Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek rycza速 2016

 • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
  Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
  • 05.03.2019Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
   Z tej formy wp豉cania zaliczek na podatek dochodowy mog w zasadzie skorzysta wszyscy przedsi瑿iorcy, tak瞠 ci, którzy posiadaj status du瞠go podatnika. Wyj徠kiem od tej zasady s podatnicy op豉caj帷y rycza速 od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy nie prowadzili dzia豉lno軼i w roku poprzedzaj帷ym o 2 albo 3 lata rok podatkowy, w którym mia造by by stosowane zaliczki uproszczone, lub w 瘸dnym z zezna rocznych sk豉danych za te lata nie wykazali:
   • 04.03.2019Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
    Z tej formy wp豉cania zaliczek na podatek dochodowy mog w zasadzie skorzysta wszyscy przedsi瑿iorcy, tak瞠 ci, którzy posiadaj status du瞠go podatnika. Wyj徠kiem od tej zasady s podatnicy op豉caj帷y rycza速 od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy nie prowadzili dzia豉lno軼i w roku poprzedzaj帷ym o 2 albo 3 lata rok podatkowy, w którym mia造by by stosowane zaliczki uproszczone, lub w 瘸dnym z zezna rocznych sk豉danych za te lata nie wykazali:
    • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
     Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
     • 05.02.2019Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT
      Z za這瞠nia VAT jest podatkiem neutralnym co polega na tym, i jego ekonomicznego ci篹aru nie ponosz jego podatnicy, lecz konsumenci. Konsekwencj tej zasady jest uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g daj帷ego vatowcom prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary lub us逝gi wykorzystywane s do czynno軼i opodatkowanych. Aby odliczenie takie by這 mo磧iwe zakup musi by odpowiednio udokumentowany. S jednak瞠 przypadki, i nie zawsze i nie ka盥a otrzymana faktura pozwala z tego uprawnienia skorzysta.
      • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
       Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
       • 04.02.2019Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT
        Z za這瞠nia VAT jest podatkiem neutralnym co polega na tym, i jego ekonomicznego ci篹aru nie ponosz jego podatnicy, lecz konsumenci. Konsekwencj tej zasady jest uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g daj帷ego vatowcom prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary lub us逝gi wykorzystywane s do czynno軼i opodatkowanych. Aby odliczenie takie by這 mo磧iwe zakup musi by odpowiednio udokumentowany. S jednak瞠 przypadki, i nie zawsze i nie ka盥a otrzymana faktura pozwala z tego uprawnienia skorzysta.
        • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
         Odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk MF poinformowa這, 瞠 koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawi這 równie wiele innych danych zwi您anych z systemem poboru PIT w Polsce.
         • 16.01.2019NSA. Obowi您ek prowadzenie ksi庵 w dzia豉ch specjalnych produkcji rolnej
          Z uzasadnienia: Podatnicy prowadz帷y dzia造 specjalne produkcji rolnej - którzy nie przekroczyli limitu przychodów wskazanego w ustawie o rachunkowo軼i - równie maj uprawnienia do prowadzenia ksi庵 rachunkowych, ale tylko wówczas, gdy zg這sz taki zamiar. Zatem wy陰cznie w sytuacji, gdy obowi您ek prowadzenia ksi庵 nie wynika z przepisów o rachunkowo軼i i gdy taki podatnik sam nie zg這si zamiaru ich prowadzenia - b璠zie mia mo磧iwo嗆 ustalania dochodu przy zastosowaniu nom szacunkowych dochodu z okre郵onej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierz璚ej.
          • 10.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
           Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
           • 09.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
            Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
            • 09.01.2019NSA. Korekta zeznania nie przywróci prawa do rycza速u
             Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie rycza速u, wynikaj帷a z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy z o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wy陰cza mo磧iwo嗆 odwo豉nia si do zasady kontynuacji i wobec tego przestaje obowi您ywa domniemanie zachowania zrycza速owanej formy opodatkowania w nast瘼nym roku.
             • 02.01.2019NSA. Mo磧iwo嗆 skorygowania sprzeda篡 paragonowej
              Z uzasadnienia: Podatnik ma mo磧iwo嗆 dokonania korekty w sytuacji zawy穎nej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeda篡 na kasie fiskalnej – z tym, 瞠 powsta造 wskutek tego przychód opodatkowany b璠zie podatkiem dochodowym. Nie mo積a bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowi您uj帷ymi przepisami ustawy o VAT.
              • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie mo瞠 dyskredytowa wniosków dowodowych
               W orzecznictwie s康ów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, 瞠 w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotycz帷y istotnych okoliczno軼i sprawy zosta z這穎ny w toku post瘼owania podatkowego, organ podatkowy nie mo瞠 膨dania jego przeprowadzenia nie uwzgl璠ni, skoro okoliczno軼i, które mia造 by stwierdzone przez zg這szone dowody, nie by造 stwierdzone za pomoc innych dowodów.
               • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                Fakt, 瞠 konstytucyjne zasady zosta造 skonkretyzowane i wyra穎ne expressis verbis w ustawie Prawo Przedsi瑿iorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wi瘯sze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie b璠zie istnia豉 konieczno嗆 powo造wania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsi瑿iorców powiela zapisy Konstytucji.
                • 14.12.2018NSA: Rolnik rycza速owy prowadz帷y jednocze郾ie dzia豉lno嗆 a prawo do odliczenia VAT
                 Prowadz帷y dzia豉lno嗆 rolnicz i jako rolnik rycza速owy korzystaj帷y ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentuj帷ych transakcje zwi您ane z prowadzon przez niego dzia豉lno軼i rolnicz, nawet je郵i jako przedmiot dzia豉lno軼i gospodarczej ma wpisan równie dzia豉lno嗆 us逝gow wspomagaj帷 produkcj ro郵inn, czyli zaliczaj帷 si do dzia豉lno軼i rolniczej.
                 • 15.11.2018Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?
                  Na przestrzeni ostatnich lat japo雟ki rz康 wzmocni obecno嗆 kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zosta豉 uznana za oficjalny 鈔odek p豉tniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zacz窸y wyp豉ca cz窷 wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych by這 wy陰czenie kryptowalut spod opodatkowania japo雟kim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa mia豉 w za這瞠niu skutkowa zwi瘯szeniem aktywno軼i handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w d逝窺zej perspektywie stymuluj帷o wp造n望 na atrakcyjno嗆 japo雟kiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.
                  • 14.11.2018Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?
                   Na przestrzeni ostatnich lat japo雟ki rz康 wzmocni obecno嗆 kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zosta豉 uznana za oficjalny 鈔odek p豉tniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zacz窸y wyp豉ca cz窷 wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych by這 wy陰czenie kryptowalut spod opodatkowania japo雟kim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa mia豉 w za這瞠niu skutkowa zwi瘯szeniem aktywno軼i handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w d逝窺zej perspektywie stymuluj帷o wp造n望 na atrakcyjno嗆 japo雟kiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.
                   • 07.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni rycza速
                    Powszechnie uwa瘸 si, 瞠 opodatkowanie najmu rycza速em od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wed逝g zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie mo瞠 jednak nie op豉ca si opodatkowywa rycza速em. Dzi瘯i zasadom ogólnym i amortyzacji mo積a bowiem w ogóle nie p豉ci podatku.
                    • 06.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni rycza速
                     Powszechnie uwa瘸 si, 瞠 opodatkowanie najmu rycza速em od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wed逝g zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie mo瞠 jednak nie op豉ca si opodatkowywa rycza速em. Dzi瘯i zasadom ogólnym i amortyzacji mo積a bowiem w ogóle nie p豉ci podatku.
                     • 22.10.2018NSA. Samochód s逝瘺owy do celów prywatnych: Rycza速 w PIT obejmuje tak瞠 paliwo
                      Z uzasadnienia: Z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie sposób wywnioskowa jakoby kwota omawianego rycza速u nie obejmowa豉 kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód s逝瘺owy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. (...) Nale篡 wyrazi zaopatrywanie, i zasada racjonalnego ustawodawcy nakazuje przyj璚ie za這瞠nia, zgodnie z którym potencjalny zamiar wy陰czenia kosztów paliwa z regulacji art. 12 ust. 2a ustawy by豚y poddany emfazie poprzez u篡cie sformu這wania "z wy陰czeniem kosztów zakupu paliwa" b康 jemu równowa積ego.
                      • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                       15 wrze郾ia br. wesz造 w 篡cie zmiany w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. Pozosta貫 zmiany maj charakter porz康kowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                       • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                        15 wrze郾ia br. wesz造 w 篡cie zmiany w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. Pozosta貫 zmiany maj charakter porz康kowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                        • 27.09.2018NSA: Op豉ty licencyjne hodowców ro郵in a podatek u 廝ód豉
                         Wy陰czne prawo do odmian ro郵in nie powstaje ex lege jak w przypadku prawa autorskiego, za indywidualny charakter odmiany osi庵any jest nie tylko ze wzgl璠u na osob twórcy, ale równie na udzia si przyrody, w znacznej mierze niezale積ych od woli cz這wieka. Przyj望 wobec tego nale篡, 瞠 wy陰czne prawo do odmiany ro郵iny (...) nie stanowi prawa autorskiego lub pokrewnego(...). To oznacza, 瞠 od wynagrodzenia wyp豉canego podmiotowi, któremu przys逝guje owe prawo na podstawie umowy licencyjnej upowa積iaj帷ej do reprodukcji, ukorzeniania oraz sprzeda篡 odmian ro郵in, nie jest pobierany podatek u 廝ód豉 na podstawie wskazanego przepisu.
