Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

błąd zatwierdzeniu sprawozdania

  • 12.04.2011Ewidencja błędu ujawnionego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
    W sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone, a ujawniony błąd nie jest istotny z punktu widzenia jednostki, skutki korekt takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym wykryto błąd.
    • 03.02.2011Błąd podstawowy – zasady ewidencji w sprawozdaniu finansowym
      Może się zdarzyć, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok jednostka gospodarcza nagle wykryje błędy, jakie zostały popełnione przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za lata ubiegłe. Błędy mogą powstać na skutek pomyłek arytmetycznych, nieprawidłowej interpretacji przepisów, nadużyć lub błędnej dekretacji. Efektem ich pojawienia się jest uznanie sprawozdania za nierzetelne.