Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowi您ek instalacji kasy fiskalnej

 • 12.04.2019Kasy fiskalne online - za par tygodni ustawa wchodzi w 篡cie
  D逝go trwaj帷y proces legislacyjny dotycz帷y kas fiskalnych online dozna nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany by wst瘼nie ju w 2017 r., a trafi do Sejmu w kwietniu roku 2018, w豉郾ie znalaz造 swój fina. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw zosta豉 opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz ustawy – Prawo o miarach - i w ca這軼i wchodzi w 篡cie 1 maja 2019 r.
  • 11.04.2019Kasy fiskalne online - za par tygodni ustawa wchodzi w 篡cie
   D逝go trwaj帷y proces legislacyjny dotycz帷y kas fiskalnych online dozna nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany by wst瘼nie ju w 2017 r., a trafi do Sejmu w kwietniu roku 2018, w豉郾ie znalaz造 swój fina. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw zosta豉 opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz ustawy – Prawo o miarach - i w ca這軼i wchodzi w 篡cie 1 maja 2019 r.
   • 15.02.2019Ulga z tytu逝 zakupu kasy fiskalnej
    Podatnicy, którzy rozpoczynaj ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nale積ego za pomoc kas rejestruj帷ych w obowi您uj帷ych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup ka盥ej z kas rejestruj帷ych zg這szonych na dzie rozpocz璚ia (powstania obowi您ku) ewidencjonowania w wysoko軼i 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wi璚ej jednak ni 700 z.
    • 21.11.2018Ulga na zakup kas: Uwaga na terminy
     Pytanie: 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wys豉 do US zawiadomienie o rozpocz璚iu 21 czerwca br. ewidencjonowania sprzeda篡 przy zastosowaniu kas fiskalnych: 2 sztuki, w tym 1 sztuka jako kasa rezerwowa. Zakup pierwszej kasy nast徙i 21 czerwca i w tym dniu zosta豉 dokonana fiskalizacja. Zakup kasy rezerwowej nast徙i w lipcu. Fiskalizacja tej kasy zosta豉 dokonana 27 lipca, przy czym kasa ta jest nieu篡tkowana. Czy w stosunku do kasy rezerwowej, na której rozpocz皻o ewidencj, b璠zie przys逝giwa這 dofinansowanie do zakupu w wysoko軼i 90% kwoty. lecz nie wi璚ej ni 700 z? 
     • 09.10.2018Ponowne rozpocz璚ie dzia豉lno軼i a kasa rejestruj帷a
      W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dzia豉lno嗆 gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Je瞠li sprzeda by豉 prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej, podatnik mia obowi您ek ewidencjonowa j przy u篡ciu kasy rejestruj帷ej. Przyk豉dem mo瞠 by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wy陰cznie w sezonie letnim. W pozosta造ch miesi帷ach podatnik ze wzgl璠u na wysok stawk podatku od nieruchomo軼i wykorzystywanych do dzia豉lno軼i gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocz徠kiem nowego sezonu letniego.
      • 08.10.2018Ponowne rozpocz璚ie dzia豉lno軼i a kasa rejestruj帷a
       W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dzia豉lno嗆 gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Je瞠li sprzeda by豉 prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej, podatnik mia obowi您ek ewidencjonowa j przy u篡ciu kasy rejestruj帷ej. Przyk豉dem mo瞠 by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wy陰cznie w sezonie letnim. W pozosta造ch miesi帷ach podatnik ze wzgl璠u na wysok stawk podatku od nieruchomo軼i wykorzystywanych do dzia豉lno軼i gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocz徠kiem nowego sezonu letniego.
       • 25.09.2018Dzia豉lno嗆 nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT i kasa fiskalna
        Pytanie: Czy aby prowadzi dzia豉lno嗆 nierejestrow w zakresie us逝g kosmetycznych jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i us逝g ze wzgl璠u na limit obrotów, Wnioskodawca musi uzyska status podatnika VAT zwolnionego podmiotowo ze wzgl璠u na limit obrotów, poprzez z這瞠nie we w豉軼iwym Urz璠zie Skarbowym zg這szenia rejestracyjnego VAT-R (zaznaczaj帷 w nim w cz窷ci C.1. pkt 30. Podatnik b璠zie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy), zg這si, sfiskalizowa i zarejestrowa kas fiskaln w Urz璠zie Skarbowym?
        • 04.09.2018WSA. Kiedy nast瘼ca skorzysta z ulgi na zakup kas?
         Z uzasadnienia: W wyniku przekszta販enia przedsi瑿iorcy b璠帷ego osob fizyczn w jednoosobow spó趾 kapita這w, spó趾a ta nie przejmuje (kontynuuje) obowi您ku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nale積ego przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych. Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spó販e ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i us逝g.
         • 16.10.2017NSA. Z ulgi na zakup kas mo積a skorzysta tylko raz
          Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dofinansowanie jedynie nabycia kas rejestruj帷ych zg這szonych przez podatnika na dzie rozpocz璚ia (powstania obowi您ku) ewidencjonowania, tzw. pierwszych kas, a wszystkie inne kasy, nabyte przez podatnika po dokonaniu pierwszego zg這szenia - np. wymieniane z uwagi na zu篡cie, rozszerzenie dzia豉lno軼i gospodarczej podatnika, czy te w zwi您ku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zako鎍zonej dzia豉lno軼i gospodarczej - nie korzystaj ju z okre郵onego w tym przepisie uprawnienia, które zosta這 skonsumowane przez niego na dzie „rozpocz璚ia (powstania obowi您ku) ewidencjonowania” - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
          • 05.08.2016Kasy fiskalne. Wymiana modu逝 pami璚i i ponowna rejestracja
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni mo瞠 u篡wa dotychczasowej kasy fiskalnej po zako鎍zeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej, wymianie modu逝 pami璚i i ponownym jej zarejestrowaniu? Czy Wnioskodawczyni b璠zie musia豉 dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z r闚nie wtedy, gdy b璠zie u篡wa dotychczasowej kasy, ale z wymienionym modu貫m pami璚i? Czy w przypadku konieczno軼i zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu koszt闚 wymiany modu逝 lub kupna nowej kasy ponownie?
           • 22.07.2016Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpocz璚ia dzia豉lno軼i
            Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowa豉 dzia豉lno嗆 gospodarcz. W kwietniu z這篡豉 wniosek o ponowne zarejestrowanie dzia豉lno軼i, z dat rozpocz璚ia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni mo瞠 u篡wa dotychczasowej kasy fiskalnej po zako鎍zeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urz璠zie skarbowym, wymianie modu逝 pami璚i i ponownym zarejestrowaniu jej w urz璠zie skarbowym? Czy b璠zie musia豉 dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z? Czy w przypadku konieczno軼i zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu koszt闚 wymiany modu逝 lub kupna nowej kasy ponownie?
            • 01.06.2016Ulga z tytu逝 nabycia kasy fiskalnej
             Pytanie: W marcu podj窸am decyzj o rozszerzeniu prowadzonej dzia豉lno軼i o us逝gi w zakresie mobilnego kosmetycznego wybielania z瑿闚. Dzia豉lno嗆 ta wymaga豉 zainstalowania kasy fiskalnej. Pisemne zg這szenie jednej kasy z這篡豉m do urz璠u skarbowego w terminie poprzedzaj帷ym rozpocz璚ie ewidencjonowania sprzeda篡, tj. 10 marca. 11 marca dokona豉m zakupu jednej mobilnej kasy. W tym te dniu nast徙i豉 fiskalizacja i zg這szenie kasy. Pierwsza sprzeda nast徙i豉 18 marca. Pierwszy raport dobowy i dow鏚 zap豉ty ca貫j nale積o軼i dostarczy豉m do US, po czym zosta nadany numer ewidencyjny. Czy nale篡 mi si zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysoko軼i 700 z?
             • 31.05.2016Ulga z tytu逝 nabycia kasy fiskalnej
              Pytanie: W marcu podj窸am decyzj o rozszerzeniu prowadzonej dzia豉lno軼i o us逝gi w zakresie mobilnego kosmetycznego wybielania z瑿闚. Dzia豉lno嗆 ta wymaga豉 zainstalowania kasy fiskalnej. Pisemne zg這szenie jednej kasy z這篡豉m do urz璠u skarbowego w terminie poprzedzaj帷ym rozpocz璚ie ewidencjonowania sprzeda篡, tj. 10 marca. 11 marca dokona豉m zakupu jednej mobilnej kasy. W tym te dniu nast徙i豉 fiskalizacja i zg這szenie kasy. Pierwsza sprzeda nast徙i豉 18 marca. Pierwszy raport dobowy i dow鏚 zap豉ty ca貫j nale積o軼i dostarczy豉m do US, po czym zosta nadany numer ewidencyjny. Czy nale篡 mi si zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysoko軼i 700 z?
              • 17.12.2015Dla kogo ulga na zakup kasy rejestruj帷ej?
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przys逝guje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysoko軼i 90% warto軼i zakupionej kasy fiskalnej nie wi璚ej ni 700 z?
               • 15.12.2015Termin zg這szenia kas rejestruj帷ych ma wp造w na prawo do ulgi na ich zakup 
                Pytanie podatnika: 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca dokona fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonowa na urz康zeniu fiskalnym pierwsz transakcj na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urz璠u skarbowego o zamiarze rozpocz璚ia ewidencjonowania. Nie zg這si do urz璠u skarbowego danych kasy fiskalnej w ci庵u 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Czy Wnioskodawcy przys逝guje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysoko軼i 90% warto軼i zakupionej kasy fiskalnej nie wi璚ej ni 700 z?
                • 26.11.2015Komu przys逝guje ulga na zakup kas rejestruj帷ych?
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mo瞠 skorzysta z ulgi na zakup ka盥ej z dw鏂h kas rejestruj帷ych w sierpniu 2015 r.?
                 • 29.07.2015Ulga na zakup rezerwowej kasy rejestruj帷ej
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi dwie kasy fiskalne. Zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami Wnioskodawca otrzyma ulg w wysoko軼i 1400 z (2 x 700 z). Pocz患szy do maja 2011 r. Wnioskodawca rozpocz掖 ewidencj sprzeda篡 na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 r. w zwi您ku z likwidacj jednego z gabinet闚 ewidencja sprzeda篡 by豉 prowadzona na jednej kasie. Druga zosta豉 zg這szona do urz璠u skarbowego jako kasa rezerwowa. Czy Wnioskodawca jest zobowi您any do zwrotu ulgi za kas rejestruj帷?
                  • 11.06.2015Kasy fiskalne 2015: Wideofilmowanie i przekazanie filmu na p造cie CD lub DVD
                   Pytanie: Prowadz od 5 maja 2012 r. w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej us逝gi wideofilmowania, kt鏎ych ko鎍owym efektem jest przekazanie zamawiaj帷emu p造tki z nagranym wydarzeniem (郵ubem, komuni, chrzcinami itp.). Czy jestem zobowi您any do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji wykonania ww. us逝g?
                   • 10.06.2015Kasy fiskalne 2015: Wideofilmowanie i przekazanie filmu na p造cie CD lub DVD
                    Pytanie: Prowadz od 5 maja 2012 r. w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej us逝gi wideofilmowania, kt鏎ych ko鎍owym efektem jest przekazanie zamawiaj帷emu p造tki z nagranym wydarzeniem (郵ubem, komuni, chrzcinami itp.). Czy jestem zobowi您any do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji wykonania ww. us逝g?
                    • 27.05.2015Ulga na zakup kas po wznowieniu dzia豉lno軼i
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od 2012 r. prowadzi jednoosobowo, jako osoba fizyczna, pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz - biuro rachunkowe, w stosunku do kt鏎ej Wnioskodawczyni od 1 marca 2015 r. ma obowi您ek stosowania kasy fiskalnej. Oko這 15 lat temu Wnioskodawczyni r闚nie prowadzi豉 dzia豉lno嗆 gospodarcz jako osoba fizyczna, tj. bar gastronomiczny, w kt鏎ym ewidencjonowa豉 sprzeda przy u篡ciu kasy fiskalnej. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi z tytu逝 zakupu nowej kasy fiskalnej?
                     • 15.04.2015Us逝gi wulkanizacyjne a kasa fiskalna
                      Pytanie: Zamierzam 鈍iadczy us逝gi wulkanizacyjne tylko dla os鏏 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz i nie prowadzi sprzeda篡 dla os鏏 fizycznych. Czy b璠 musia zainstalowa w moim zak豉dzie kas fiskaln?
                      • 08.04.2015Us逝gi fryzjerskie dla zwierz徠 a obowi您ek instalacji kasy fiskalnej
                       Pytanie: Jestem groomerem. Us逝gi groomerskie polegaj na pracy ze zwierz皻ami - w moim przypadku s to psy i koty. Prowadzona przeze mnie dzia豉lno嗆 polega na piel璕nacji, rozczesywaniu i przycinaniu sier軼i, trymowaniu, czyszczeniu oczu i uszu, usuwaniu insekt闚. Czy ten rodzaj dzia豉lno軼i gospodarczej kwalifikuje si do przepisu o obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych jako us逝gi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne?
                       • 19.12.2014Ulga na zakup kas przy przekszta販eniu dzia豉lno軼i osoby fizycznej
                        Pytanie podatnika: Sp. z o.o. (Wnioskodawca) powsta豉 w wyniku przekszta販enia przedsi瑿iorcy b璠帷ego osob fizyczn prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz we w豉snym imieniu. Wpis sp馧ki przekszta販onej do KRS nast徙i 13 sierpnia za NIP zosta nadany sp馧ce 21 sierpnia 2014 r. i w闚czas te nast徙i豉 wymiana kas rejestruj帷ych. Czy sp馧ka przekszta販ona ma prawo do odliczenia od podatku nale積ego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas fiskalnych, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT?
                        • 01.12.2014Zwrot wydatk闚 za zakup kasy fiskalnej
                         Pytanie podatnika: Czy Sp馧ka jawna b璠zie mia豉 prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestruj帷ych zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Finans闚 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestruj帷ych (Dz. U. 2013 r. poz. 163)?
                         • 16.06.2014Jedna kasa fiskalna w dw鏂h miejscach sprzeda篡
                          Pytanie podatnika: Czy mo積a u篡wa do sprzeda篡 na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, kt鏎a jest u篡wana do sprzeda篡 w sklepie internetowym?
                          • 06.11.2013Obowi您ek instalacji kasy w trakcie zawieszenia dzia豉lno軼i
                           Pytanie podatnika: W 2012 r. Wnioskodawca 鈍iadczy us逝gi dla os鏏 prywatnych i sprzeda przekroczy豉 20.000 z. W 2013 r. nie uzyska przychod闚 z prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej, poniewa od 3 stycznia br. do dnia dzisiejszego przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu powa積ej operacji serca. Na wniosek Wnioskodawcy naczelnik US odroczy termin ewidencjonowania obrotu (zakupu kasy fiskalnej). Niestety Wnioskodawca nadal nie mo瞠 prowadzi dzia豉lno軼i z powodu stanu zdrowia i w zwi您ku z tym chcia豚y zawiesi dzia豉lno嗆 gospodarcz. Czy je郵i Wnioskodawca zawiesi dzia豉lno嗆 gospodarcz jest zobowi您any zakupi kas fiskaln?
                           • 24.07.2013Jednorazowa sprzeda samochodu u篡wanego a obowi您ek instalacji kasy rejestruj帷ej
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz (praktyka lekarska) - jedynie w celu dy簑rowania w szpitalach, jedyn form rozlicze jest wystawianie rachunk闚 dla szpitali. Wnioskodawca nie wykonuje i nie ma zamiaru w przysz這軼i wykonywa czynno軼i na rzecz os鏏 fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej ani rolnik闚 rycza速owych. Wnioskodawca sprzeda samoch鏚 u篡wany w prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej. By豉 to czynno嗆 jednorazowa. Czy konieczne jest zainstalowanie kasy fiskalnej?
                            • 10.05.2013Zwolnienie z obowi您ku posiadania kasy w 2013 r. Sprzeda na rzecz os鏏 fizycznych
                             Podatnikami obj皻ymi obowi您kiem rejestrowania sprzeda篡 przy pomocy kasy rejestruj帷ej s ci podatnicy, kt鏎zy dokonuj sprzeda篡 na rzecz os鏏 fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej oraz rolnik闚 rycza速owych.
                             • 14.02.2013P豉tno軼i za pomoc systemu PayPal a obowi您ek instalacji kasy fiskalnej
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, przedmiotem dzia豉lno軼i jest handel gotowych produkt闚, g堯wnie bielizny damskiej. Sprzeda篡 Wnioskodawca dokonuje jedynie za po鈔ednictwem w豉snych sklep闚 internetowych, a tak瞠 za po鈔ednictwem ameryka雟kiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane s za po鈔ednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a nast瘼nie wszystkie p豉tno軼i trafiaj bezpo鈔ednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane s za pomoc faktur VAT. Czy zwa篡wszy na powy窺ze okoliczno軼i Wnioskodawca musi za這篡 kas fiskaln?
                              • 01.02.2013Podatki 2013: Kasy fiskalne – nowy limit
                               Od nowego roku obowi您uje nowy limit obrotu, kt鏎ego przekroczenie zobowi您uje podatnik闚 do ewidencjonowania sprzeda篡 za pomoc kasy fiskalnej. Wyra穎ny on jest jedn kwot, tj. 20 000 z.
                               • 20.12.2012Podatki 2013. Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu
                                1 stycznia 2013 r. wchodzi w 篡cie rozporz康zenie ministra finans闚 z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporz康zenie). Rozporz康zenie to zawiera wa積e zmiany dotycz帷e zwolnie z obowi您ku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obni瞠nie limitu obrot闚 uprawniaj帷ego do korzystania ze zwolnienia ze wzgl璠u na jego wysoko嗆.
                                • 22.10.2012Zawieszenie dzia豉lno軼i a ulga z tytu逝 nabycia kasy
                                 Pytanie podatnika: Czy jest mo磧iwe zakupienie kasy rejestruj帷ej w trakcie zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej i jednocze郾ie skorzystanie z prawa do odliczenia 700 z z tytu逝 nabycia tej kasy (art. 111 pkt 4 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g)?
                                 • 08.10.2012Obowi您ek instalacji kasy fiskalnej po wznowieniu dzia豉lno軼i gospodarczej
                                  Pytanie podatnika: Od stycznia 2005 r. do 31 lipca 2006 r. Wnioskodawczyni prowadzi豉 dzia豉lno嗆 gospodarcz. Zainstalowa豉 kas fiskaln, mimo, 瞠 obroty nie przekroczy造 granicy, kt鏎ej przekroczenie powodowa這 konieczno嗆 jej instalacji. W czerwcu 2012 r. Zainteresowana otworzy豉 kwiaciarni. ㄠczna kwota z dzia豉lno軼i w 2012 r. nie przekroczy豉 20 tys. z. 安iadczenia na rzecz os鏏 fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej nie s dokumentowane fakturami, zap豉ta nast瘼uje za pomoc got闚ki. Czy wobec Wnioskodawczyni istnieje obowi您ek instalacji kasy fiskalnej?
                                  • 26.06.2012Ulga na zakup kasy fiskalnej
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przys逝guje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w ilo軼i 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g?
                                   • 02.01.2012Ulga na zakup kasy rejestruj帷ej
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca kilka lat temu prowadzi dzia豉lno嗆 TAXI. Przy wprowadzeniu przepis闚 dotycz帷ych rejestracji obrotu przy pomocy kasy fiskalnej Zainteresowany zainstalowa takie urz康zenie, korzystaj帷 z ulgi na jego zakup. Jednak瞠 swoje przedsi瑿iorstwo Wnioskodawca prowadzi jeszcze tylko rok. W zwi您ku z czym zg這si si do urz璠u skarbowego i ulg ow zwr鏂i w ca這軼i. Zainteresowany wskaza, i up造n窸o pi耩 lat, straci on prac i zn闚 zasiad za kierownic taks闚ki, wyrobi licencj i zakupi kas. Czy Wnioskodawca mo瞠 tylko raz skorzysta z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
                                    • 06.06.2011Rejestrowanie zaliczek w kasie fiskalnej
                                     Pytanie podatnika: Sp馧ka zawiera cz窷 um闚 z klientami poza siedzib Sp馧ki - przez swoich przedstawicieli, b康 w znajduj帷ych si w innych miastach oddzia豉ch. Zdarzaj si sytuacje, 瞠 przy zawieraniu takich um闚 pobierana jest zaliczka na poczet wykonania us逝gi lub dostawy towar闚. W闚czas przedstawiciele Sp馧ki pobieraj od klient闚 zaliczki w formie got闚kowej bezpo鈔ednio przy zawarciu umowy poza siedzib Sp馧ki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiaj klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Czy, gdyby klient odm闚i przyj璚ia faktury VAT, post瘼owanie Sp馧ki polegaj帷e na dor璚zeniu poczt osobie fizycznej nieprowadz帷ej dzia豉lno軼i gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w zwi您ku z pobran przez przedstawiciela poza siedzib Sp馧ki zaliczk, jest prawid這we?
                                     • 07.06.2010Ulga na zakup kolejnej kasy fiskalnej
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi na terenie kraju dzia豉lno嗆 gospodarcz polegaj帷 na sprzeda篡 hurtowej i detalicznej materia堯w budowlanych. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towar闚 i us逝g. Zainteresowany, rozpoczynaj帷 w 2004 r. dzia豉lno嗆 gospodarcz, skorzysta z ulgi na zakup kasy rejestruj帷ej. W 2009 r. Wnioskodawca otworzy nowy punkt handlowy, do kt鏎ego zakupi kolejn kas rejestruj帷. Czy Wnioskodawca zasadnie uzna, 瞠 przys逝guje mu mo磧iwo嗆 odliczenia od kwoty podatku nale積ego kwoty ulgi na zakup kasy rejestruj帷ej?
                                      • 21.07.2009Rezerwowa kasa fiskalna
                                       Artyku 111 ust. 3 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g nak豉da na podatnik闚 zobowi您anych do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych obowi您ek stosowania kasy rezerwowej, je郵i z przyczyn niezale積ych od podatnika nie mo瞠 by prowadzona ewidencja na kasie podstawowej. Zauwa禦y, 瞠 przepis ten nie zobowi您uje bezwzgl璠nie podatnik闚 do zakupu kasy rezerwowej. Dopuszcza on bowiem jej brak, nakazuj帷 jednak w takim przypadku zaprzestanie sprzeda篡 w przypadkach, w kt鏎ych ewidencjonowanie na kasie podstawowej nie jest mo磧iwe.
                                       • 19.05.2009Zamierzasz zlikwidowa dzia豉lno嗆? – nie zapomnij o kasie fiskalnej
                                        Kas fiskalnych nie lubimy. Wiemy, 瞠 s powszechnie stosowane we wszystkich krajach, kt鏎e opar造 sw鎩 system podatkowy na podatku VAT, wiemy, 瞠 s逝膨 ograniczeniu szarej strefy, wiemy te, 瞠 dzi瘯i nim mo瞠my kontrolowa obr鏒 got闚kowy w naszym punkcie handlowym. Nie zmienia to jednak naszego negatywnego nastawienia – kasa fiskalna to przecie swego rodzaju szpieg. Na dodatek szpieg, z kt鏎ym nale篡 obchodzi si jak z jajkiem i w spos鏏 szczeg馧owo opisany w przepisach. I kiedy czasami my郵imy o likwidacji dzia豉lno軼i, my郵imy r闚nie o uldze, z jak po瞠gnamy nasze kasy. Ale brak nale篡tej staranno軼i w momencie likwidacji mo瞠 uczyni to po瞠gnanie bolesnym.
                                        • 18.05.2009Ewidencja obrot闚 i kwot podatku nale積ego przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych
                                         Pytane podatnika: Czy w sytuacji, gdy Przedsi瑿iorstwo w wybranych punktach b璠zie prowadzi這 ewidencj obrot闚 i kwot podatku nale積ego przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych w szerszym ni wskazany w § 4 Rozporz康zenia MF zakresie, nie spowoduje to utraty zwolnienia podmiotowego, z kt鏎ego obecnie korzysta Przedsi瑿iorstwo?
                                         • 16.07.2008Rozpocz璚ie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej
                                          Podatnik, kt鏎y ma zamiar rozpocz望 ewidencj kwot osi庵anych przychod闚 oraz kwot nale積ego podatku od towar闚 i us逝g za pomoc kasy rejestruj帷ej powinien mie na uwadze konieczno嗆 powiadomienia o tym fakcie Naczelnika w豉軼iwego Urz璠u Skarbowego. Powinien go tak瞠 zawiadomi o fiskalizacji kasy. S to tak瞠 warunki konieczne do uzyskania ulgi wynikaj帷ej z zakupu kasy.
                                          • 15.07.2008Przegl康 techniczny kasy rejestruj帷ej
                                           Na podatnik闚 posiadaj帷ych i u篡waj帷ych kasy fiskalne ustawodawca na這篡 wiele obowi您k闚. Jednym z nich jest dokonywanie przegl康闚 technicznych w terminach na這穎nych przepisami prawa. Podatnik, kt鏎y nie wywi您uje si z tego obowi您ku nara瘸 si na konsekwencje finansowe.
                                           • 25.04.2008Obowi您ek ewidencjonowania obrot闚 przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej przez nast瘼c prawnego
                                            Pytanie podatnika: Czy z dniem po陰czenia jednostka przejmuj帷a, niezobowi您ana dotychczas do instalacji kas rejestruj帷ych ze wzgl璠u na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na struktur obrot闚, zobowi您ana b璠zie do jej instalacji z powodu w陰czenia do niej innej jednostki, kt鏎a w przesz這軼i utraci豉 prawo do takiego zwolnienia ze wzgl璠u na swoj struktur obrot闚?
                                            • 18.01.2007Zwolnienie z obowi您ku instalacji kasy rejestruj帷ej
                                             Pytanie podatnika: Podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadzi zak豉d blacharsko-dekarski. Z przyczyn rodzinnych firma zosta豉 zlikwidowana z dniem 31 marca 2005 r. Po ustaniu problem闚 rodzinnych, podatnik ponownie uruchomi dzia豉lno嗆 z dniem 1 sierpnia 2005 r. Obr鏒 osi庵ni皻y przez podatnika w 2005 r. na rzecz os鏏 fizycznych nie prowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej wyni鏀 38.174,77 z. W zwi您ku z powy窺zym wnioskodawca zwr鏂i si z zapytaniem, czy jest zobowi您any do zakupu i stosowania kasy fiskalnej. Podatnik stoi na stanowisku, i nie ma obowi您ku zainstalowania kasy fiskalnej ze wzgl璠u na osi庵ni皻y w 2005 r. obr鏒.
                                             • 21.08.2006Od pierwszego wrze郾ia kasy fiskalne u nowych grup podatnik闚
                                              Pytanie: Czy to prawda, 瞠 je郵i sprzedaj mi璠zy innymi muzyk na p造tach CD i DVD, to bez wzgl璠u na wysoko嗆 obrot闚 z tej sprzeda篡 musz mie od 1.9.2006 r. kas fiskaln?
                                              • 07.03.2006Do ko鎍a marca 23 dni, a o kasach cicho
                                               Ju za 23 dni przestanie obowi您ywa dotychczasowe, przed逝穎ne w atmosferze skandalu rozporz康zenie w sprawie kas fiskalnych. Tymczasem setki tysi璚y podatnik闚 w dalszym ci庵u nie wie, czy i kiedy b璠 mieli obowi您ek zainstalowania kas. Pojawiaj si spekulacje prasowe, oparte na projekcie MF, ale jak pokazuje przypadek z ko鎍a 2005 r. czerpanie wiedzy z tych spekulacji jest ryzykowne, nawet je郵i s poparte wypowiedziami pracownik闚 ministerstwa. 安iecka (a raczej ministerialno-urz璠nicza) tradycja trzymania podatnik闚 w niepewno軼i do ostatniej chwili jest kontynuowana (a nawet tw鏎czo rozwijana) przez rz康, kt鏎y przecie wszystko mia robi lepiej. Trudno wyt逝maczy op騧nienie w opublikowaniu rozporz康zenia napi璚iami w tzw. pakcie stabilizacyjnym. By mo瞠 Ministerstwo Finans闚 po prostu tak ma.