Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dobowy czas pracy pracownika fizycznego

 • 10.07.2019Zatrudnianie dzieci poniej 16 roku ycia
  Coraz wicej dzieci pracuje, czsto aby pomóc rodzicom. Szczególnie latem duo najmodszych podejmuje si pracy sezonowej. S to prace pomocowe w sektorze rolniczym, ale take prace w dziale hotelarskim czy gastronomicznym. Brakuje jednak regulacji prawnych, które okrelayby jakie prace mog wykonywa najmodsi, zasady czenia ich z obowizkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecicych pracowników. Czsto pracodawcy wykorzystuj sabsz pozycj najmodszych i nie respektuj praw pracujcych dzieci.
  • 27.01.2015Przechowywanie zuytej kasy fiskalnej
   Pytanie podatnika: Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, spóka moe niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji bd dokona jej zbycia do firmy serwisujcej/producenta kas, czy te na Spóce ciy obowizek przechowywania tych urzdze? Czy po dokonaniu odczytu moduu fiskalnego w zwizku z jego wymian, spóka moe niezwocznie przekaza modu fiskalny do utylizacji, czy te na spóce ciy obowizek przechowywania tego urzdzenia?
   • 12.11.2012Wycofanie z uytku kas rejestrujcych 
    Pytanie podatnika: Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z jej zapenieniem i zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy podatnik moe niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji, czy te na podatniku ciy obowizek przechowywania tych urzdze, a jeeli tak, to przez jaki okres czasu?