Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

absolwent szkoły

 • 24.03.2021Usługi dietetyczne on-line zwolnione z VAT
  Usługi dietetyczne on-line polegające na prowadzeniu konsultacji dietetycznych, tworzeniu indywidualnie dopasowanych jadłospisów oraz sprzedaży uniwersalnych jadłospisów oraz poradników dietetycznych w formie e-booków dla osób z problemami zdrowotnymi stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W konsekwencji, usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
  • 03.02.2021Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
   W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
   • 30.12.2020Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
    W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
    • 02.09.2020Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu
     Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.
     • 01.09.2020Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu
      Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.
      • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego w przykładach
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Publikujemy dzisiaj część tego opracowania, poświęconą zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiłku chorobowego.
       • 14.06.2019Zatrudnianie młodocianych: po zmianach w edukacji i Kodeksie Pracy pojawiły się wątpliwości
        Przepisy Kodeksu pracy (stanowiącego, że wolno zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową) stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia. Zatem od dnia 1 września 2019 r. absolwenci gimnazjum będą mogli być zatrudnieni na zasadach przewidzianych dla młodocianych pracowników - wyjaśnia ministerstwo.
        • 23.04.2019Prawo do zasiłku chorobowego
         Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
         • 19.04.2019Prawo do zasiłku chorobowego
          Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
          • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia działalności w kosztach firmy
           Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia będą kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności? W szczególności chodzi o: czesne, opłaty poniesione za udział w kursie językowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki związane z zakwaterowaniem i zakupem niezbędnych materiałów szkoleniowych (podręczników). Czy wydatki te mogą zostać zaliczone jako koszt również w przypadku, gdy zostaną poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?
           • 13.09.2018Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - trzeba uważać na terminy
            Przedsiębiorca, który chce być objęty ubezpieczeniem chorobowym, musi złożyć w tej sprawie wniosek. Nie może też spóźniać się z opłacaniem składek na ubezpieczenie - spóżnienie spowoduje ustanie ubezpieczenia, a to z kolei skutkuje długim okresem wyczekiwania. 
            • 12.09.2018Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
             Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
             • 12.04.2018Tylko bezrobotny doktorant może starać się o wsparcie przy rozpoczęciu działalności
              W przypadku ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej grupą uprawnioną do złożenia wniosku są studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, którzy nie muszą się rejestrować w urzędach pracy. Pozostałe osoby, które zamierzają złożyć wniosek o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.
              • 06.04.2018ZUS: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
               Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - jeśli obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem odbywa się tylko na jego wniosek, i obejmuje okres od dnia wskazanego we wniosku. Dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
               • 05.04.2018ZUS: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
                Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - jeśli obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem odbywa się tylko na jego wniosek, i obejmuje okres od dnia wskazanego we wniosku. Dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
                • 05.01.2018Ponad 200 mln zł na wsparcie przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy
                 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuują program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Dotychczas na rozpoczęcie biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy udzielono już pożyczek na kwotę ponad 227,7 mln zł.
                 • 15.12.2017Zasiłek chorobowy - ilustrowany przykładami komentarz ZUS
                  Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo (również na przykładach) wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Publikację rozpoczynamy od zagadnień związanych z ustalaniem prawa do zasiłku chorobowego.
                  • 14.12.2017Zasiłek chorobowy - ilustrowany przykładami komentarz ZUS
                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo (również na przykładach) wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Publikację rozpoczynamy od zagadnień związanych z ustalaniem prawa do zasiłku chorobowego.
                   • 30.08.2017Zaliczenie studiów do stażu pracy
                    Okres nauki w szkole wyższej podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, pod warunkiem, że został on ukończony i jest potwierdzony dyplomem ukończenia studiów. Na udokumentowanie tego faktu pracownik powinien przedłożyć dyplom ukończenia uczelni. Oznacza to, że podjęcie ale nieukończenie studiów wyższych nie pozwala na wliczenie okresu nauki na uczelni wyższej do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Tym samym nie jest w tym zakresie wystarczające otrzymanie przez studenta absolutorium - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.
                    • 29.06.2017Dotacja z urzędu pracy. Wymagany okres prowadzenia firmy powinien być wydłużony?
                     Zapytanie nr 2742 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany zasad i form wsparcia dotyczących osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą
                     • 16.01.2017Urlopy 2017. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                      Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                      • 21.06.2016Urlopy wypoczynkowe w 2016 r. Prawo do wypoczynku i jego wymiar
                       Zbliżają się wakacje i sezon urlopowy. Warto więc przypomnieć, kto i kiedy może skorzystać z prawa do urlopu.
