Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPB-1-3/4510-330/16/AW

 • 16.09.2016Zwolnienie z PIT przychodw z wynajmu domkw turystycznych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mem wybudowaa dwa mae domki turystyczne, ktre zamierza wynajmowa turystom. Kady domek ma jedn kuchni, jeden salonik i azienk oraz po dwie sypialnie na pitrze. cznie pokoi sypialnych w domkach jest 4, ale w domkach jest jeszcze salonik, ktry spenia funkcj pokoju dziennego (nie sypialni) i malutka kuchnia, azienka oraz cigi komunikacyjne. Czy zostay spenione przesanki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w myl art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
  • 14.09.2016Pakiety medyczne dla czonkw rodzin pracownikw w kosztach dziaalnoci
   Wykupywane wiadczenia w postaci pakietw medycznych stanowi koszty podatkowe niezalenie od tego, czy dotycz one samego pracownika, czy te czonkw jego najbliszej rodziny. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 wrzenia 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-229/16-1/EN.
   • 13.09.2016CIT. Rozliczenie wstpnej opaty leasingowej
    Wstpna opata leasingowa moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw. Czy bdzie ona kosztem w momencie poniesienia, czy moe trzeba j rozlicza proporcjonalnie do dugoci trwania leasingu? Zobaczmy, co na to organy podatkowe.
    • 12.09.2016CIT. Rozliczenie wstpnej opaty leasingowej
     Wstpna opata leasingowa moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw. Czy bdzie ona kosztem w momencie poniesienia, czy moe trzeba j rozlicza proporcjonalnie do dugoci trwania leasingu? Zobaczmy, co na to organy podatkowe.
     • 09.09.2016Opata za uytkowanie wieczyste jako koszt uzyskania przychodw
      Opata za wieczyste uytkowanie gruntu stanowi koszt uzyskania przychodw potrcany w dacie poniesienia. Tez t potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 24 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-157/16-1/DW.
      • 09.09.2016Zachowek nie zmniejszy podatku od sprzeday nieruchomoci
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby na podstawie testamentu spadek po zmarej matce, tj. m.in. dom murowany wraz z dziak. Brat Wnioskodawcy, ktry by zameldowany i mieszka ze swoj rodzin w ww. domu domaga si wypaty zachowku. W zwizku z okolicznoci braku rodkw finansowych celem wypaty zachowku Wnioskodawca zmuszony by sprzeda opisan wyej nieruchomoci. Nieruchomo zostaa sprzedana a dana przez brata kwota zostaa mu wypacona. Czy zachowek wypacony bratu moe by kosztem?
       • 08.09.2016Opata za uytkowanie wieczyste jako koszt uzyskania przychodw
        Opata za wieczyste uytkowanie gruntu stanowi koszt uzyskania przychodw potrcany w dacie poniesienia. Tez t potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 24 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-157/16-1/DW.
        • 08.09.2016czenie spek. Obowizki nastpcy prawnego
         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zamknicia ksig rachunkowych Wnioskodawcy jako spki przejmowanej zasadne jest twierdzenie, e w wietle przepisu art. 8 ust. 6 ustawy CIT rok podatkowy Wnioskodawcy zakoczy si w dniu poczenia i czy Spka przejmujca, jako nastpna prawny Wnioskodawcy, bdzie zobowizany zoy za Wnioskodawc zeznanie roczne? Czy w zwizku z zamkniciem roku podatkowego Wnioskodawcy, Spka przejmujca, jako nastpca prawny, bdzie miaa obowizek wykazania oraz rozliczenia osignitego przez Wnioskodawc dochodu za okres ostatniego roku podatkowego (koczcego si w dniu wpisu poczenia w KRS) oraz moliwo rozliczenia straty Wnioskodawcy z lat ubiegych z dochodem Wnioskodawcy osignitym w trakcie roku 2016, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy CIT?
         • 08.09.2016Nowacja zobowiza. Skutki podatkowe w CIT
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy nowacji zobowiza z tytuu poyczek udzielonych Spce przez udziaowca powstanie przychd w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
          • 07.09.2016wiadczenia urlopowe w kosztach uzyskania przychodw
           Pytanie podatnika: Spka obecnie zatrudnia okoo 600 pracownikw. W Spce nie zosta utworzony zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w rozumieniu ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Jednoczenie, Spka wypaca wiadczenia urlopowe pracownikom pod warunkiem wykorzystania w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy ma prawo uznawa za koszty uzyskania przychodw wydatki zwizane z wypat tych wiadcze?
           • 07.09.2016Ksiki nie zawsze mog by kosztem dziaalnoci
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
            • 06.09.2016Jesienna zielona szkoa dla dziecka. Dofinansowanie bez podatku?
             Pocztek roku to czas, w ktrym wiele szk organizuje wyjazdy dla uczniw. Rodzice dzieci i modziey niekiedy otrzymuj dofinansowanie na ten cel od swoich pracodawcw. Czy takie rodki trzeba opodatkowa PIT? Zobaczmy.
             • 06.09.2016Koszty uzyskania przychodw: Rekompensata dla pracownika za rezygnacj z samochodu subowego
              Pytanie podatnika: Czy spka moe zaliczy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, do kosztw uzyskania przychodw jako koszty zwizane z zachowaniem rda przychodu ca kwot wypacon pracownikom z tytuu rezygnacji z samochodu subowego?
              • 06.09.2016Skutki podatkowe odwoania darowizny
               Pytanie podatnika: Czy po stronie Wnioskodawczyni, ktra otrzymaa zwrot darowizny powsta obowizek podatkowy w podatku od spadkw i darowizn, od kwoty zwrconej darowizny 87.500 z (osiemdziesit siedem tysicy piset zotych)? Czy odwoanie darowizny podlega opodatkowaniu?
               • 05.09.2016Jesienna zielona szkoa dla dziecka. Dofinansowanie bez podatku?
                Pocztek roku to czas, w ktrym wiele szk organizuje wyjazdy dla uczniw. Rodzice dzieci i modziey niekiedy otrzymuj dofinansowanie na ten cel od swoich pracodawcw. Czy takie rodki trzeba opodatkowa PIT? Zobaczmy.
                • 05.09.2016Amortyzacja wedug stawki 0 proc.? 
                 Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT Spka moe obnia stosowane stawki amortyzacyjne rwne stawkom z Wykazu do dowolnej wysokoci (w tym do 0%)? 
                 • 05.09.2016Kiedy dziaalno rolnicza podlega opodatkowaniu PIT? 
                  Pytanie podatnika: Czy w zwizku z prowadzeniem opisanej dziaalnoci rolniczej Wnioskodawca bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? 
                  • 02.09.2016St do pikarzykw moe by kosztem dziaalnoci
                   Pytanie: Sp. z o.o., dziaa w brany usug informatycznych (usugi IT) oraz jest podatnikiem podatku dochodowego od osb prawnych. Spka zatrudnia pracownikw. W celu poprawy efektw pracy spka zakupia do firmy st do gry w tzw. pikarzyki. St do gry bdzie wykorzystywany w ramach przerw w pracy jedynie przez osoby zatrudnione w spce. Czy wydatek na zakup ww. stou stanowi koszt uzyskania przychodu dla spki?
                   • 02.09.2016NSA. wiadczenia w delegacji nie s przychodem pracownika
                    Zarwno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunkw pracy zaplecza socjalnego, jak rwnie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od pooenia budowy miejsca wykonywania pracy s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie pracownika. Wobec tego niezalenie od regulacji przyjtej przez ustawodawc w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, limitujcej zwolnienie od podatku wycznie diet i innych nalenoci za czas podry subowej pracownika, nie stanowi tego rodzaju wiadczenia przychodu okrelanego jako warto innych nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy.
                    • 31.08.2016Jak dugo wany jest certyfikat rezydencji?
                     Certyfikatem rezydencji jest zawiadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celw podatkowych wydane przez waciwy organ administracji podatkowej pastwa miejsca siedziby podatnika. Przepisy nie okrelaj jednak szczegowych wymogw dotyczcych tego dokumentu. Rwnie umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania nie okrelaj formy zawiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby.
