Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPP1/443-42/115/AD

 • 03.03.2009Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup oleju napędowego
  Pytanie podatnika: Czy firma może odliczyć VAT od zakupionego oleju napędowego, mimo braku numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze?
  • 23.02.2009Prawo do odliczenia VAT przy zakupie motocykla
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu motocykla lub rat leasingowych dotyczących motocykla oraz paliwa do niego i akcesoriów (kask, kurtka)?
   • 08.01.2009Opodatkowanie VAT przekazania narzędzi i maszyn podwykonawcom
    Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie narzędzi i maszyn podwykonawcom powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?
    • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
     Pytanie: Zamierzam poszerzyć działalność gospodarczą o handel samochodami nabytymi w kraju. Proszę o informacje, jakie są zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
     • 18.11.2008Sprzedaż używanego samochodu osobowego
      Pytanie podatnika: Czy sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego w Spółce od dnia 14 marca 2006 r. (na podstawie umowy leasingu operacyjnego), dłużej niż pół roku, jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
      • 21.10.2008Refakturowanie opłat administracyjnych i skarbowych
       Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku VAT, przy refakturze na kontrahenta, kosztów opłat administracyjnych i skarbowych, które przy zakupie były zwolnione od VAT?
       • 26.09.2008Zawarcie ugody sądowej a data powstania obowiązku podatkowego w VAT
        Pytania podatnika: 1. Z jaką datą powinna być wystawiona faktura: a) z datą zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r., b) z datą nadania ugodzie klauzuli wykonalności, tj. 11 lutego 2008 r., c) z datą otrzymania protokołu, d) z inną datą ze wskazaniem właściwej daty sprzedaży? 2. Czy na fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie pozycje przekazywanego majątku? Czy w treści faktury wystarczy wskazanie kwot odpowiadających wartości opodatkowanej podatkiem VAT według 22 % i wartości zwolnionej od podatku VAT z powołaniem się na protokół zawartej ugody?
        • 22.09.2008Darowizna nieruchomości w podatku VAT
         Pytanie podatnika: Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
         • 11.09.2008Odliczenie VAT od zakupów inwestycyjnych
          Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego, którego część jest wykorzystywana na działalność zwolnioną od podatku VAT, a część na działalność opodatkowaną – w takiej części procentowej, jaką wynajmowana część nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT pozostaje w ogólnej powierzchni wybudowanej nieruchomości?
          • 05.05.2008Opodatkowanie podnajmu lokalu mieszkalnego
           Pytanie podatnika: Czy do wynajmu mieszkania można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług pomimo faktu, iż Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości a jedynie podmiotem podnajmującym lokal?

          « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]