akta pracodawców

 • 19.07.2022Spory zbiorowe pracy. Co zmieni nowa ustawa?
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o sporach zbiorowych pracy. Nowa ustawa ma mieć charakter kompleksowy i jednocześnie zlikwidować wątpliwości interpretacyjne dotyczące obecnych przepisów. Szczegółowo określone zostaną też zasady dotyczące postępowań mediacyjnych w sporach zbiorowych pracy.
 • 19.07.2022Wkrótce dwa nowe rodzaje urlopów
  Do 2 sierpnia br. Polska powinna wprowadzić zmiany w prawie pracy. Obecnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada dostosowanie przepisów do unijnych wymogów, jest jeszcze w Sejmie. Jedną z głównych zmian będą dwa nowe rodzaje urlopów. Eksperci oceniają, że nowela będzie „małą rewolucją” dla firm, a na zmianach najbardziej skorzystają pracujący rodzice.
 • 15.07.2022Waloryzacja emerytur i rent. W 2023 r. wskaźnik zgodny z ustawowym minimum
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia ws. wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. W przyszłym roku wskaźnik ma być zgodny z ustawowym minimum, czyli wynieść 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Wcześniej nie wypracowano wspólnego stanowiska w rozmowach rządu z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
 • 15.07.2022Świadczenie urlopowe nie z ZFŚS ze składkami ZUS
    Świadczenie urlopowe wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.  
 • 14.07.2022Waloryzacja emerytur i rent. W 2023 r. wskaźnik zgodny z ustawowym minimum
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia ws. wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. W przyszłym roku wskaźnik ma być zgodny z ustawowym minimum, czyli wynieść 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Wcześniej nie wypracowano wspólnego stanowiska w rozmowach rządu z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
 • 14.07.2022Podatki 2022: Wraca pomysł wprowadzenia podatku od smartfonów
  Rząd wraca do pomysłu wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów, czyli rozszerzenia mechanizmu opłaty reprograficznej i objęcia nią nowych urządzeń elektronicznych. Opłata jest w praktyce doliczana do ceny końcowej. Projekt zakładający zmiany jest krytykowany m.in. przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który zaapelował o wycofanie się z nowych propozycji.
 • 14.07.2022Zawód księgowego czeka stopniowa ewolucja
  Rola księgowego będzie w przyszłości ewoluowała w kierunku doradcy biznesowego – wynika z niedawnego raportu Symfonii i warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecnie wyzwaniem dla branży jest też przygotowanie młodych księgowych. Jak twierdzi bowiem 70 proc. pracodawców, nowi pracownicy są słabo przygotowani w zakresie cyfryzacji podatków.
 • 13.07.2022Podatki 2022: Wraca pomysł wprowadzenia podatku od smartfonów
  Rząd wraca do pomysłu wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów, czyli rozszerzenia mechanizmu opłaty reprograficznej i objęcia nią nowych urządzeń elektronicznych. Opłata jest w praktyce doliczana do ceny końcowej. Projekt zakładający zmiany jest krytykowany m.in. przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który zaapelował o wycofanie się z nowych propozycji.
 • 13.07.2022Zawód księgowego czeka stopniowa ewolucja
  Rola księgowego będzie w przyszłości ewoluowała w kierunku doradcy biznesowego – wynika z niedawnego raportu Symfonii i warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecnie wyzwaniem dla branży jest też przygotowanie młodych księgowych. Jak twierdzi bowiem 70 proc. pracodawców, nowi pracownicy są słabo przygotowani w zakresie cyfryzacji podatków.
 • 11.07.2022Podatek PIT: Świadczenia dla pracowników - karnety sportowe, bony towarowe
  Do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy PIT) zalicza się przede wszystkim wynagrodzenie, otrzymywane przez zatrudnionych. Należy jednak podkreślić, że w zakresie tego źródła przychodów mieszczą się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.
 • 08.07.2022Ruszył nowy portal dla szukających pracy Ukraińców
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło w tym tygodniu portal internetowy pracawpolsce.gov.pl, który jest skierowany do obywateli Ukrainy poszukujących pracy w Polsce. Nowy serwis ma ułatwiać nawiązywanie kontaktów między szukającymi pracy i pracodawcami.
 • 08.07.2022Podatki 2023: Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek
  Od 1 stycznia 2023 roku przepisy pozwalają na stosowanie kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (m. in: pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe). Płatnicy stosują pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek z „urzędu”, czyli z mocy ustawy, lub po otrzymaniu od podatnika oświadczenia w tej sprawie. Przepisy pozwalają na dzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników.
 • 07.07.2022Polski Ład 2.0: PIT-2 w 2022 r. po zmianach
  Od 1 lipca 2022 roku obniżono stawkę podatku z 17 do 12 proc., przy pozostawieniu kwoty wolnej na poziomie 30 tys. zł. Oznacza to nową kwotę zmniejszającą podatek 3,6 tys. zł. W konsekwencji kwota zmniejszająca zaliczkę stosowana obecnie przez płatnika wynosi 300 zł miesięcznie (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, przy obowiązującej wówczas stawce podatku 17 proc., wynosiła ona 425 zł miesięcznie).
 • 06.07.2022Polski Ład 2.0: PIT-2 w 2022 r. po zmianach
  Od 1 lipca 2022 roku obniżono stawkę podatku z 17 do 12 proc., przy pozostawieniu kwoty wolnej na poziomie 30 tys. zł. Oznacza to nową kwotę zmniejszającą podatek 3,6 tys. zł. W konsekwencji kwota zmniejszająca zaliczkę stosowana obecnie przez płatnika wynosi 300 zł miesięcznie (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, przy obowiązującej wówczas stawce podatku 17 proc., wynosiła ona 425 zł miesięcznie).
 • 01.07.2022Ile podatku CIT płacą w Polsce duże spółki niemieckie?
  Większość dużych niemieckich firm, które działają w Polsce, płaciła w latach 2012-2020 podatek CIT w wysokości poniżej 1 proc. swoich przychodów – wynika z nowego raportu pn. „Podatki niemieckich spółek w Polsce”, który przygotowali eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Okazuje się, że wiele firm uzyskało w badanym okresie wielokrotnie większą pomoc publiczną, niż odprowadziło podatku dochodowego do budżetu.
 • 30.06.2022Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość
  Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki.
 • 29.06.2022Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość
  Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki.
 • 27.06.2022Rekompensowanie kosztów pracy zdalnej może budzić wątpliwości
  W Sejmie trwają prace nad projektem wprowadzającym do Kodeksu pracy przepisy o pracy zdalnej. Wątpliwości wśród pracodawców budzą propozycje dotyczące rekompensowania kosztów pracy zdalnej. Eksperci Konfederacji Lewiatan twierdzą, że pracodawca powinien mieć możliwość ustalania jednej kwoty rekompensaty kosztów względem całej załogi albo grupy pracowników wykonujących podobną pracę. Obecny kształt projektu zakłada tymczasem ustalanie rekompensaty osobno dla każdego pracownika zdalnego.
 • 27.06.2022Polski Ład 2.0: Jakie zmiany wejdą w życie w PIT 1 lipca br.?
  Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład 2.0, stała się faktem. Ustawa ta, poza licznymi wyjątkami, wchodzi w życie 1 lipca 2022 r., a większość zmian dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Lipiec przywita nas zatem nową skalą podatkową, likwidacją ulgi dla klasy średniej, możliwością odliczania składek zdrowotnych przez liniowców, ryczałtowców i kartowiczów. Samotni rodzice będą mogli znowu rozliczać się z dzieckiem, a co się z tym wiąże z ustawy o PIT zniknie tzw. ulga 1500 zł. Jak na tradycyjną, dużą nowelizację przystało, ustawa zawiera także liczne przepisy przejściowe.
 • 27.06.2022Polski Ład 2.0: Jakie zmiany wejdą w życie w PIT 1 lipca br.?
  Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład 2.0, stała się faktem. Ustawa ta, poza licznymi wyjątkami, wchodzi w życie 1 lipca 2022 r., a większość zmian dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Lipiec przywita nas zatem nową skalą podatkową, likwidacją ulgi dla klasy średniej, możliwością odliczania składek zdrowotnych przez liniowców, ryczałtowców i kartowiczów. Samotni rodzice będą mogli znowu rozliczać się z dzieckiem, a co się z tym wiąże z ustawy o PIT zniknie tzw. ulga 1500 zł. Jak na tradycyjną, dużą nowelizację przystało, ustawa zawiera także liczne przepisy przejściowe.
 • 23.06.2022Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów
  Spółka planuje przekazywać pracownikom różnego rodzaju towary (tzw. gadżety) oznaczone jej logo. Gadżety będą miały charakter rzeczowy. Gadżety będą przekazywane pracownikom z okazji różnych wydarzeń lub okoliczności, takich jak Boże Narodzenie, Dzień Kobiet. Przekazanie gadżetów będzie miało charakter bezzwrotny i będzie nieodpłatne. Wydatki na nabycie gadżetów będą finansowane ze środków obrotowych spółki. Czy w związku z przekazaniem gadżetów po stronie pracowników nie powstanie przychód w PIT?
 • 22.06.2022Pracownik zdalny skorzysta z możliwości składania e-wniosków
  Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej obejmą także możliwość przekazywania wniosków w postaci papierowej lub elektronicznej. W efekcie pracownik zdalny będzie mógł drogą elektroniczną złożyć pracodawcy np. wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy czy też o udzielenie bezpłatnego urlopu.
 • 22.06.2022Kiedy dopuszczalna będzie okazjonalna praca zdalna?
  Do Kodeksu pracy trafią przepisy dotyczące tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Taka forma pracy zdalnej będzie dopuszczalna obok regularnego i hybrydowego świadczenia pracy w formule zdalnej. W rządowym projekcie nowelizacji przewidziano, że praca zdalna okazjonalna będzie mogła mieć wymiar nieprzekraczający 24 dni w danym roku kalendarzowym.
 • 21.06.2022Kiedy dopuszczalna będzie okazjonalna praca zdalna?
  Do Kodeksu pracy trafią przepisy dotyczące tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Taka forma pracy zdalnej będzie dopuszczalna obok regularnego i hybrydowego świadczenia pracy w formule zdalnej. W rządowym projekcie nowelizacji przewidziano, że praca zdalna okazjonalna będzie mogła mieć wymiar nieprzekraczający 24 dni w danym roku kalendarzowym.
 • 20.06.2022[21.06.2022] Szkolenie on-line: Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy
  W związku z wywołaną przez Rosję wojną, do naszego kraju przybywa wielu obywateli Ukrainy. Potrzebują pomocy humanitarnej ale też wkrótce będą potrzebować pracy. Z drugiej też strony wielu polskich pracodawców chce Ukraińcom taką pracę zaoferować.  Weszły już w życie przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Doraźne przepisy mają na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnych, które mają zapewnić doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe.  Jednocześnie, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur.  Przepisy te wraz z planowanymi regulacjami dotyczącymi uchodźców pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać obywateli Ukrainy.
 • 13.06.2022Pracodawcy będą zobowiązani do pokrycia kosztów pracy zdalnej
  W Sejmie rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji wprowadzającej do Kodeksu pracy m.in. przepisy dotyczące pracy zdalnej. W projekcie przewidziano, że pracodawca będzie miał obowiązek pokrycia określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy w formule zdalnej. Na poziomie ustawy uregulowany zostanie obowiązek rekompensaty kosztów.
 • 10.06.2022Pracodawcy będą zobowiązani do pokrycia kosztów pracy zdalnej
  W Sejmie rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji wprowadzającej do Kodeksu pracy m.in. przepisy dotyczące pracy zdalnej. W projekcie przewidziano, że pracodawca będzie miał obowiązek pokrycia określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy w formule zdalnej. Na poziomie ustawy uregulowany zostanie obowiązek rekompensaty kosztów.
 • 10.06.2022Płaca minimalna w 2023 r. Związkowcy liczą na zdecydowane podwyżki
  Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej w 2023 r. do 3383 zł od 1 stycznia i do 3450 zł od 1 lipca. Pomysł krytykują związki zawodowe, które liczą na zdecydowanie wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Jak twierdzi NSZZ „Solidarność”, minimalna płaca powinna wzrosnąć odpowiednio do 3500 zł i 3750 zł.
 • 09.06.2022Płaca minimalna w 2023 r. Związkowcy liczą na zdecydowane podwyżki
  Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej w 2023 r. do 3383 zł od 1 stycznia i do 3450 zł od 1 lipca. Pomysł krytykują związki zawodowe, które liczą na zdecydowanie wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Jak twierdzi NSZZ „Solidarność”, minimalna płaca powinna wzrosnąć odpowiednio do 3500 zł i 3750 zł.
 • 09.06.2022W 2023 r. płaca minimalna będzie podwyższana dwa razy
  Rząd przedstawił propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2023 r. Minimalna płaca miesięczna miałaby zostać podwyższona w dwóch etapach – od 1 stycznia do 3383 zł oraz od 1 lipca do 3450 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby z kolei wzrosnąć odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Nowe propozycje będą jeszcze konsultowane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
 • 09.06.2022Jaki jest koszt wprowadzenia nowych przepisów Polskiego Ładu?
  Obecnie, po wprowadzeniu nowych przepisów podatkowych związanych z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 roku tzw. Polskiego Ładu, wielu małych przedsiębiorców likwiduje swoje firmy. Zapowiadane przez rząd od 1 lipca 2022 r. nowe przepisy tylko utwierdzają ich w przekonaniu, że w takim chaosie podatkowym nie można prowadzić firmy. Kto poniesie koszty dostosowywania się pracodawców do uchylonych regulacji? Kto sfinansuje kolejne koszty dostosowania do najnowszych regulacji? - pyta posłanka, a Ministerstwo Finansów nie odpowiada.
 • 08.06.2022W 2023 r. płaca minimalna będzie podwyższana dwa razy
  Rząd przedstawił propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2023 r. Minimalna płaca miesięczna miałaby zostać podwyższona w dwóch etapach – od 1 stycznia do 3383 zł oraz od 1 lipca do 3450 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby z kolei wzrosnąć odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Nowe propozycje będą jeszcze konsultowane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
 • 08.06.2022UE bliżej zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych
  W Parlamencie Europejskim waży się kwestia wprowadzenia w 2035 r. zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Jak ocenia środowisko biznesowe, taki zakaz wydaje się przedwczesny, bo nie zapewniono jeszcze rozbudowy odpowiedniej infrastruktury dla mobilności bezemisyjnej. Branża motoryzacyjna zwraca uwagę, że ewentualny zakaz musi zostać poprzedzony podjęciem przez państwa Unii Europejskiej wielu różnych działań.
 • 08.06.2022Praca zdalna i kontrole trzeźwości. Nowela Kodeksu pracy już w Sejmie
  Do Sejmu trafił projekt dużej nowelizacji Kodeksu pracy. Do ustawy trafić mają kompleksowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Jednocześnie wprowadzone zostaną podstawy dla pracodawców do przeprowadzania prewencyjnych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.
 • 06.06.2022Wysokie ceny energii i gazu. Spowolnienie gospodarcze zmieni sytuację?
  Na europejskich giełdach energii i gazu ceny podlegają silnym zmianom już od końca 2020 r. Obecnie ceny są wyższe nawet kilkukrotnie względem czasu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, do spadku cen powinno prowadzić spowolnienie gospodarcze, z którym prawdopodobnie będą mierzyć się kraje europejskie.
 • 31.05.2022Centralna Informacja Emerytalna zwiększy świadomość finansową Polaków
  Rząd zamierza stworzyć Centralną Informację Emerytalną (CIE), czyli system dający w jednym miejscu dostęp do informacji o zgromadzonych przez daną osobę środkach we wszystkich dostępnych produktach emerytalnych. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, taka baza danych będzie przydatnym narzędziem, ale jednocześnie potrzebne jest dalsze zwiększanie edukacji finansowej Polaków.
 • 31.05.2022Praca zdalna w Kodeksie pracy. Pracodawcy chcą doprecyzowania przepisów
  Przepisy dotyczące pracy zdalnej mają trafić na stałe do Kodeksu pracy. Wprowadzenie zmian przewidziano w projekcie nowelizacji, który ma kompleksowo uregulować kwestie dotyczące pracy w formule zdalnej. Część nowych rozwiązań budzi wątpliwości wśród pracodawców. Eksperci postulują doprecyzowanie m.in. zasad rekompensowania kosztów pracy zdalnej.
 • 30.05.2022Praca zdalna w Kodeksie pracy. Pracodawcy chcą doprecyzowania przepisów
  Przepisy dotyczące pracy zdalnej mają trafić na stałe do Kodeksu pracy. Wprowadzenie zmian przewidziano w projekcie nowelizacji, który ma kompleksowo uregulować kwestie dotyczące pracy w formule zdalnej. Część nowych rozwiązań budzi wątpliwości wśród pracodawców. Eksperci postulują doprecyzowanie m.in. zasad rekompensowania kosztów pracy zdalnej.
 • 26.05.2022Pracodawcy chcą powiązania wzrostu płacy minimalnej z inflacją
  Wzrost wynagrodzenia minimalnego, płac w budżetówce oraz emerytur i rent powinien wynieść w 2023 r. 7,8 proc., czyli być zgodny z prognozowanym przez rząd wskaźnikiem inflacji – twierdzą organizacje zrzeszające pracodawców. W apelu skierowanym do rządu biznes wskazuje, że taki wzrost pozwoliłby ograniczyć skutki indeksacji dla inflacji i zmniejszyć ryzyko załamania koniunktury w efekcie inflacji i wojny.
 • 25.05.2022Pracodawcy chcą powiązania wzrostu płacy minimalnej z inflacją
  Wzrost wynagrodzenia minimalnego, płac w budżetówce oraz emerytur i rent powinien wynieść w 2023 r. 7,8 proc., czyli być zgodny z prognozowanym przez rząd wskaźnikiem inflacji – twierdzą organizacje zrzeszające pracodawców. W apelu skierowanym do rządu biznes wskazuje, że taki wzrost pozwoliłby ograniczyć skutki indeksacji dla inflacji i zmniejszyć ryzyko załamania koniunktury w efekcie inflacji i wojny.
 • 25.05.2022COVID-19 będzie uznany za chorobę zawodową
  Kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz organizacje pracowników i pracodawców zawarły porozumienie dotyczące uznania COVID-19 za chorobę zawodową w sektorach opieki zdrowotnej, społecznej i domowej. Podobnie ma być w czasie pandemii w odniesieniu do działalności w sektorach, w których występują tzw. ogniska choroby. Odpowiednio zaktualizowany zostanie też unijny wykaz chorób zawodowych.
 • 24.05.2022COVID-19 będzie uznany za chorobę zawodową
  Kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz organizacje pracowników i pracodawców zawarły porozumienie dotyczące uznania COVID-19 za chorobę zawodową w sektorach opieki zdrowotnej, społecznej i domowej. Podobnie ma być w czasie pandemii w odniesieniu do działalności w sektorach, w których występują tzw. ogniska choroby. Odpowiednio zaktualizowany zostanie też unijny wykaz chorób zawodowych.
 • 23.05.2022Zmiany Kodeksu pracy: Więcej obowiązków informacyjnych wobec zatrudnionych
  W odniesieniu do przedstawionych założeń projektu nowelizacji Kodeksu pracy pojawiają się liczne wątpliwości i obawy co do interpretacji proponowanych przepisów. Związane jest to zwłaszcza z obszarem obowiązków informacyjnych pracodawców wobec zatrudnionych. Przedstawiciele pracodawców zgłaszają wątpliwości co do niektórych sformułowań, jak chociażby „zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę” lub „przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy”. Projekt nie precyzuje również nowych obowiązków, np. w zakresie informowania pracownika o prawie do szkoleń organizowanych przez firmę.
 • 23.05.2022Nowy pakiet uproszczeń dla obywateli i firm. Biznes liczy na głębsze zmiany
  W resorcie rozwoju i technologii przygotowano pakiet uproszczeń dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe rozwiązania mają prowadzić do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych. Jak ocenia środowisko biznesowe, poszczególne zmiany będą pozytywne, ale sam zakres szykowanych zmian mógłby być jednak wyraźnie szerszy.
 • 20.05.2022Nowy pakiet uproszczeń dla obywateli i firm. Biznes liczy na głębsze zmiany
  W resorcie rozwoju i technologii przygotowano pakiet uproszczeń dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe rozwiązania mają prowadzić do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych. Jak ocenia środowisko biznesowe, poszczególne zmiany będą pozytywne, ale sam zakres szykowanych zmian mógłby być jednak wyraźnie szerszy.
 • 20.05.2022Zmiany Kodeksu pracy: Więcej obowiązków informacyjnych wobec zatrudnionych
  W odniesieniu do przedstawionych założeń projektu nowelizacji Kodeksu pracy pojawiają się liczne wątpliwości i obawy co do interpretacji proponowanych przepisów. Związane jest to zwłaszcza z obszarem obowiązków informacyjnych pracodawców wobec zatrudnionych. Przedstawiciele pracodawców zgłaszają wątpliwości co do niektórych sformułowań, jak chociażby „zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę” lub „przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy”. Projekt nie precyzuje również nowych obowiązków, np. w zakresie informowania pracownika o prawie do szkoleń organizowanych przez firmę.
 • 18.05.2022Podatki 2022: Lipcowa korekta Polskiego Ładu wpłynie na całą gospodarkę
  Pakiet zmian korygujących podatkowy Polski Ład ma zostać wprowadzony z początkiem lipca br. Głównymi zmianami będą obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej. Eksperci Pracodawców RP przewidują, że pakiet poprawek wpłynie na całą gospodarkę, a obniżka podatków prawdopodobnie nakręci mocniej popyt i będzie sprzyjać większemu wzrostowi cen.
 • 18.05.2022Dieta z tytułu krajowej podróży służbowej będzie wyższa?
  Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dot. należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, dieta krajowa ma wynosić 38 zł za dobę podróży. Obecnie jest to, od dnia 1 marca 2013 r., 30 zł.
 • 17.05.2022Podatki 2022: Minimalny CIT do korekty lub likwidacji?
  Przepisy dotyczące tzw. minimalnego CIT-u trzeba zdecydowanie uprościć lub w ogóle zrezygnować z takiej formuły podatkowej – przekonują eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Obecnie w resorcie finansów trwają prace nad zmianami w ustawie o podatku CIT, ale nie wiadomo jeszcze, jakie konkretnie zmiany zostaną zaproponowane.
 • 17.05.2022Wypadek w miejscu pracy może być bardzo kosztowny dla firmy
  Ciężkie wypadki w zakładzie pracy kosztują pracodawców średnio aż po ponad 1 mln zł – wynika z raportu Ayming Polska i Business Centre Club. Jak wskazują eksperci, dbałość o bezpieczeństwo pracowników to nie tylko kwestia zdrowia zatrudnionych oraz etyki, ale też znaczący czynnik minimalizacji ryzyka ewentualnych kosztów.

« poprzednia strona | następna strona »