Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 17.08.2009Krajowe podróże służbowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
  Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
  • 11.08.2009Impreza dla pracowników jest kosztem
   Pytanie podatnika: Czy wszystkie wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników i współpracowników stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów?
   • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
    Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
    • 16.04.2009Najpierw kurs faktycznie zastosowany, potem kurs NBP
     Pytanie podatnika: Czy stosowanie przez Spółkę kursów średnich NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na konto jest rozwiązaniem słusznym w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym?
     • 18.02.2009Firmowy piknik może być kosztem podatkowym
      Pytanie podatnika: Czy w opisanej koszty imprezy integracyjnej w tym zarówno koszty uczestnictwa w imprezie pracowników jak i ich najbliższej rodziny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w pełnym zakresie?
      • 28.01.2009Małym podatnikiem jest spółka, a nie jej wspólnicy
       Pytanie podatnika: Czy spółka cywilna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w 2007 r. może skorzystania z jednorazowej amortyzacji, w sytuacji gdy jeden ze wspólników prowadził w tym samym roku samodzielnie działalność gospodarczą?

      « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ]