Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 19.12.2011Zaliczki kwartalne nie dla każdego rozpoczynającego działalność
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca od listopada 2006 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. Od października 2008 r. do maja 2010 r. działalność ta pozostawała w zawieszeniu. W maju 2010 r. działalność ta została formalnie zlikwidowana. W październiku 2011 r. Wnioskodawca ma zamiar ponownie rozpocząć prowadzenie (indywidualnie) działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane będą tzw. 19% podatkiem liniowym. Czy rozpoczynając nową działalność Wnioskodawca może zgłosić w urzędzie skarbowym decyzję o wyborze wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych?
  • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
   Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
   • 27.10.2011Ulga prorodzinna nie dla rolnika i ryczałtowca
    Interpelacja nr 24237 do ministra finansów w sprawie ograniczenia zasady równości w ulgach podatkowych dla rodzin
    • 19.10.2011Dochód z agroturystyki nie zawsze bez PIT
     Pytanie: Jestem na rencie i prowadzę działalność agroturystyczną na terenie gospodarstwa rolnego, które jest moją własnością. Posiadam 5 pokoi, w tym 6-7 miejsc noclegowych. Podpisałam umowę z firmą budowlaną na wynajem 3 pokoi na rzecz jej pracowników za stałą miesięczną odpłatnością. Umowa została podpisana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy muszę zgłosić tą umowę w urzędzie skarbowym i opłacać podatek dochodowy? Czy jest to dalej działalność w ramach gospodarstwa rolniczego, od której nie opłaca się podatku?
     • 18.10.2011Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a PIT
      Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowiązana jako podatnik opodatkować całą nadwyżkę przychodu ponad zwracany wkład wniesiony do spółki?
      • 29.09.2011Zawiadomienie o likwidacji działalności a zaliczki
       Przepis art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem tożsamości podmiotowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obowiązek stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez cały rok podatkowy, nie może mieć miejsca w przypadku, gdy osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej, a następnie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w innej formie organizacyjnej, tj. w ramach spółki cywilnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
       • 07.09.2011Można być jednocześnie ryczałtowcem i liniowcem
        Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz działalności w formie spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem liniowym?
        • 09.06.2011Podatek liniowy poprawił sytuację Węgier
         Wprowadzenie liniowej stopy podatkowej przyniosło węgierskim podatnikom znaczącą ulgę. Dzięki nowej stawce podatku (16%), tzw. „Dzień Wolności Podatkowej” przypada na Węgrzech 9 dni wcześniej niż w zeszłym roku – wynika z opublikowanej przez Instytut Kościuszki „Analizy obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w Unii Europejskiej”, opracowanej przez paryski Institut Économique Molinari. Podatek liniowy wprowadzono na Węgrzech 1 stycznia 2011 r.
         • 12.05.2011Amortyzacja mieszkania zakupionego na rynku wtórnym
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje zakup lokalu mieszkalnego, który zostanie przeznaczony (częściowo) na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Lokal mieszkalny zostanie zakupiony na rynku wtórnym, został oddany w użytkowanie w 2003 r., forma własności - hipoteczna (księga wieczysta). Czy słusznym będzie zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie wartości mieszkania (przy założeniu, że okres amortyzacji nie będzie krótszy niż 10 lat)?
          • 09.05.2011Wartość towarów nabytych w spadku nie może być kosztem
           Pytanie podatnika: W październiku 2010 r. zmarł małżonek Wnioskodawczyni, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą. Spadkobiercy zmarłego podjęli decyzję, że działalność gospodarczą będzie kontynuowała żona zmarłego, tj. Wnioskodawczyni. Na dzień śmierci męża Wnioskodawczyni sporządziła remanent towarów, materiałów, wyrobów i powiadomiła urząd skarbowy o jego wysokości, jak również o kontynuowaniu działalności. Czy, remanent towarów handlowych, materiałów, wyrobów będzie kosztem przy ustalaniu dochodu za 2010 r. w firmie Wnioskodawczyni?
           • 29.04.2011Ograniczenie wspólności majątkowej nie wyklucza wspólnego rozliczenia małżonków
            Pytanie: Jesteśmy małżeństwem od kilkunastu lat. Od początku małżeństwa istniała pomiędzy nami wspólność majątkowa. Dopiero w listopadzie ubiegłego roku zawarłam wraz z mężem notarialną umowę o ograniczeniu wspólności ustawowej. Czy pomimo zawarcia tej umowy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem za 2010 rok?
