Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

artykuły tytoniowe

 • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracją: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
  Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.
  • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracją: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
   Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.
   • 06.10.2015Premia pieniężna a VAT. Nota księgowa jako faktura
    Z uzasadnienia: W myśl art. 219 Dyrektywy 112 każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę. Ponieważ nota otrzymana od producenta, potwierdzająca premię udzieloną skarżącej, dotyczy konkretnego towaru nabytego wcześniej na podstawie faktur wystawionych przez dystrybutora należy stwierdzić, iż dokumentuje ona rabat, czyli obniżenie ceny tego towaru, zatem w konsekwencji otrzymanie rabatu powinno prowadzić do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów dokonaną przez dystrybutora na rzecz skarżącej Spółki.
    • 16.04.2013Inflacja nadal zwalnia. Już dziewiąty miesiąc z rzędu
     W marcu inflacja wyniosła jedynie 1 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek o 0,3 pkt proc. względem lutego. Spadek notowany jest nieprzerwanie od czerwca 2012 r. Od grudnia natomiast wzrost cen plasuje się poniżej celu inflacyjnego.
     • 04.08.2011Rośnie przemyt podrabianych towarów
      W ubiegłym roku służby celne państw Unii Europejskiej ujawniły na granicach zewnętrznych przeszło 103 miliony towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej – poinformowało Ministerstwo Finansów. Liczba ujawnień wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu do 2009 r., z 43,5 tys. do 80 tys.
      • 26.11.2010Stabilna sprzedaż detaliczna
       W październiku br. wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym utrzymał się na poziomie obserwowanym przed miesiącem i wyniósł 6,4 proc., wobec 0,7 proc. w październiku ubiegłego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - o 1,9 proc. - była także sprzedaż detaliczna w okresie styczeń-październik br. (przed rokiem wzrost wyniósł 1,8 proc.). Wzrost sprzedaży obserwowano w większości firm handlowych.  
       • 27.10.2010Sprzedaż detaliczna – kwartalne tempo wzrostu niższe niż przed rokiem
        W okresie styczeń-wrzesień tego roku sprzedaż detaliczna rosła nieco wolniej niż w okresie trzech kwartałów ubiegłego roku – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Po znaczącym osłabieniu dynamiki w I kwartale br., w kolejnych okresach obserwowano zwiększenie tempa wzrostu do 2,9 proc. w III kwartale br., podczas gdy w III kwartale 2009 wyniosło ono 3,6 proc.
        • 26.07.2010Umiarkowany wzrost sprzedaży detalicznej w I półroczu
         W pierwszym półroczu tego roku obserwowano relatywnie niską dynamikę sprzedaży detalicznej – podał GUS. W pierwszym kwartale poziom sprzedaży detalicznej tylko nieznacznie przewyższył notowany przed rokiem (o 0,3 proc.). W drugim kwartale tempo wzrostu było szybsze niż w pierwszym (1,1 proc.), a w okresie styczeń-czerwiec wyniosło 0,7 proc.
         • 23.07.2010Walka z podróbkami w UE
          Unijne służby celne w 2009 r. interweniowały na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej w 43,5 tys. spraw dotyczących kilku milionów produktów, co do których istniało podejrzenie fałszerstwa lub piractwa. Tak wynika z rocznego sprawozdania Komisji dotyczącego działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Najczęściej konfiskowanymi przez celników artykułami, budzącymi podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej, były papierosy, odzież i znaki towarowe.
          • 13.06.2008Roczna inflacja znów powyżej 4 proc.
           W maju 2008 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc. Większa niż przed miesiącem była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku (4,4 proc. wobec 4 proc.).
           • 15.01.2008Roczna inflacja wzrosła w grudniu do 4 proc.
            Na koniec 2007 roku – w porównaniu z grudniem 2006 – ceny wzrosły o 4 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej podrożały żywność i paliwo do prywatnych środków transportu.
            • 16.08.2007GUS: W lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,3%
             W lipcu 2007 r. odnotowano spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,3%. W okresie styczeń - lipiec br. ich wzrost był wyższy niż przed rokiem (1,9%, wobec 1,0%). Niższa niż przed miesiącem była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku (2,3% wobec 2,6%).