Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cit-8

 • 18.05.2021Podatki 2022: Nowy Polski Ład zakłada także istotne zmiany w VAT
  W ramach tzw. Polskiego Ładu, czyli szerokiego programu reform, zmianie ulegną m.in. niektóre rozwiązania dotyczące podatku VAT. Rządowy plan przewiduje tutaj przede wszystkim wprowadzenie rozliczeń wewnątrz grup kapitałowych bez VAT oraz możliwości opodatkowania VAT dla instytucji finansowych. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie w 2022 r.
  • 18.05.2021Wymiana udziałów (akcji) - interpretacja ogólna MFFiPR
   W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowano interpretację ogólną MFFiPR z 7 maja 2021 r. Nr DD7.8203.1.2021 (poz. 76) dotyczącą stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Interpretacja dotyczy stosowania przepisów:  art. 24 ust. 8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz  art. 12 ust. 4d oraz 11 i 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  - w zakresie spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Warunek odnoszący się do półrocznego okresu został wprowadzony od 1 stycznia 2015 r.
   • 14.05.2021Jaki sprzęt do pracy zdalnej można wliczyć w koszty?
    W czasie pandemii wykonywanie obowiązków zawodowych na terenie obiektów biurowych zostało mocno utrudnione ze względu na wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem. Dlatego też wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na przejście w tryb pracy zdalnej, która wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Każdy pracownik na „home office” powinien mieć zapewniony dostęp do podstawowych narzędzi, jednak pozostaje pytanie, jaki sprzęt biurowy można wliczyć w koszty podatkowe? Podpowiadamy.  
    • 13.05.2021Podatki 2021: Firmy apelują o preferencyjne rozliczanie strat
     W okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 rozliczanie strat podatkowych powinno być możliwe bez ograniczeń kwotowych i procentowych – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja argumentuje, że w obecnym czasie konieczne są rozwiązania systemowe, które pozwolą firmom na zmniejszenie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.
     • 10.05.2021KUP: Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów dokumentów papierowych
      Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, zarchiwizowane dokumenty, przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci skanów dokumentów (tj. po zeskanowaniu ich papierowych oryginałów, zarchiwizowaniu w formie elektronicznej oraz zniszczeniu papierowej wersji dokumentu) mogą stanowić podstawę ujmowania wydatków jako koszty uzyskania przychodów. Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów nie będzie stanowiło samoistnej podstawy wykluczenia takich wydatków z kosztów uzyskania przychodów.
      • 10.05.2021Koszty uzyskania przychodów przy pracy zdalnej: Zmiany niepotrzebne?
       Czy i jakie zmiany w prawie podatkowym przewiduje ministerstwo w celu umożliwienia wliczenia kosztów ponoszonych przez pracownika wynikających z konieczności świadczenia pracy zdalnej? Czy i jakie zmiany w prawie podatkowym przewiduje ministerstwo w celu umożliwienia wypłaty rekompensaty pracownikom za koszty poniesione z powodu świadczenia pracy zdalnie, tak aby nie były traktowanie jako dochód podlegający ZUS i PIT? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.
       • 07.05.2021KUP: Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów dokumentów papierowych
        Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, zarchiwizowane dokumenty, przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci skanów dokumentów (tj. po zeskanowaniu ich papierowych oryginałów, zarchiwizowaniu w formie elektronicznej oraz zniszczeniu papierowej wersji dokumentu) mogą stanowić podstawę ujmowania wydatków jako koszty uzyskania przychodów. Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów nie będzie stanowiło samoistnej podstawy wykluczenia takich wydatków z kosztów uzyskania przychodów.
        • 05.05.2021Aż 1,4 mln pracowników dostaje część płacy „pod stołem”
         Aktualnie w Polsce ok. 6 proc. wynagrodzeń jest wypłacanych „pod stołem” – wynika z nowego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pn. „Skala płacenia pod stołem w Polsce”. Szczególnie mocno problem dotyczy mikrofirm, gdzie takie nieprawidłowości dotyczą 31 proc. zatrudnionych. Szacuje się, że rocznie sektor finansów publicznych traci na tym zjawisku aż 17 mld zł.
         • 29.04.2021Podatki 2021: UEFA nie zapłaci podatku dochodowego przy finale Ligi Europy
          Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) nie zapłaci podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w związku z organizacją w Gdańsku meczu finałowego piłkarskiej Ligi Europy 2021 – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru podatku dotyczy zarówno PIT, jak i CIT.
          • 26.04.2021[Szkolenie on-line] Wybrane problemy biur rachunkowych
           Podatek CIT | Schematy podatkowe | Podatek u źródła | Pranie pieniędzy | Rozliczanie pracowników zagranicznych | Omówienie interpretacji ogólnych | Nowe obowiązki wobec ZUS Zmiany, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. 
           • 21.04.2021[Szkolenie on-line] Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian
            Polskie podmioty, dokonując zakupu od firm z zagranicy, niejednokrotnie są zobowiązane, będąc płatnikiem, potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany "podatek u źródła" (ang. "witholding tax"). Zastosowanie tych przepisów rodzi szereg praktycznych problemów związanych z rodzajem i wartością transakcji, stawki podatku, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy rodzajem i zakresem informacji, przekazywanych administracji podatkowej. Sytuację komplikuje fakt, że przepisy ulegają nieustannym i zasadniczym zmianom, z których część weszła w życie w 2021 r., a część zacznie obowiązywać wkrótce.
            • 21.04.2021Podatki 2021: Rosną wpływy z większości podatków
             W I kwartale br. odnotowano wzrost wpływów w przypadku niemal wszystkich podatków – wynika z szacunków opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. W największym stopniu, bo o 9,2 proc. w skali roku, zwiększyły się dochody państwa z tytułu podatku VAT. Spadek zanotowano tylko w odniesieniu do wpływów z akcyzy i podatku od gier.
             • 21.04.2021Podatki 2021: Wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej
              Od 2019 r. przedsiębiorca ma więcej czasu na wybór/zmianę formy opodatkowania według zasad ogólnych, liniowo alby ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania może bowiem dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmianę formy opodatkowania przedsiębiorca miał czas do 20. stycznia danego roku albo nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku). Dodajmy, że w przypadku karty podatkowej, nadal obowiązuje termin 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą albo zgłoszenia zmiany tej formy na inną.
              • 21.04.2021Połączenie spółek na przykładzie przejęcia spółki komandytowej przez spółkę kapitałową
               W dniu 28 listopada 2020 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2021 r. i wprowadziła bardzo istotne zmiany, między innymi w zakresie opodatkowania spółek komandytowych.
               • 20.04.2021Podatki 2021: Automatyzacja raportowania podatkowego z problemami
                Automatyzacja raportowania podatkowego odgrywa w firmach coraz większą rolę, co wynika m.in. z postępującej digitalizacji skarbówki oraz licznych zmian w prawie podatkowym. W niektórych przypadkach postawienie na automatyzację rodzi jednak sporo kłopotów. Eksperci firmy doradczej PwC oceniają, że obecnie najbardziej problematyczna jest automatyzacja pełnego raportowania VAT i rozliczeń CIT.
                • 16.04.2021Rodzaje wpłat na mikrorachunek określone w rozporządzeniu
                 W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 690), które określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz został podzielony na  części według rodzajów podatków, tj. m.in.: CIT, PIT, VAT, opłata od środków spożywczych, czy podatek od sprzedaży detalicznej. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego.
                 • 16.04.2021PPK w kosztach podatkowych pracodawcy
                  W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem osób uzyskujących dochody wskazane w art. 13 ustawy o PIT, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający, pod warunkiem, że zostaną odprowadzone (wpłacone) w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone.
                  • 15.04.2021Rodzaje wpłat na mikrorachunek określone w rozporządzeniu
                   W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 690), które określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz został podzielony na  części według rodzajów podatków, tj. m.in.: CIT, PIT, VAT, opłata od środków spożywczych, czy podatek od sprzedaży detalicznej. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego.
