Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

metoda kasowa odliczenie vat

 • 14.02.2019Obowi您ek podatkowy u ma造ch podatników VAT
  Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT) ma造m podatnikiem jest podmiot:  u którego warto嗆 sprzeda篡 wraz z kwot podatku nie przekroczy豉 w poprzednim roku podatkowym wyra穎nej w z這tych kwoty odpowiadaj帷ej równowarto軼i 1 200 000 euro,  prowadz帷y przedsi瑿iorstwo maklerskie, zarz康zaj帷y funduszami inwestycyjnymi, zarz康zaj帷y alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, b璠帷y agentem, zleceniobiorc lub inn osob 鈍iadcz帷 us逝gi o podobnym charakterze, z wyj徠kiem komisu – je瞠li kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us逝gi (wraz z podatkiem) nie przekroczy豉 w poprzednim roku podatkowym wyra穎nej w z這tych kwoty odpowiadaj帷ej równowarto軼i 45 000 euro.
  • 13.02.2019Obowi您ek podatkowy u ma造ch podatników VAT
   Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT) ma造m podatnikiem jest podmiot:  u którego warto嗆 sprzeda篡 wraz z kwot podatku nie przekroczy豉 w poprzednim roku podatkowym wyra穎nej w z這tych kwoty odpowiadaj帷ej równowarto軼i 1 200 000 euro,  prowadz帷y przedsi瑿iorstwo maklerskie, zarz康zaj帷y funduszami inwestycyjnymi, zarz康zaj帷y alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, b璠帷y agentem, zleceniobiorc lub inn osob 鈍iadcz帷 us逝gi o podobnym charakterze, z wyj徠kiem komisu – je瞠li kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us逝gi (wraz z podatkiem) nie przekroczy豉 w poprzednim roku podatkowym wyra穎nej w z這tych kwoty odpowiadaj帷ej równowarto軼i 45 000 euro.
   • 16.01.2018Dwóch nabywców na fakturze a prawo do odliczenia VAT
    Pytanie: Jakie dokumenty b璠 podstaw do odliczenia podatku VAT w przypadku faktury wystawionej na dwóch nabywców (dwóch podatników; wnioskodawców)? W przypadku faktury wystawionej na dwóch nabywców (b璠帷ych wnioskodawcami), czy mo磧iwe jest wystawienie dwóch oryginaów tej samej faktury? Czy prawid這we jest wystawienie orygina逝 i kopii faktury i przekazanie nabywcom? Czy w tym wypadku kopia faktury mo瞠 stanowi podstaw do odliczenia podatku VAT?
    • 09.01.2018Obowi您ek podatkowy u ma造ch podatników VAT
     Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT) ma造m podatnikiem jest podmiot:  u którego warto嗆 sprzeda篡 wraz z kwot podatku nie przekroczy豉 w poprzednim roku podatkowym wyra穎nej w z這tych kwoty odpowiadaj帷ej równowarto軼i 1 200 000 euro,  prowadz帷y przedsi瑿iorstwo maklerskie, zarz康zaj帷y funduszami inwestycyjnymi, zarz康zaj帷y alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, b璠帷y agentem, zleceniobiorc lub inn osob 鈍iadcz帷 us逝gi o podobnym charakterze, z wyj徠kiem komisu – je瞠li kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us逝gi (wraz z podatkiem) nie przekroczy豉 w poprzednim roku podatkowym wyra穎nej w z這tych kwoty odpowiadaj帷ej równowarto軼i 45 000 euro.
     • 16.08.2017Odliczenie VAT z faktury niezawieraj帷ej NIP nabywcy
      Brak numeru NIP przy jednoczesnym prawid這wym wskazaniu pozosta造ch danych podmiotu b璠帷ego nabywc jest wad techniczn, niewy陰czaj帷 mo磧iwo軼i zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawid這wego okre郵enia nabywcy towaru, a jednocze郾ie pozostaj帷 bez znaczenia dla wysoko軼i zobowi您ania podatkowego.
      • 14.08.2017Odliczenie VAT z faktury niezawieraj帷ej NIP nabywcy
       Brak numeru NIP przy jednoczesnym prawid這wym wskazaniu pozosta造ch danych podmiotu b璠帷ego nabywc jest wad techniczn, niewy陰czaj帷 mo磧iwo軼i zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawid這wego okre郵enia nabywcy towaru, a jednocze郾ie pozostaj帷 bez znaczenia dla wysoko軼i zobowi您ania podatkowego.
       • 14.10.2016Odliczenie VAT z faktury wystawionej na kilku nabywców
        Pytanie: Spó趾a zawar豉 z dwoma innymi podmiotami umow konsorcjum na realizacj wspólnego przedsi瞝zi璚ia. Ka盥y z uczestników wylosowa swój odcinek linii do budowy i ten fragment b璠zie realizowa. Materia jest zamawiany na realizacj ca貫j inwestycji, a nie na jego cz御tkowe elementy. Dostawca materiaów wystawia faktur na trzech nabywców w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zachowuje dokonuj帷y sprzeda篡 a pozosta貫 trzy ka盥y z cz這nków konsorcjum. Czy spó販e b璠zie przys逝giwa這 prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentuj帷ej zakup ww. materiaów?
        • 07.09.2016Odliczenie VAT z faktury bez numeru NIP nabywcy
         Pytanie: Sprzedawca (dostawca energii) wystawia faktury, na kt鏎ych nie podaje mojego numeru NIP. Inne elementy faktury spe軟iaj wymogi ustawy o VAT, a pozosta貫 dane s prawid這we i pozwalaj na okre郵enie kto jest nabywc. Czy faktura dokumentuj帷a zakup zwi您any z dzia豉lno軼i opodatkowan wystawiona bez numeru NIP nabywcy daje mo磧iwo嗆 odliczenia podatku naliczonego?
         • 06.09.2016Odliczenie VAT z faktury bez numeru NIP nabywcy
          Pytanie: Sprzedawca (dostawca energii) wystawia faktury, na kt鏎ych nie podaje mojego numeru NIP. Inne elementy faktury spe軟iaj wymogi ustawy o VAT, a pozosta貫 dane s prawid這we i pozwalaj na okre郵enie kto jest nabywc. Czy faktura dokumentuj帷a zakup zwi您any z dzia豉lno軼i opodatkowan wystawiona bez numeru NIP nabywcy daje mo磧iwo嗆 odliczenia podatku naliczonego?
          • 05.05.2016Czy paragon to faktura uproszczona?
           Pytanie podatnika: Czy „Sp馧ka” mo瞠 potraktowa paragon jako faktur (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obni篡 kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego z tego paragonu wynikaj帷ego?
           • 04.05.2016Termin odliczenia VAT z faktur otrzymanych od ma貫go podatnika
            Pytanie podatnika: Wykonawca 鈍iadcz帷y us逝gi na rzecz Wnioskodawcy, jest ma造m podatnikiem, rozliczaj帷ym VAT metod kasow. W celu zabezpieczenia roszcze odszkodowawczych o zap豉t kar umownych z tytu逝 nienale篡tego lub niewykonania zobowi您a wykonawcy Wnioskodawca zgodnie z umow ma prawo do potr帷enia z wynagrodzenia za poszczeg鏊ne etapy odbioru przedmiotu umowy kwot w wysoko軼i 5% tytu貫m kaucji na zabezpieczenie ww. roszcze. Czy nale篡 odlicza pozosta陰 nieodliczon cz窷 VAT z faktur w wysoko軼i odpowiadaj帷ej 5% zatrzymanej kaucji z ka盥ej faktury w momencie zap豉ty tej cz窷ci lub w dw鏂h kolejnych okresach rozliczeniowych?
