Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpłatne programy

 • 21.06.2019Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych
  Wprowadzone niedawno przepisy, dotyczące obowiązku składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej spowodowały konieczność podjęcia różnego rodzaju działań przygotowawczych. Szczególne problemy pojawiły się w organizacjach, które ze względu na specyfikę działalności korzystają z wielu uproszczeń. Należą do nich organizacje pozarządowe. Do nich właśnie kierowane są wyjaśnienia, stanowiące odpowiedź na dwie interpelacje poselskie, które dzisiaj publikujemy.
  • 23.02.2017Jak opodatkować otrzymaną nagrodę?
   Pytanie podatnika: Czy otrzymane środki finansowe jako nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
   • 19.11.2015Pomoc społeczna. Progi dochodowe będą zmienione?
    Interpelacja nr 34873 w sprawie waloryzacji progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
    • 10.10.2014VAT od przekazania prezentów w opakowaniach zbiorczych
     Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie przez spółkę towarów w celach reklamowo-promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia określona na moment przekazania towarów nie przekracza 10 zł netto i które przekazywane są w opakowaniach zbiorczych, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT?
     • 03.12.2013Wydatki na imprezę dla pracowników w kosztach działalności
      1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezpośredniego związku z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skład osobowy uczestników takiej imprezy, wydatek ten nie może zostać uznany za koszt podatkowy.
      • 12.09.2012Wycieczka dla klientów firmy i VAT
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej, w celach promocyjnych stosuje programy lojalnościowe dla swoich klientów, polegające na gromadzeniu punktów i ich wymianie na nieodpłatne świadczenie usługi polegającej na przekazaniu praw do uczestnictwa w wycieczce. Ilość zgromadzonych punktów uzależniona jest od wartości zakupów w hurtowni Wnioskodawcy. Nagrody nie podlegają wymianie na towar lub inne produkty, nie przewiduje się też możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę. Czy bezpłatne wydanie w ramach programu lojalnościowego nagród w postaci wycieczek dla klientów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
       • 25.06.2012Zmiany w VAT 2013: Definicje i zakres opodatkowania
        Podwyższenie wartości prezentów od których nie trzeba płacić podatku VAT, wprowadzenie faktur uproszczonych, podwyższenie stawek podatku na niektóre towary i usługi (m.in. lody, gotowe posiłki i dania), opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) niektórych usług pocztowych, zmiana zasad ustalania obowiązku podatkowego, a także utrzymanie do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych, to niektóre ze zmian jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez resort finansów. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
        • 17.11.2011Resort cyfryzacji to dobre rozwiązanie
         Powołanie ministra cyfryzacji jest krokiem w dobrym kierunku – uważa Business Centre Club. Bardziej prawdopodobna stanie się wizja powstania w Polsce nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.
         • 04.04.2011Stażyści są tylko tanią siłą roboczą
          Interpelacja nr 20594 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania stażystów
          • 02.03.2011Cyfryzacja telewizji – zabezpieczenia dla konsumentów
           Kara w wysokości od 1 tys. zł do 50 tys. zł będzie groziła przedsiębiorcy, który sprzeda odbiornik niezapewniający cyfrowego odbioru bez uprzedniego poinformowania o tym klienta - przewiduje rządowy projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.  Podstawowym celem ustawy jest stworzenie formalno-prawnych podstaw do wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce i wyłączenia nadawania analogowego do 31 lipca 2013 r.  
           • 21.09.2010Trwa letnia promocja: 3 w cenie 2
            Przypominamy, że trwa wyjątkowa letnia promocja serwisu podatki.biz. W jej ramach dajemy możliwość zakupu: trzech programów w cenie dwóch, trzech wydań Eksperta Księgowego w cenie dwóch oraz trzech szkoleń podatkowych na DVD w cenie dwóch.
            • 07.06.2010Koniec analogowej telewizji w Polsce za trzy lata
             Z początkiem sierpnia 2013 r. zakończy się w Polsce era naziemnej telewizji analogowej – zadeklarował rząd. Do tego czasu wszyscy odbiorcy powinni nabyć nowy odbiornik telewizyjny lub dekoder do posiadanego już telewizora. Najważniejszym skutkiem cyfryzacji naziemnego sygnału telewizyjnego będzie pozyskanie tzw. dywidendy cyfrowej, czyli nowych zasobów częstotliwości.
             • 01.10.2009Wystartował europejski system wspomagania satelitarnego EGNOS
              Komisja Europejska zainaugurowała działalność europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS, z ang. European Geostationary Navigation Overlay Service), udostępniając firmom i obywatelom bezpłatne, powszechnie dostępne usługi. EGNOS to pierwszy rzeczywisty wkład Europy w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Usługa służy zwiększeniu dokładności sygnałów wykorzystywanych do nawigacji satelitarnej na starym kontynencie. Pozwala tym samym na zmniejszenie marginesu błędu – w stosunku do stosowanego obecnie systemu GPS – z około dziesięciu do dwóch metrów.
              • 10.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegląd część I
               Sezon rozliczeń rocznych w pełni. Płatnicy podatku wysłali już informacje o dochodach i pobranych zaliczkach do podatników, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się z podatku za 2008 rok. Najwcześniej rozliczają się zwykle osoby, które oczekują zwrotu podatku – im szybciej złożą zeznanie, tym szybciej otrzymają zwrot. Osoby, którym przyjdzie w wyniku rozliczenia dopłacić fiskusowi, często wstrzymują się z rozliczeniem do ostatniej chwili (warto przy tym wspomnieć, że nie ma znaczenia, czy zeznanie złożymy wcześniej czy później – podatek trzeba zapłacić w terminie do 30.04.2009 r.). Co roku przybywa bezpłatnych programów, w których możemy sporządzić zeznanie w prosty i szybki sposób. Postanowiliśmy dokonać ich krótkiego przeglądu, aby ułatwić naszym Czytelnikom wybór. Dzisiaj jego pierwsza część.
               • 14.11.2008Czy bezpłatne przekazanie towarów związane z przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT?
                Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT zrównuje z odpłatną dostawą towarów nieodpłatne przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Warunkiem jest, aby przy nabyciu tych towarów przysługiwało mu prawo do odliczenia naliczonego VAT. Przepis powyższy nie daje podstaw do przyjęcia (inaczej niż to było przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT, czyli przed 1 czerwca 2005 r.), że opodatkowaniu VAT podlega przekazanie towarów bez wynagrodzenia na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                • 20.10.2008Program dla pracowników „50+”
                 Obniżenie kosztów pracy związanych z zatrudnieniem pracowników „50+”, zmiana systemu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – takie rozwiązania przewiduje pakiet przyjęty przez rząd w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Program nosi nazwę Solidarność pokoleń.
                 • 17.08.2007Świadczenia nieodpłatne w pozarolniczej działalności gospodarczej (1)
                  Pytanie: Czy w momencie korzystania z pomocy członka rodziny przy wykonywaniu działalności gospodarczej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
                  • 19.03.2006Bezpłatne programy - bez podatku
                   W przypadku, gdy określone świadczenia (m.in. przekazanie praw) są z założenia bezpłatne dla wszystkich podatników, a nie jednostkowym przypadkiem stosowanym w stosunku do indywidualnego podmiotu, to wówczas nie należy ustalać w związku z zaistnieniem takiego zdarzenia przychodów podatkowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - czytamy w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 10 marca 2006r.