akcyza kosmetyki

 • 15.03.2023Obuwie, odzież oraz kosmetyki w kosztach firmy - fiskus zmienił zdanie
  Skoro celem poniesienia wydatków na zakup obuwia, odzieży oraz kosmetyków jest możliwość właściwego przygotowania do udziału w zdjęciach do filmów oraz sesjach fotograficznych, a zakupiona odzież, obuwie i kosmetyki do charakteryzacji są niezbędne do prowadzenia działalności z zakresu modelingu, to wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 • 14.02.2023PIT za 2022: Ulga na terminal
  Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.
 • 06.09.2021Pakiet VAT e-commerce: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - objaśnienia podatkowe
  Z dniem 1 lipca 2021 r. w ustawie o VAT uchylone zostały pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzono definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej także „WSTO”) oraz odpowiednie zmiany w przepisach związane z tym rodzajem sprzedaży.
 • 03.09.2021Pakiet VAT e-commerce: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - objaśnienia podatkowe
  Z dniem 1 lipca 2021 r. w ustawie o VAT uchylone zostały pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzono definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej także „WSTO”) oraz odpowiednie zmiany w przepisach związane z tym rodzajem sprzedaży.
 • 02.12.2020GTU „01” dotyczy tylko dostawy napojów alkoholowych
  Przedsiębiorca jest podatnikiem zajmującym się dystrybucją wyrobów kosmetycznych. Wśród szerokiej gamy produktów znajdują się również wyroby, które zawierają w swoim składzie alkohol etylowy (np. lakiery do paznokci, produkty biobójcze i dezynfekujące do rąk). Czy od 1 października br. przedsiębiorca jest zobowiązany w ewidencji dla celów VAT do oznaczenia dostawy tych produktów kodem „01” Napoje alkoholowe?
 • 08.10.2020Zakupy przez Internet w czasie pandemii
  Przewidywania analityków co do zwiększenia zainteresowania zakupami przez internet w czasie pandemii potwierdziły się. Nie było zaskoczenia, a dowodem jest raport opublikowany przez Gemius. Wynika z niego, że już 73% Polaków dokonuje zakupów w sieci, a więc aż o 11% więcej niż przed rokiem. Obawy, że rynek e-commerce nie poradzi sobie z gwałtownym przyrostem klientów na szczęście nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Zarówno sklepy online, jak i cała logistyka spisuje się na medal, a klienci przyzwyczaili się już do zakupów przez Internet.
 • 08.10.2020Zakupy przez Internet w czasie pandemii
  Przewidywania analityków co do zwiększenia zainteresowania zakupami przez internet w czasie pandemii potwierdziły się. Nie było zaskoczenia, a dowodem jest raport opublikowany przez Gemius. Wynika z niego, że już 73% Polaków dokonuje zakupów w sieci, a więc aż o 11% więcej niż przed rokiem. Obawy, że rynek e-commerce nie poradzi sobie z gwałtownym przyrostem klientów na szczęście nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Zarówno sklepy online, jak i cała logistyka spisuje się na medal, a klienci przyzwyczaili się już do zakupów przez Internet.
 • 22.06.2020Bloger rozliczy wydatki na ubrania i kosmetyki - fiskus musiał zmienić zdanie
  Podatniczka, jako osoba fizyczna, planuje rozpocząć prowadzenie działalności na zasadzie wpisu do CEiDG, poprzez założenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej, który docelowo będzie źródłem przychodów. Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych na zakup odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum oraz wykonanie fotografii, filmów i innych treści multimedialnych do kosztów uzyskania przychodów?
 • 09.08.2019Fryzjer i zabiegi kosmetyczne w kosztach, ale buty i kosmetyki już nie
  W związku z popularyzacją i wszechobecnością kanałów tv, również społecznościowych, coraz częściej podatnicy uzyskują przychody, będące efektem tworzenia i udostępniania wyprodukowanych przez siebie programów, filmów, video-blogów, podcastów itp. Ilość tego typu produkcji gwałtownie rośnie, rosną też gwałtownie przychody, związane z udostępnianiem utworów. Niestety – w dalszym ciągu fiskus zdaje się nie rozumieć, że aby odnieść sukces, a co ważniejsze - utrzymać na tym bardzo wymajającym rynku swoją pozycję przychodową, konieczne są wydatki – nie tylko na sprzęt, ale również na autoprezentację.
 • 08.08.2019Fryzjer i zabiegi kosmetyczne w kosztach, ale buty i kosmetyki już nie
  W związku z popularyzacją i wszechobecnością kanałów tv, również społecznościowych, coraz częściej podatnicy uzyskują przychody, będące efektem tworzenia i udostępniania wyprodukowanych przez siebie programów, filmów, video-blogów, podcastów itp. Ilość tego typu produkcji gwałtownie rośnie, rosną też gwałtownie przychody, związane z udostępnianiem utworów. Niestety – w dalszym ciągu fiskus zdaje się nie rozumieć, że aby odnieść sukces, a co ważniejsze - utrzymać na tym bardzo wymajającym rynku swoją pozycję przychodową, konieczne są wydatki – nie tylko na sprzęt, ale również na autoprezentację.
 • 30.04.2018Kosmetyki dla pracowników w kosztach podatkowych
  Pytanie: Spółka prowadzi centrum telefoniczne, które stanowi alternatywny kanał dostępu dla obecnych i potencjalnych klientów Banku. Spółka uruchomiła kanał Video. Wybrani pracownicy w ramach wykonywanych obowiązków kontaktują się z klientem poprzez Video oraz klienci kontaktują się z konsultantami. Pracodawca planuje zapewnić tym pracownikom kosmetyki do makijażu, aby przed rozpoczęciem pracy mogli poprawić swój wizerunek zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów  wydatki na zakup ww. kosmetyków?
 • 22.09.2017Karta podatkowa: Można być również udziałowcem i członkiem zarządu spółki kapitałowej
  Z uzasadnienia: ...w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, objęcie przez Wnioskodawczynię udziałów w spółce z o.o. oraz podjęcie przez nią aktywności zawodowej w formie członka zarządu lub rady nadzorczej nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.
 • 03.04.2017VAT. Strzyżenie psów bez kasy fiskalnej?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej wykonując usługę strzyżenia psów (96.09.Z) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 • 19.12.2016Odliczenie VAT wydatków związanych z prowadzeniem bloga
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do odliczenia w pełnej wysokości od podatku należnego podatku naliczonego w związku z dokonywanym przez niego zakupem towarów w postaci odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum poczynionych w celu prowadzenia bloga?
 • 06.10.2015Premia pieniężna a VAT. Nota księgowa jako faktura
  Z uzasadnienia: W myśl art. 219 Dyrektywy 112 każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę. Ponieważ nota otrzymana od producenta, potwierdzająca premię udzieloną skarżącej, dotyczy konkretnego towaru nabytego wcześniej na podstawie faktur wystawionych przez dystrybutora należy stwierdzić, iż dokumentuje ona rabat, czyli obniżenie ceny tego towaru, zatem w konsekwencji otrzymanie rabatu powinno prowadzić do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów dokonaną przez dystrybutora na rzecz skarżącej Spółki.
 • 23.07.2015Konkursy w internecie. Obowiązki płatnika z tytułu PIT
  Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do pobierania zaliczki na PIT w odniesieniu do przychodów osiąganych przez uczestniczki konkursu z tytułu udostępniania przez nie swojego wizerunku – w związku z wypłacanymi nagrodami pieniężnymi („nagrodami pocieszenia”)? Kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić PIT od nagrody rzeczowej wygranej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią największej liczby głosów, a kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od nagrody pieniężnej zdobytej przez uczestniczkę konkursu?
 • 06.07.2015Dostawa towaru przez kuriera a rozliczenie VAT
  Pytanie podatnika: Jaką datę, dostawy należy przyjąć na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu należy zafiskalizować sprzedaż na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
 • 15.05.2015Data dostawy towaru na fakturze a obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie
  Pytanie podatnika: Jaką datę dostawy należy przyjąć na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu należy zafiskalizować sprzedaż na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
 • 24.12.2014WSA: Sprzedaż premiowa to także świadczenie usług
  Z uzasadnienia: Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie budzi żadnych wątpliwości, iż przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży towarów jak i usług. Skoro ustawodawca dopuszcza możliwość uzyskania przychodu ze sprzedaży usług, to nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw, by twierdzić, iż sprzedaż premiowa może być łączona tylko i wyłącznie ze sprzedażą rzeczy, czyli z wykluczeniem sprzedaży usług.
 • 30.06.2014Podatki na wakacjach. Gdzie można liczyć na zwrot VAT?
  Osoby, które wybierają się na zagraniczne wakacje, mogą w niektórych przypadkach liczyć na odzyskanie VAT, co pozwoli na zaoszczędzenie nawet kilkunastu procent wartości zakupów. Eksperci podatkowi Grupy Gumułka twierdzą, że najlepiej jest już przed wyjazdem sprawdzić, jak wyglądają procedury związane ze zwrotem i czy w ogóle w docelowym kraju podróży istnieje taka możliwość.