            • 07.04.2016Bilans: Rozliczenie VAT w czasie na koniec roku
             W toku dokonywania transakcji mog si pojawi zr騜nicowane operacje skutkuj帷e konieczno軼i przesuni璚ia podatku VAT do rozliczenia w czasie zar闚no po stronie zakup闚, jak i sprzeda篡. Konstrukcja rachunkowa kont wykazuj帷ych rozliczenie podatku VAT winna by zapisana w polityce rachunkowo軼i przedsi瑿iorstwa. Struktura kont, z jakimi najcz窷ciej mo積a si spotka w praktyce gospodarczej to m.in. konto podatku:
             • 06.04.2016Bilans: Rozliczenie VAT w czasie na koniec roku
              W toku dokonywania transakcji mog si pojawi zr騜nicowane operacje skutkuj帷e konieczno軼i przesuni璚ia podatku VAT do rozliczenia w czasie zar闚no po stronie zakup闚, jak i sprzeda篡. Konstrukcja rachunkowa kont wykazuj帷ych rozliczenie podatku VAT winna by zapisana w polityce rachunkowo軼i przedsi瑿iorstwa. Struktura kont, z jakimi najcz窷ciej mo積a si spotka w praktyce gospodarczej to m.in. konto podatku:
              • 08.12.2015Spos鏏 dokumentowania oraz rozliczania faktur wzywaj帷ych do zap豉ty zaliczki
               Pytanie podatnika: W przypadku cz窷ci kontrakt闚 Sp馧ka wystawia faktur przed otrzymaniem zaliczki (nie jest to faktura proforma). Na jej podstawie kontrahent ma dokona p豉tno軼i. W ostatecznym rozliczeniu rzeczywista wysoko嗆 wynagrodzenia pomniejszana jest o sum wp豉conych kwot / zaliczek. W umowach przewidziany jest nie d逝窺zy ni 30 dni termin p豉tno軼i, liczony od daty wystawienia przez Wnioskodawc faktury. Je郵i Wnioskodawca otrzyma wp豉t 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wcze郾iej, to kiedy Sp馧ka powinna rozpozna obowi您ek podatkowy w VAT?
               • 12.06.2015Podatek nale積y VAT od WNT jako koszt podatkowy
                Pytanie podatnika: Czy mo磧iwe jest zaliczanie podatku nale積ego od wewn徠rzwsp鏊notowego nabycia towar闚 z deklaracji VAT-8 bezpo鈔ednio do koszt闚 uzyskania przychod闚 w podatkowej ksi璠ze przychod闚 i rozchod闚 w dacie jego zap豉ty? Czy zgodne z przepisami podatkowymi jest nieuwzgl璠nianie tego podatku nale積ego od wewn徠rzwsp鏊notowego nabycia towar闚 w cenach zakupu towar闚 zar闚no w remanencie pocz徠kowym, jak i ko鎍owym w podatkowej ksi璠ze przychod闚 i rozchod闚?
                • 09.01.2015Odliczenie VAT w ca這軼i z faktury wystawionej na obojga ma鹵onk闚
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo jako podatnik VAT czynny wykonuj帷y wy陰cznie czynno軼i opodatkowane, odliczy w ca這軼i podatek VAT z faktury dokumentuj帷ej zakup towar闚 gdzie jako nabywca figuruje Wnioskodawca i jego ma鹵onka? Czy w celu odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca jest zmuszony do wystawienia noty koryguj帷ej, w kt鏎ej Wnioskodawca b璠zie korygowa dane dotycz帷e nabywcy?
                 • 17.10.2014Kasowa metoda rozliczania VAT dla wszystkich?
                  Interpelacja nr 27912 do ministra finans闚 w sprawie konieczno軼i wyst徙ienia przez rz康 o zgod Rady Unii Europejskiej na wprowadzenie przepis闚 pozwalaj帷ych na powszechne i obligatoryjne stosowanie kasowej metody rozliczania podatku VAT
                  • 12.02.2014Korekta faktur zawieraj帷ych zapis „metoda kasowa”
                   Pytanie podatnika: Czy konieczne jest, aby wszystkie wystawione faktury sprzeda篡 z wyrazami „metoda kasowa”, wystawione przez Sp馧k nie b璠帷 ma造m podatnikiem w okresie stycze-wrzesie 2013, skorygowa tak aby wyeliminowa wyrazy „metoda kasowa”?
                   • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                    Du瘸 cz窷 zmian w ustawie o VAT, kt鏎e planuje resort finans闚 dotyczy faktur. W ustawie proponuje si uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepis闚 dotycz帷ych fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian maj przede wszystkim na celu dostosowanie przepis闚 do zmian wprowadzonych dyrektyw 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnie dotycz帷ych obowi您k闚 zwi您anych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zak豉da m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, kt鏎 przedsi瑿iorcy b璠 mogli stosowa do kwoty 450 z. Taka faktura nie b璠zie musia豉 zawiera cz窷ci element闚, kt鏎e dzi s wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma by tak samo traktowana, jak faktura papierowa.