Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aparatów telefonicznych

 • 30.07.2015Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe. Z VAT czy bez?
  Pytanie podatnika: Czy usługę świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki należy uznać za podlegającą zwolnieniu z podatku od towarów i usług usługę pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych?
  • 16.05.2012Montaż i naprawa domofonów a karta podatkowa
   Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i montażu domofonów. Usługi te wykonuję dla wspólnot mieszkaniowych, klientów indywidualnych oraz dla firm. Spotkałem się z opinią, że z racji, iż usługi wykonywane są dla wspólnot mieszkaniowych są one zaliczane do usług budowlanych, które są objęte limitem obrotu około 60.000 zł. Czy w związku z tym mogę opodatkować świadczone przeze mnie usługi w formie karty podatkowej, gdy wartość faktur wystawionych w ciągu roku podatkowego będzie powyżej 100.000 zł?
   • 23.06.2010Rozmowy prywatne pracowników z telefonów służbowych
    Pytanie podatnika: Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług zwrot kosztów rozmów telefonicznych, a jeżeli tak, to czy można wystawić zbiorczą fakturę wewnętrzną?
    • 08.06.2010Kara na TP SA za brak bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi
     2 mln zł kary pieniężnej nałożyła na Telekomunikację Polską prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z powodu niewywiązania się przez tę spółkę z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. Do naruszenia tego wymogu doszło w ubiegłym roku w Białymstoku, Lesznie i Aleksandrowie Kujawskim.
     • 15.02.2010Orzecznictwo: Kasa rejestrująca i nieodpłatne wydanie towaru
      Z uzasadnienia: Z literalnego brzmienia części wstępnej art. 7 ust. 2 u.p.t.u. wynika wprost zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie poszerzonym, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika.
      • 14.08.2008TP chce 220 mln zł dopłaty
       Telekomunikacja Polska S.A. złożyła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o przyznanie dopłaty za rok 2007 w związku ze świadczeniem usługi powszechnej. Prezes UKE sprawdzi, czy TP poniosła we wspomnianym okresie koszty, których uniknęłaby, gdyby nie miała obowiązku świadczenia usługi powszechnej.
       • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
        Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
        • 13.11.2007Paragony fiskalne i faktury VAT sprzedaży
         Pytanie podatnika: Czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży?
         • 13.09.2007UKE: TP SA nie otrzyma prawie 140 mln zł dopłaty
          Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przyznał Telekomunikacji Polskiej SA prawa do 139,9 mln zł netto dopłaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej. Zdaniem prezesa UKE TP nie przedstawiła dowodów nierentowności usług, do świadczenia których została zobowiązana.