Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zabytkowego

 • 11.12.2014Czy parafia może odliczyć VAT?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację operacji pn. „ ...” w związku z realizacją działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi?
 • 04.01.2011Podatek VAT 2011: Miejsce świadczenia usług w 2011 r. – poradnik Ministerstwa Finansów
  Wczoraj (3.01.2011 r.) w dziale Firma i podatki opublikowaliśmy obszerny poradnik MF dotyczący omówienia zmian w podatku VAT na 2011 rok. Dzisiaj prezentujemy kolejne opracowanie pochodzące z Ministerstwa Finansów - tym razem dotyczące sposobu określenia miejsca świadczenia usług według stanu prawnego obowiązującego w 2011 roku. Wszyscy, którzy spotykają się praktycznie z rozliczeniem podatku VAT wiedzą, że prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług jest w wielu przypadkach decydujące w kwestii sposobu naliczania podatku – dlatego też zapraszamy do uważnej lektury. Na końcu artykułu umieszczamy link do pliku pdf zawierającego treść poradnika udostępnioną przez MF.
 • 10.05.2010Opodatkowanie podatkiem VAT usług ochrony zabytków
  Zapytanie nr 6267 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT w przypadku prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
 • 17.08.2009BGK uruchomił finansowanie pomostowe projektów z PROW 2007-2013
  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy pierwsze umowy na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013. Podstawowe zalety nowych pożyczek, to łatwa procedura - realizowana bez przetargu, brak badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, niska prowizja i oprocentowanie.
 • 06.04.2007Amortyzacja zabytkowego budynku użytkowego
  Pytanie podatnika: Czy można przyjąć, że zakupiony budynek, wpisany do rejestru zabytków, był używany ponad 5 lat i czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki 10% rocznie?