                     • 31.08.2016Kara umowna za nieterminowe wykonanie usugi w kosztach dziaalnoci
                      Pytanie: W zwizku z prowadzon dziaalnoci zawarem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie na jej podstawie prac montaowo-budowlanych. Umowy te zwieray postanowienia dotyczce kar umownych w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej zostao zlecone osobie uprawnionej, natomiast prowadzenie na jej podstawie zleconych prac naleao do mnie. Prace nie zostay zakoczone w ustalonym terminie. Przyczyn byo opnienie w realizacji zleconej dokumentacji projektowej. Czy kara umowna faktycznie zapacona za nieterminowe wykonanie usugi podlega zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw?
                      • 31.08.2016Podatki 2016: Moment ujcia w kosztach faktur korygujcych dotyczcych bonusw
                       Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw obowizujcych od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca otrzymujc faktury korygujce z tytuu przyznanych mu bonusw powinien dokona zmniejszenia kosztw na bieco w 2016 r., tj. w okresie rozliczeniowym, w ktrym zostaa otrzymana faktura korygujca, czy te powinien dokona korekty kosztw roku 2015, tj. okresu, ktrego koszty dotycz?
                       • 30.08.2016Jak dugo wany jest certyfikat rezydencji?
                        Certyfikatem rezydencji jest zawiadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celw podatkowych wydane przez waciwy organ administracji podatkowej pastwa miejsca siedziby podatnika. Przepisy nie okrelaj jednak szczegowych wymogw dotyczcych tego dokumentu. Rwnie umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania nie okrelaj formy zawiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby.
                        • 30.08.2016Kara umowna za nieterminowe wykonanie usugi w kosztach dziaalnoci
                         Pytanie: W zwizku z prowadzon dziaalnoci zawarem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie na jej podstawie prac montaowo-budowlanych. Umowy te zwieray postanowienia dotyczce kar umownych w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej zostao zlecone osobie uprawnionej, natomiast prowadzenie na jej podstawie zleconych prac naleao do mnie. Prace nie zostay zakoczone w ustalonym terminie. Przyczyn byo opnienie w realizacji zleconej dokumentacji projektowej. Czy kara umowna faktycznie zapacona za nieterminowe wykonanie usugi podlega zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw?
                         • 30.08.2016PCC. Poyczka od spki
                          Pytanie podatnika: Spka udzielia Wnioskodawcy poyczki pieninej. Poyczka zostaa udzielona na podstawie podpisanej pomidzy Spk a Wnioskodawc umowy poyczki, ze rodkw pieninych Spki wygenerowanych w ramach prowadzonej przez Spk dziaalnoci gospodarczej. Poyczka udzielona Wnioskodawcy ma charakter odpatny. Czy w przypadku otrzymania poyczki od Spki, na Wnioskodawcy bdzie ciy obowizek uiszczenia z tego tytuu podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                          • 29.08.2016Koszty podatkowe. Wynajem jachtu to reprezentacja?
                           Przepisy podatkowe nie definiuj poj reklamy i reprezentacji. Mimo e granica midzy nimi jest bardzo cienka, ich rozrnienie ma istotne znaczenie dla rozlicze podatku dochodowego. Wydatki na reklam mog by kosztem uzyskania przychodw. Wydatkw o charakterze reprezentacyjnym do kosztw podatkowych zaliczy natomiast nie mona.
                           • 29.08.2016Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                            Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisw amortyzacyjnych od rodkw trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, ktre podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                            • 29.08.2016Kto moe rozlicza PIT wedug stawki liniowej?
                             Pytanie podatnika: Czy mog wybra opodatkowanie dochodu z dziaalnoci gospodarczej prowadzonej samodzielnie podatkiem dochodowym od osb fizycznych, w formie podatku liniowego 19%?
                             • 26.08.2016Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                              Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                              • 26.08.2016Niewykorzystany abonament w kosztach dziaalnoci
                               Pytanie podatnika: Czy warto niewykorzystanego abonamentu moe zosta uznana za koszt uzyskania przychodu w dacie ujcia tego kosztu w ksigach rachunkowych, tj. na koniec okresu obowizywania umowy, czyli w grudniu 2015 r.
                               • 25.08.2016wiadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
                                Pytanie podatnika: Czy przy wypacie wiadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca moe uzna, e wiadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowizek zoenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty wiadczenia, jeli jest ono objte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
                                • 23.08.2016Obowizki patnika PIT. Przeksztacenie spki z o.o. w spk osobow
                                 Pytanie podatnika: Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszego, tj. przeksztacenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci w spk osobow (komandytow), Wnioskodawca (jako powstaa w wyniku przeksztacenia spka osobowa) zobligowany bdzie jako patnik do wyliczenia i pobrania podatku od osoby fizycznej jako wsplnika spki przeksztacanej (spki z o.o.)?
                                 • 12.08.2016Programy motywacyjne. Pochodne instrumenty finansowe a PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy suszne jest stanowisko Wnioskodawcy, e jedynym momentem, ktry moe skutkowa powstaniem po jego stronie przychodu w zwizku z uczestnictwem w Programie jest moment realizacji Praw? Czy ewentualny przychd powstay w wyniku realizacji Praw bdzie stanowi przychd z kapitaw pieninych podlegajcy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
                                  • 10.08.2016Konsekwencje podatkowe likwidacji spki
                                   Pytanie podatnika: Czy w razie likwidacji Spki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychd i obowizek zapaty podatku dochodowego od osb prawnych w zwizku z wydaniem przez Wnioskodawc udziaowcom Skadnikw majtku? Alternatywnie, w przypadku twierdzcej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1: Jeli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychd i obowizek zapaty podatku dochodowego od osb prawnych w zwizku z wydaniem przez Wnioskodawc udziaowcom Skadnikw majtku, kto bdzie zobowizany do odprowadzenia podatku z tego tytuu jeli w dacie patnoci podatku Spka bdzie ju wykrelona z rejestru?
                                   • 03.08.2016Ugoda jako koszt uzyskania przychodw?
                                    Pytanie podatnika: Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodw na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych – tj. kosztami poniesionymi w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw?
                                    • 03.08.2016Przekazanie zysku na fundusz zapasowy a PCC
                                     Pytanie podatnika: Czy czynno przekazania zysku lub jego czci na fundusz zapasowy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                     • 02.08.2016Przekazanie majtku osobistego do firmy. Skutki w PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                                      • 01.08.2016Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas delegacji a PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc – jako pracodawc – kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem – w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance”, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?
                                       • 28.07.2016Przeksztacenie spki z o.o. w spk komandytow a PCC
                                        Pytanie podatnika: Czy jeeli na moment przeksztacenia X sp. z o.o. w spk osobow warto kapitaw wasnych (aktyww netto) X sp. z o.o. bdzie wysza od wartoci kapitau zakadowego X sp. z o.o., spka powinna przyj za podstaw opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych warto wynikajcych z bilansu kapitaw wasnych (sum aktyww netto) spki pomniejszon o warto kapitau zakadowego spki?
                                        • 27.07.2016Rozliczanie kosztw zwizanych z uzyskaniem przychodu na przeomie roku podatkowego
                                         Pytanie podatnika: Czy koszty uzyskania przychodu zarwno bezporednio jak rwnie porednio zwizane z uzyskaniem przychodu, a stanowice dostawy niefakturowane, ujte w ksigach roku za ktry Oddzia sporzdza CIT-8 na podstawie polece ksigowania w przypadku braku faktury bd stanowi koszty uzyskania przychodu tego roku podatkowego? Czy Oddzia ma prawo uzna za koszty uzyskania przychodu roku nastpnego po roku, za ktry sporzdzany bdzie CIT-8 kwoty ewentualnych rnic pomidzy kwotami wykazanymi w poleceniach ksigowania, ktre bd ujte w roku X, a otrzymanymi fakturami, rachunkami lub notami dokumentujcymi te koszty, ktre Oddzia otrzyma po zamkniciu ksig roku X?
