Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

adresu

 • 14.01.2022Do 31 stycznia masz czas na z這瞠nie ZUS IWA
  31 stycznia 2022 r. mija termin na z這瞠nie "Informacji o danych do ustalenia sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2021 rok. Obowi您ek ten dotyczy p豉tników, którzy spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: byli zg這szeni nieprzerwanie w ZUS jako p豉tnicy sk豉dek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2022 r., w 2021 r. zg豉szali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • 13.01.2022Do 31 stycznia masz czas na z這瞠nie ZUS IWA
  31 stycznia 2022 r. mija termin na z這瞠nie "Informacji o danych do ustalenia sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2021 rok. Obowi您ek ten dotyczy p豉tników, którzy spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: byli zg這szeni nieprzerwanie w ZUS jako p豉tnicy sk豉dek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2022 r., w 2021 r. zg豉szali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • 04.01.2022Zmiany zasad dor璚ze
  Ministerstwo Finansów informuje o zmianach zasad dor璚ze. Zmiana zasad wynika z wprowadzonych uregulowa dotycz帷ych dor璚ze [1]. Zgodnie z nimi organ podatkowy dor璚za pisma na adres do dor璚ze elektronicznych, a je郵i nie ma takiej mo磧iwo軼i, zgodnie z hierarchi sposobu dor璚zania pism okre郵on w ustawie.
 • 21.12.2021Powsta這 Centrum Obs逝gi Podatkowej Inwestora
  W Ministerstwie Finansów utworzono Centrum Obs逝gi Podatkowej Inwestora (COPI), które zajmie si obs逝g kluczowych inwestorów. Ze wsparcia COPI korzysta mog inwestorzy planuj帷y inwestycje o warto軼i co najmniej 100 mln z. Limit ten zostanie obni穎ny do 50 mln z w 2025 r. Zadania nowej jednostki obejm m.in. obs逝g tzw. porozumienia inwestycyjnego, obs逝g zapyta i zg這sze inwestorów, a tak瞠 wspó逍rac z Polsk Agencj Inwestycji i Handlu oraz innymi podobnymi instytucjami.
 • 14.12.2021Podatki 2021: E-Urz康 Skarbowy z nowymi us逝gami dla pe軟omocników
  W e-Urz璠zie Skarbowym (e-US) udost瘼niono nowe funkcjonalno軼i przeznaczone bezpo鈔ednio dla pe軟omocników oraz ich mocodawców. Pe軟omocnicy maj teraz w e-US m.in. dost瘼 do listy swoich mocodawców oraz mo磧iwo嗆 sk豉dania pism bez wymogu samodzielnego uzupe軟iania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawców. Jak podkre郵a Krajowa Administracja Skarbowa, e-US cieszy si coraz wi瘯sz popularno軼i, a do tej pory liczba logowa do systemu przekroczy豉 ju 50,5 mln.
 • 07.12.2021Dzia豉lno嗆 nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrowa firmy
  Prowadzisz bloga, przygotowujesz projekty graficzne, a mo瞠 produkujesz w豉sne wino lub okazjonalnie sprzedajesz co przez internet? Przeczytaj, czy mo瞠sz skorzysta z przepisów o dzia豉lno軼i nierejestrowej lub nie rejestrowa dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • 06.12.2021CEIDG – zmiany w korzystaniu przez Internet
  W po這wie grudnia 2021 roku zmieni si sposób elektronicznego sk豉dania wniosków do CEIDG. Konto u篡tkownika ceidg.gov.pl przestanie istnie, a zast徙i je Konto Przedsi瑿iorcy na Biznes.gov.pl. Poznaj szczegó造 i przygotuj si na zmiany.
 • 03.12.2021CEIDG – zmiany w korzystaniu przez Internet
  W po這wie grudnia 2021 roku zmieni si sposób elektronicznego sk豉dania wniosków do CEIDG. Konto u篡tkownika ceidg.gov.pl przestanie istnie, a zast徙i je Konto Przedsi瑿iorcy na Biznes.gov.pl. Poznaj szczegó造 i przygotuj si na zmiany.
 • 25.11.2021Czy op豉ca si rejestrowa znak towarowy na osob fizyczn?
  Jeszcze pod koniec ubieg貫go wieku ochron swojego znaku towarowego mog造 uzyska jedynie przedsi瑿iorstwa. Ochrona taka obejmowa豉 przy tym tylko i wy陰cznie towary lub us逝gi b璠帷e przedmiotem dzia豉lno軼i firmy. Rok 2000 przyniós w tej materii du瞠 zmiany- od tego czasu sta這 si mo磧iwe rejestrowanie znaków towarowych na osoby fizyczne nieprowadz帷e dzia豉lno軼i gospodarczej. Nie jest obecnie tak瞠 wymagane 軼is貫 powi您anie znaku towarowego z zakresem prowadzonej dzia豉lno軼i.
 • 19.11.2021Prawo pracy i ZUS: Brak adresu zameldowania nie jest problemem
  Posiadanie miejsca zameldowania (adresu zameldowania) nie jest wymagane w celu zawarcia umowy o prac. W celu okre郵enia stron umowy nie jest konieczne wskazywanie miejsca ich zameldowania lub zamieszkania, a przepisy Kodeksu pracy nie przewiduj niewa積o軼i umowy o prac (czy te stosunku pracy), która nie zawiera takich danych.  Brak meldunku nie wp造wa tak瞠 na mo磧iwo嗆 zarejestrowania si w powiatowym urz璠zie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukuj帷a pracy.
 • 18.11.2021Problemy z e-TOLL. Czy b璠zie lepiej? MF odpowiada
  Od 1 pa寮ziernika 2021 roku system viaTOLL zosta zast徙iony systemem do poboru op豉ty elektronicznej e-TOLL. System e-TOLL umo磧iwia zap豉t zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarz康zanych przez GDDKiA. W豉軼iciele firm transportowych, którzy korzystaj z nowego systemu, skar膨 nie na trudno軼i z obs逝g e-TOLL. Problemy dotycz zarówno szybkiej 軼ie磬i rejestracji w IKK, która wed逝g w豉軼icieli firm transportowych jest zbyt skomplikowana, jak równie zasilania konta oraz aplikacji stworzonej do obs逝gi systemu e-TOLL. Ponadto w豉軼iciele firm przewozowych zwracaj uwag na problemy zwi您ane z tzw. odroczeniem op豉ty.
 • 20.09.2021Odroczenie terminu p豉tno軼i podatkowych - Wniosek i jego zawarto嗆
  Wniosek o odroczenie zap豉ty zaleg這軼i podatkowej wraz z odsetkami za zw這k oraz wniosek o odroczenie zap豉ty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek nale篡 z這篡 jak najszybciej po stwierdzeniu faktu, 瞠 nie b璠zie mo磧iwe uregulowanie zobowi您ania podatkowego.
 • 13.09.2021Aplikacja e-Toll jest zbyt skomplikowana, ale ma by lepiej
  Jak czytamy w komunikacie na rz康owej stronie internetowej, Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 u篡tkownikom 豉twiejszy sposób rejestracji w e-TOLL. Udogodnienie jest przeznaczone dla osób fizycznych i jednoosobowych dzia豉lno軼i gospodarczych. Proces rejestracji zosta znacznie skrócony i zautomatyzowany.
 • 10.09.2021WSA. Wydanie towaru oszustowi nie podlega VAT
  Spó趾a, na skutek wprowadzenia w b陰d co do podmiotu b璠帷ego kupuj帷ym towar, nie przenios豉 prawa do rozporz康zania towarem na podmiot w這ski, znany na rynku i wiarygodny, lecz wyda豉 towar oszustowi. Po pierwsze z punktu widzenia systemu VAT istotne jest to, by adresat dostawy by znany. Po drugie i najwa積iejsze, nie do pomy郵enia jest w demokratycznym pa雟twie prawa przekonanie, 瞠 w wyniku przedmiotowej czynno軼i przeniesiono prawo do rozporz康zania towarem na rzecz oszusta - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w υdzi.
 • 10.08.2021WSA. Weryfikacja siedziby lub miejsca prowadzenia dzia豉lno軼i przez fiskusa
  Stosownie do art. 8d ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p豉tników, do post瘼owa w sprawie uchylenia nadanego NIP stosuje si odpowiednio przepisy dzia逝 IV Ordynacji podatkowej. Ma wi璚 tu zastosowanie pe軟y re磨m post瘼owania dowodowego, uregulowany w Ordynacji podatkowej. W szczególno軼i dotyczy to przeprowadzenia ogl璠zin, przes逝chania 鈍iadków, sporz康zenia protokoów z tych czynno軼i, czy zawiadomienia podatnika o miejscu i terminie przeprowadzenia tych dowodów, przynajmniej na 7 dni przed terminem oraz umo磧iwienia podatnikowi wzi璚iu udzia逝 w ogl璠zinach, w przes逝chaniu 鈍iadka, umo磧iwienia zadania pyta 鈍iadkowi i z這瞠nia wyja郾ie.
 • 19.07.2021Podatki 2021: E-Urz康 Skarbowy z now us逝g
  W e-Urz璠zie Skarbowym (e-US) udost瘼niono now us逝g, która pozwala wspólnikom spó趾i osobowej na uzyskanie dost瘼u do danych identyfikacyjnych spó趾i. Szacuje si, 瞠 z nowej us逝gi skorzysta b璠 mogli wspólnicy ok. 0,5 mln spó貫k. Na koniec 2021 r. planowane jest z kolei umo磧iwienie pobierania przez e-US za鈍iadcze dotycz帷ych m.in. niezalegania w podatkach.
 • 25.06.2021Nowela ustawy o e-dor璚zeniach z podpisem prezydenta. Okre郵ono nowe terminy
  Termin wej軼ia w 篡cie przepisów ustawy o dor璚zeniach elektronicznych zostanie przesuni皻y z 1 lipca na 5 pa寮ziernika 2021 r. Terminy dotycz帷e poszczególnych wymogów zostan z kolei prze這穎ne na 2022/2023 r. Nowelizacja w tej sprawie zosta豉 ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i opublikowana w Dzienniku Ustaw.
 • 24.06.2021Nowela ustawy o e-dor璚zeniach z podpisem prezydenta. Okre郵ono nowe terminy
  Termin wej軼ia w 篡cie przepisów ustawy o dor璚zeniach elektronicznych zostanie przesuni皻y z 1 lipca na 5 pa寮ziernika 2021 r. Terminy dotycz帷e poszczególnych wymogów zostan z kolei prze這穎ne na 2022/2023 r. Nowelizacja w tej sprawie zosta豉 ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i czeka tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw.
 • 01.06.2021Kasa fiskalna on-line dla gastronomii: Obowi您ek dotyczy stacjonarnych placówek
  Skoro prowadzona sprzeda kurczaków z ro積a b璠zie z mobilnej placówki gastronomicznej typu „przyczepa” a nie w stacjonarnej placówki gastronomicznej, to przedsi瑿iorca nie b璠zie mia obowi您ku ewidencjonowania przedmiotowej sprzeda篡 na kasie on-line, w konsekwencji, po dniu 1 stycznia 2021 r. mo瞠 u篡wa zwyk陰 kas. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 31.05.2021Kasa fiskalna on-line dla gastronomii: Obowi您ek dotyczy stacjonarnych placówek
  Skoro prowadzona sprzeda kurczaków z ro積a b璠zie z mobilnej placówki gastronomicznej typu „przyczepa” a nie w stacjonarnej placówki gastronomicznej, to przedsi瑿iorca nie b璠zie mia obowi您ku ewidencjonowania przedmiotowej sprzeda篡 na kasie on-line, w konsekwencji, po dniu 1 stycznia 2021 r. mo瞠 u篡wa zwyk陰 kas. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 28.04.2021MF o zmienionych rozwi您aniach w zakresie mechanizmu podzielonej p豉tno軼i
  1. Bezpo鈔ednie odes豉nie do kwoty.  Celem uproszczenia ustalenia czy dana faktura z uwagi na warto嗆 brutto podlega obligatoryjnej formie mechanizmu podzielonej p豉tno軼i zrezygnowano z odes豉nia do kwoty okre郵onej w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsi瑿iorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). W miejsce tego odes豉nia wskazana zosta豉 bezpo鈔ednio kwota 15 000 z (brutto) faktury.  Wa積e!  Wprowadzona zmiana nie wp造n窸a na limit, od którego mechanizm podzielonej p豉tno軼i staje si obowi您kowy. Podzielona p豉tno嗆 tak jak obecnie, b璠zie musia豉 by zastosowana, je瞠li 陰cznie zostan spe軟ione nast瘼uj帷e warunki:  przedmiotem transakcji s towary lub us逝gi wskazane w za陰czniku nr 15, oraz  kwota nale積o軼i brutto wykazana na fakturze dokumentuj帷ej dostaw towarów lub 鈍iadczenie us逝g z za陰cznika nr 15 przekracza 15 000 z,  czynno嗆 jest dokonywana na rzecz podatnika.
 • 27.04.2021MF o zmienionych rozwi您aniach w zakresie mechanizmu podzielonej p豉tno軼i
  1. Bezpo鈔ednie odes豉nie do kwoty.  Celem uproszczenia ustalenia czy dana faktura z uwagi na warto嗆 brutto podlega obligatoryjnej formie mechanizmu podzielonej p豉tno軼i zrezygnowano z odes豉nia do kwoty okre郵onej w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsi瑿iorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). W miejsce tego odes豉nia wskazana zosta豉 bezpo鈔ednio kwota 15 000 z (brutto) faktury.  Wa積e!  Wprowadzona zmiana nie wp造n窸a na limit, od którego mechanizm podzielonej p豉tno軼i staje si obowi您kowy. Podzielona p豉tno嗆 tak jak obecnie, b璠zie musia豉 by zastosowana, je瞠li 陰cznie zostan spe軟ione nast瘼uj帷e warunki:  przedmiotem transakcji s towary lub us逝gi wskazane w za陰czniku nr 15, oraz  kwota nale積o軼i brutto wykazana na fakturze dokumentuj帷ej dostaw towarów lub 鈍iadczenie us逝g z za陰cznika nr 15 przekracza 15 000 z,  czynno嗆 jest dokonywana na rzecz podatnika.
 • 15.03.2021WSA. Odmowa przywrócenia zarejestrowania spó趾i jako czynnego podatnika VAT
  W post瘼owaniu ponownym organ odwo豉wczy powinien dokona rzetelnej analizy i oceny argumentacji spó趾i oraz dokumentacji za陰czonej do wniosku o przywrócenie zarejestrowania podatnika. Organ odwo豉wczy powinien uzyska tak瞠 od Szefa KAS materia dowodowy, tak aby móg dokona jego samodzielnej analizy, a nie opiera si wy陰cznie na tre軼i wydanych przez Szefa KAS postanowie. Tak zgromadzony materia dowodowy mo瞠 dopiero stanowi podstaw rozstrzygni璚ia w sprawie - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Gliwicach.
 • 22.02.2021Kiedy nie mo積a stosowa podwy窺zonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
  Wysoko嗆 podwy窺zonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. I tak, koszty z tytu逝 stosunku s逝瘺owego, stosunku pracy, spó責zielczego stosunku pracy oraz pracy nak豉dczej w 2020 r. wynosz 300 z miesi璚znie, a za rok podatkowy 陰cznie nie wi璚ej ni 3600 z, w przypadku gdy miejsce sta貫go lub czasowego zamieszkania podatnika jest po這穎ne poza miejscowo軼i, w której znajduje si zak豉d pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za roz陰k.
 • 19.02.2021Kiedy nie mo積a stosowa podwy窺zonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
  Wysoko嗆 podwy窺zonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. I tak, koszty z tytu逝 stosunku s逝瘺owego, stosunku pracy, spó責zielczego stosunku pracy oraz pracy nak豉dczej w 2020 r. wynosz 300 z miesi璚znie, a za rok podatkowy 陰cznie nie wi璚ej ni 3600 z, w przypadku gdy miejsce sta貫go lub czasowego zamieszkania podatnika jest po這穎ne poza miejscowo軼i, w której znajduje si zak豉d pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za roz陰k.
 • 15.02.2021Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
  Pytanie: Pracownik mieszkaj帷y w miejscowo軼i X w umowie o prac jako miejsce 鈍iadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo嗆 X i miejscowo嗆 Y. Czy, je瞠li w jednym miesi帷u pracownik b璠zie 鈍iadczy prac tylko w miejscowo軼i X a w drugim miesi帷u cztery dni w tygodniu w miejscowo軼i X i jeden dzie w tygodniu w miejscowo軼i Y, koszty uzyskania przychodu nale篡 zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za ka盥ym razem musi sk豉da stosowne o鈍iadczenie, 瞠 spe軟ia warunki okre郵one w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
 • 15.01.2021Do 1 lutego masz czas na z這瞠nie ZUS IWA
  1 lutego 2021 r. mija termin na z這瞠nie "Informacji o danych do ustalenia sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2020 rok. Obowi您ek ten dotyczy p豉tników, którzy spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: byli zg這szeni nieprzerwanie w ZUS jako p豉tnicy sk豉dek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2021 r., w 2020 r. zg豉szali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2020 r.
 • 11.01.2021VAT 2021: Obowi您kowy split payment ju bez w徠pliwo軼i?
  Z pocz徠kiem 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzono kilka zmian dotycz帷ych mechanizmu podzielonej p豉tno軼i (tzw. split payment), a mianowicie m.in. doprecyzowano przepisy odnosz帷e si do kwoty, od której MPP staje si obowi您kowy i wprowadzono zmian polegaj帷 na niestosowaniu MPP równie wzgl璠em potr帷e pozakodeksowych. Ponadto, nowo軼i jest przepis umo磧iwiaj帷y z這瞠nie wniosku o uwolnienie 鈔odków tak瞠 przez inne podmioty nieb璠帷e podatnikami VAT, które maj na rachunku VAT 鈔odki finansowe. Dodatkowo rozwini皻y zosta system korzy軼i dla podatników w zwi您ku ze stosowaniem MPP.
 • 08.01.2021VAT 2021: Obowi您kowy split payment ju bez w徠pliwo軼i?
  Z pocz徠kiem 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzono kilka zmian dotycz帷ych mechanizmu podzielonej p豉tno軼i (tzw. split payment), a mianowicie m.in. doprecyzowano przepisy odnosz帷e si do kwoty, od której MPP staje si obowi您kowy i wprowadzono zmian polegaj帷 na niestosowaniu MPP równie wzgl璠em potr帷e pozakodeksowych. Ponadto, nowo軼i jest przepis umo磧iwiaj帷y z這瞠nie wniosku o uwolnienie 鈔odków tak瞠 przez inne podmioty nieb璠帷e podatnikami VAT, które maj na rachunku VAT 鈔odki finansowe. Dodatkowo rozwini皻y zosta system korzy軼i dla podatników w zwi您ku ze stosowaniem MPP.
 • 05.01.2021Brak ustalenia rzeczywistego nabywcy towaru w ramach WDT a prawo do 0% stawki VAT
  Spó趾a posiada豉 listy przewozowe potwierdzaj帷e dokonanie wywozu towarów i ich odbiór poza granicami kraju oraz zeznania 鈍iadków. Ponadto organy nie negowa造 przemieszczenia towarów pomi璠zy pa雟twami cz這nkowskimi Unii Europejskiej. Spó趾a przed這篡豉 te dokumenty z austriackiej administracji skarbowej potwierdzaj帷e rejestracj do celów VAT odbiorcy za granic, oraz 瞠 by on czynnie dzia豉j帷ym podmiotem gospodarczym. Jednak dla polskiego organu podatkowego wszystkie te dowody by造 niewystarczaj帷e, bo jego zdaniem w 瘸den sposób nie potwierdza造, 瞠 w dacie rzekomej dostawy zosta豉 ona w istocie dokonana na rzecz ujawnionego na fakturze kontrahenta. S康 orzek, 瞠 organ powinien wyja郾i, dlaczego uwa瘸, 瞠 brak ustalenia rzeczywistego nabywcy uniemo磧iwia wykazanie, i dana transakcja stanowi wewn徘zwspólnotow dostaw towarów. Co wi璚ej, zaznaczy, wbrew stanowisku organów, 瞠 neguj帷 prawo przedsi瑿iorcy do zastosowania dla danej transakcji stawki 0%, nie mog one z automatu, bez udzielenia odpowiedzi na wcze郾iejsze pytanie, jak i udowodnienia istnienia z貫j wiary po stronie dostawcy, opodatkowa go stawk 23% (wyrok WSA w Bydgoszczy z 27 pa寮ziernika 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 430/20).
 • 02.12.2020Dokumentowanie kosztów paragonem z NIP nabywcy
  W ramach prowadzonej dzia豉lno軼i przedsi瑿iorca ponosi wydatki na nabycie produktów 篡wno軼iowych w kwotach nie wy窺zych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsi瑿iorcy. Produkty 篡wno軼iowe s逝膨 do przygotowywania posi趾ów sprzedawanych w barze przedsi瑿iorcy. Czy mo積a zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
 • 30.11.2020Dokumentowanie kosztów paragonem z NIP nabywcy
  W ramach prowadzonej dzia豉lno軼i przedsi瑿iorca ponosi wydatki na nabycie produktów 篡wno軼iowych w kwotach nie wy窺zych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsi瑿iorcy. Produkty 篡wno軼iowe s逝膨 do przygotowywania posi趾ów sprzedawanych w barze przedsi瑿iorcy. Czy mo積a zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
 • 25.11.2020Pandemia wymusza inwestycje w technologie i zwi瘯sza rol pracy zdalnej
  Pandemia koronawirusa doprowadzi豉 do jednego z najwi瘯szych w historii wzrostów inwestycji w technologie – wynika z nowego badania KPMG i Harvey Nash. Przewiduje si, 瞠 tegoroczny kryzys mo瞠 w praktyce zmieni te podej軼ie do pracy zdalnej, która ma sta si w wielu miejscach standardem tak瞠 po pandemii.
 • 12.11.2020Dane adresowe na fakturze
  Jakie elementy adresu powinny znale潭 si na fakturze VAT (sprzeda篡 oraz zakupu)? Czy w豉軼iwym jest podawanie na fakturze tylko miejscowo軼i siedziby, czy powinno si zamie軼i równie nazw miejscowo軼i poczty, czy obie formy s prawid這we?
 • 10.11.2020Dane adresowe na fakturze
  Jakie elementy adresu powinny znale潭 si na fakturze VAT (sprzeda篡 oraz zakupu)? Czy w豉軼iwym jest podawanie na fakturze tylko miejscowo軼i siedziby, czy powinno si zamie軼i równie nazw miejscowo軼i poczty, czy obie formy s prawid這we?
 • 20.10.2020Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych
  W ramach prowadzonej dzia豉lno軼i przedsi瑿iorca ponosi wydatki na nabycie produktów 篡wno軼iowych w kwotach nie wy窺zych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsi瑿iorcy. Produkty 篡wno軼iowe s逝膨 do przygotowywania posi趾ów sprzedawanych w barze przedsi瑿iorcy. Czy mo積a zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
 • 19.10.2020Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych
  W ramach prowadzonej dzia豉lno軼i przedsi瑿iorca ponosi wydatki na nabycie produktów 篡wno軼iowych w kwotach nie wy窺zych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsi瑿iorcy. Produkty 篡wno軼iowe s逝膨 do przygotowywania posi趾ów sprzedawanych w barze przedsi瑿iorcy. Czy mo積a zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
 • 08.10.2020WSA. 500 plus a rozwód. Dla kogo pieni康ze?
  安iadczenie wychowawcze przys逝guje tylko tym wykonuj帷ym w豉dz rodzicielsk rodzicom, którzy mieszkaj帷 wspólnie z dzieckiem, opiekuj si nim i zaspokajaj jego potrzeby 篡ciowe, pokrywaj帷 wydatki zwi您ane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka. W sytuacji, gdy skar膨cy nie spe軟ia przes豉nek do otrzymania 鈍iadczenia wychowawczego 瘸dnego znaczenia nie ma to, czy faktycznie z這篡 on wniosek o przyznanie 鈍iadczenia jako pierwszy. Przepis art. 22 ustawy o pomocy pa雟twa w wychowywaniu dzieci dotyczy przypadku zbiegu praw rodziców, a wi璚 sytuacji, w której oboje rodzice s uprawnieni do otrzymania 鈍iadczenia wychowawczego. Tak uzna Wojewódzki S康 Administracyjny w Lublinie.
 • 05.10.2020Sk豉dki ZUS: Dotacje na opiek nad dzie熤i do lat 3
  W ramach dofinansowania bud瞠t pa雟twa finansuje sk豉dki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za niani od tej cz窷ci jej pensji, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów uaktywniaj帷ych zawartych od 1 stycznia 2018 r. bud瞠t pa雟twa finansuje sk豉dki od tej cz窷ci pensji, która nie jest wy窺za ni 50% minimalnego wynagrodzenia.
 • 28.09.2020Wniosek o zwrot VAT zap豉conego za granic tylko do 30 wrze郾ia
  Prowadzisz dzia豉lno嗆 gospodarcz i podró簑jesz s逝瘺owo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, p豉cisz za przejazdy autostrad i za wst瘼 na targi. Masz prawo wyst徙i o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wyst瘼ujesz w Polsce wed逝g szczególnej procedury VAT-REFUND wype軟iaj帷 formularz VAT-REF. Poni瞠j dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
 • 25.09.2020Paragon z NIP do 450 z wci捫 z w徠pliwo軼iami - Rzecznik M同 pyta, MF odpowiada
  W odpowiedzi na wyst徙ienie Rzecznika Ma造ch i 字ednich Przedsi瑿iorców, Minister Finansów wyja郾i, 瞠 w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 z brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP nale篡 uzna za faktur uproszczon i nie wystawia si do niego dodatkowo „zwyk貫j” faktury. Natomiast w wypadku pope軟ienia pomy趾i w numerze NIP nale篡 wystawi faktur z takim samym b喚dnym numerem NIP, jaki znalaz si na paragonie i nast瘼nie do tej faktury powinna by wystawiona nota koryguj帷 z prawid這wym numerem NIP.
 • 25.09.2020Wniosek o zwrot VAT zap豉conego za granic tylko do 30 wrze郾ia
  Prowadzisz dzia豉lno嗆 gospodarcz i podró簑jesz s逝瘺owo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, p豉cisz za przejazdy autostrad i za wst瘼 na targi. Masz prawo wyst徙i o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wyst瘼ujesz w Polsce wed逝g szczególnej procedury VAT-REFUND wype軟iaj帷 formularz VAT-REF. Poni瞠j dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
 • 24.09.2020Paragon z NIP do 450 z wci捫 z w徠pliwo軼iami - Rzecznik M同 pyta, MF odpowiada
  W odpowiedzi na wyst徙ienie Rzecznika Ma造ch i 字ednich Przedsi瑿iorców, Minister Finansów wyja郾i, 瞠 w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 z brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP nale篡 uzna za faktur uproszczon i nie wystawia si do niego dodatkowo „zwyk貫j” faktury. Natomiast w wypadku pope軟ienia pomy趾i w numerze NIP nale篡 wystawi faktur z takim samym b喚dnym numerem NIP, jaki znalaz si na paragonie i nast瘼nie do tej faktury powinna by wystawiona nota koryguj帷 z prawid這wym numerem NIP.
 • 17.09.2020Faktura mailem zamiast paragonu
  Sprzedawca nie b璠zie mia obowi您ku wydania osobie fizycznej nieprowadz帷 dzia豉lno軼i gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przes豉nia faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednocze郾ie b璠zie mia obowi您ek do陰czenia do egzemplarza faktury pozostaj帷ego u niego paragonu fiskalnego dotycz帷ego tej sprzeda篡 - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 15.09.2020Faktura mailem zamiast paragonu
  Sprzedawca nie b璠zie mia obowi您ku wydania osobie fizycznej nieprowadz帷 dzia豉lno軼i gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przes豉nia faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednocze郾ie b璠zie mia obowi您ek do陰czenia do egzemplarza faktury pozostaj帷ego u niego paragonu fiskalnego dotycz帷ego tej sprzeda篡 - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 07.08.2020ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje
  Od 1 sierpnia na Platformie Us逝g Elektronicznych (PUE) ZUS mo積a aktywowa Polski Bon Turystyczny. Osoby, które s uprawnione do 鈍iadczenia wychowawczego 500+ (sk豉da造 wniosek o to 鈍iadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zak豉dce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] maj wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mog go aktywowa. Od 1 sierpnia tym bonem mog dokonywa p豉tno軼i za us逝gi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na list podmiotów uprawnionych do obs逝gi p豉tno軼i bonem. Tak list publikuje Polska Organizacja Turystyczna.
 • 06.08.2020ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje
  Od 1 sierpnia na Platformie Us逝g Elektronicznych (PUE) ZUS mo積a aktywowa Polski Bon Turystyczny. Osoby, które s uprawnione do 鈍iadczenia wychowawczego 500+ (sk豉da造 wniosek o to 鈍iadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zak豉dce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] maj wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mog go aktywowa. Od 1 sierpnia tym bonem mog dokonywa p豉tno軼i za us逝gi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na list podmiotów uprawnionych do obs逝gi p豉tno軼i bonem. Tak list publikuje Polska Organizacja Turystyczna.
 • 23.07.2020Faktura zwyk豉 do faktury uproszczonej
  Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g prawo do wystawienia faktury uproszczonej ma ka盥y podatnik VAT czynny oraz zwolniony. Fakt dokonania rejestracji dla celów tego podatku nie ma znaczenia. Mo磧iwo嗆 wystawienia faktury uproszczonej istnieje gdy kwota nale積o軼i ogó貫m (brutto) nie przekracza 450 z (100 euro je瞠li nale積o嗆 okre郵ona jest w tej walucie). Wystawienie takiego dokumentu stanowi uprawnienie, nie za obowi您ek sprzedawcy.
 • 22.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania
  Polski Bon Turystyczny to narz璠zie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i bran篡 turystycznej, os豉bionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe 鈍iadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno w鈔ód przedsi瑿iorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka b璠zie warto嗆 bonu, komu b璠zie przys逝giwa i gdzie b璠zie mo積a go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania. 
 • 22.07.2020Faktura zwyk豉 do faktury uproszczonej
  Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g prawo do wystawienia faktury uproszczonej ma ka盥y podatnik VAT czynny oraz zwolniony. Fakt dokonania rejestracji dla celów tego podatku nie ma znaczenia. Mo磧iwo嗆 wystawienia faktury uproszczonej istnieje gdy kwota nale積o軼i ogó貫m (brutto) nie przekracza 450 z (100 euro je瞠li nale積o嗆 okre郵ona jest w tej walucie). Wystawienie takiego dokumentu stanowi uprawnienie, nie za obowi您ek sprzedawcy.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nast瘼na strona »