Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obniżenie transakcji bezgotówkowych

 • 17.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) - objaśnienia podatkowe MF
  Czego dotyczą objaśnienia  Objaśnienia dotyczą stosowania pomiędzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności.
  • 16.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) - objaśnienia podatkowe MF
   Czego dotyczą objaśnienia  Objaśnienia dotyczą stosowania pomiędzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności.
   • 04.05.2015Próg dla rozliczeń w gotówce zostanie obniżony do 3 tys. euro?
    Banki lobbują za obniżeniem progu rozliczeń w gotówce z 15 do 3 tys. euro, a resort finansów popiera ten pomysł - alarmuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak twierdzi organizacja, za różnymi argumentami kryje się „nieokiełznana chciwość” sektora bankowego.
    • 30.04.2015Próg dla rozliczeń w gotówce zostanie obniżony do 3 tys. euro?
     Banki lobbują za obniżeniem progu rozliczeń w gotówce z 15 do 3 tys. euro, a resort finansów popiera ten pomysł – alarmuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak twierdzi organizacja, za różnymi argumentami kryje się „nieokiełznana chciwość” sektora bankowego.
     • 11.06.2013Wysokość opłat interchange. Ustawowe zmiany uderzą w ,,szarą strefę"
      Ustawowe ograniczenie maksymalnych wysokości stawek opłaty interchange dobrze wpłynie na rozwój rynku obrotu bezgotówkowego – uważa Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Organizacja twierdzi również, że na zmianach zyskają klienci i sprzedawcy, a „szara strefa” zostanie częściowo ograniczona.
      • 30.05.2012Odliczenie VAT od paliwa odsprzedawanego pracownikom
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada samochody służbowe przeznaczone dla pracowników. Nadwyżka wykorzystanego przez pracowników paliwa ponad ilość paliwa wynikającego ze składanych przez pracowników rozliczeń, traktowana jest jako paliwo wykorzystane do celów prywatnych, co skutkuje obciążeniem tych pracowników kosztem odpowiadającym wartości nierozliczonej nadwyżki. Bank dokonuje refaktury nadwyżki stosując podstawową 23% stawkę VAT. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia paliw do samochodów osobowych, w tej części, w której paliwa te są następnie odprzedawane pracownikom?
       • 17.07.2009ZBP: Postawmy na obrót bezgotówkowy
        Każdy procent zastąpienia gotówki obrotem bezgotówkowym oznacza konkretne, wymierne korzyści dla budżetu państwa – przekonuje Związek Banków Polskich. Przyjęcie rozliczeń bezgotówkowych jako standardu w większości transakcji związanych z obrotem gospodarczym sprzyjałoby także ograniczaniu szarej strefy, co pośrednio przekłada się na wzrost dochodów budżetowych oraz zwiększenie jawności obrotów podmiotów gospodarczych. Koszty emisji i obsługi pieniądza gotówkowego w Polsce szacowane są przez Europejski Bank Centralny na ok. 1 proc. PKB, czyli prawie 10 mld zł.