Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzy faktura

 • 24.01.2020Zg這szenie celne wywozowe - dokumenty, forma zg這szenia, rejestracja i aktualizacja danych
  Zgodnie z art. 163 UKC dokumenty za陰czane do zg這szenia wymagane do zastosowania przepisów reguluj帷ych procedur celn, do której zg豉szane s towary, znajduj si w posiadaniu zg豉szaj帷ego i do dyspozycji organów celnych w chwili sk豉dania zg這szenia celnego. Dokumenty za陰czane do zg這szenia udost瘼nia si organom celnym, gdy wymagaj tego przepisy unijne lub gdy jest to konieczne do kontroli celnych.
 • 24.10.2019Podatki 2019. Obowi您kowy split payment. Jakich towarów i us逝g b璠zie dotyczy?
  Ju 1 listopada br. obowi您uj帷e obecnie szczególne rozwi您ania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obci捫enia oraz mechanizm odpowiedzialno軼i podatkowej nabywcy (w obecnej formie), b璠 zast徙ione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej p豉tno軼i (MPP). Obowi您kowy split payment b璠zie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i 鈍iadczenia us逝g wymienionych obecnie w za陰czniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie tak瞠 transakcje, których przedmiotem s m.in. w璕iel i produkty w璕lowe, cz窷ci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
 • 23.10.2019Podatki 2019. Obowi您kowy split payment. Jakich towarów i us逝g b璠zie dotyczy?
  Ju 1 listopada br. obowi您uj帷e obecnie szczególne rozwi您ania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obci捫enia oraz mechanizm odpowiedzialno軼i podatkowej nabywcy (w obecnej formie), b璠 zast徙ione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej p豉tno軼i (MPP). Obowi您kowy split payment b璠zie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i 鈍iadczenia us逝g wymienionych obecnie w za陰czniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie tak瞠 transakcje, których przedmiotem s m.in. w璕iel i produkty w璕lowe, cz窷ci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
 • 03.09.2019Podatki 2019. Obowi您kowy split payment. Jakich towarów i us逝g b璠zie dotyczy?
  1 listopada br. obowi您uj帷e obecnie szczególne rozwi您ania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obci捫enia oraz mechanizm odpowiedzialno軼i podatkowej nabywcy (w obecnej formie), b璠 zast徙ione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej p豉tno軼i (MPP). Obowi您kowy split payment b璠zie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i 鈍iadczenia us逝g wymienionych obecnie w za陰czniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie tak瞠 transakcje, których przedmiotem s m.in. w璕iel i produkty w璕lowe, cz窷ci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw, która 29 sierpnia br. zosta豉 podpisana przez Prezydenta i czeka ju tylko na og這szenie w Dzienniku Ustaw.
 • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
  Najem samochodów jest rozwi您aniem dla ka盥ej wielko軼i przedsi瑿iorstwa, w tym tak瞠 ma造ch i 鈔ednich firm, które dzi瘯i niemu nie musz szuka pieni璠zy na zakup samochodów. Najem nale篡 do umów, na podstawie których najemca (przedsi瑿iorca prowadz帷y dzia豉lno嗆) otrzymuje do korzystania pojazd p豉c帷 w zwi您ku z tym najem okre郵ony czynsz najmu (op豉ty) wynajmuj帷emu. Po zako鎍zeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmuj帷emu.
 • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
  Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 廝ód豉ch energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a tak瞠 pobieranie tej energii z sieci nie s 鈍iadczeniem us逝g ani sprzeda膨 w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzeczno軼i z przepisami dotycz帷ymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okre郵aj帷a ramy unijnego systemu VAT, nie przewidywa造 瘸dnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dzia豉lno軼i - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
 • 18.05.2017Podatek akcyzowy a op豉ta paliwowa
  Tezy: 1. Decyzja dotycz帷a okre郵enia wysoko軼i zobowi您ania podatkowego w podatku akcyzowym stanowi w sprawie dotycz帷ej okre郵enia wysoko軼i op豉ty paliwowej dowód o kluczowym znaczeniu. Decyzja taka jest w tym post瘼owaniu dokumentem urz璠owym w rozumieniu art. 194 § 1 O.p. 
