Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akty prawne darowizn

 • 17.05.2022[18.05.2022] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporz康zania rachunku przep造wów pieni篹nych
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przep造wów pieni篹nych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wp造waj帷ych na przep造wy pieni篹ne. Materia szkolenia uwzgl璠nia wymogi wynikaj帷e ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowo軼i nr 11 Rachunek przep造wów pieni篹nych.  Szkolenie skierowane jest do osób zarz康zaj帷ych, pracowników dziaów finansowo-ksi璕owych, controlingu; zarówno do osób pocz徠kuj帷ych (maj帷ych niewielkie lub 瘸dne do鈍iadczenie w rachunkowo軼i), jak i do tych, które posiadaj ju praktyk ksi璕ow, ale pragn pog喚bi wiedz w tej dziedzinie.
 • 09.05.2022[10.05.2022] Szkolenie on-line: Rachunkowo嗆 fundacji i stowarzysze
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiej皻no軼i niezb璠nych do prawid這wego dostosowania i przygotowania ksi璕owo軼i fundacji i stowarzysze. Ponadto uczestnicy zapoznaj si z zasadami sporz康zania sprawozda finansowych.  Udoskonal równie wiedz w zakresie ksi璕owo軼i fundacji i stowarzysze, w szczególno軼i w zakresie sporz康zania odpowiedniej dokumentacji ksi璕owej, przygotowania polityki rachunkowo軼i i zak豉dowego planu kont, ksi璕owo軼i, sprawozdawczo軼i finansowej. 
 • 11.04.2022Darowizna samochodu wykupionego z leasingu a podatek VAT
  Darowizna samochodu osobowego, wykupionego po zako鎍zeniu umowy leasingu operacyjnego na cele osobiste, niezwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz, który to pojazd od momentu wykupu nie b璠zie wykorzystywany do celów prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, nie b璠zie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g.
 • 09.03.2022NSA: Przepisy prawa podatkowego nale膨 do kategorii przepisów prawa administracyjnego
  Istotn dla wielu podatników spraw rozpatrywa ostatnio NSA. Chodzi這 o osob, która zdaniem organu podatkowego chcia豉 po terminie z這篡 zg這szenie spadku, aby skorzysta ze zwolnienia ustawowego. Organ odmówi przyj璚ia tego zg這szenia, jak si okazuje - ca趾owicie bezpodstawnie. Sprawa ma wiele aspektów, a rozstrzygni璚ie, mimo i dotyczy uchylonego ju przepisu, b璠zie mia這 znaczenie tak瞠 w przysz這軼i.
 • 03.02.2022Darowizna samochodu wykupionego z leasingu a podatek VAT
  Darowizna samochodu osobowego, wykupionego po zako鎍zeniu umowy leasingu operacyjnego na cele osobiste, niezwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz, który to pojazd od momentu wykupu nie b璠zie wykorzystywany do celów prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, nie b璠zie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g.
 • 02.02.2022[Szkolenie on-line] Rachunek przep造wów pieni篹nych – istota, zasady i metody sporz康zania
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przep造wów pieni篹nych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wp造waj帷ych na przep造wy pieni篹ne. Materia szkolenia uwzgl璠nia wymogi wynikaj帷e ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowo軼i nr 11 Rachunek przep造wów pieni篹nych.
 • 24.01.2022Ulgi podatkowe dla przedsi瑿iorców
  Prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz, mo瞠sz obni篡 swoje podatki dzi瘯i ulgom podatkowym. To, czy mo瞠sz z nich skorzysta, zale篡 od wybranej formy opodatkowania dzia豉lno軼i gospodarczej. Przeczytaj o wybranych ulgach. Sprawd, ile wynosz te ulgi.
 • 14.01.2022Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
  Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
 • 12.01.2022Polski ζd i przedsi瑿iorca - pytania i odpowiedzi
  Polski ζd dla przedsi瑿iorcy to, jak wylicza Ministerstwo Finansów na stronie wiecejwportfelach.gov.pl, kwota wolna 30 tys. z i próg podatkowy 120 tys. z, wybór najkorzystniejszej formy rozliczania si, ni窺zy rycza速, realne wsparcie dla przedsi瑿iorców, fair play w sk豉dce zdrowotnej. W praktyce Polski ζd to przede wszystkim mnóstwo pyta i w徠pliwo軼i.