 • 13.03.2014Odliczenie VAT od samochodu w leasingu
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy - będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe w związku z przeznaczeniem pojazdu na oddanie w odpłatne użytkowanie będące przedmiotem działalności Wnioskodawcy? Czy dla prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie miało znaczenie, że przedmiotem części umów najmu będzie wynajem auta z kierowcą?
 • 04.10.2013VAT: Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy przekazywane w przyszłości drukowane materiały reklamowe i informacyjne będą miały wartość konsumpcyjną (np. kalendarze), a ich cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekroczy 10 zł (bez podatku), nieodpłatne przekazanie tych materiałów nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?
 • 17.05.2013Chińskie towary nadal groźne – raport KE
  W ubiegłym roku do unijnego systemu szybkiego informowania (RAPEX) trafiło ponad 2,2 tys. wniosków ws. niebezpiecznych produktów niespożywczych – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską. Względem 2011 r. liczba powiadomień wzrosła o 26%. Tradycyjnie najwięcej spraw dotyczy produktów z Chin.
 • 09.11.2012Na święta wydamy przeciętnie 1280 zł
  Przeciętnie mieszkaniec Polski wyda na tegoroczne święta bożonarodzeniowe w sumie ok. 1280 zł, co oznacza wzrost o 12% względem 2011 r. Mimo wzrostu planowanych wydatków, Polacy zamierzają szukać sklepów oferujących niższe ceny – takie wnioski płyną z badania „Zakupy świąteczne 2012”, przeprowadzonego w 18 krajach przez firmę doradczą Deloitte.
 • 06.07.2012Szkolenia na wyjeździe w kosztach firmy
  Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu co do zasady należy uznać wydatki na szkoleniową i reklamową część konferencji wraz z niezbędnymi kosztami wyżywienia i zakwaterowania osób uczestniczących, kosztami wynajęcia sal konferencyjnych, a także kosztami upominków zawierających logo firmy organizatora. Nie dotyczy to oczywiście wydatków poniesionych na tzw. "osoby towarzyszące", które w sensie podatkowym nie mogą kreować przychodu podmiotu gospodarczego. Kosztem nie może również być wydatek na przygotowanie członków zarządu do wystąpień przez osobę z dużym doświadczeniem w wystąpieniach publicznych.
 • 09.05.2012Do UE trafia coraz mniej niebezpiecznych produktów
  Na rynek unijny trafia coraz mniej niebezpiecznych produktów – to efekt działalności m.in. systemu RAPEX, który umożliwia szybki przepływ informacji nt. wykrywanych niebezpiecznych produktów. Najwięcej powiadomień dotyczy odzieży, zabawek oraz tekstyliów, pochodzących głównie z Chin.
 • 07.05.2012Polskie firmy podbiją Egipt?
  W czwartek w Warszawie odbędą się spotkania biznesowe między polskimi a egipskimi przedsiębiorcami. Organizowane przez Pracodawców RP „matchmaking session” będą dobrą okazją przede wszystkim dla firm z branży spożywczej, budowlanej, tekstylnej i odzieżowej. Aktualnie wartość polskiego eksportu do Egiptu wynosi tylko ok. 200 mln dol. w skali roku.
 • 18.04.2012Usługi kosmetyczne a karta podatkowa
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni założyła swoją pierwszą działalność gospodarczą - mobilny salon kosmetyczny. Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi: nakładania paznokci żelowych, przedłużania i zagęszczania rzęs oraz depilacji ciała woskiem. Czy ww. usługi można rozliczać na karcie podatkowej?
 • 21.02.2012Współpraca gospodarcza z Francją coraz bardziej intensywna
  Relacje gospodarcze miedzy Polską a Francją, współpraca energetyczna oraz sytuacja w strefie euro – przede wszystkim na te tematy rozmawiali przedsiębiorcy zrzeszeni we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem.
 • 19.12.2011Świąteczne wydatki Polaków nie maleją
  Polacy nie oszczędzają na świętach. Tegoroczne wydatki świąteczne będą większe niż w 2010 r. – wynika z najnowszego, świątecznego raportu TNS Pentor. Na prezenty wydamy średnio po 364 zł, a na organizację Świąt Bożego Narodzenia – 571 zł.
