Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność spadkowa spadkobierców

  • 02.02.2011Planowanie spadkowe w rodzinie – pułapki dziedziczenia ustawowego
    Obowiązujące powszechnie przepisy z zakresu dziedziczenia nieraz przyczyniały się do powstania niepowetowanych strat, zarówno majątkowych, jak i innych, trudniej policzalnych (bo jak przeliczyć na pieniądze trwały rozpad relacji rodzinnych?). Przyjrzyjmy się wybranym ryzykom, z którymi się tu spotykamy.
    • 10.05.2010Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odpowiedzialność za podatnika VAT
      Z uzasadnienia: W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza (tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi) spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. W niniejszej sprawie skarżący nabył spadek po zmarłym z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, co oznacza, że w myśl art. 98 Ordynacji podatkowej, ponosi on odpowiedzialność za pozostawione przez zmarłego zaległości podatkowe z opisanym wyżej ograniczeniem. Z kolei zgodnie z przepisem art. 1034 § 1 Kodeksu cywilnego do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Słusznie zatem, zdaniem Sądu, organy podatkowe obciążyły skarżącego odpowiedzialnością za całe zobowiązanie podatkowe na zasadach odpowiedzialności solidarnej z pozostałymi spadkobiercami.