abonament telefoniczny moment podatkowy

  • 14.02.2018Metoda kasowa i memoriałowa w PIT
    Jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu, tj. momentu zaewidencjonowania go w PKPiR.
  • 13.02.2018Metoda kasowa i memoriałowa w PIT
    Jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu, tj. momentu zaewidencjonowania go w PKPiR.