie podatnika: Czy w rozliczeniu za 2007 rok Wnioskodawca będzie mógł w zakresie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, skorzystać z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy ma studiującą córkę w wieku do 25 lat, która nie osiąga w 2007 roku dochodów o których mowa w ustawie oraz Wnioskodawca osiąga jednocześnie dochody opodatkowane podatkiem liniowym?
                  • 23.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - poradnik
                   Przebojem podatkowym roku 2007 jest bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2007 jest to 1145,08 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy. Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1.01.2007 r. W związku z wprowadzeniem w trakcie 2007 r. nowej kwoty ulgi nie zmienił się krąg osób uprawnionych i zasady korzystania.
                   • 22.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - odpowiedzi na pytania
                    Otrzymaliśmy wiele pytań od czytelników, dotyczących szczegółowych warunków stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, które powtarzały się najczęściej, wybierając pytania reprezentatywne dla danego problemu.
                    • 22.01.2008Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
                     Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2007 r. jest to kwota 572,54 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Najlepiej korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, przedstawić na konkretnym przykładzie.
                     • 22.01.2008Świadczenie usług na rzecz pracodawcy a podatek liniowy
                      Pytanie podatnika: Czy do dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej, z usług świadczonych na rzecz spółki, której jestem pracownikiem, mam prawo stosować stawkę podatku dochodowego liniowego w wysokości 19%?
                      • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
                       Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
                       • 11.01.2008RPO krytykuje przyznanie ulgi prorodzinnej tylko części podatników
                        Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że adresowanie ulgi z tytułu wychowywania dzieci do grupy podatników wybranych w oparciu o kryterium stosowanej formy opodatkowania narusza konstytucję. Pismo w tej sprawie trafiło do Ministerstwa Finansów.
                        • 05.12.2007ZRP: Ulga prorodzinna dla płatników ryczałtu
                         Związek Rzemiosła Polskiego powtórnie zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów wprowadzających prorodzinną ulgę w podatku dochodowym. ZRP chce, by skarga dotyczyła tylko możliwości korzystania z ulgi przez płatników  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
                         • 19.11.2007Pawlak: Potrzebna poważna dyskusja o liniowym podatku VAT
                          - Trzeba patrzeć na to nie tylko z punktu widzenia prostego rachunku i formularza, ale także z punktu widzenia po prostu życiowych realiów i konsekwencji dla ludzi – powiedział w Sygnałach Dnia Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, odnosząc się do koncepcji ujednolicenia stawek podatku VAT, zapisanej w programie Platformy Obywatelskiej.
                          • 25.10.2007ZRP: Ulga prorodzinna do TK
                           Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do rzecznika praw obywatelskich o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem prezesa związku przyznanie prawa do ulgi prorodzinnej tylko osobom, które rozliczają się w oparciu o skalę podatkową, dyskryminuje pozostałych podatników.
                           • 22.10.2007PO chce likwidacji podatków od zysków kapitałowych
                            Według agencji ISB, Platforma Obywatelska zamierza zlikwidować w tej kadencji Sejmu podatek od zysków z lokat i obligacji oraz podatek od zysków giełdowych. Deklarację taką  złożył Zbigniew Chlebowski odpowiadający za finanse w gabinecie cieni PO.
                            • 09.10.2007Politycy debatowali o gospodarce
                             Politycy pięciu najważniejszych ugrupowań – z wyjątkiem PiS – wzięli udział w debacie gospodarczej zorganizowanej przez Konfederację Pracodawców Polskich i Naczelną Radę Adwokacką. Uczestnicy dyskusji mówili o obecności państwa w gospodarce, wysokości podatków, wsparciu dla najuboższych oraz wprowadzeniu euro.
                             • 27.09.2007Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
                              Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
                              • 24.08.2007Opodatkowanie zysków z zagranicznych giełd
                               Pytanie: Inwestuję na giełdzie. Akcje sprzedaję zarówno na giełdzie polskiej, jak i na giełdzie amerykańskiej. W jaki sposób powinienem opodatkować te zagraniczne dochody?
                               • 24.08.2007Opodatkowanie zysków giełdowych przez osobę zagraniczną
                                Pytanie: Mieszkam w Niemczech, inwestuję na polskiej giełdzie. Czy od dochodów z tego tytułu muszę płacić podatek w Polsce?
                                • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                                 Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                                 • 24.07.2007Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (2)
                                  Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Holandii. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
                                  • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                                   Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
                                   • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
                                    Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
                                    • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
                                     Otrzymaliśmy od Pana Jacka Chołoniewskiego materiał zawierający autorską propozycję reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiązań zawartych w publikowanym artykule.