                   • 15.04.2021PPK w kosztach podatkowych pracodawcy
                    W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem osób uzyskujących dochody wskazane w art. 13 ustawy o PIT, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający, pod warunkiem, że zostaną odprowadzone (wpłacone) w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone.
                    • 15.04.2021Limit przychodów dla 9% stawki CIT. Brutto czy netto?
                     Czy na potrzeby stosowania art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy brać pod uwagę przychody osiągnięte w roku podatkowym w kwocie netto, tj. bez podatku VAT czy też brutto, a więc powiększone o podatek VAT? Czy obliczając podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2020 spółka może do podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych zastosować stawkę 9%, o której stanowi art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                     • 13.04.2021Pożyczka zaciągnięta przez spółkę zagraniczną w zagranicznym banku na zakup nieruchomości w Polsce a podatek u źródła
                      Ciekawą sprawę rozpoznał w styczniu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Dotyczyła ona tzw. podatku u źródła. Niemiecka spółka zaciągnęła pożyczkę w niemieckim banku na zakup nieruchomości w Polsce. Pomimo iż odsetki od tej pożyczki alokowała do źródła przychodu leżącego w Polsce, była pewna, że nie będzie zobowiązana do pobierania podatku dochodowego z tytułu wypłaty odsetek, bo żaden z podmiotów nie jest rezydentem podatkowym Polski. Fiskus był jednak przeciwnego zdania, stwierdzając, że skoro spółka sama przyznaje, iż odsetki mają związek z nieruchomością położoną w Polsce, to i źródło dochodu jest położone w Polsce. Gliwicki sąd orzekł, że to organ jest w błędzie.
                      • 09.04.2021Stawki podatku CIT – Polska na 21. miejscu w Europie
                       Ze stawką na poziomie 19 proc. Polska zajmuje obecnie pod względem wysokości podatku CIT 21. miejsce wśród europejskich krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. Średnia stawka dla badanych krajów wynosi 21,7 proc., a najwyższa (31,5 proc.) stawka obowiązuje w Portugalii.
                       • 09.04.2021Dwa limity kosztów dla samochodu w leasingu i po leasingu
                        Spółka planuje zawrzeć umowę leasingu (leasing operacyjny) wraz z opłatą końcową (określoną przez finansującego) na samochód osobowy o wartości około 300 000 zł. Na tą wartość składać się będą: opłata wstępna i raty leasingowe oraz odrębna opłata końcowa związana z wykupem samochodu (opłata nie zostanie wliczona w raty ani w opłatę wstępną). Czy limit 150 000 zł podatnik może naliczyć osobno dla leasingu oraz osobno dla transakcji wykupu samochodu na własność?
                        • 08.04.2021Dwa limity kosztów dla samochodu w leasingu i po leasingu
                         Spółka planuje zawrzeć umowę leasingu (leasing operacyjny) wraz z opłatą końcową (określoną przez finansującego) na samochód osobowy o wartości około 300 000 zł. Na tą wartość składać się będą: opłata wstępna i raty leasingowe oraz odrębna opłata końcowa związana z wykupem samochodu (opłata nie zostanie wliczona w raty ani w opłatę wstępną). Czy limit 150 000 zł podatnik może naliczyć osobno dla leasingu oraz osobno dla transakcji wykupu samochodu na własność?
                         • 06.04.2021Podatki 2021: Nowe objaśnienia MF ws. cen transferowych
                          Ministerstwo Finansów opublikowało nowe objaśnienia w zakresie cen transferowych. Przygotowane objaśnienia mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e https://www.podatki.gov.pl/media/6900/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-z-31-marca-2021-r-nr-2-korekta-cen-transferowych.pdfustawy o podatku dochodowym CIT oraz metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Ta druga kwestia dotyczy przepisów obowiązujących od początku 2019 r.
                          • 02.04.2021Podatki 2021: Nowe objaśnienia MF ws. cen transferowych
                           Ministerstwo Finansów opublikowało nowe objaśnienia w zakresie cen transferowych. Przygotowane objaśnienia mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e https://www.podatki.gov.pl/media/6900/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-z-31-marca-2021-r-nr-2-korekta-cen-transferowych.pdfustawy o podatku dochodowym CIT oraz metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Ta druga kwestia dotyczy przepisów obowiązujących od początku 2019 r.
                           • 31.03.2021Podatki 2021: Nowe wzory CIT-8E i CIT-EZ
                            Ministerstwo Finansów wprowadzi nową deklarację podatkową CIT-8E i związaną z nią informację CIT-EZ. Wzory dotyczą obowiązujących od początku 2021 r. przepisów w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Zmiany mogą odnosić się w sumie do ok. 200 tys. spółek kapitałowych.
                            • 30.03.2021Podatki 2021: Dłuższe terminy dla zeznań CIT i sprawozdań finansowych
                             W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa nowe rozporządzenia resortu finansów ws. przedłużenia terminów związanych z rozliczeniami podatku dochodowego CIT i sprawozdaniami finansowymi. Wydłużenie terminów jest związane z obecnymi ograniczeniami oraz trudną sytuacją epidemiczną. Oba rozporządzenia weszły już w życie.
                             • 29.03.2021Nowa ustawa o REIT-ach. Przedsiębiorcy liczą na korzystne przepisy podatkowe
                              Działalność specjalnych podmiotów gospodarczych inwestujących w najem nieruchomości zostanie najprawdopodobniej uregulowana przez rząd. Jak twierdzi środowisko biznesowe, tzw. ustawa o REIT-ach powinna przede wszystkim obejmować przepisy podatkowe, które wykluczą podwójne opodatkowanie takich podmiotów.
                              • 27.03.2021Podatki 2021: Wpływy podatkowe r/r nieco w górę, mimo znacznego spadku wpływów z akcyzy
                               W styczniu i lutym br. dochody podatkowe państwa były wyższe o ok. 1,2 mld zł w skali roku – podało Ministerstwo Finansów. Najmocniej, bo o 7,6 proc. i 6,9 proc., zwiększyły się w tym czasie wpływy z podatków dochodowych CIT i PIT. Spadek zanotowano tylko w przypadku dochodów z podatku akcyzowego i podatku od gier, które okazały się niższe o 7,5 proc.
                               • 26.03.2021MF o spółkach nieruchomościowych
                                Ostatnia nowelizacja przepisów podatkowych nadała status płatnika spółkom nieruchomościowym, podmiotom dotychczas nieunormowanym w ustawodawstwie. Podmioty, których zmiany dotyczą, częstokroć podnoszą wątpliwości interpretacyjne związane z nowymi regulacjami, wątpliwości te dotyczą m.in. posiadania pośredniego, zaliczek, czy obowiązków sprawozdawczych.
                                • 26.03.2021Konsekwencje podatkowe zawarcia umowy użyczenia
                                 Użyczenie jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 710-719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: K.c.). Zgodnie z art. 710 K.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. To, że istotą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność, nie oznacza, że na gruncie prawa podatkowego nie powstanie z tego tytułu przychód.
                                 • 25.03.2021Spółka jawna: Właściwość miejscowa organu, czyli gdzie złożyć CIT-15J
                                  Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia wyłączenie statusu podatników podatku dochodowego niektórych spółek jawnych od złożenia przez nie stosownej informacji o wspólnikach. Spółka jawna zobowiązana jest złożyć informację na druku CIT-15J do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Sposób przekazywania informacji oraz właściwość miejscowa budzą jednak wątpliwości podatników.
                                  • 25.03.2021Podatki 2021: Księgowi apelują o przesunięcie terminów dotyczących PIT
                                   Terminy na sporządzenie zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego PIT i zapłatę wynikających z nich podatków powinny zostać przesunięte – twierdzi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które zaapelowało w tej sprawie do Ministerstwa Finansów. Środowisko księgowych liczy na przełożenie terminów na 30 czerwca 2021 r.
