Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

minimalna podstawa

 • 15.04.2015Składka zdrowotna dla małych przedsiębiorców
  Interpelacja nr 31814 do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania składek ZUS dla firm zatrudniających mniej niż 10 osób
  • 02.04.2015Nieprawidłowe stanowisko podatnika a zasada nieszkodzenia
   Tezy: Wydanie na podstawie art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm.,) interpretacji indywidualnej uznającej stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe nie wyklucza możliwości urzeczywistnienia zasady nieszkodzenia, wynikającej z art. 14k i następnych tej ustawy, także w zakresie tych elementów kwalifikacji prawnej, co do których wnioskodawca i organ podatkowy byli zgodni.
   • 23.01.2015Polski biznes wyprowadza się do Wielkiej Brytanii
    Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. Różne formy optymalizacji zyskują na popularności także wśród mniejszych firm, a nawet mikroprzedsiębiorstw, które korzystając z unijnych przepisów wyprowadzają swoje siedziby za granicę.
    • 22.01.2015Polski biznes wyprowadza się do Wielkiej Brytanii
     Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. Różne formy optymalizacji zyskują na popularności także wśród mniejszych firm, a nawet mikroprzedsiębiorstw, które korzystając z unijnych przepisów, wyprowadzają swoje siedziby za granicę.
     • 29.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaźniki, limity
      Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
      • 24.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaźniki, limity
       Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
       • 22.12.2014Składki zdrowotne rolników - nowe stawki od 1 stycznia
        Z początkiem 2015 r. zmianie ulegnie wysokość składki zdrowotnej dla rolników, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Najniższa miesięczna składka wynosić będzie 158 zł.
        • 31.10.2014Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty rozliczeniowe
         Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych (odpowiednio ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Jeśli rozliczasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przekazujesz tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA.
         • 24.06.2014Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie
          Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
          • 24.06.2014Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie
           Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
           • 03.03.2014Zasiłki dla bezrobotnych do zmiany?
            Interpelacja nr 23538 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uprawnień do zasiłku dla osób, które otrzymywały wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej.
            • 21.01.2014PIT za 2013: Limity ulg i odliczeń
             Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci.
             • 19.12.2013Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych - kwoty na 2014 rok
              Resort pracy i polityki społecznej wydał obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014. Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekraczać kwoty 112 380 zł (w 2013 r. - 111 390 zł).
              • 27.06.2013Nowe zasady w zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców
               Interpelacja nr 17105 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składki ubezpieczenia chorobowego płaconej przez pracodawców
               • 28.05.2013Miejsce prowadzenia działalności w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
                Pytanie podatnika: Co uznaje się za miejsce prowadzenia działalności, które należy zgłosić w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, w którym przechowuje swoje towary i z którego przewozi je dalej do swoich kontrahentów w celu sprzedaży? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, który podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, który dostosowuje do potrzeb prowadzenia działalności czy też budynku wynajmowanego w całości dla kontrahentów, nie prowadząc w nim w ogóle własnej działalności?
                • 23.01.2013PIT 2013: Limity ulg i odliczeń
                 Choć do końca kwietnia br. trwa czas rozliczeń podatkowych za 2012 r., a do rozliczenia rocznego 2013 roku mamy jeszcze bardzo dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                 • 03.01.2013Ubezpieczenie zdrowotne 2013: Rolnicy zapłacą wyższe składki
                  Rolnicy opłacający indywidualnie składki zdrowotne od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej zapłacą od nowego roku więcej. Wysokość składek jest bowiem uzależniona od wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2013 r. wzrosło do 1600 zł brutto.
                  • 12.12.2012Niższe składki ZUS dla początkującego przedsiębiorcy
                   Interpelacja nr 10240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości korzystania przez początkujących przedsiębiorców z ulgi w składkach ZUS
                   • 10.10.2012Składka na ubezpieczenie zdrowotne
                    Interpelacja nr 7224 do ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu określania składki na ubezpieczenie zdrowotne
                    • 01.08.2012Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego a możliwość odzyskania VAT
                     W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłącznym sposobem "odzyskania" podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów zaliczonych do środków trwałych i posiadających nadal taki status, jest zastosowanie systemu korekty na podstawie art. 91 ust. 7a w związku z ust. 7, na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3 tej ustawy. Przepisy art. 91 ust. 7a w związku z ust. 7 ww. ustawy stanowią lex specialis wobec postanowień dotyczących systemu odliczeń zawartych w art. 113 ust. 7 w związku z ust. 5 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 18.06.2012Ubezpieczenia ZUS twórców
                      Wykonywanie pracy twórczej związane jest zwykle z nieregularnością zleceń na wykonanie konkretnych utworów i brakiem stałego zatrudnienia. Jeżeli twórca tworzy dzieła, przenosi do nich prawa autorskie, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, może to oznaczać, że w dłuższych okresach czasu nie podlega ubezpieczeniom ZUS. Może być to bardzo niekorzystna sytuacja w chwili, gdy twórca będzie chciał skorzystać z uprawnień emerytalno-rentowych.
                      • 13.06.2012Opodatkowanie podwyższenia wartości nominalnej udziałów
                       W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym przychód ten powstaje zarówno w sytuacji objęcia nowoutworzonych udziałów w spółce kapitałowej, jak i w sytuacji objęcia udziałów, których wartość nominalna ma być podwyższona (art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odliczeń
                        W 2012 roku wciąż jeszcze możemy dokonywać odliczeń i korzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek, który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                        • 11.04.2012Podatek od wydobycia niektórych kopalin – opodatkowanie miedzi i srebra
                         18 kwietnia wejdą w życie przepisy ustawy z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2012 r., poz. 362). Podatek nałożony zostanie na wydobycie miedzi i srebra.
                         • 16.03.2012Określenie miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT
                          Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z zaprezentowanym modelem działalności prowadzonej w Polsce, Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności?
                          • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
                           Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
                           • 19.12.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2012 r.
                            Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2012 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
                            • 01.03.2011Emerytury i renty rosną o 3,1 proc.
                             Świadczenia emerytalno-rentowe oraz kwoty dodatków do nich od 1 marca wzrastają o 3,1 proc. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja obejmie około 8 mln osób, a w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - 1,35 mln. Kwota najniższej emerytury pracowniczej zostaje zwiększona o niespełna 22 zł brutto.  
                             • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
                              Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                              • 27.10.2010ZUS kwestionuje umowy o pracę nakładczą
                               Interpelacja nr 17949 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania ZUS wobec przedsiębiorców wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę nakładczą
                               • 12.10.2010Orzecznictwo: Premia pieniężna – kolejny korzystny dla podatników wyrok
                                Tezy: Za usługę w rozumieniu art. 8 ust.1 u.p.t.u. nie można uznać osiągnięcia przez nabywcę towarów obrotów w określonej wysokości i dokonywanie terminowych płatności za dostawę towarów.
                                • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                 Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
                                 • 08.02.2010Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne
                                  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o podwyższeniu najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Wzrost ten wynika ze zmiany w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
                                  • 21.12.2009Minimalna podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność w 2010 roku
                                   Znana jest już minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi wspólpracujących.
                                   • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                                    Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
                                    • 07.04.2009Zawieszenie działalności a okres korzystania z preferencyjnych składek ZUS
                                     Pytanie: Opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru. W jaki sposób powinienem liczyć upływ 24 miesięcy, w sytuacji gdy działalność gospodarcza została podjęta 16 lutego 2009 r.? Czy zawieszenie działalności przerwie upływ tych 24 miesięcy?
                                     • 06.03.2009Rozpoczęcie działalności – preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne
                                      Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
                                      • 02.02.2009Ubezpieczenie zdrowotne – nowa podstawa wymiaru
                                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najniższej podstawy wymiaru oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2009 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ich współpracowników i wspólników oraz wykonujących wolny zawód.
                                       • 27.01.2009Opodatkowanie ustanowienia hipoteki
                                        Pytania podatnika: 1. Czy zabezpieczenie długu o określonej znanej wartości (np. 100 jednostek pieniężnych) hipoteką zwykłą na dwóch nieruchomościach oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej czynności ustanowienia hipoteki zwykłej, czy tylko od jednej? 2. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami prawidłowa jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej? 3. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami w razie skorzystania przez Spółkę z kredytu odnawialnego, czyli tzw. linii kredytowej, prawidłowa jest zapłata PCC w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej?
                                        • 21.01.2009Ubezpieczenie zdrowotne: Składka będzie zmieniana raz w roku?
                                         Minimalna podstawa wymiaru składki opłacanej przez przedsiębiorców na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalana raz w roku. Rząd pozytywnie ocenił poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uważa, że należy kontynuować nad nim prace legislacyjne.
                                         • 25.09.2008Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku zawieszenia działalności
                                          I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).
                                          • 16.05.2008Refundacja składek z PFRON
                                           Interpelacja nr 1737 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS przedsiębiorców będących jednocześnie uprawnionymi do świadczeń rentowych wypłacanych przez ZUS
                                           • 14.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Zwrot VAT dla podróżnych
                                            Kwota 200 zł łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku, dotyczy pojedynczego, odrębnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę.
                                            • 16.04.2008Wezwanie w procedurze podatkowej
                                             Organy podatkowe, w celu zapewnienia sprawnego procedowania mającego na celu wydawanie rozstrzygnięć opartych na rzeczywistym stanie faktycznym, zostały wyposażone w instrument umożliwiający uzyskiwanie informacji od osób mających wiedzę na temat okoliczności danej sprawy. Instrumentem tym jest wezwanie.
                                             • 13.03.2008Ubezpieczenie księgowych od odpowiedzialności cywilnej (1) – obowiązek ustawowy
                                              Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzasadniony jest dobrem klienta, który zlecając podmiotowi profesjonalnie działającemu w obrocie prowadzenie urządzeń księgowych w sposób odpowiadający wymogom obowiązującego prawa, powinien uzyskać realne zabezpieczenie na wypadek szkody, powstałej wskutek działania lub zaniechania księgowego przy wykonywaniu powierzonych mu czynności.
                                              • 22.10.2007Dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych a wyższa płaca minimalna
                                               Podwyższenie płacy minimalnej do poziomu 1126 zł brutto może zmusić niektóre firmy do zmniejszenia liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych – ostrzega Konfederacja Pracodawców Polskich. Problem może rozwiązać nowy sposób obliczania refundacji części kosztów, jakie ponoszą przedsiębiorcy, którzy dają pracę niepełnosprawnym.
                                               • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                                                Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                                                • 22.08.2007Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od września 2007 r.
                                                 Znana jest już wysokość wynagrodzeń: wynagrodzenia miesięcznego w II kw. 2007 r. — wynosi 2644,34 zł, oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2007 r. — wyniosło ono 2812,61 zł. Znając te dane, możemy już wyliczyć, jakie minimalne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacą za wrzesień, październik i listopad br. osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące.
                                                 • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                                                  Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                                                  • 01.11.2006Podleganie ubezpieczeniom społecznym. Pytania i odpowiedzi. Część II.
                                                   Pytanie 1:Od 1 maja 2005 r. prowadzę działalność gospodarczą – sklep spożywczy – na podstawie wpisu do ewidencji. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 stycznia 2006 r. wykonuję również pracę na umowę-zlecenie i pobieram z tego tytułu miesięczne wynagrodzeniem równe 1600 zł. Od 1 stycznia 2006 r. zostałem zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenie, gdyż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania przeze mnie pracy na umowę-zlecenie jest wyższa od obowiązującej mnie najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, która wynosi:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »