Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularz zg這szeniowy na szkolenie

 • 14.05.201929.05.2019, Pozna: Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u 廝ód豉
  Coraz cz窷ciej polskie podmioty gospodarcze kupuj lub sprzedaj ró積ego rodzaju us逝gi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo ju w trakcie realizacji umowy pojawiaj si rozmaite kwestie podatkowe. Szkolenie ma na celu przybli瞠nie regulacji podatkowych dotycz帷ych rozliczania us逝g 鈍iadczonych w mi璠zynarodowym obrocie gospodarczym. Szkolenie odpowie na szereg pyta, m.in.: jak zmiana przepisów wp造wa na praktyk polskich podmiotów nabywaj帷ych us逝gi od podmiotów zagranicznych, w szczególno軼i jakie podmioty i w jakich sytuacjach s zobowi您ane do poboru podatku u 廝ód豉 w Polsce i jakie s konsekwencje zwi您ane z b喚dnym pobraniem tego podatku,  jak poszczególne rodzaje us逝g powinny by rozliczane dla celów VAT czy te jakie dokumenty s niezb璠ne przy rozliczaniu us逝g mi璠zynarodowych.
  • 13.05.201916.05.2019, Katowice: Odpowiedzialno嗆 cz這nków zarz康ów w spó趾ach kapita這wych
   Zapraszamy na szkolenie, maj帷e na celu przedstawienie prawnych zagro瞠 zwi您anych z uczestnictwem w zarz康zie spó趾i kapita這wej. Udzia w szkoleniu umo磧iwi tak organizacj aktywno軼i mened瞠ra, by ca趾owicie wy陰czy lub przynajmniej do minimum ograniczy mo磧iwo嗆 poci庵ni璚ia cz這nka zarz康u do osobistej odpowiedzialno軼i za dzia豉nia zwi您ane z zarz康zaniem spó趾. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialno軼i udzia w szkoleniu nie tylko pomo瞠 zminimalizowa ryzyko w豉snej odpowiedzialno軼i cz這nka zarz康u, lecz tak瞠 da mu narz璠zia s逝膨ce do egzekwowania odpowiedzialno軼i wobec cz這nków zarz康u spó貫k b璠帷ych d逝積ikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotn cz窷ci szkolenia b璠 kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. 
   • 13.05.201917.05.2019, Warszawa: Obowi您ek przekazywania informacji o schematach podatkowych
    W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowi您ek raportowania schematów podatkowych. Obowi您ek ten zosta na這穎ny na szeroki kr庵 podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworz帷ych rozwi您ania optymalizacyjne dla podatników, ale równie na podatników, korzystaj帷ych z tych rozwi您a oraz tych, którzy uczestnicz we wdra瘸niu rozwi您a optymalizacyjnych w sposób po鈔edni. Znacznie - w stosunku do wymaga unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwi您aniami dotycz帷ymi podatków dochodowych obowi您kiem raportowania obj皻o równie schematy dotycz帷e podatku VAT. Zapraszamy Pa雟twa na szkolenie: Obowi您ek przekazywania informacji o schematach podatkowych. Ka盥y uczestnik w ramach ceny szkolenia otrzyma w wersji edytowalnej "Wewn皻rzn procedur w zakresie przeciwdzia豉nia niewywi您ywaniu si z obowi您ku przekazywania informacji o schematach podatkowych".
    • 11.04.201916 kwietnia w Warszawie Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u 廝ód豉
     Coraz cz窷ciej polskie podmioty gospodarcze kupuj lub sprzedaj ró積ego rodzaju us逝gi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo ju w trakcie realizacji umowy pojawiaj si rozmaite kwestie podatkowe. Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przybli瞠nie regulacji podatkowych dotycz帷ych rozliczania us逝g 鈍iadczonych w mi璠zynarodowym obrocie gospodarczym. Koszt szkolenia to 490 z netto za pierwsz osob, kolejne osoby z tej samej firmy otrzymuj rabat.
     • 04.03.2019Wkrótce w Poznaniu: Rachunkowo嗆 i zarz康zanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
      Omówienie zagadnie rzeczywistych potrzeb w zakresie ksi璕owo軼i, pojawiaj帷ych si w praktyce codziennej dzia豉lno軼i wspólnot mieszkaniowych i podanie sposobu ich rozwi您ania jest celem szkolenia, które ju wkrótce (14.03.2019 r.) odb璠zie si w Poznaniu. Szkolenie przeznaczone jest dla zarz康ców nieruchomo軼i, osób, które rozliczaj lub planuj rozlicza wspólnoty mieszkaniowe s逝篡 poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rozlicze okresowych wspólnot mieszkaniowych.
      • 14.02.2019Wroc豉w: Odpowiedzialno嗆 cz這nków zarz康ów w spó趾ach kapita這wych
       Zapraszamy na szkolenie we Wroc豉wiu, które odb璠zie si w najbli窺z 鈔od 20.02.2019 r. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagro瞠 zwi您anych z uczestnictwem w zarz康zie spó趾i kapita這wej. Udzia w szkoleniu umo磧iwi tak organizacj aktywno軼i mened瞠ra, by ca趾owicie wy陰czy lub przynajmniej do minimum ograniczy mo磧iwo嗆 poci庵ni璚ia cz這nka zarz康u do osobistej odpowiedzialno軼i za dzia豉nia zwi您ane z zarz康zaniem spó趾. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialno軼i udzia w szkoleniu nie tylko pomo瞠 zminimalizowa ryzyko w豉snej odpowiedzialno軼i, lecz tak瞠 da narz璠zia s逝膨ce do egzekwowania odpowiedzialno軼i wobec cz這nków zarz康u spó貫k b璠帷ych d逝積ikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotn cz窷ci szkolenia b璠 kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. Udzia w szkoleniu umo磧iwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
       • 22.01.2019Katowice: Podatek VAT w 2019 r. - uchwalone i projektowane zmiany oraz skutki praktyczne
        Pocz徠ek roku 2019 obfituje w zmiany w zakresie podatków. Istotne nowelizacje dotycz równie podatku od towarów i us逝g VAT - zmieniaj帷 mi璠zy innymi zasady odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na wi瘯szo嗆 Pa雟twa pyta i w徠pliwo軼i, które z pewno軼i trapi Pa雟twa po lekturze pierwszych publikacji i doniesie na temat procedowanych jeszcze projektów ustaw. Celem szkolenia jest kompleksowe i usystematyzowane przedstawienie zmian w podatku VAT, których stosowanie rozpocz窸o si w 2019 roku. Uczestnicy szkolenia b璠 równie mogli pozna praktyczne skutki wprowadzanych zmian w obszarach, które ich dotycz oraz skutki zmian, wprowadzanych sukcesywnie w ci庵u bie膨cego roku.
        • 03.01.2019Dziewi徠ego stycznia we Wroc豉wiu: Szkolenie - Zmiany w PIT i CIT
         Ustawodawca jak co roku wprowadza w 篡cie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyj徠kowo du穎 zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalaj帷ych na optymalizacj. Do嗆 gruntownie zmienione zostaj regulacje dotycz帷e klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowi您ek raportowania o korzystaniu z rozwi您a optymalizacyjnych. Bardzo du瞠 zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów u篡wanych w dzia豉lno軼i gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywaj帷ych wierzytelno軼i. A to tylko cz窷 z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
         • 03.01.2019Szkolenie w Poznaniu 8.01: Rachunkowo嗆 NGO z uwzgl璠nieniem dzia豉lno軼i gospodarczej
          Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowo軼i obowi您uj帷ych NGO, z uwzgl璠nieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat, wprowadzenie w problematyk polityki rachunkowo軼i, koniecznych i korzystnych przepisów wewn皻rznych, nauka podstawowych za這瞠 rachunkowo軼i i ksi璕owo軼i NGO, z uwzgl璠nieniem koniecznych modyfikacji ze wzgl璠u na zmiany przepisów to tylko niektóre z celów szkolenia, które odb璠zie si ju 8.01.2019 r. w Poznaniu. Pozosta這 tylko kilka wolnych miejsc.
          • 03.01.2019Ju 8.01.2019 r. - Zmiany w VAT - jednodniowe szkolenie stacjonarne w Warszawie
           Prze這m roku 2018/2019 zapowiada si jako szczególnie obfituj帷y w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotycz równie podatku od towarów i us逝g VAT - dotycz mi璠zy innymi zasad odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, vat w budownicytwie, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na wi瘯szo嗆 Pa雟twa pyta i w徠pliwo軼i, które z pewno軼i trapi Pa雟twa po lekturze wst瘼nych zapowiedzi i projektów ustaw.
           • 18.12.2018Samir Kayyali, Warszawa, 20.12.2018 r. Rewolucyjne zmiany w podatkach CIT i PIT
            Prze這m roku 2018/2019 zapowiada si jako szczególnie obfituj帷y w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotycz zarówno podatków dochodowych od osób fizycznych jak i osób prawnych. Szczególn uwag musimy zwróci na bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu i rozliczaniu samochodów osobowych, rewolucj w cenach transferowych czy regulacje dotycz帷e opodatkowania transakcji zwi您anych z kryptowalutami. A to tylko niewielka cz窷 nadchodz帷ych zmian. Zapraszamy Pa雟twa na szkolenie w Warszawie, podczas którego Uczestnicy poznaj omawiane zmiany, dowiedz si jaki wp造w na ich podmioty gospodarcze one wywo豉j. Wyk豉dowca b璠zie prowadzi zaj璚ia w formie warsztatowej z mo磧iwo軼i bie膨cego zadawania pyta. Na szkoleniu zostan przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo s康owo administracyjne odnosz帷e si do omawianych zagadnie oraz aktualnych problemów.
            • 12.12.2018Nowo嗆: Przedsprzeda szkole otwartych
             Udzia w szkoleniu poprzedza zawsze analiza potrzeb, wybór miejsca i uzgodnienia z pracownikami, którzy mog wzi望 w tym szkoleniu udzia. Potem przychodzi czas na okre郵enie terminu i wybór firmy szkoleniowej. Istotna jest mo磧iwo嗆 zaplanowania szkole z wyprzedzeniem - i w豉郾ie mi璠zy innymi dlatego w podatki.biz wprowadzili鄉y przedsprzeda szkole otwartych - oferuj帷 je w specjalnej cenie rezerwacyjnej.
             • 10.12.2018Kraków: Odpowiedzialno嗆 cz這nków zarz康ów w spó趾ach kapita這wych
              Zapraszamy na szkolenie w Krakowie, ktore odb璠zie si w najbli窺zy czwartek. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagro瞠 zwi您anych z uczestnictwem w zarz康zie spó趾i kapita這wej. Udzia w szkoleniu umo磧iwi tak organizacj aktywno軼i mened瞠ra, by ca趾owicie wy陰czy lub przynajmniej do minimum ograniczy mo磧iwo嗆 poci庵ni璚ia cz這nka zarz康u do osobistej odpowiedzialno軼i za dzia豉nia zwi您ane z zarz康zaniem spó趾. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialno軼i udzia w szkoleniu nie tylko pomo瞠 zminimalizowa ryzyko w豉snej odpowiedzialno軼i, lecz tak瞠 da narz璠zia s逝膨ce do egzekwowania odpowiedzialno軼i wobec cz這nków zarz康u spó貫k b璠帷ych d逝積ikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotn cz窷ci szkolenia b璠 kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. Udzia w szkoleniu umo磧iwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
              • 16.11.2018Zmiany w podatku VAT - uchwalone i planowane na 2019 zmiany i ich skutki praktyczne
               22.11.2018 r. w Krakowie, i 7.12.2018 r. w Katowicach odb璠 si szkolenia po鈍i璚one zmianom w podatku VAT w 2019 r. Prze這m roku zapowiada si jako szczególnie obfituj帷y w zmiany w zakresie podatków, a istotne zmiany dotycz równie podatku od towarów i us逝g VAT - dotycz mi璠zy innymi zasad odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, vat w budownicytwie, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na wi瘯szo嗆 Pa雟twa pyta i w徠pliwo軼i, które z pewno軼i trapi Pa雟twa po lekturze wst瘼nych zapowiedzi i projektów ustaw. Uwaga: planowane s kolejne terminy w styczniu w Warszawie, Poznaniu, Gda雟ku i Wroc豉wiu. 
               • 06.11.2018Zmiany w podatku VAT 2019
                Prze這m roku 2018/2019 zapowiada si jako szczególnie obfituj帷y w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotycz równie podatku od towarów i us逝g VAT - to mi璠zy innymi zmiany dotycz帷e zasad odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, vat w budownicytwie, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na wi瘯szo嗆 Pa雟twa pyta i w徠pliwo軼i, które z pewno軼i trapi Pa雟twa po lekturze wst瘼nych zapowiedzi i projektów ustaw.
                • 17.07.2018E-kurs: RODO w praktyce - pobierz pierwsz lekcj i zapisz si na szkolenie
                 25.05.2018 r. przestali鄉y stosowa ustaw o ochronie danych osobowych. Zast徙i這 j RODO: Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych). 
                 • 13.04.2011Tw鏎cze my郵enie w biznesie
                  W znanym eksperymencie psychologicznym ma逍a graj帷a na gie責zie osi庵a豉 wyniki nie r騜ni帷e si od najbardziej do鈍iadczonych makler闚. Nie uda這 si jednak jak dot康 nam闚i szympansa do prowadzenia firmy importuj帷ej banany. Eksportuj帷ej zreszt te. Zasadnicz r騜nic pomi璠zy losowym sukcesem na gie責zie a sukcesem gospodarczym firmy jest my郵enie jej kadry. Im bardziej kreatywne, tym szanse na sukces wi瘯sze.
                  • 09.12.2010Kasy fiskalne 2011 - Zwrot cz窷ci kwot wydatkowanych na zakup kasy
                   Podatnicy, kt鏎zy rozpoczn ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nale積ego w obowi您uj帷ych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup ka盥ej z kas rejestruj帷ych zg這szonych na dzie rozpocz璚ia (powstania obowi您ku) ewidencjonowania w wysoko軼i 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie wi璚ej jednak ni 700 z.
                   • 04.05.2010Uwaga: Bezp豉tne szkolenie – Odsetki od zaleg這軼i podatkowych – teoria i praktyka
                    Serdecznie zapraszamy Pa雟twa do wzi璚ia udzia逝 w bezp豉tnym szkoleniu przeprowadzanym przez Internet, kt鏎ego zadaniem b璠zie przedstawienie obecnego stanu prawnego, reguluj帷ego stosowanie odsetek od zaleg這軼i podatkowych. W trakcie szkolenia przedstawimy r闚nie program Kalkulator FK, przy pomocy kt鏎ego rozliczenie odsetek staje si czynno軼i bardzo prost.
                    • 02.03.2010O tym jak si zabezpiecza – tym razem w Katowicach
                     Utrzymanie p造nno軼i firmy to troska wi瘯szo軼i przedsi瑿iorc闚 i ich ksi璕owych. W dobie spowolnienia gospodarczego problemy z wyp豉calno軼i kontrahent闚 bardzo gwa速ownie si nasilaj – cz窷 podmiot闚 finansuje bowiem swoj dzia豉lno嗆 d逝giem u dostawc闚. W takiej sytuacji do lamusa nale篡 od這zy sposoby post瘼owania, kt鏎e 鈍ietnie sprawdzaj si w czasach koniunktury – i cho przynosz czasami straty, d逝ookresowo si sprawdzaj. W czasach spowolnienia trzeba przyj望 zupe軟ie inn strategi – kt鏎 mo積a by w skr鏂ie okre郵i jako „Najpierw kontrola i zabezpieczenie, potem zaufanie”.
                     • 13.05.2009Podatki, rachunkowo嗆 i prawo pracy – szkolimy przez Internet
                      Nieustanne podnoszenie kwalifikacji w zawodach zwi您anych z rachunkowo軼i, podatkami, kadrami i finansami jest konieczno軼i (dotyczy to oczywi軼ie r闚nie wielu innych zawod闚). St康 popularno嗆 szkole i zwi瘯szaj帷a si liczba os鏏 bior帷ych w nich udzia. Jednak szkolenia opr鏂z oczywistych korzy軼i powoduj te komplikacje. Delegowanie pracownika oznacza jego nieobecno嗆 w pracy, konieczno嗆 poniesienia koszt闚 wyjazdu, cz瘰to op豉cenia noclegu i innych koszt闚 pobytowych. Koszt szkolenia jest zwykle znaczny, co ogranicza liczb pracownik闚 w nim uczestnicz帷ych. Pojawi豉 si jednak interesuj帷a opcja, kt鏎 w imieniu zespo逝 szkoleniowego www.podatki.biz prezentuj poni瞠j.
                      • 08.10.2008Nadchodzi klasyfikacja PKWiU 2008
                       W klasyfikacjach statystycznych obowi您uj帷ych w Unii Europejskiej i w Polsce dokonuj si ostatnio liczne zmiany. Od niedawna obowi您uje nowa Polska Klasyfikacja Dzia豉lno軼i (r闚nolegle stosowana jest jeszcze poprzednia wersja PKD), od d逝窺zego ju czasu obowi您uj dwie wersje PKWiU – z kt鏎ych ka盥a przeznaczona jest do innych zastosowa. Ten stan ju wkr鏒ce skomplikuje si jeszcze bardziej.
                       • 12.03.2008Obrona interes闚 podatnika - rola orzecze ETS dla stosowania przepis闚 prawa podatkowego w Polsce
                        Ju za kilkana軼ie zapraszamy do Krakowa na szkolenie po鈍i璚one analizie orzecznictwa Europejskiego Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i w kontek軼ie ochrony interesu podatnik闚 w Polsce
                        • 12.03.2008Pracodawcy zobowi您ani do tworzenia rad pracownik闚
                         Od 24 marca br. rady pracownik闚 powinny by powo造wane u pracodawc闚 wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz zatrudniaj帷ych co najmniej 50 pracownik闚 (wcze郾iej by這 to 100 pracownik闚). Pierwszym z wielu problem闚, kt鏎y pojawia si na tle regulacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracownik闚 i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr.79, poz. 550) jest ju samo ograniczenie pracodawc闚 zobowi您anych do stosowania jej przepis闚 jedynie do tych, kt鏎zy prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz.
                         • 26.12.2006Wynagrodzenie za grudzie wyp豉cone w styczniu
                          Co roku powracaj w徠pliwo軼i zwi您ane ze zmianami r騜nych parametr闚 na prze這mie roku. Od 1 stycznia 2007 r. zmienia si mi璠zy innymi wysoko嗆 sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne (wyniesie 9% podstawy wymiaru), wysoko嗆 kwoty wolnej od podatku (zmiana skali podatkowej), oraz wysoko嗆 pracowniczych koszt闚 uzyskania przychod闚.