 • 12.01.2022Polski ζd i przedsi瑿iorca - pytania i odpowiedzi
  Polski ζd dla przedsi瑿iorcy to, jak wylicza Ministerstwo Finansów na stronie wiecejwportfelach.gov.pl, kwota wolna 30 tys. z i próg podatkowy 120 tys. z, wybór najkorzystniejszej formy rozliczania si, ni窺zy rycza速, realne wsparcie dla przedsi瑿iorców, fair play w sk豉dce zdrowotnej. W praktyce Polski ζd to przede wszystkim mnóstwo pyta i w徠pliwo軼i.
 • 20.12.2021NSA. COVID-19 a termin zg這szenia nabycia spadku/darowizny
  Przepisy art. 15 zzr ust. 1 pkt 2 i 5 uCOVID reguluj bieg terminów do dokonania przez stron czynno軼i kszta速uj帷ych jej prawa i obowi您ki oraz zawitych, z niezachowaniem których ustawa wi捫e ujemne skutki dla strony przewidzianych w regulacjach prawnych, które zaliczy mo積a do szeroko rozumianego prawa administracyjnego - w tym i prawa podatkowego - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 14.12.2021[17.12.2021] Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury
  Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Materia szkolenia uwzgl璠nia wymogi wynikaj帷e ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowo軼i w sprawie inwentaryzacji drog spisu z natury zapasów materiaów, towarów, wyrobów gotowych i pó逍roduktów. Co istotne - po zako鎍zeniu wyk豉du odb璠zie si sesja pyta i odpowiedzi - bez ogranicze czasowych, st康 godzina zako鎍zenia szkolenia jest orientacyjna.
 • 29.11.2021Darowizna samochodu wykupionego z leasingu a podatek VAT
  Darowizna samochodu osobowego, wykupionego po zako鎍zeniu umowy leasingu operacyjnego na cele osobiste, niezwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz, który to pojazd od momentu wykupu nie b璠zie wykorzystywany do celów prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, nie b璠zie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g.
 • 25.11.2021Czy op豉ca si rejestrowa znak towarowy na osob fizyczn?
  Jeszcze pod koniec ubieg貫go wieku ochron swojego znaku towarowego mog造 uzyska jedynie przedsi瑿iorstwa. Ochrona taka obejmowa豉 przy tym tylko i wy陰cznie towary lub us逝gi b璠帷e przedmiotem dzia豉lno軼i firmy. Rok 2000 przyniós w tej materii du瞠 zmiany- od tego czasu sta這 si mo磧iwe rejestrowanie znaków towarowych na osoby fizyczne nieprowadz帷e dzia豉lno軼i gospodarczej. Nie jest obecnie tak瞠 wymagane 軼is貫 powi您anie znaku towarowego z zakresem prowadzonej dzia豉lno軼i.
 • 29.07.2021Sprzeda 13-tu dzia貫k równie bez VAT
  Aby uzna okre郵on sprzeda za opodatkowan podatkiem VAT nie wystarczy stwierdzi jedynie dostawy towarów, lecz wymagane jest okre郵enie podmiotu dokonuj帷ego dostawy za wyst瘼uj帷ego w zwi您ku ze sprzeda膨 jako podatnika podatku od towarów i us逝g. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 26.05.2021Darowizny przemys這we bez zwolnienia z VAT
  Obecnie sklepy oraz producenci staj przed przykrym wyborem ekonomicznym odno郾ie do niesprzedanego towaru. Mimo ch璚i przekazywania np. niesprzedanych kolekcji ubra osobom potrzebuj帷ym, ta雟zym rozwi您aniem jest ich utylizacja. To samo tyczy si wielu produktów przemys這wych, przyborów szkolnych, 鈔odków czysto軼i, a nawet mebli czy wyposa瞠nia domowego. Polskie przepisy wymagaj od przedsi瑿iorcy darczy鎍y przekazuj帷ego produkty przemys這we zap豉cenia podatku VAT od takich darowizn.
 • 25.03.2021Sk豉dnik maj徠ku czy zorganizowana cz窷 przedsi瑿iorstwa?
  Podatnik zawar cztery umowy franczyzowe zgodnie z którymi by uprawniony i zobowi您any do prowadzenia lokali gastronomicznych. Prowadzone restauracje nie stanowi wspólnej ca這軼i i s wyodr瑿nione zarówno pod wzgl璠em po這瞠nia geograficznego jak i formalno-organizacyjnej - na prowadzenie ka盥ej restauracji by造 podpisane oddzielne umowy franczyzowe. Franczyzodawca wypowiedzia umowy oraz z這篡 o鈍iadczenie o nabyciu maj徠ku. Czy przeniesienie w豉sno軼i maj徠ku nale篡 potraktowa jako cztery odr瑿ne czynno軼i zbycia zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa?
 • 20.01.2021WSA. Po rozwodzie mo積a rozliczy PIT z dzieckiem
  Proces wychowywania dzieci jest realizowany samotnie przez ka盥ego z rodziców w sytuacji, w której rodzice nie wychowuj i nie opiekuj si dzie熤i wspólnie lecz ka盥y z nich oddzielnie, w innym miejscu, w wyznaczonym czasie, bez udzia逝 drugiego. W tej sytuacji prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania wynikaj帷ego z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT mo瞠 mie ka盥e z rodziców uczestnicz帷ych w takim naprzemiennym systemie wychowania dziecka - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Gda雟ku.
 • 04.01.2021Podatki w 2021 roku - najwa積iejsze zmiany
  Przeczytaj o najwa積iejszych zmianach dla podatników: systemie esto雟kim, obni穎nej stawce CIT, wi瘯szej dost瘼no軼i rycza速u, podwy盧e podatku od dochodów zagranicznych. Sprawd, o czym nale篡 pami皻a w 2021 roku i jakie warunki spe軟i, 瞠by skorzysta z preferencji.
 • 22.12.2020Amortyzacja mieszkania otrzymanego w darowi幡ie
  W 2012 r. podatnik naby mieszkanie w drodze darowizny od swojej matki. Natychmiast po nabyciu mieszkania rozpocz掖 jego wynajmowanie (rycza速). W 2020 r. podatnik przeprowadzi remont mieszkania, wydaj帷 kwot 35 tys. z - modernizacja i podniesienie jego warto軼i rynkowej. Podatnik chce dokona zmiany formy opodatkowania przychodów z najmu na zasady ogólne i rozpocz望 amortyzacj ww. mieszkania. Czy b璠zie przys逝giwa這 mu prawo zaliczenia amortyzacji mieszkania do kosztów podatkowych, przy stawce przyspieszonej 10%?
 • 21.12.2020Podatki w 2021 roku - najwa積iejsze zmiany
  Przeczytaj o najwa積iejszych zmianach dla podatników: systemie esto雟kim, obni穎nej stawce CIT, wi瘯szej dost瘼no軼i rycza速u, podwy盧e podatku od dochodów zagranicznych. Sprawd, o czym nale篡 pami皻a w 2021 roku i jakie warunki spe軟i, 瞠by skorzysta z preferencji.
 • 24.11.2020VAT od zbycia przedsi瑿iorstwa do jednoosobowej dzia豉lno軼i wspólnika
  Skoro przedmiotem nieodp豉tnego przekazania b璠zie przedsi瑿iorstwo spe軟iaj帷e wymogi okre郵one w art. 551 Kodeksu cywilnego, to tym samym na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i us逝g nieodp豉tne przekazanie ca貫go przedsi瑿iorstwa spó趾i cywilnej do jednoosobowej dzia豉lno軼i wspólnika nie b璠zie podlega這 opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 26.10.2020Zadatek pozwala unikn望 PIT przy sprzeda篡 mieszkania
  W sierpniu 2015 r. podatniczka naby豉 mieszkanie, które w zwi您ku ze zmianami w jej 篡ciu planuje sprzeda w styczniu 2021 r. Potencjalny kupiec chcia豚y jeszcze w 2020 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej, wp豉ci zadatek na zakup mieszkania, aby mie pewno嗆, 瞠 to on nab璠zie to mieszkanie. Czy zadatek b璠zie w jakikolwiek sposób opodatkowany?