                       • 20.06.2016Urlopy wypoczynkowe w 2016 r. Prawo do wypoczynku i jego wymiar
                        Zbliżają się wakacje i sezon urlopowy. Warto więc przypomnieć, kto i kiedy może skorzystać z prawa do urlopu.
                        • 27.04.2016ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego
                         1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                         • 26.04.2016ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego
                          1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                          • 02.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                           Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                           • 01.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                            Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                            • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                             Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                             • 23.06.2015Urlopy wypoczynkowe w 2015 r. Podstawowe zasady
                              Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zasady udzielania urlopów w 2015 roku wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
                              • 22.06.2015Urlopy wypoczynkowe w 2015 r. Podstawowe zasady
                               Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zasady udzielania urlopów w 2015 roku wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
                               • 13.02.2015Urlop wypoczynkowy dla pracownika w 2015 r.
                                Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
                                • 12.02.2015Urlop wypoczynkowy dla pracownika w 2015 r.
                                 Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
                                 • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
                                  Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
                                  • 24.07.2014Prawo pracy. Czy będzie pomoc dla przedsiębiorców?
                                   Interpelacja nr 26546 w sprawie niekorzystnych przepisów prawa pracy.
                                   • 11.06.2014Prawo do zasiłku chorobowego - komentarz ZUS
                                    Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                                    • 09.01.2014Prawo do urlopu w 2014 roku
                                     Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                                     • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                                      Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                                      • 11.01.2013Urlopy wypoczynkowe 2013
                                       Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
                                       • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                                        Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
                                        • 01.06.2012„Młodzi na rynku pracy” – rusza nowy program MPiPS
                                         Resort pracy rozpoczyna realizację testowego programu „Młodzi na rynku pracy”, czyli pakietu wspólnych działań ministerstwa, instytucji rynku pracy i niektórych samorządów. Nowy system wsparcia (m.in. bony szkoleniowe, stażowe i dotacje na zasiedlenie) ma zwiększyć aktywność zawodową osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. W pilotażu biorą udział 23 powiaty.
                                         • 24.05.2012Prywatne uczelnie bez przyszłości?
                                          Do 2025 r. z działających obecnie przeszło 300 prywatnych uczelni pozostanie tylko ok. 50. Na przetrwanie mają szanse tylko te ośrodki, które zaoferują najwyższy poziom nauczania i które w największym stopniu dopasują swoją ofertę do potrzeb rynku pracy – przewidują eksperci uczestniczący w konferencji pn. „Uczelnia przyszłości gwarancją zatrudnienia”, zorganizowanej w tym tygodniu przez PKPP Lewiatan i Pearson Edexcel.
                                          • 28.03.2012Urlopy wypoczynkowe
                                           Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, ani przenieść tego prawa na inną osobę.
                                           • 16.03.2012Prawo do urlopu wypoczynkowego – podstawowe zasady
                                            Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                                            • 28.02.2012Przemysł potrzebuje wykwalifikowanych pracowników
                                             Przedsiębiorcy coraz chętniej współpracują ze szkołami zawodowymi, pozyskując w ten sposób wykwalifikowanych pracowników – podkreślił minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu”. Spotkanie z przedstawicielami firm i szkół odbyło się pod koniec tygodnia w Legnicy.
                                             • 10.02.2012Szkoły nie przygotowują do wejścia na rynek pracy
                                              Kwalifikacje osób, które zakończyły w 2011 r. kształcenie, są w dużej części niedostosowane do potrzeb pracodawców – wynika z opublikowanych niedawno przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej danych nt. struktury wykształcenia polskich bezrobotnych. Problem dotyczy zarówno osób z wykształceniem zawodowym, jak i wyższym.
                                              • 16.01.2012Kto ma prawo do zasiłku chorobowego
                                               Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Wcześniej okres ten wynosił 180 dni. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.
                                               • 29.09.2011KE zapowiada reformę szkolnictwa wyższego
                                                Komisja Europejska przedstawiła nowy program reformy szkolnictwa wyższego w państwach Unii Europejskiej – głównym celem jest zwiększenie ilości absolwentów oraz dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy.
                                                • 03.06.2011Lewiatan: System finansowania uczelni wymaga zmian
                                                 Kwota dofinansowania studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych z budżetu państwa ma wynieść w tym roku 120-160 mln zł, w kolejnych maksymalnie 400-500 mln zł. Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pieniądze te pomogą uruchomić prawdziwie projakościową konkurencję i wymuszą jednocześnie większą gospodarność w uczelniach publicznych. Organizacja przedstawiła także szereg postulatów, których wprowadzenie ma w jej ocenie poprawić sytuację szkolnictwa wyższego w Polsce.
                                                 • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                                                  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »