Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup budynku mieszkalnego położonego terenie gospodarstwa rolnego

  • 22.04.2015Sprzedaż nieruchomości: Wyprzedaż mienia osobistego czy działalność gospodarcza?
    Brak podstaw kwalifikowania do pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podejmowanych przez podatnika czynności mieszczących się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mających na celu prawidłowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. Działań z zachowaniem - normalnych w takich przypadkach - reguł gospodarności nie należy z gruntu utożsamiać z działalnością gospodarczą - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • 20.08.2006Zakup budynku mieszkalnego położonego na terenie gospodarstwa rolnego a zwolnienie z podatku od sprzedaży mieszkania
    Pytanie podatnika: Czy zakup w okresie dwóch lat od momentu sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego) budynku mieszkalnego leżącego na terenie gospodarstwa rolnego spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i powoduje zwolnienie z 10% podatku od sprzedaży mieszkania?