 • 20.04.2017Zap豉cona akcyza nie do odzyskania?
  Podatnik sprowadzi pojazd osobowy z kraju Wspólnoty na teren Polski. Podatek akcyzowy za samochód zosta zap豉cony przed pierwsz rejestracj. Pojazd zosta zarejestrowany w urz璠zie komunikacji. Nast瘼nego dnia roboczego rejestracja zosta豉 cofni皻a, poniewa pojawi si kupiec z kraju trzeciego. Pojazd zosta wyeksportowany w ci庵u tygodnia poza Uni Europejsk. Czy podatnik mo瞠 wnioskowa o zwrot akcyzy?
 • 13.09.2016Stawka 0% dla WDT: Dokumenty sprzeda穎we i przewozowe otrzymywane wy陰cznie drog elektroniczn
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT dla transakcji WDT, je瞠li dowody dokumentuj帷e, 瞠 towary b璠帷e przedmiotem WDT zosta造 wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium pa雟twa cz這nkowskiego innego ni terytorium kraju (faktura, dokument przewozowy CMR i dokument WDT) s przez Wnioskodawc otrzymywane drog elektroniczn, w postaci skan闚, za陰czonych do wiadomo軼i e-mail?
 • 31.05.2016S逝瘺y rozbi造 kolejn grup oszust闚 podatkowych
  Polskie s逝瘺y ujawni造 proceder nielegalnego rozprowadzania rozpuszczalnika do zbiornik闚 stacji paliw w wojew鏚ztwie opolskim. Jak si okaza這, nast瘼nie sprzedawano go jako olej nap璠owy i unikano p豉cenia podatk闚. Straty pa雟twa szacowane s na minimum 40 mln z.
 • 18.05.2016Korekta faktury zaliczkowej. Kiedy potrzebne jest potwierdzenie odbioru?
  Pytanie podatnika: Czy nale篡 posiada potwierdzenia odbioru faktury koryguj帷ej w sytuacji gdy:  faktura koryguj帷a do faktury zaliczkowej wystawiona zosta豉 przed otrzymaniem zap豉ty i w stosunku do faktury pierwotnej nie powsta jeszcze obowi您ek podatkowy?  faktura koryguj帷a do faktury zaliczkowej wystawiona zosta豉 po otrzymaniu zap豉ty i w stosunku do faktury pierwotnej powsta ju obowi您ek podatkowy?  zar闚no faktura pierwotna dotycz帷a zaliczki, jak i faktura j koryguj帷a nie zosta造 wys豉ne do kontrahenta?  wystawiono faktur koryguj帷 w zwi您ku z faktem nieuiszczenia zaliczki przez kontrahenta w terminie 30 dni od dnia wystawienia pierwotnej faktury zaliczkowej?
 • 21.01.2016Jak dokumentowa WDT dla potrzeb VAT?
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku orygina堯w list闚 przewozowych CMR wystarczaj帷e do zastosowania stawki VAT 0% do takiej WDT b璠zie posiadanie przez Sp馧k kompletu dokument闚 przedstawionych w opisie zdarzenia przysz貫go wniosku?
 • 03.12.2015Podatki 2016: Nowa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego
  Rz康 wyda w tym tygodniu rozporz康zenie, w kt鏎ym okre郵ona zosta豉 stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju nap璠owego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 r. Stawka ta wynosi b璠zie 1 z na 1 litr oleju, co oznacza wzrost o 5 gr w por闚naniu do stawki obowi您uj帷ej w poprzednich dw鏂h latach.
