Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PKPiR po zmianach

 • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
  15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
  • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
   15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
   • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekaj nas w PKPiR?
    Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony ma zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. W rozporzdzeniu ma pojawi si take nowy dowód wewntrzny. Zmiany maj wej w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia w Dzienniku Ustaw i bd miay zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
    • 08.06.2016Podatki 2016. Zmiany dotyczce podatkowej ksigi przychodw i rozchodw
     Od 8 kwietnia 2016 r. zaczo obowizywa rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. poz. 467).  Najistotniejsz zmian, jak wprowadza przedmiotowe rozporzdzenie, jest zniesienie obowizku comiesicznego wydrukowania ksigi przychodw i rozchodw, ktra prowadzona jest przy uyciu komputera.
     • 07.06.2016Podatki 2016. Zmiany dotyczce podatkowej ksigi przychodw i rozchodw
      Od 8 kwietnia 2016 r. zaczo obowizywa rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. poz. 467).  Najistotniejsz zmian, jak wprowadza przedmiotowe rozporzdzenie, jest zniesienie obowizku comiesicznego wydrukowania ksigi przychodw i rozchodw, ktra prowadzona jest przy uyciu komputera.
      • 25.09.2015Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej a prowadzenie PKPiR
       Pojawiaj si rne odpowiedzi na pytanie: czy przedsibiorca powinien prowadzi PKPiR w trakcie zawieszenia dziaalnoci? Sprawdmy zatem, jak to waciwie jest.
       • 24.09.2015Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej a prowadzenie PKPiR
        Pojawiaj si rne odpowiedzi na pytanie: czy przedsibiorca powinien prowadzi PKPiR w trakcie zawieszenia dziaalnoci? Sprawdmy zatem, jak to waciwie jest.
        • 22.09.2015Nie kada spka jawna moe prowadzi PKPiR
         Pytanie podatnika: Wsplnikami spki jawnej jest Wnioskodawca jako osoba fizyczna oraz spka komandytowa. Spka jawna rozlicza si na zasadach oglnych i prowadzi podatkow ksig przychodw i rozchodw. Jednoczenie spka jawna, ktrej Zainteresowany jest wsplnikiem nie jest zobowizana do prowadzenia ksig rachunkowych, poniewa nie wynika to jasno z ustawy o rachunkowoci. Czy KPiR jest prawidow form rozliczania ww. firmy, ktra generuje dochd, z ktrego Wnioskodawca si rozlicza?