Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PKWiU 26.81.12-50.20

 • 23.05.2006VAT marża w turystyce
  Ustawa o podatku od towarów i usług1) oraz VI Dyrektywa2) przewiduje szereg odstępstw od zasad ogólnych, rządzących opodatkowaniem tym podatkiem. Jednym z tych wyjątków są szczególne zasady dotyczące opodatkowania tym podatkiem usług turystyki. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, specjalne zasady opodatkowania usług turystycznych zostały wprowadzone z uwagi na okoliczność, iż podmioty świadczące usługi turystyczne wytwarzają stosunkowo niewielką wartość dodaną, a ich usługa polega przede wszystkim na zespoleniu w spójną całość towarów lub usług nabytych od innych podmiotów3).
  • 14.05.2006Interpelacja nr 1426 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT na usługi polegające na wynajmowaniu lokali mieszkalnych przez towarzystwa budownictwa społecznego
   Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani Minister o rozważenie następującego problemu: Czy istnieje możliwość objęcia 0% stawką VAT usług polegających na wynajmowaniu lokali mieszkalnych przez towarzystwa budownictwa społecznego?
   • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
    Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
    • 29.03.2006Przewóz osób i podatek VAT
     Pytanie: W jaki sposób po 1 maja 2004r należy opodatkować usługi przewozu osób?
     • 29.03.2006Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących od 1 kwietnia 2006 r.
      Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, które obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2006 r. nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. Jednak ponieważ zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
      • 28.03.2006Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych
       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących wydane zostało z zachowaniem obowiązującej tradycji – na kilka dni przed terminem wejścia w życie. Omawiamy je na podstawie tekstu opublikowanego przez MF w internecie - nie jest jeszcze dostępny Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie. W stosunku do stanu poprzedniego są dość istotne zmiany, chociaż zwolnienie z obowiązku stosowania kas zostało w większości przypadków przedłużone – na różne okresy. Niektóre grupy podatników stracą jednak w tym roku prawo do zwolnienia.
       • 23.03.2006Sposób posługiwania się wykazem materiałów budowlanych przy staraniu się o zwrot części VAT
        Pytanie: Staram się o zwrot różnicy VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Dysponuję wieloma fakturami, z dużą ilością pozycji. W jaki sposób mam ustalić, które z tych pozycji mogę uwzględnić w formularzu do odliczenia?
        • 23.03.2006Jak korzystać z wykazu materiałów budowlanych dla celów zwrotu części VAT
         W dziale "Pytania i odpowiedzi" publikujemy dzisiaj tekst poradnika, opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Transportu i Budownictwa, który między innymi przystępnie opisuje sposób korzystania z klasyfikacji PKWiU. Poradnik wspomina o jednej istotnej kwestii: równoległym funkcjonowaniu dwóch róznych wersji klasyfikacji PKWiU.
         • 14.03.2006Zwrot VAT i numer PKWiU na fakturze
          Pytanie: Będę starał się o zwrot VAT z tytułu wydatków związanych z budową domu. Nie mam na fakturze PKWiU. Pytałem sprzedawcy – twierdzi, że nie ma obowiązku umieszczać numeru PKWiU na fakturze przy towarach opodatkowanych 22%. Czy urząd będzie ode mnie żądał tych numerów?
          • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
           MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
           • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
            Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.
            • 25.01.2006PKPP Lewiatan - projekt nowelizacji ustawy o VAT
             W opinii Ministerstwa Finansów tylko w drodze nowelizacji będzie możliwe szybkie wprowadzenie zmian w ustawie o VAT. Uchwalenie nowej ustawy trwałoby bowiem kilka lat. Materiałem wyjściowym do nowelizacji, którą ma przygotować Ministerstwo Finansów będzie projekt opracowany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Znajdą się w nim także rozwiązania zaprezentowane przez Platformę Obywatelską.
             • 12.01.2006Korekta podatku naliczonego – rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji
              Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: u. p. t. u.)1) przewiduje szereg sytuacji, w których podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego2). Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się jedynie sytuacjami, w których podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione czy opodatkowane na zasadzie ryczałtu (czyli bez prawa do odliczeń).
              • 03.01.2006Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
               Na wstępie należy zaznaczyć, iż dostawa towarów za granicę może nastąpić na trzy sposoby:
               • 01.01.2006Ulgi i zwolnienia - zwolnienie na nowe technologie
                Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgę związaną z wydatkami podatnika na nowe technologie (analogiczne przepisy znalazły się również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).
                • 22.12.2005Interpretacja PP-406/15-2/AZ/05 z dnia 29.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Prudniku
                 Pytanie podatnika: Czy do liczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wlicza się odsetki od lokat bankowych?
                 • 12.12.2005Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
                  Tekst ujednolicony na dzień 27.12.2005 r. (bez załącznika – ten się nie zmienia i jest dostępny w tekście bieżącym).
                  • 20.11.2005Interpretacja III-2/443-22.3/8319/05/PJ z dnia 13.04.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
                   Pytanie podatnika: Czy podatnik będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług powinien wykazywać w deklaracji VAT-7 obrót z wykonywania dodatkowo usług, które są zwolnione od podatku od towarów i usług?
                   • 23.10.2005Wyjaśnienie III/443-34/05 z 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                    Pytanie podatnika Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności własnej.
                    • 24.07.2005Wykaz składników podlegających amortyzacji
                     Co amortyzujemy? I. Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.)
                     • 08.06.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
                      Objęte tą formą opodatkowania mogą być osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na warunkach określonych w ustawie ryczałtem mogą zostać objęte osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby duchowne.
                      • 07.06.2005Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas
                       Do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2005 r. utracili prawo do zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się terminy i zakres ewidencjonowania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273 poz. 2706).

                      « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ]