Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pośrednictwo finansowe termin powstania obowiązku podatku vat

  • 15.11.2016Zwolnienie z VAT odsetek z tytułu kredytu kupieckiego
    Pytanie podatnika: Czy świadczona przez spółkę usługa finansowania, polegająca na rozłożeniu w czasie płatności wynagrodzenia za wyświadczone usługi (prace) w zamian za odsetki, będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT i tym samym obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem ww. usługi będzie powstawał z chwilą otrzymania przez spółkę całości lub części zapłaty (odsetek)?