            • 01.04.2011Idzie lepsze
             Warto czasem czekać na dobre wiadomości. Bo kto czeka, ten się doczeka. Ileż to razy pisałem, że będzie lepiej. I co? I proszę bardzo! Od przyszłego roku będzie w końcu podatek liniowy. Komisja sejmowa Przyjazne Państwo wzięła się wreszcie do roboty i pod nóż poszła ustawa o podatku VAT. Jednak dało się uprościć. Jak się chce to można opisać podatek na trzech stronach.
             • 02.03.2011Ulga prorodzinna: Stypendium jest dochodem dziecka
              Pytanie: Mój syn ma 21 lat i studiuje dziennie na politechnice. W ubiegłym roku otrzymał z urzędu marszałkowskiego stypendium w kwocie 5000 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo i pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Był to jedyny dochód jaki syn otrzymał w 2010 r. Czy w tej sytuacji mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym ulgę prorodzinną?
              • 16.02.2011Najem użytkowy można zamienić na prywatny
               Pytanie podatnika: Od 2009 roku Wnioskodawczyni wynajmuje trzy lokale usługowe w ramach działalności gospodarczej. Wybrała jako formę opodatkowania podatek liniowy wg stawki 19% zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie od 2010 roku podatek na zasadach ogólnych. Czy Wnioskodawczyni może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. „prywatny” najem tych lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
               • 19.01.2011Ulga rodzinna również na studenta
                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni złożyła wspólnie z mężem zeznanie podatkowe PIT-37. W zeznaniu tym odliczyła ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko, urodzone dnia 13 października 1985 r., studiujące w dwóch etapach: w lutym córka ukończyła studia licencjackie, zdała egzamin i została przyjęta na studia magisterskie, które rozpoczęła od października. Czy ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko, studiujące w dwóch etapach (studia licencjackie i studia magisterskie) przysługuje w pełnej wysokości (tj. w kwocie 1.112,04 zł za 12 miesięcy), czy tylko za 5 miesięcy (styczeń, luty, październik, listopad, grudzień)?
                • 17.01.2011Nadmiar regulacji prawnych szkodzi przedsiębiorcom
                 Interpelacja nr 19701 do ministra finansów w sprawie reformy finansów publicznych
                 • 13.01.2011Rząd nie rozważa wprowadzenia podatku liniowego
                  Interpelacja nr 19455 do ministra finansów w sprawie sytuacji finansów publicznych i podatku liniowego
                  • 14.12.2010Podatek od energii elektrycznej będzie doliczany do rachunków za prąd?
                   Samorządy mają zyskać środki na remont sieci energetycznych dzięki wprowadzeniu lokalnego podatku od energii elektrycznej – proponuje Platforma Obywatelska. Nową daninę płaciliby mieszkańcy w rachunkach za prąd. Pomysł krytykują przedsiębiorcy z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.  
                   • 25.11.2010Nieodpłatne przekazanie: Wycofanie pawilonu handlowego ze spółki cywilnej
                    Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku zaprzestania używania i wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jeśli czynność wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT to wg jakiej stawki i od jakiej wartości?
                    • 17.11.2010NSA: Umowa o pracę nie zawsze wyklucza podatek liniowy
                     Zawarty w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot normatywny "odpowiadający czynnościom" odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Omawiany zwrot normatywny należy odnieść do faktycznie wykonywanych przez pracownika czynności powierzonych mu przez pracodawcę w ramach umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.
                     • 03.11.2010Skąd wziąć milion dzieci? Z Węgier.
                      Polak, Węgier dwa bratanki, i do bitki i do reform. Trochę bez rymu? Trochę tak. Węgry walczą z największym od lat kryzysem. Rząd robi co może, a jak nie może, to też robi. I to jest właśnie problem. Bo jak minister pracy Jolanta Fedak podejrzy niektóre pomysły braci Węgrów na reformę finansów publicznych, to mamy pozamiatane.
                      • 11.10.2010PKPiR: Księgowanie zwrotu przeterminowanych towarów do dostawcy
                       Pytanie podatnika: Czy postąpiliśmy prawidłowo ujmując fakturę korygującą dotyczącą zwrotu towaru zakupionego w 2009 roku w styczniu 2010, czyli w momencie faktycznego zwrotu przedmiotowych towarów handlowych?
                       • 04.10.2010Opodatkowanie dochodów uzyskanych w trakcie likwidacji spółki jawnej
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca wspólnie z żoną prowadził działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiadał 10% udziałów, a żona 90%. Oboje rozliczali dochody z prowadzonej działalności podatkiem liniowym 19%. W grudniu 2009 r. żona zmarła. W umowie spółki nie było zapisu, że w wypadku śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu, a na jego miejsce wstępuje spadkobierca. W związku z powyższym, spółka została postawiona w stan likwidacji, został powołany likwidator i sporządzony remanent na dzień rozpoczęcia likwidacji. Jeżeli w trakcie likwidacji podmiot będzie przynosił dochody, to w jaki sposób płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
                        • 01.10.2010Wynajem nieruchomości: Czynny podatnik VAT nie skorzysta ze zwolnienia
                         Pytanie podatnika: Czy prowadząc działalność gospodarczą (rozliczaną podatkiem liniowym, płatnik VAT) Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie najmu nieruchomości niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą?
                         • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
                          Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
                          • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                           Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?
                           • 23.06.2010Praca dla byłego pracodawcy nie zawsze bez stawki liniowej
                            Pytanie podatnika: Czy w 2010 r. i następnych latach będzie miał prawo stosowania zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej, określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg stawki 19%?
                            • 10.06.2010Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej
                             Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                             • 12.05.2010Skutki podatkowe otrzymania przedsiębiorstwa w formie darowizny
                              Pytanie podatnika: Obecnie jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie prywatnym prowadzonym przez siostrę. Jednakże zamierza Pan zrezygnować z pracy i rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ze względu na prywatne plany siostra prawdopodobnie zdecyduje się darować Panu prowadzone przedsiębiorstwo. Po otrzymaniu darowizny będzie Pan kontynuował działalność gospodarczą przy użyciu otrzymanych składników. Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?
                              • 29.04.2010Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
                               Teza: Podatnik osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ma obowiązek ustalania dochodu do opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych, jeżeli jego przychody netto ze sprzedazy towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EURO.
                               • 28.04.2010Przeznaczenie nieruchomości firmowych na wynajem prywatny a VAT
                                Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT spowoduje przeniesienie lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do niefirmowego wynajmu?
                                • 29.03.2010Ustalenie wartości środka trwałego przy braku dokumentacji
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (sklep) w lokalu niemieszkalnym wytworzonym we własnym zakresie. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość początkowa lokalu dla celów amortyzacji powinna być ustalona według kosztów wytworzenia. Czy w sytuacji częściowego braku dokumentów potwierdzających poniesione koszty, Wnioskodawczyni może je określić „z pamięci” i zaliczyć do kosztu wytworzenia środka trwałego?
                                 • 24.03.2010Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku a wspólne rozliczenie małżonków
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni i Jej mąż w okresie styczeń-czerwiec 2009 byli polskimi rezydentami podatkowymi. W ww. okresie małżonkowie otrzymywali wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonywaną w Polsce, przy czym mąż Wnioskodawczyni wykonywał pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą, natomiast Wnioskodawczyni wykonywała pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą oraz miała podpisaną umowę o pracę ze spółką francuską. Małżonkowie z dniem 30 czerwca przeprowadzili się na stałe do Francji (zmienili rezydencję podatkową na francuską). W okresie od 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. małżonkowie nie uzyskali żadnych dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu w Polsce. Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do wspólnego rozliczenia z mężem za 2009 r.?
                                  • 15.03.2010Orzecznictwo: Produkcja w toku w spisie z natury
                                   Z uzasadnienia: Z treści art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika obowiązek ujęcia w spisie z natury wartość rozpoczętej, ale niezakończonej "produkcji w toku" rozumianej jako wartość zużytych do niej materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, bez uwzględnienia w jej wartości usług obcych, czy kosztów pracowniczych. Nie powinno budzić wątpliwości, iż opisany w stanie faktycznym wniosku o udzielenie interpretacji "granulat srebra" jest materiałem (surowcem) podstawowym, wykorzystywanym do wytworzenia wyrobów jubilerskich, które to wyroby na dzień sporządzenia spisu z natury nie zostały ostatecznie wykonane. Tym samym słusznie organ przyjął, że wydatki poniesione na zakup granulatu srebra, jako wydatek związany z przychodem ze sprzedaży wyrobów jubilerskich, częściowo przetworzony na koniec roku (z którego nie wykonano jeszcze wyrobów jubilerskich), powinien być rozliczony poprzez zastosowanie różnic remanentowych.
                                   • 03.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie spłaty udziału występującego wspólnika
                                    Z uzasadnienia: Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.
                                    • 29.01.2010Kiedy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji
                                     Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu 2009 r. dokonanej w m-cu kwiecień 2009 r. przez Wnioskodawcę jako małego podatnika jednorazowej amortyzacji (do określonej w art. 22k ust. 7 wartości odpisów amortyzacyjnych) środków trwałych mieszczących się w grupie rodzajowej 3-8 klasyfikacji za wyjątkiem samochodów osobowych, zakupionych w 2008 roku, zaś przyjętych do użytkowania w dniu 24 kwietnia 2009 r. zgodnie z warunkami określonymi w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności z wymogami dotyczącymi roku podatkowego, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych?
                                     • 21.01.2010Rozliczenie roczne: Podatek liniowy nie wyklucza skorzystania z ulg
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może (pomimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzystać z ulgi na dzieci?
                                      • 21.01.2010Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
                                       Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
                                       • 19.01.2010Ulga rodzinna (prorodzinna)
                                        Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W porównaniu jednak z zeszłorocznym zeznaniem zmienia się sposób obliczenia kwoty podlegającej odliczeniu. Począwszy od rozliczenia rocznego za 2009 r. odliczeniu od podatku dochodowego podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali (tj. 1/6 x 556,02 zł = 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
                                        • 18.01.2010Rozliczenie roczne 2009 – wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
                                         Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2009 r. jest to 556,02 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, najlepiej przedstawić na konkretnym przykładzie.
                                         • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
                                          Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
                                          • 18.01.2010Rozliczenie roczne: Dwa odrębne zeznania za jeden rok podatkowy
                                           Pytanie podatnika: W marcu 2008 r. wnioskodawca zlikwidował prowadzoną dotychczas jednoosobowo działalność gospodarczą. Natomiast w lipcu 2008 r. wnioskodawca założył nową działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, dla opodatkowania dochodów z której wybrał tzw. podatek liniowy. Podatnik na koniec roku podatkowego złożył zeznanie PIT-36 (ze względu na zlikwidowaną działalność) oraz PIT-36L (ze względu na nową działalność). Urząd Skarbowy wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie przesłania dwóch zeznań, a następnie stanął na stanowisku, że należy wycofać zeznanie PIT-36L. Tak też wnioskodawca postąpił. Czy wycofanie zeznania PIT-36L było zasadne i czy nie spowodowało to utraty prawa do rozliczania prowadzonej działalności podatkiem liniowym?
                                           • 13.01.2010Ulga prorodzinna na dziecko pełnoletnie w zeznaniu za 2009 rok
                                            Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
                                            • 11.11.2009Księgowanie zakupu gruntu jako towaru handlowego, księgowanie podatku od nieruchomości
                                             Pytania: 1. Czy zakup gruntu należy zaliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów do towarów handlowych i wpisać do kolumny 10, a na koniec roku wykazać ich wartość w remanencie, jeśli wcześniej nie zostaną sprzedane? 2. Czy podatek od nieruchomości należy wpisać do kolumny 13 „pozostałe wydatki” i traktować jako koszt miesiąca, w którym podatek został zapłacony?
                                             • 29.10.2009Amortyzacja środków trwałych zakupionych za pieniądze z PUP
                                              Pytanie podatnika: Czy prawidłowo ustalono podstawy do naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?
                                              • 28.09.2009Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Belgii
                                               Pytanie: Mieszkam w Polsce, tutaj też prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej opodatkowaną podatkiem liniowym. Zamierzam też podjąć indywidualną działalność gospodarczą w Belgii. Czy i w jaki sposób dochody z tej działalności będą podlegały opodatkowaniu w Polsce?
                                               • 25.09.2009Czy marynarz zatrudniony w Holandii ma prawo do ulgi abolicyjnej?
                                                Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), popularnie zwana ustawą abolicyjną, wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. ulgę abolicyjną (art. 27g), która wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje stosowania metody wyłączenia z progresją. Ustawa ta dotyczyć więc będzie m.in. podatników uzyskujących dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.