                                         • 26.07.2016Podzia przez wydzielenie nie podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych
                                          Realizowanie okrelonych dziaa restrukturyzacyjnych czsto wie si z koniecznoci zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych (dalej: PCC). Opodatkowaniu PCC podlega mog na przykad czynnoci zmiany umowy spki zwizane m.in. z przeksztaceniem lub czeniem spek. Prawo spek handlowych przewiduje rwnie moliwo dokonania podziau spek. Niemniej tego rodzaju czynno nie bdzie podlegaa PCC.
                                          • 26.07.2016Jednolity Plik Kontrolny: Dla kogo okres przejciowy?
                                           Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wejciem w ycie przepisw ustawy z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (tj. w szczeglnoci art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawc bdzie obowizywa okres przejciowy, zgodnie z ktrym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowizany bdzie sporzdza Jednolity Plik Kontrolny, o ktrym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to e zgodnie z ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej posiada status redniego przedsibiorcy?
                                           • 26.07.2016Ubezpieczenie NNW pracownikw a przychd w PIT
                                            Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc, jako pracodawc, kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem NNW obejmujcym nastpstwa nieszczliwych wypadkw (w postaci mierci bd cikiego uszczerbku na zdrowiu) doznanych przez pracownika na terytorium kraju oraz za granic, w zakresie ograniczonym do wypadkw podczas pracy oraz w drodze do i z pracy za granic, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w postaci nieodpatnego wiadczenia?
                                            • 25.07.2016Zakupy na aukcji internetowej a obowizek zapacenia PCC
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca dokonujc nabycia paczki z klockami (o wadze kilka-kilkanacie kilogramw zawierajc kilka-kilkaset klockw) na aukcjach internetowych prowadzonych w Polsce, od osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i tam je wystawiajcych, bdzie zobowizany do zoenia deklaracji PCC-3 i rozliczenia podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                             • 25.07.2016Sprzeda nieruchomoci a PIT. Dla kogo ulga mieszkaniowa?
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi mieszkaniowej na wasne cele mieszkaniowe kupujc dwie nieruchomoci jedn w Wielkiej Brytanii, drug w Polsce?
                                              • 22.07.2016Kto paci podatek od darowizny, a komu przysuguje zwolnienie?
                                               Zgodnie z oglnymi zasadami otrzymanie darowizny wie si z koniecznoci zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Aby nie paci podatku, trzeba zgosi otrzymanie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
                                               • 22.07.2016Porczenie bez wynagrodzenia jest przychodem spki?
                                                Na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm.; dalej: ustawa o CIT) przychodami s w szczeglnoci: warto otrzymanych rzeczy lub praw, a take warto innych wiadcze w naturze, w tym warto rzeczy i praw otrzymanych nieodpatnie lub czciowo odpatnie, a take warto innych nieodpatnych lub czciowo odpatnych wiadcze (...) - art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.
                                                • 21.07.2016Kto paci podatek od darowizny, a komu przysuguje zwolnienie?
                                                 Zgodnie z oglnymi zasadami otrzymanie darowizny wie si z koniecznoci zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Aby nie paci podatku, trzeba zgosi otrzymanie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
                                                 • 21.07.2016Opaty licencyjne w kosztach uzyskania przychodw
                                                  Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo postpia zaliczajc uiszczane opaty licencyjne za uywanie znakw towarowych do kosztw uzyskania przychodu w miesicu zaksigowania tego kosztu na podstawie otrzymanej faktury, traktujc opat z tytuu licencji, jako tzw. koszt poredni zaliczany w ciar kosztw uzyskania przychodw w dacie poniesienia?
                                                  • 18.07.2016Opodatkowanie imprez integracyjnych cigle pene wtpliwoci
                                                   Pytanie podatnika: Czy udzia pracownikw w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Wnioskodawc prowadzi do powstania u pracownikw przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Wnioskodawca jest obowizany do pobrania i wpacenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 15 ] nastpna strona »