 • 09.11.2011Polacy nie mają zamiaru oszczędzać na świętach
  Przeszło 1/3 Polaków spodziewa się w najbliższym czasie pogorszenia sytuacji gospodarczej. Nie wpływa to jednak na plany dotyczące świąt Bożego Narodzenia; polska rodzina wyda na nie przeciętnie ok. 1 950 zł, czyli więcej o 150 zł niż w 2010 r. – wynika z badania „Zakupy świąteczne 2011”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
 • 19.08.2011MF: Poprawa wyników przedsiębiorstw w I kwartale 2011 r.
  W I kwartale 2011 r. przychody przedsiębiorstw niefinansowych okazały się wyższe o 12% niż przed rokiem; koszty wzrosły natomiast o 11,6% rok do roku. Dzięki temu poprawie uległ wynik finansowy brutto, który wyniósł 27,6 mld zł (wzrost o 19,6% r/r) – wynika z opublikowanej wczoraj przez resort finansów „Informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych”.
 • 10.08.2011Aviva: Singielki myślą poważnie o swojej przyszłości
  Stereotypowa singielka pracuje dużo, zarabia przyzwoicie, wydaje pieniądze na ciuchy, kosmetyki i wakacje nad ciepłym morzem. Taki obraz singielki wyłania się z reklam i popularnych seriali.
 • 10.11.2010Świąteczne zakupy średnio za 1,8 tys. zł
  Jak wynika z badania „Zakupy świąteczne 2010” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, pomimo pesymistycznych prognoz dotyczących stanu gospodarki i własnej sytuacji finansowej, przeciętna polska rodzina planuje wydać na święta Bożego Narodzenia blisko 1800 zł, czyli znacznie więcej niż w ubiegłym roku. Polacy najczęściej będą kupować w prezencie kosmetyki i perfumy, po które wybiorą się do hipermarketu lub zamówią w Internecie. Rodzice wybiorą dla dzieci zabawki edukacyjne, które wraz z książkami stanowią najczęściej wybierany prezent, niemal w każdym europejskim kraju.
 • 28.10.2010Produkty z importu – efekty kontroli bezpieczeństwa wyrobów
  Niewłaściwe oznakowanie produktów i niespełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa – to najczęstsze nieprawidłowości odkryte przez Inspekcję Handlową w trakcie kontroli przeprowadzonych w pierwszym półroczu tego roku. Jak wynika z raportu UOKiK przygotowanego na podstawie ustaleń kontrolerów, obowiązujących wymagań nie spełnia m.in. co trzecia zabawka i para obuwia dla najmłodszych. W ubiegłym roku na polski rynek sprowadzono produkty o wartości 146 mld dolarów.
 • 02.09.2010Gorączka szkolnych zakupów – UOKiK przypomina o prawach konsumentów
  W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomniał o prawach najmłodszych konsumentów i ich rodziców. Trzy miliony polskich nastolatków regularnie dostaje kieszonkowe, mając do wydania blisko 160 mln zł miesięcznie, czy mogą jednak kupić każdą rzecz? Jakie pułapki czyhają na uczniów i ich rodziców przy okazji kompletowania szkolnych wyprawek?
 • 23.07.2010Walka z podróbkami w UE
  Unijne służby celne w 2009 r. interweniowały na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej w 43,5 tys. spraw dotyczących kilku milionów produktów, co do których istniało podejrzenie fałszerstwa lub piractwa. Tak wynika z rocznego sprawozdania Komisji dotyczącego działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Najczęściej konfiskowanymi przez celników artykułami, budzącymi podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej, były papierosy, odzież i znaki towarowe.
 • 04.03.2010Ipsos: Kieszonkowe nie poddaje się kryzysowi
  Dwie trzecie rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat przynajmniej od czasu do czasu daje im pieniądze do samodzielnego dysponowania, średnio jest to 56 złotych miesięcznie – wynika z najnowszego badania Ipsos. Pomimo światowego kryzysu najmłodsi w Polsce otrzymują kwotę zbliżoną do otrzymywanej w okresie prosperity gospodarki z pierwszej połowy 2008 roku. Dzieci najczęściej wydają swoje pieniądze na słodycze, napoje, czasopisma oraz karty do telefonów.
 • 24.02.2010W styczniu spadła sprzedaż detaliczna
  W styczniu bieżącego roku sprzedaż detaliczna była po raz pierwszy od jedenastu miesięcy niższa niż przed rokiem. Spadek wyniósł 1,1 proc. wobec wzrostu o 4,1 proc. w grudniu i 3,8 proc. w styczniu ubiegłego roku. Tylko nieznacznie poprawiają się nastroje firm zajmujących się handlem. W lutym tego roku ogólny klimat koniunktury w tym dziale gospodarki oceniany jest negatywnie, choć nieco lepiej niż przed miesiącem.