 • 07.10.2015Informacja MF dla rolnik闚 o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
  Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finans闚 docieraj niepokoj帷e sygna造, 瞠 nabywcami paliwa od oszust闚 mog by w coraz wi瘯szym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nie鈍iadomi uczestnictwa w takim procederze. Nale篡 wskaza, 瞠 „uczestnictwo” w oszustwie wi捫e si z okre郵onymi negatywnymi konsekwencjami r闚nie dla nabywc闚 paliw, kt鏎ymi mog by rolnicy.
 • 06.07.2015Komu przys逝guje zwolnienie z akcyzy?
  Teza: Tre嗆 art. 4 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) potwierdza zasad braku kolejno軼i opodatkowania podatkiem akcyzowym, bowiem nabywca lub posiadacz wyrobu mo瞠 si uwolni od opodatkowania jedynie w przypadku wykazania, 瞠 podatek na wcze郾iejszym etapie obrotu zosta zap豉cony, zadeklarowany lub okre郵ony decyzj, a nie poprzez wskazanie podmiot闚, kt鏎e wcze郾iej dokona造 obrotu tym wyrobem.
 • 30.06.2015Okres przechowywania list闚 przewozowych
  Pytanie podatnika: Czy obowi您kowy okres przechowywania dokument闚 - list闚 przewozowych CMR wynosi 3 miesi帷e, a nie jak innych dokument闚 (faktury VAT), gdzie okres ten wynosi 5 lat, skoro w transakcjach wewn徠rzwsp鏊notowych dostaw towar闚 (WDT) na zasadach EX WORKS w miejsce listu przewozowego CMR podatnik mo瞠 stosowa inne dokumenty potwierdzaj帷e t transakcj zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?
 • 10.02.2015WSA. Podatek akcyzowy. Zu篡cie to tak瞠 zniszczenie
  Ustawodawca u篡waj帷 poj璚ia „zu篡cie” mia na my郵i tak瞠 proces polegaj帷y na zniszczeniu wyrob闚 akcyzowych, taki zreszt spos鏏 interpretacji nale篡 uzna za prawid這wy gdy we幟ie si pod uwag j瞛ykowe znaczenie terminu „zu篡”, z tym jednak zastrze瞠niem, 瞠 „zniszczenie” musi nast徙i w wyniku u篡wania, d逝窺zego u篡wania, cz瘰tego u篡wania, wyczerpania zasobu przez d逝窺ze u篡wanie czy zrobienia z wyrobu u篡tku, nie za przez „usuni璚ie” czy „unicestwienie” - orzek Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Szczecinie.
 • 08.09.2014Akcyza. Powstanie obowi您ku podatkowego
  Z uzasadnienia: Tym samym wystawienie faktury VAT czasami nie b璠zie okoliczno軼i decyduj帷 dla powstania obowi您ku podatkowego w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami ustawy obowi您ek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem wystawienia faktury, pod warunkiem 瞠 b璠zie ona dokumentowa dokonanie czynno軼i opodatkowanej podatkiem akcyzowym.
 • 05.09.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. umieszczania kwoty akcyzy na fakturze
  Z ko鎍em czerwca 2015 r. w 篡cie wejdzie nowa regulacja dotycz帷a umieszczania przez podatnika podatku akcyzowego kwoty akcyzy na fakturze – na 膨danie nabywcy wyrob闚 akcyzowych lub samochod闚 osobowych. Przewiduj帷e wprowadzenie zmian w ustawie akcyzowej za這瞠nia do projektu nowelizacji znajduj si obecnie na etapie konsultacji spo貫cznych.
 • 21.10.2013Podatki 2014: Stawka zwrotu akcyzy za olej nie wzro郾ie
  Rz康 postanowi, 瞠 w przysz造m roku stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju nap璠owego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie zostanie podwy窺zona. Limit wci捫 wynosi b璠zie wi璚 0,95 z za 1 litr oleju.
 • 26.09.2013VAT jako koszt uzyskania przychodu przedsi瑿iorcy
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mo瞠 zaliczy do koszt闚 uzyskania przychod闚 nieodliczony podatek VAT od zakup闚 zwi您anych z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz i sprzeda膨 mieszan?Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mo瞠 zaliczy do koszt闚 uzyskania przychod闚 nieodliczony podatek VAT od zakup闚 zwi您anych z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz i sprzeda膨 mieszan?
 • 05.03.2013Opodatkowanie i udokumentowanie wewn徠rzwsp鏊notowej dostawy skradzionego towaru
  Pytanie podatnika: Firma dokona豉 sprzeda篡 towaru na rzecz kontrahenta z kraju Wsp鏊noty. Po dokonaniu za豉dunku wystawiona zosta豉 faktura obejmuj帷a ca陰 warto嗆 towaru. Przewo幡ik/spedytor dokona przewozu towaru poza terytorium kraju do miejsca przeznaczenia zgodnie z danymi umieszczonymi na fakturze sprzeda篡. Faktycznie towar zosta odebrany przez nieznane osoby pod wskazanym adresem. W nast瘼stwie wydarze okaza這 si, 瞠 firma Wnioskodawcy pad豉 ofiar zorganizowanego przest瘼stwa, maj帷ego na celu kradzie towaru. Jak prawid這wo wykaza ww. transakcj zgodnie z ustaw o VAT?
 • 08.05.2012Op豉ta skarbowa od po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m kopii faktur
  Interpelacja nr 3103 do ministra finans闚 w sprawie wyeliminowania praktyki pobierania przez urz璠y gmin oraz urz璠y miast op豉ty skarbowej od potwierdzania zgodno軼i z orygina貫m kserokopii faktur dokumentuj帷ych zakup oleju nap璠owego
 • 19.04.2012Zerowa stawka VAT przy wewn徠rzwsp鏊notowej dostawie towar闚
  Pytanie podatnika: Sp馧ka sprzedaje towary m.in. unijnym kontrahentom. Wnioskodawca oraz jej zagraniczni kontrahenci posiadaj aktywny numer VAT UE. Dla potwierdzenia dokonania wewn徠rzwsp鏊notowej dostawy towar闚 sp馧ka gromadzi nast瘼uj帷e dokumenty: kopie faktury sprzeda篡, specyfikacje wys豉nego towaru, potwierdzenie odbioru towar闚 potwierdzone przez odbiorc towar闚 (zawiera piecz徠k i podpis odbiorcy) zawieraj帷e identyczne dane jak faktura. Czy posiadaj帷 ww. dokumenty sp馧ka mo瞠 zastosowa stawk 0% z tytu逝 WDT?
 • 27.03.2012Akcyza na w璕iel – uproszczony dokument dostawy od 3 kwietnia
  Od 3 kwietnia b璠zie mo積a korzysta z nowego, uproszczonego wzoru dokumentu dostawy wyrob闚 w璕lowych. Rozporz康zenie w tej sprawie zak豉da, 瞠 z jednostronicowej formy mog korzysta podmioty zwolnione z akcyzy na w璕iel (lub inne wyroby w璕lowe), je郵i jednorazowa sprzeda nie przekracza 10 ton.
 • 14.02.2012Akcyza na w璕iel – nowy wz鏎 dokumentu dostawy
  Resort finans闚 planuje wprowadzenie nowego, uproszczonego wzoru dokumentu dostawy wyrob闚 w璕lowych. Jednostronicowa uproszczona forma b璠zie mog豉 by stosowana w przypadku sprzeda篡 w璕la lub innych wyrob闚 w璕lowych podmiotom zwolnionym z akcyzy, jednak tylko w ilo軼i nieprzekraczaj帷ej jednorazowo 10 ton.
 • 30.01.2012KRUS przypomina o zasadach zwrotu akcyzy za olej nap璠owy
  Rolnicy, kt鏎zy chc odzyska cz窷 pieni璠zy wydanych na olej nap璠owy u篡wany do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. musz z這篡 odpowiedni wniosek do w鎩ta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale積o軼i od miejsca po這瞠nia grunt闚 rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), wystawionymi od 1 wrze郾ia 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku – przypomina KRUS.
 • 25.10.2011Zasady zwrotu nienale積ie zap豉conej akcyzy
  Pytanie podatnika: Czy w polskim systemie prawa podatkowego podmiot uiszczaj帷y kwot nienale積ej akcyzy, kt鏎y nie jest wyra幡ie okre郵ony jako podatnik podatku akcyzowego, ale jednocze郾ie, kt鏎y uiszcza t akcyz w cenie nabycia i je瞠li z tre軼i dokumentu zakupu – faktury VAT wynika wysoko嗆 i podstawa naliczenia podatku akcyzowego, mo瞠 domaga si zwrotu tego podatku w trybie nadp豉ty podatku, o kt鏎ej mowa w art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa?
 • 05.10.2011Rozliczanie podatku VAT przez wsp鏊noty mieszkaniowe
  W Dzienniku Urz璠owym Ministra Finans闚 z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 zosta豉 opublikowana interpretacja og鏊na Ministra Finans闚 z dnia 21 czerwca 2011 r. nr PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571, w kwestii rozlicze podatku od towar闚 i us逝g przez wsp鏊noty mieszkaniowe. Powy窺za interpretacja zosta豉 wydana przez Ministra Finans闚 w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, zgodnego z wypracowan przez s康y administracyjne jednolit lini orzecznicz w kwestii sposobu dokonywania rozlicze podatku od towar闚 i us逝g przez wsp鏊noty mieszkaniowe z tytu逝 nabywanych przez wsp鏊noty mieszkaniowe towar闚 i us逝g, sk豉daj帷ych si m.in. na tzw. media.
 • 27.07.2011List przewozowy w formacie PDF uprawnia do zerowej stawki VAT
  Pytanie podatnika: Czy w 鈍ietle obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, Zainteresowany posiadaj帷 w swojej dokumentacji dokument w postaci wydruku listu przewozowego otrzymanego drog elektroniczn w postaci PDF lub innym formacie, z kt鏎ego b璠zie wynika這 jednoznacznie, i towar zosta dostarczony do nabywcy na terytorium innego kraju cz這nkowskiego ni terytorium kraju, b璠zie uprawniona do zastosowania stawki 0%, bez konieczno軼i gromadzenia innych dokument闚 opisanych w art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g?
 • 11.07.2011Jak zaksi璕owa w PKPiR akcyz od samochod闚 zakupionych za granic
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz望 dzia豉lno嗆 gospodarcz, polegaj帷 na kupnie-sprzeda篡 samochod闚 u篡wanych. Samochody Zainteresowany chce kupowa w kraju, w pa雟twach nale膨cych do Unii Europejskiej, jak te w pa雟twach nienale膨cych do Unii. Czy nale積a akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cen zakupu i nale篡 j ksi璕owa w kolumnie 10 podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚?
 • 25.10.2010Uchwa豉 NSA: Przy WDT wyw霩 mog potwierdzi tak瞠 inne dokumenty
  W 鈍ietle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g dla zastosowania stawki 0% przy wewn徠rzwsp鏊notowej dostawie towar闚 wystarczaj帷ym jest, aby podatnik posiada jedynie niekt鏎e dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupe軟ione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokument闚, o kt鏎ych mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, o ile 陰cznie potwierdzaj fakt wywiezienia i dostarczenia towar闚 b璠帷ych przedmiotem wewn徠rzwsp鏊notowej dostawy do nabywcy znajduj帷ego si na terytorium pa雟twa cz這nkowskiego innym ni terytorium kraju.
 • 16.06.2010Piecz徠ka nie jest ju wiarygodnym potwierdzeniem to窺amo軼i
  Zapytanie nr 6750 do ministra finans闚 w sprawie zasadno軼i stosowania w Polsce piecz徠ek na r騜nego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
 • 25.03.2010MF: Nieprawid這wo軼i w obrocie olejem opa這wym
  Jednym z wielu obszar闚 znajduj帷ych si w grupie podwy窺zonego ryzyka, kontrolowanych przez urz璠y kontroli skarbowej oraz S逝瘺 Celn w 2009 r., znalaz豉 si bran瘸 dystrybutor闚 lekkiego oleju opa這wego. W trakcie 138 kontroli, przeprowadzonych przez uks-y, stwierdzono, 瞠 a co drugie z 31 tys. skontrolowanych o鈍iadcze o przeznaczeniu oleju na cele opa這we by這 fa連zywe. S逝瘺a Celna w tym zakresie przeprowadzi豉 530 kontroli. W 298 przypadkach stwierdzono nieprawid這wo軼i, z czego 118 dotyczy這 o鈍iadcze.
 • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
  1. Podatnik, kt鏎emu na wniosek z這穎ny w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urz璠u skarbowego potwierdzi這, na 軼i郵e wskazan we wniosku dat, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewn徠rzwsp鏊notowych na pi鄉ie, faksem lub telefonicznie albo poczt elektroniczn (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towar闚 jak wewn徠rzwsp鏊notowej dostawy towar闚, podlegaj帷ej opodatkowaniu, na zasadach okre郵onych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet w闚czas, gdy w wyniku dokonania p騧niejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) oka瞠 si, i w rzeczywisto軼i podatnik dokona dostawy na rzecz nabywcy nie posiadaj帷ego ju w闚czas wa積ego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewn徠rzwsp鏊notowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednak瞠 wykazanie, 瞠 dokonuj帷 dostawy, podatnik dzia豉 w dobrej wierze, czyli nie by w posiadaniu wiedzy o nieaktualno軼i informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewn徠rzwsp鏊notowych, lub te nie m鏬 z 豉two軼i przy istnieniu powi您a personalnych, kapita這wych czy osobistych, wiedz tak dysponowa.
 • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - ju w najbli窺z 鈔od w Warszawie
  W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odb璠zie si konferencja organizowana wsp鏊nie przez Akademi Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dw鏂h dni konferencji zostan wyczerpuj帷o om闚ione bie膨ce problemy i zmiany, zar闚no te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od os鏏 prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji b璠zie MSR / MSSF. Konferencj poprowadz znani praktycy stosowania prawa. W鈔鏚 prowadz帷ych znajduj si:
 • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotycz帷e wystawiania „zwyk造ch” faktur VAT
  Nie b璠zie przesad twierdzenie, 瞠 jednym z najwa積iejszych (o ile nie najwa積iejszym) dokument闚 funkcjonuj帷ych w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo 瞠 w niekt鏎ych pa雟twach Wsp鏊noty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest do嗆 swobodnie, polski prawodawca podatkowy ca造 czas bardzo rygorystycznie traktuje t kwesti.
 • 02.04.2009Urz璠y celne kwestionuj warto嗆 sprowadzanych samochod闚
  Interpelacja nr 7105 do ministra finans闚 w sprawie kwestionowania przez urz璠y celne cen nowych samochod闚 sprowadzonych do Polski
 • 12.03.2009Urz璠y celne kwestionuj ceny ustalone w umowie
  Interpelacja nr 7237 do ministra finans闚 w sprawie urz璠闚 celnych podwy窺zaj帷ych warto嗆 nowych samochod闚 sprowadzanych przez diler闚
 • 09.10.2008Kupuj帷 od nierzetelnych sprzedawc闚 mo瞠sz mie k這poty z VAT
  Interpelacja nr 4553 do ministra finans闚 w sprawie wszcz璚ia na terenie ca貫go kraju post瘼owa skarbowych przeciwko w豉軼icielom firm transportowych o zwrot podatku VAT naliczonego od transakcji zakupu paliw
 • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewn徠rzwsp鏊notowej samochod闚 osobowych
  Podmiot, kt鏎emu przys逝guje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawi faktury dostawy, je瞠li przedstawi inne dokumenty, potwierdzaj帷e dokonanie dostawy wewn徠rzwsp鏊notowej wyrob闚 akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artyku逝 i par. 2 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewn徠rzwsp鏊notowej wyrob闚 akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
 • 26.09.2007Anulowanie faktur koryguj帷ych
  Pytanie podatnika: Jakie skutki podatkowe dla sprzedawcy (wystawcy) powoduje odmowa przyj璚ia przez odbiorc faktury koryguj帷ej, zwi瘯szaj帷ej cen towaru?