 • 23.10.2020Zadatek pozwala unikn望 PIT przy sprzeda篡 mieszkania
  W sierpniu 2015 r. podatniczka naby豉 mieszkanie, które w zwi您ku ze zmianami w jej 篡ciu planuje sprzeda w styczniu 2021 r. Potencjalny kupiec chcia豚y jeszcze w 2020 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej, wp豉ci zadatek na zakup mieszkania, aby mie pewno嗆, 瞠 to on nab璠zie to mieszkanie. Czy zadatek b璠zie w jakikolwiek sposób opodatkowany?
 • 20.08.2020Ulga mieszkaniowa w PIT: Przeniesienie w豉sno軼i nieruchomo軼i w zamian za zwolnienie z d逝gu
  W ramach umowy datio in solutum dochodzi do zap豉ty ceny sprzeda篡 zbywanej nieruchomo軼i i jednocze郾ie nabycie cz窷ci nieruchomo軼i (lub lokalu), co skutkuje prawem do zwolnienia wynikaj帷ego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkre郵enia jednak wymaga, 瞠 nabycie cz窷ci nieruchomo軼i (lub lokalu) musi nast徙i celem zaspokojenia „w豉snych potrzeb mieszkaniowych”. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - obja郾ienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment obja郾ie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyja郾ia w nim nowe preferencje stosowane w zwi您ku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotycz帷e podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomo軼i. Omawia tak瞠 m.in: zaniechanie podobru odsetek od zaleg這軼i w PIT, czy od niewp豉conej w terminie daniny solidarno軼iowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - obja郾ienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdzia豉nie COVID-19 czy darowizn na wsparcie o鈍iaty, nowe zwolnienia w PIT, podwy窺zenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyd逝瞠nie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zrycza速owanego od wynagrodze pracowników, a tak瞠 mo磧iwo嗆 zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i 鈍iadcze "oko這epidemicznych"- o tym m.in. mo瞠my przeczyta w obja郾ieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - obja郾ienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment obja郾ie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyja郾ia w nim nowe preferencje stosowane w zwi您ku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotycz帷e podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomo軼i. Omawia tak瞠 m.in: zaniechanie podobru odsetek od zaleg這軼i w PIT, czy od niewp豉conej w terminie daniny solidarno軼iowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
 • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - obja郾ienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdzia豉nie COVID-19 czy darowizn na wsparcie o鈍iaty, nowe zwolnienia w PIT, podwy窺zenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyd逝瞠nie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zrycza速owanego od wynagrodze pracowników, a tak瞠 mo磧iwo嗆 zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i 鈍iadcze "oko這epidemicznych"- o tym m.in. mo瞠my przeczyta w obja郾ieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwi您ane z pandemi COVID-19
  [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwi您ku z licznymi i nieustannie uzupe軟ianymi i korygowanymi przepisami cz窷 terminów, limitów i zwolnie podatkowych zosta豉 zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo p造nne i na bie膨co korygowane, w zale積o軼i od sytuacji epidemicznej, nanoszenie bie膨cych korekt w e-kursach podatki.biz by這by dezorientuj帷e i nie zapewnia這by bie膨cego dost瘼u do aktualnych informacji. Dlatego opracowali鄉y specjalny dodatek do e-kursów, który na bie膨co aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wst瘼ie.
 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwi您ane z pandemi COVID-19
  [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwi您ku z licznymi i nieustannie uzupe軟ianymi i korygowanymi przepisami cz窷 terminów, limitów i zwolnie podatkowych zosta豉 zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo p造nne i na bie膨co korygowane, w zale積o軼i od sytuacji epidemicznej, nanoszenie bie膨cych korekt w e-kursach podatki.biz by這by dezorientuj帷e i nie zapewnia這by bie膨cego dost瘼u do aktualnych informacji. Dlatego opracowali鄉y specjalny dodatek do e-kursów, który na bie膨co aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wst瘼ie.
 • 24.04.2020NSA. VAT od aportu znaku towarowego otrzymanego w darowi幡ie
  Cho wniesienie aportu do spó趾i jawnej ma charakter odp豉tnego 鈍iadczenia us逝g, bowiem dokonuj帷y tej czynno軼i otrzymuje w zamian wymiern korzy嗆 maj徠kow w postaci ogó逝 praw i obowi您ków wspólnika w tej瞠 spó販e, to samo stwierdzenie, 瞠 dana czynno嗆 stanowi odp豉tne 鈍iadczenie us逝g nie jest wystarczaj帷 przes豉nk skutkuj帷 opodatkowaniem tej czynno軼i podatkiem od towarów i us逝g. Dla wyst徙ienia opodatkowania przy wniesieniu aportu konieczne jest dodatkowo stwierdzenie dokonania tej czynno軼i przez podatnika VAT i to dzia豉j帷ego w takim charakterze przy tej czynno軼i - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 12.03.2020NSA. D逝g spadkowy mo瞠 by kosztem nie wcze郾iej ni od 2019 r.
  Dopiero od 1 stycznia 2019 r. art. 22 ust. 6d ustawy o PIT wyra幡ie zalicza do kosztów uzyskania przychodów ci篹ary spadkowe, przez które rozumie si m.in. d逝gi spadkowe. Zakres wprowadzonych zmian nie pozwala uzna tej nowelizacji za doprecyzowuj帷 poprzednie brzmienie przepisu, lecz nakazuje przyj望, 瞠 by豉 to zmiana o charakterze prawotwórczym, przewiduj帷a rozszerzenie zakresu kosztów uzyskania przychodów - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 14.01.2020Mikrorachunek dla podatników VAT
  Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowo嗆, która zacz窸a obowi您ywa z dniem 1 stycznia 2020 r. Jednak w pewnym sensie nie jest to nowe rozwi您anie. Stanowi ono bowiem powielenie dobrego wzoru funkcjonuj帷ego ju od jakiego czasu w rozliczeniach z Zak豉dem Ubezpiecze Spo貫cznych.
 • 13.01.2020Mikrorachunek dla podatników VAT
  Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowo嗆, która zacz窸a obowi您ywa z dniem 1 stycznia 2020 r. Jednak w pewnym sensie nie jest to nowe rozwi您anie. Stanowi ono bowiem powielenie dobrego wzoru funkcjonuj帷ego ju od jakiego czasu w rozliczeniach z Zak豉dem Ubezpiecze Spo貫cznych.
 • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dzia趾i do inwestycji dla przysz貫go nabywcy nosi znamiona dzia豉lno軼i
  Podejmowanie zorganizowanych dzia豉, takich jak podzia gruntu na mniejsze dzia趾i, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewn皻rznych, uzyskanie przed sprzeda膨 decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynno軼i marketingowych, 鈍iadczy o tym, 瞠 czynno軼i zwi您ane ze sprzeda膨 dzia趾i maj form zawodow (profesjonaln).
 • 03.09.2019Firmowe gad瞠ty z logo pracodawcy nie s przychodem pracownika
  Pytanie: Czy przekazanie pracownikom gad瞠tów z logo i nazw firmy, których koszt nie przekracza 100 z nale篡 uzna za przychód stanowi帷y podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Chodzi o dobrowolne, nieodp豉tne wydanie pracownikom firmy gad瞠tów z logo i nazw firmy w postaci np. kubków termicznych, r璚zników, toreb wakacyjnych itp. Czy takie zdarzenie nale篡 zaliczy po stronie pracownika do przychodów z tytu逝 nieodp豉tnych 鈍iadcze, czy te mo瞠 skorzysta ze zwolnienia, gdy nie mo積a zak豉da, 瞠 pracownik dokona豚y zakupu tych przedmiotów we w豉snym zakresie?
 • 29.08.2019Stowarzyszenia i CIT: Warunki korzystania ze zwolnienia od podatku
  Czy dochód uzyskany poprzez dokonanie 鈍iadczenia wzajemnego - us逝gi reklamowej, wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia b璠zie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja, w której przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przez stowarzyszenia.
 • 27.08.2019Wyprawka dla dziecka pracownika bez PIT
  Pytanie: Spó趾a jako firma prorodzinna przekazuje podarunki dla swoich pracowników z okazji narodzin dziecka, których koszt pokrywany jest ze 鈔odków obrotowych. Czy przekazana wyprawka z okazji narodzin dziecka na rzecz pracowników stanowi nieodp豉tne 鈍iadczenie z tytu逝 stosunku pracy i jest opodatkowana na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwi您ku z tym czy na Spó販e ci捫 obowi您ki p豉tnika wynikaj帷e z art. 31 ww. ustawy?
 • 24.07.2019NSA. Wniesienie do spó趾i jawnej wk豉du niepieni篹nego z maj徠ku osobistego a VAT
  Z uzasadnienia: Definicja dzia豉lno軼i gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us逝g wyra幡ie nawi您uje do obrotu profesjonalnego, czego nie mo積a odnie嗆 do samej czynno軼i wniesienia wk豉du niepieni篹nego. W niniejszym przypadku trudno te dostrzec, a瞠by wykorzystywanie warto軼i niematerialnej i prawnej nast瘼owa這 w sposób ci庵造 do celów zarobkowych, skoro wniesienie wk豉du jest czynno軼i prawn jednorazow. Przez ci庵貫 wykorzystywanie sk豉dników maj徠ku trzeba bowiem rozumie takie wykorzystanie, które charakteryzuje si powtarzalno軼i lub d逝gim okresem trwania.
 • 11.07.2019Nabycie spó責zielczego prawa w豉sno軼iowego prawa do lokalu a pó幡iejsze przekszta販enie
  Dat nabycia lokalu przekszta販onego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó責zielniach mieszkaniowych ze spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu w odr瑿n w豉sno嗆 (wraz z udzia貫m w gruncie b康 z udzia貫m w prawie wspó逝篡tkowania wieczystego gruntu), jest data nabycia spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu mieszkalnego. Termin pi璚ioletni liczymy od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym nabyto spó責zielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu.
 • 21.06.2019Sprawozdania finansowe organizacji pozarz康owych
  Wprowadzone niedawno przepisy, dotycz帷e obowi您ku sk豉dania sprawozda finansowych w formie elektronicznej spowodowa造 konieczno嗆 podj璚ia ró積ego rodzaju dzia豉 przygotowawczych. Szczególne problemy pojawi造 si w organizacjach, które ze wzgl璠u na specyfik dzia豉lno軼i korzystaj z wielu uproszcze. Nale膨 do nich organizacje pozarz康owe. Do nich w豉郾ie kierowane s wyja郾ienia, stanowi帷e odpowied na dwie interpelacje poselskie, które dzisiaj publikujemy.
 • 31.05.2019Nabycie ma貫j firmy - jak wyceni, amortyzowa i zaliczy do KUP poniesione wydatki
  Przedmiotem prezentowanej interpretacji s problemy, z którymi boryka si nabywca ma貫j firmy - chodzi tu o kawiarni, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia s uniwersalne, w przypadku przej璚ia dzia豉j帷ej firmy. W sk豉d przedsi瑿iorstwa wchodz ró積e sk豉dniki - 鈔odki trwa貫, know-how, wyposa瞠nie, za samo nabycie przedsi瑿iorstwa - w zale積o軼i od warunków transakcji, mo瞠 wygenerowa warto軼i niematerialne i prawne, podlegaj帷e dalszej amortyzacji. Wszystkie te sk豉dniki trzeba wyceni i uwzgl璠ni w KUP bezpo鈔ednio lub poprzez amortyzacj.
 • 14.05.2019Kiedy prac w gospodarstwie rolnym mo積a zaliczy do sta簑 pracy?
  Przyj璚ie daty 1 stycznia 1983 r. dla rozró積ienia warunków, na jakich nast瘼uje wliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do sta簑 pracy, od którego zale膨 uprawnienia pracownicze by這 podyktowane wprowadzeniem w 篡cie z tym dniem przepisów o ubezpieczeniu spo貫cznym rolników. Przepisy tej ustawy wprowadzi造 definicj domownika, okre郵aj帷 jakie warunki musz by spe軟ione, aby uzna dan osob za wykonuj帷 prac w gospodarstwie rolnym jako domownik - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
 • 09.05.2019NSA: Wa積e orzeczenie dla sprzedaj帷ych grunty w obrocie prywatnym
  W poszukiwaniu dodatkowych dochodów fiskus usi逝je tak kwalifikowa przychody podatników, aby uzyska z tego tytu逝 maksymaln korzy嗆 podatkow. Naturalnym jest, 瞠 podatnicy dzia豉j w przeciwnym kierunku, cho w tym samym celu. Problem pojawia si obecnie w przypadku transakcji zbycia nieruchomo軼i - nabytych przed laty, otrzymanych w spadku czy darowi幡ie. Zbywcy dokonuj pewnych czynno軼i, aby maksymalizowa przychód z transakcji, a fiskus ocenia te dzia豉nia jako zorganizowan dzia豉lno嗆 gospodarcz. Czy s逝sznie? Okazuje si 瞠 nie zawsze, o czym 鈍iadczy niedawny wyrok NSA.
 • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
  Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
 • 30.04.2019PIT: Zakup i u這瞠nie kostki brukowej na chodniku a wydatki na cele mieszkaniowe
  Pytanie: Wnioskodawca 鈔odki ze sprzeda篡 udzia逝 w lokalu mieszkalnym zamierza przeznaczy na zakup kostki brukowej oraz jej u這瞠nie na tarasie, który nie jest konstrukcyjnie zwi您any z przedmiotowym budynkiem mieszkalnym, a tak瞠 na podje寮zie, chodniku oraz na opask z kostki wokó domu. Czy ww. zakup i u這瞠nie kostki brukowej mog by uznane za wydatki na w豉sne cele mieszkaniowe?
 • 04.03.2019Klimatyzacj mo積a rozliczy w ramach ulgi mieszkaniowej
  Wydatkowanie w okresie dwóch lat od ko鎍a roku podatkowego, w którym nast徙i這 odp豉tne zbycie przychodu ze sprzeda篡 odziedziczonego mieszkania na remont lokalu mieszkalnego obejmuj帷y zakup i instalacj klimatyzacji, która oprócz funkcji sch豉dzania b璠zie pe軟i równie funkcj grzewcz uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 13.02.2019Opodatkowanie VAT darowizny przedsi瑿iorstwa na rzecz syna
  Pytanie: Wnioskodawca planuje przekaza ca貫 przedsi瑿iorstwo swojemu synowi aktem darowizny sporz康zonym aktem notarialnym. Po podpisaniu umowy darowizny u notariusza i przekazaniu przedsi瑿iorstwa synowi, Wnioskodawca zamierza zlikwidowa swoj dzia豉lno嗆 gospodarcz, a syn b璠zie kontynuowa t dzia豉lno嗆 pod swoj firm. Jak nale篡 rozliczy te darowizn w zakresie podatku VAT? 
 • 31.01.2019PIT za 2018: Wspólne rozliczenie z ma鹵onkiem lub dzieckiem - MF wyja郾ia
  Pocz患szy od 2019 r. mo磧iwo嗆 opodatkowania dochodów ma鹵onków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowuj帷ych dzieci nie jest ju uzale積iona od terminu z這瞠nia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym. Poniewa zmiana ta wesz豉 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy sk豉daj帷y zeznanie za 2018 r. b璠 mogli opodatkowa preferencyjnie dochody, tak瞠 wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania z這膨 po dniu 30 kwietnia 2019 r.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nast瘼na strona »