Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje pracownicze nieodpłatnie

  • 25.01.2016Akcje pracownicze po zmarłym małżonku. Podstawa opodatkowania
    Pytanie podatnika: Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane przez Wnioskodawczynię w zeznaniu podatkowym na potrzeby Urzędu Skarbowego i czy ewentualny podatek od spadku winien być wyliczony od 1/2 udziału?
  • 10.07.2014Programy motywacyjne dla pracowników. Skutki podatkowe
    Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji „B” jest przychodem ze stosunku pracy lub innych źródeł? Czy też jest to przychód z kapitałów pieniężnych? Czy dochody związane z otrzymaniem akcji „B” będą podlegały opodatkowaniu dwukrotnie; pierwszy raz w momencie ich nieodpłatnego otrzymania i kolejny raz w momencie ich zbycia? Czy też dochód zrealizuje się jednokrotnie dopiero na etapie zbycia akcji spółki „B”?
  • 12.06.2007Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji
    Pytanie podatnika: Dotyczy ustalania kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji pracowniczych.