 • 16.05.2007Ustalenie warto軼i pocz徠kowej samochodu (1)
  Ustalenie warto軼i pocz徠kowej samochodu b璠帷ego 鈔odkiem trwa造m ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (zwan dalej ustaw o PIT) odpis闚 amortyzacyjnych dokonuje si od warto軼i pocz徠kowej 鈔odk闚 trwa造ch wprowadzonych do ewidencji 鈔odk闚 trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych.
 • 15.03.2007Zakup nowego samochodu w kraju UE
  Zakup nowego 鈔odka transportu od zagranicznego podmiotu jest transakcj szczeg鏊n. Jego nabycie zosta這 bowiem zupe軟ie specyficznie potraktowane przez Ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g. W przepisach tej ustawy znajdziemy szereg uregulowa maj帷ych zastosowanie tylko i wy陰cznie do nowych 鈔odk闚 transportu, najistotniejsze z nich jest za to wynikaj帷e z art. 9 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy. Wskazany przepis jest szczeg鏊ny, poniewa wynika z niego, 瞠 w przypadku nabycia nowego samochodu z kraj闚 Unii zawsze b璠ziemy mieli do czynienia z wewn徠rzwsp鏊notowym nabyciem towar闚 (WNT). Nale篡 przez to rozumie, 瞠 z WNT b璠zie mia do czynienia nabywca, kt鏎y naby samoch鏚 nie tylko od innego podatnika VAT UE, ale tak瞠 w sytuacji, kiedy dokona nabycia od osoby prywatnej. Co wa積iejsze sam nabywca te nie musi by zarejestrowanym VAT-owcem; nawet je郵i jest to osoba fizyczna nieprowadz帷a dzia豉lno軼i gospodarczej, b璠ziemy mieli do czynienia z transakcj wewn徠rzwsp鏊notow.
 • 13.03.2007Sprowadzenie u篡wanego samochodu z zagranicy
  Wewn徠rzwsp鏊notowe nabycie samochodu osobowego za granic przede wszystkim wi捫e si z obowi您kami w zakresie dw鏂h podatk闚: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedur zakupu samochodu u篡wanego na terytorium Wsp鏊noty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cech znamienn takiej sytuacji jest to, 瞠 zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewn徠rzwsp鏊notowe nabycie towar闚 (WNT).
 • 13.02.2007Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT przy sprzeda篡 wyrob闚 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w kt鏎ej nast瘼uje dostawa wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i gdy kwota akcyzy nie jest pobierana, do podstawy opodatkowania podatkiem od towar闚 i us逝g nie wlicza si kwoty tego podatku?
 • 18.01.2006Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
  Jak poinformowa這 biuro prasowe Kancelarii Prezesa RM Rada Ministr闚 na wczorajszym posiedzeniu zaakceptowa豉 projekt ustawy o zwrocie cz窷ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap璠owego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • 07.12.2005Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochod闚
  Przyw霩 towar闚 z kraj闚 spoza Unii Europejskiej jest uwa瘸ny za import towar闚. W przypadku importu samochod闚 istnieje obowi您ek zap豉ty c豉, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochod闚 osobowych). Podstaw obliczenia c豉 b璠zie warto嗆 celna pojazdu. Z kolei warto嗆 celna powi瘯szona o kwot c豉 pos逝篡 do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a warto嗆 celna powi瘯szona o kwot c豉 i kwot podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.