 • 03.02.2010Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych przy sprzedaży towarów przez Internet
  Pytanie podatnika: Czy koszt przesyłki obowiązana jest Pani wykazać z 22% stawką podatku od towarów i usług, czy też należy „nabijać na kasie fiskalnej stawkę zero - zwolnioną z VAT”?
 • 04.01.2010Lewiatan: 2010 rok będzie zdecydowanie lepszy
  Rok 2010 będzie dla gospodarki pod każdym względem zdecydowanie spokojniejszy i lepszy od 2009 – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców, wynika to z faktu, że ryzyka gospodarcze są już lepiej rozpoznane (i wycenione np. przez agencje ratingowe, marże banków, czy też rynek pochodnych instrumentów kredytowych), ceny surowców i kursy walut nie zmieniają się już w sposób tak gwałtowny i nieprzewidywalny, a cały świat rozwinięty powoli wychodzi z recesji gospodarczej.
 • 26.11.2009Wzrosła sprzedaż detaliczna
  Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku tego roku sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 0,7 proc. wyższa niż przed rokiem wobec wzrostu o 6,3 proc. w październiku ubiegłego roku.
 • 17.11.2009Święta za półtora tysiąca złotych
  Według najnowszego badania „Zakupy świąteczne 2009” przygotowanego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte, aż 61 proc. Polaków deklaruje, że na organizację tegorocznych świąt wyda tyle samo lub więcej niż w ubiegłym roku. Przeciętna polska rodzina planuje przeznaczyć na ten cel około 1500 złotych, z czego blisko połowę na prezenty dla najbliższych. Najczęściej wręczanym podarunkiem będą w tym roku perfumy i kosmetyki, a najpopularniejszym miejscem zakupów hipermarkety i centra handlowe.
 • 26.10.2009Wyniki sprzedaży po trzech kwartałach
  Od stycznia do września tego roku sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 1,9 proc. wyższa niż przed rokiem – poinformował GUS. W tym samym okresie sprzedaż hurtowa spadła o 8,6 proc. w ujęciu rocznym.
 • 04.09.2009Nowe inwestycje zagraniczne pilotowane przez PAIiIZ
  We wrześniu rusza w Polsce realizacja dwóch nowych zagranicznych projektów inwestycyjnych, a dwa inne zostaną w tym miesiącu sfinalizowane. Lafarge i Cargotec rozpoczynają budowę nowych zakładów produkcyjnych, a Cadbury oraz Procter & Gamble otworzą w Polsce kolejne fabryki. Wszystkie projekty były obsługiwane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • 24.07.2009Łatwiejsze zgłaszanie powiadomień o wadliwych produktach
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadził możliwość zgłaszania powiadomień o produktach, które mogą być niebezpieczne, za pomocą formularza internetowego. To nowa możliwość obok tradycyjnych zgłoszeń za pomocą faksu, wiadomości e-mail czy listu w kopercie, która ma przyspieszyć przekazywanie informacji.
 • 06.02.2009Fabryka za 90 mln euro pod Wrocławiem
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podała, że pod Wrocławiem dobiega końca budowa nowej fabryki fińskiego koncernu branży papierniczej UPM Raflatac. Wartość projektu szacowana jest na 90 mln euro.
 • 16.12.2008Deloitte: Polakom kryzys niestraszny
  W większości krajów europejskich wydatki na prezenty spadną w związku z obawami przed kryzysem gospodarczym. Wyjątkiem są Czechy i Słowacja, gdzie prognozowany jest nieznaczny wzrost wartości świątecznych zakupów. Także 11 proc. Polaków wyda na prezenty więcej niż w 2007 r., a połowa przeznaczy na ten cel tyle samo pieniędzy — wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte na podstawie badań własnych oraz badań Pentor Research International.
 • 06.08.2008Zmiany w prawie celnym
  Nowe zasady dysponowania towarami zajętymi przez organy celne, ułatwienia w obrocie towarami z państwami trzecimi oraz uproszczenie procedury uzyskiwania statusu upoważnionego przedsiębiorcy – to najważniejsze zmiany, jakie znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Prawo celne.
 • 09.06.2008Braki w oznakowaniu kosmetyków
  Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa skontrolowała prawidłowość oznakowania kosmetyków. Uchybienia stwierdzono w blisko połowie. skontrolowanych placówek handlowych.

następna strona »