                                   • 25.03.2021MF o spółkach nieruchomościowych
                                    Ostatnia nowelizacja przepisów podatkowych nadała status płatnika spółkom nieruchomościowym, podmiotom dotychczas nieunormowanym w ustawodawstwie. Podmioty, których zmiany dotyczą, częstokroć podnoszą wątpliwości interpretacyjne związane z nowymi regulacjami, wątpliwości te dotyczą m.in. posiadania pośredniego, zaliczek, czy obowiązków sprawozdawczych.
                                    • 24.03.2021Podatki 2021: Księgowi apelują o przesunięcie terminów dotyczących PIT
                                     Terminy na sporządzenie zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego PIT i zapłatę wynikających z nich podatków powinny zostać przesunięte – twierdzi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które zaapelowało w tej sprawie do Ministerstwa Finansów. Środowisko księgowych liczy na przełożenie terminów na 30 czerwca 2021 r.
                                     • 24.03.2021Nowa ustawa o fundacji rodzinnej sporo zmieni w podatkach
                                      Rząd zamierza kompleksowo uregulować kwestie dotyczące powoływania i funkcjonowania fundacji rodzinnych, co ma skutkować m.in. ułatwieniem sukcesji w takich firmach i poprawą warunków do inwestycji. Zmianom towarzyszyć będą też regulacje podatkowe, które w założeniu powinny być korzystne dla podatników. Modyfikacje mają dotyczyć podatku od spadków i darowizn oraz podatków dochodowych PIT i CIT.
                                      • 24.03.2021Usługi IT a limit 15e CIT
                                       Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych, w przypadku nabycia niektórych usług od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT), spowodowało liczne wątpliwości podatników oraz bardzo dużą liczbę wniosków o wydanie interpretacji przepisów. Duża część tych wniosków dotyczyła bardzo szerokiej kategorii usług informatycznych. Pomimo iż usługi te nie zostały wymienione bezpośrednio w treści przepisu, to znaczna ich część podlega limitowaniu.
                                       • 24.03.2021Spółka jawna: Właściwość miejscowa organu, czyli gdzie złożyć CIT-15J
                                        Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia wyłączenie statusu podatników podatku dochodowego niektórych spółek jawnych od złożenia przez nie stosownej informacji o wspólnikach. Spółka jawna zobowiązana jest złożyć informację na druku CIT-15J do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Sposób przekazywania informacji oraz właściwość miejscowa budzą jednak wątpliwości podatników.
                                        • 23.03.2021Nowa ustawa o fundacji rodzinnej sporo zmieni w podatkach
                                         Rząd zamierza kompleksowo uregulować kwestie dotyczące powoływania i funkcjonowania fundacji rodzinnych, co ma skutkować m.in. ułatwieniem sukcesji w takich firmach i poprawą warunków do inwestycji. Zmianom towarzyszyć będą też regulacje podatkowe, które w założeniu powinny być korzystne dla podatników. Modyfikacje mają dotyczyć podatku od spadków i darowizn oraz podatków dochodowych PIT i CIT.
                                         • 17.03.2021Podatki 2021: Biznes proponuje zmiany upraszczające sprawozdawczość
                                          W resorcie rozwoju, pracy i technologii trwają prace nad nowym pakietem ułatwień i usprawnień ws. prowadzenia działalności gospodarczej. Jak twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, pakiet powinien obejmować ułatwienia dotyczące sprawozdawczości podatkowej. Organizacja przedstawiła 7 własnych propozycji, w tym m.in. likwidację informacji CIT-7 oraz zmiany w weryfikacji sprawdzania zasadności zwrotu podatku VAT.