                                     • 16.05.2007Odpłatne zbycie składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
                                      Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży przedsiębiorstwa przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu obowiązywać będzie stawka 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przychodu oraz czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości można przeznaczyć na cele mieszkaniowe?
                                      • 12.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część IV
                                       Pytanie: Czy przychody z najmu mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?  
                                       • 05.02.2007Sprzedaż akcji nabytych w spadku
                                        Pytanie: W tym roku dokonałam sprzedaży akcji X S.A. nabytych w drodze spadku po zmarłym mężu. Czy mam obowiązek zapłaty podatku dochodowego od zbycia tych akcji?
                                        • 22.01.2007Kwartalne opłacanie zaliczek i ryczałtu
                                         Pytanie: jakie są zasady opłacania zaliczek kwartalnych i ryczałtu kwartalnego w 2007 r.?
                                         • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                                          Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.
                                          • 21.11.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                                           Pytanie: Czy płacąc w 2007 roku podatek dochodowy od osób fizycznych w formie liniowej oraz korzystając z uproszczonej formy płacenia zaliczek, w przypadku gdy w roku 2005 działalność gospodarcza nie była prowadzona przez cały rok, wysokość zaliczki musi być wyliczona proporcjonalnie do ilości miesięcy prowadzenia działalności?
                                           • 15.11.2006Za listopad zaliczka na podatek podwójna
                                            Pytanie: Z jakiego przepisu wynika obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad? Czy obowiązek ten dotyczy również firm płacących podatek liniowy 19%? Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć tego obowiązku?
                                            • 25.10.2006Opodatkowanie usług agroturystycznych
                                             Agroturystyka staje się coraz popularniejszą formą wypoczynku, jednak pamiętać należy, że dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych działalność ta może nie być obojętna podatkowo. Podejmując decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług agroturystycznych warto zapoznać się z możliwościami rozliczenia z fiskusem, formami opodatkowania czy też warunkami zwolnienia podatkowego.
                                             • 10.07.2006Możliwość skorzystania z opodatkowania według skali podatkowej i stałą stawką 19% w ciągu tego samego roku podatkowego
                                              Pytanie: W dniu 31 maja 2006 r. zakończyłem indywidualną działalność gospodarczą, z której opłacałem podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki liniowej 19%. Z dniem 1 czerwca 2006 r. rozpocząłem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, natomiast uzyskany dochód opodatkowuje podatkiem dochodowym według skali podatkowej. Czy po zakończeniu w trakcie roku działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym nową rozpoczętą działalność można opodatkować na zasadach ogólnych wg skali?
                                              • 22.06.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                                               Uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przewiduje zarówno Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm.; dalej: CIT), jak i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm., dalej: PIT). Forma ta tym różni się od ogólnych zasad wpłacania zaliczek, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 PIT i art. 25 ust. 1 CIT). Zamiast tego, zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT i art. 25 ust. 6 CIT, podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w stałej wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:
                                               • 08.06.2006Optymalne sposoby postępowania z zapasami towarów pozostałymi przed likwidacją działalności
                                                Istotą prowadzenia działalności gospodarczej, jest zysk dla właścicieli, bądź zwiększanie wartości firmy. Rzadko z góry przewiduje się, że za jakiś czas firma zostanie zlikwidowana. W praktyce, wyróżnia się trzy rodzaje problemów, które mogą początkować kryzys w przedsiębiorstwie. To ryzyka operacyjne, finansowe i organizacyjne. Znane jest wiele metod, które mają na celu wcześniejsze zdiagnozowanie pojawiających się problemów. W dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach czuwa się nad planowaniami finansowymi, optymalizacjami podatkowymi, oraz nad odpowiednim zarządzaniem towarami, usługami oraz kapitałem ludzkim. Menedżment śledzi ruchy kosztów, oraz bada sprawozdania finansowe. Mimo to, likwidacje firm mają miejsce. Warunki makro, mezzo lub mikro ekonomiczne porównywalne są do środowiska naturalnego, w którym zwyciężają silniejsi, a przegrywają słabsi.
                                                • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                                                 Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                                                 • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
                                                  Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
                                                  • 24.04.2006Wspólnicy spółki jawnej i prawo do opodatkowania podatkiem liniowym
                                                   Pytanie podatnika Czy wspólnicy spółki jawnej, będący jednocześnie zatrudnionymi na umowę o pracę członkami zarządu sp. z o.o., mają możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej na zasadach określonych w art. 30c updof?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »