Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agent pośrednictwie sprzedaży

  • 30.07.2015Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe. Z VAT czy bez?
    Pytanie podatnika: Czy usługę świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki należy uznać za podlegającą zwolnieniu z podatku od towarów i usług usługę pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych?
    • 23.02.2015Usługi pośrednictwa finansowego a VAT
      Pytanie podatnika: Czy opisana w stanie faktycznym kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego, którą Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta zwolniona jest od podatku od towarów i usług?