Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPTPP1/4512-223/15-3/MSu

 • 31.10.2011Przekształcenie spółki a NIP – Prawo sukcesji
  Pytanie podatnika: Czy w przedmiotowej sytuacji nastąpi sukcesja NIP na gruncie ustawy o zasadach identyfikacji podatników i płatników?
  • 11.10.2011Zwrot VAT od zakupu maszyn i urządzeń
   Pytanie podatnika: Kto może według prawa podatkowego odzyskać nadpłacony VAT od zakupionych maszyn i urządzeń?
   • 05.10.2011Prawo do odliczania VAT przez stowarzyszenia
    Przepisy ustawy o VAT wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 22 września 2011 r. nr IPTPP1/443-771/11-2/AK.
    • 06.09.2011Stowarzyszenia i fundacje a prawo do odliczania VAT
     Pytanie podatnika: Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu?
     • 31.08.2011Opodatkowanie VAT udostępnienia pracownikowi firmowego samochodu
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje od firmy zewnętrznej na podstawie umowy najmu samochody służące wykonywaniu czynności służbowych przez pracowników. Pracownicy użytkujący samochody służbowe, na podstawie odrębnych umów mogą wykorzystywać je także do celów prywatnych. Czy udostępnienie pracownikom samochodów do celów prywatnych tych osób jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
      • 29.08.2011Zakup paliwa do motocykla a odliczenie VAT
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie kursów zawodowych w tym kursów prawa jazdy różnych kategorii. Wśród usług szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy są również usługi szkolenia na prawo jazdy kat. A. Czy można odliczyć w całości VAT od zakupu paliwa do motocykla wykorzystywanego do usług szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy?
       • 10.08.2011Rejestracja dla celów VAT obejmuje całą działalność
        Dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny, podatnik dokonuje jej dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, występując jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Nie można bowiem łączyć dwóch statusów - podatnika VAT zwolnionego i jednocześnie podatnika VAT czynnego – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 21 lipca 2011 r. nr IPTPP1/443-128/11-2/ALN.
        • 05.08.2011Ustalanie wskaźnika proporcji sprzedaży dla celów VAT
         Pytanie podatnika: Jak ustalić wskaźnik proporcji sprzedaży? Wnioskodawca organizuje nieodpłatnie imprezy i zawody sportowe, udostępnia nieodpłatnie halę sportową do celów sportowych klubom i szkołom. Nieodpłatne usługi traktuje jako związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i nie odprowadza podatku VAT. Problem stanowią zakupy związane z całością działalności firmy niedające się przypisać wyłącznie działalności opodatkowanej, zwolnionej, bądź nieopodatkowanej.
         • 01.08.2011Stawka VAT na usługi budowlano-montażowe
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając fakturę VAT za wykonane usługi z użyciem wytworzonych elementów oraz zakupionych materiałów obciążając zleceniodawcę 8% stawką podatku VAT niezależnie jakimi stawkami obłożony był zakup materiałów zużytych do wykonania przedmiotowych prac?
          • 01.08.2011Prawo do odliczenia VAT przez gminę
           Pytanie podatnika: Czy Gmina i Miasto ma możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczącego inwestycji od należnego lub ubiegać się o jego zwrot?
           • 29.07.2011Posiłki i napoje podczas szkolenia pracowników bez VAT
            Nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych (tj. posiłków i napojów), przez pracowników będących uczestnikami szkoleń, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem dotyczy zużycia tych towarów na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 14.07.2011 r., sygn. IPTPP1/443-67/11-2/IG.
            • 28.07.2011Sprzedaż gruntu w użytkowaniu wieczystym a VAT
             Sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 14 lipca 2011 r. nr IPTPP1/443-208/11-2/ALN.
             • 11.07.2011Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji a VAT
              Usługi dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzujące są wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a ustawy o VAT i w związku z tym nie mogą korzystać ze zwolnienia podatku VAT – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z 28 czerwca 2011 r. nr IPTPP1/443-81/11-4/ALN.

             « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]