Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB2/4511-1-529/16-2/ES

 • 19.04.2010Ulga rehabilitacyjna: Alimenty na rzecz dziecka są dochodem jego opiekuna
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w świetle art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, był uprawniony do pomniejszenia dochodu o wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, które zostały poniesione na rzecz niepełnosprawnej córki znajdującej się na Jego utrzymaniu?
  • 19.03.2010Ulga rehabilitacyjna: Liczy się data powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności
   Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne składając korekty PIT-37 za lata 2003-2007 r.? Czy niepełnosprawność datuje się od dnia jej istnienia czy też od dnia ustalonego stopnia niepełnosprawności?
   • 01.02.2010MF: Wydatki na imprezę integracyjną a przychód pracowników
    Pytanie podatnika: Czy pracownicy poniosą jakieś konsekwencje podatkowe z tytułu udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę?
    • 25.01.2010Odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na rzecz stowarzyszenia
     Pytanie podatnika: Czy darowizna dokonana na konto Stowarzyszenia może podlegać odliczeniu jako darowizna przekazana na wspieranie inicjatywy społecznej w zakresie zaopatrzenia terenu wsi w wodę i kanalizację na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a?
     • 30.12.2009Koszty faktycznie poniesione przez pracownika na dojazd do pracy
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, mając zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości odpłatności za bilety na dojazd do pracy, które zostały potrącone i doliczone do Jego przychodów opodatkowanych, może zastosować w rozliczeniu rocznym koszty faktycznie poniesione, tj. 6.957,97 zł, stosownie do art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 15.12.2009MF: Przeniesionym czasowo przysługuje zwolnienie
       Pytanie podatnika: Czy przyznany dodatek za rozłąkę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
       • 08.06.2009Sposób składania pełnomocnictwa do organów podatkowych
        Pytania podatnika: 1. Czy w oparciu o obecny stan prawny podatnik ma prawo złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo ogólne, czy może złożyć tylko i wyłącznie pełnomocnictwa w poszczególnych sprawach? 2. Czy podatnik może zawrzeć w pełnomocnictwie zapis o treści „Niniejszym udzielam pełnomocnictwa ogólnego i upoważniam do reprezentowania przed organami skarbowymi w sprawach podatkowych, w tym również do podpisywania deklaracji”, czy też ma obowiązek do literalnego wyszczególnienia każdej przyszłej czynności, każdego zdarzenia, każdego postępowania jakie może zaistnieć, a w którym chciałby być reprezentowany przez pełnomocnika, oraz czy powinien wymieniać w pełnomocnictwie wszystkie dokumenty jakie mogą go w przyszłości dotyczyć i jakie mógłby w przyszłości podpisywać pełnomocnik?
        • 11.02.2009Dowóz do pracy jest przychodem pracownika
         Pytanie podatnika: Czy pracownicy korzystający ze środków transportu nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 12.12.2008Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku
          Pytanie podatnika: Czy w przytoczonej sytuacji uiszcza Pan podatek dochodowy od wartości sprzedażnej (ceny z umowy) własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w wymiarze proporcjonalnym do wartości nabycia tego prawa tylko w roku 2008?
          • 02.10.2008Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu
           Pytania podatnika: 1. W jaki sposób z takich dochodów (czynszu, odstępnego) Wnioskodawczyni powinna rozliczać się z urzędem skarbowym? 2. Czy wydatki poniesione w związku z remontami i inwestycjami mogą być odliczone od dochodu?
           • 22.09.2008Darowizna nieruchomości w podatku VAT
            Pytanie podatnika: Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
            • 15.09.2008Zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej w ramach wspólnego przedsięwzięcia
             Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym ustanowienie przez Zainteresowanego na rzecz uczestnika B 1/3 udziału we własności opisanej wyżej nieruchomości, następnie zniesienie współwłasności nieruchomości pomiędzy Nim a uczestnikiem B i w konsekwencji wystąpienie uczestnika B z umowy wspólnego przedsięwzięcia spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych, w szczególności w zakresie rozpoznania przychodu lub dochodu, na skutek których byłby zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot podatku dochodowego?

            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]