                                          • 16.03.2021Estoński CIT do korekty? Biznes oczekuje ułatwień
                                           Wprowadzone z początkiem 2021 r. nowe rozwiązanie w formie tzw. estońskiego CIT-u powinno zostać zmodyfikowane i poprawione – uważa Business Centre Club. Eksperci tej organizacji apelują o ułatwienia i uproszczenia, dzięki którym z preferencji skorzystać będzie mogło więcej przedsiębiorstw.
                                           • 15.03.2021Obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych
                                            Dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wiąże się z obowiązkami nakładanymi przez ustawy podatkowe. Z pojęciem podmiotów powiązanych mamy do czynienia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej również jako: ustawa o CIT). Podobne terminy zawiera umowa o rachunkowości (pojęcie jednostek powiązanych zdefiniowane w art. 3 ust. 43 ww. ustawy) oraz kodeks spółek handlowych (pojęcie spółki powiązanej zdefiniowane w art. 4 § 1 pkt. 5 ww. ustawy). Niemniej przedmiotem dalszych rozważań będą tylko obowiązki podmiotów powiązanych, do których odnosi się ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
                                            • 11.03.2021[Szkolenie on-line] Księgowość projektów unijnych
                                             Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki. Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:
                                             • 11.03.2021Podatki 2021: Termin na złożenie zeznania i wpłatę CIT będzie wydłużony
                                              Termin na złożenie zeznania oraz wpłatę należnego podatku dochodowego CIT zostanie w tym roku wydłużony do 30 czerwca. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, takie ułatwienie jest zasadne z powodu aktualnej sytuacji obowiązywania stanu pandemii koronawirusa i związanych z tym różnych trudności. Na zmianie skorzysta w sumie ok. 0,5 mln podatników podatku CIT.
                                              • 10.03.2021Podatki 2021: Termin na złożenie zeznania i wpłatę CIT będzie wydłużony
                                               Termin na złożenie zeznania oraz wpłatę należnego podatku dochodowego CIT zostanie w tym roku wydłużony do 30 czerwca. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, takie ułatwienie jest zasadne z powodu aktualnej sytuacji obowiązywania stanu pandemii koronawirusa i związanych z tym różnych trudności. Na zmianie skorzysta w sumie ok. 0,5 mln podatników podatku CIT.
                                               • 09.03.2021Nowe podatki 2021, czyli co jest prawdą dziś, okazuje się fałszem jutro
                                                Na pytanie posła zadane w interpelacji, wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach, Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwyżek obecnie obowiązujących stawek VAT. Natomiast odnośnie podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier, MF poinformowało, że nie przewiduje się wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. I tyle. Czy zatem jest się z czego cieszyć? Co w takim razie z nowymi opłatami, parapodatkami itd., nad którymi pracuje rząd? Ministerstwo milczy.
                                                • 09.03.2021Koszty przy sprzedaży wierzytelności w ramach faktoringu - interpretacja ogólna MFFiPR
                                                 Interpretacja dokonuje wykładni przepisów związanych z sytuacją, w której podatnik (faktorant) dokonuje cesji (sprzedaży) na inny podmiot (na faktora) tzw. wierzytelności własnej, to jest wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej przez podatnika na rzecz podmiotu trzeciego (dłużnika) sprzedaży towarów lub usług, w związku z którą podatnik ten wykazał z tego tytułu przychód należny.
                                                 • 08.03.2021Podatki 2021: Nowe wzory formularzy CIT
                                                  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające część wzorów formularzy podatkowych dla podatku dochodowego CIT. Formularze zostały dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Modyfikacje odnoszą się głównie do kwestii związanych z pandemią koronawirusa oraz innych zmian ustawowych.
                                                  • 08.03.2021Podatki 2021: Trwają konsultacje ws. cen transferowych
                                                   Resort finansów rozpoczął konsultacje podatkowe objaśnień ws. cen transferowych w kontekście instytucji domniemania oraz standardu należytej staranności. Konsultacje dotyczą projektu nowych objaśnień podatkowych i potrwają do 20 kwietnia br. W założeniu objaśnienia mają chronić podmioty niepodejmujące transferu zysków do tzw. rajów podatkowych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 59 ] następna strona »