                         • 24.09.2018Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
                          Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz pod nazw biuro rachunkowe i 鈍iadczy kompleksowe us逝gi ksi璕owe, kadrowo-p豉cowe oraz sporz康za deklaracje do ZUS. W ramach 鈍iadczonych us逝g Wnioskodawca udziela podatnikom i p豉tnikom wyja郾ie z zakresu ich obowi您ków podatkowych, nie udziela natomiast na ich zlecenie lub na ich rzecz porad ani opinii. Czy Wnioskodawca mo瞠 zrezygnowa z prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych?
                          • 17.09.2018NSA. Przychód z najmu to nie tylko czynsz
                           Z uzasadnienia: Przychodem z tytu逝 najmu b璠zie oprócz wynagrodzenia wynajmuj帷ego wynikaj帷ego bezpo鈔ednio z tej umowy (czynsz) tak瞠 wszystko to, co uzyskuje wynajmuj帷y na jej podstawie. Tym samym 鈍iadczenie pieni篹ne – kwoty stanowi帷e po這w podatku od nieruchomo軼i oraz po這w op豉t za u篡tkowanie wieczyste, uzyskiwane od najemcy (równie uiszczane niezale積ie od czynszu okre郵onego w umowie), stanowi przychód z tytu逝 umowy najmu.
                           • 06.09.2018NSA: Moment powstania przychodu u bieg造ch s康owych b璠帷ych przedsi瑿iorcami
                            Teza: Dzie wykonania us逝gi przez bieg貫go uzna nale篡 w 鈍ietle art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) za dzie powstania przychodu.
                            • 23.08.2018NSA: Ustalaj帷 dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mo積a uwzgl璠ni strat ze 廝ód豉 przychodów
                             Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowuj帷a dziecko mog豉 skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spe軟ione musz by zwi您ane z dzieckiem przes豉nki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego w豉dzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie mo瞠 by spe軟iona przes豉nka negatywna w postaci osi庵ni璚ia dochodu przekraczaj帷ego ustalony w ustawie limit.
                             • 22.08.2018PIT: Rycza速 obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                              Pytanie: Czy warto嗆 pieni篹na nieodp豉tnego 鈍iadczenia przys逝guj帷ego pracownikowi z tytu逝 wykorzystywania samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie 鈍iadczenia wynikaj帷e z tego tytu逝, w tym tak瞠 warto嗆 zu篡tego na te cele paliwa nabytego za po鈔ednictwem kart paliwowych Spó趾i? W konsekwencji, czy Spó趾a, oprócz okre郵onego w ustawie o PIT rycza速u za korzystanie z samochodów s逝瘺owych do jazd prywatnych, powinna odr瑿nie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto嗆 zu篡tego w tym celu paliwa?
                              • 13.08.2018Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                               Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe.
                               • 10.08.2018Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                                Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe.
                                • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie b璠帷ej pracownikiem nie musi by s逝瘺owa
                                 Z uzasadnienia: ...Poj璚ia "podró篡" nie nale篡 uto窺amia z "podró膨 s逝瘺ow" – poj璚iem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podró篡" nale篡 przyj望, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwi您ku z za豉twianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okre郵onych czynno軼i. W przypadku pracowników zwolnieniem obj皻e s wy陰cznie diety i inne nale積o軼i za czas ich podró篡 s逝瘺owej, natomiast u osób nieb璠帷ych pracownikami mowa jest o 鈍iadczeniach otrzymanych w zwi您ku z szeroko rozumian podró膨...  
                                 • 20.07.2018Rycza速 za u篡wanie samochodu - kr庵 zwolnionych z podatku jest ograniczony
                                  Otrzymywane przez pracownika kwoty z tytu逝 u篡wania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy, podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na ogólnych zasadach. Zwolnienie z podatku dotyczy pracowników, którym przepisy odr瑿nych ustaw gwarantuj mo磧iwo嗆 przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów, b康 nak豉daj na pracodawc obowi您ek zwrotu pracownikowi tych kosztów (np. listonoszy czu pracowników S逝瘺y Le郾ej).
                                  • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
                                   Z odpowiedzi MF: „...Przek豉daj帷 powy窺ze wyja郾ienia na grunt interpelacji Pana Pos豉 nale篡 wskaza, 瞠 minister w豉軼iwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotycz帷ego opodatkowania VAT us逝g utrzymaniowych dróg doszed do przekonania, i jego pierwotne stanowisko jest nieprawid這we i w zwi您ku z powy窺zym skorzysta z przys逝guj帷ego mu prawa dokonuj帷 ich zmiany.”
                                   • 29.06.2018Taka sama dzia豉lno嗆 jak by貫go pracodawcy. Czy mo磧iwy rycza速?
                                    Pytanie: W styczniu 2017 r. 穎na Wnioskodawcy rozpocz窸a dzia豉lno嗆, która by豉 opodatkowana rycza速em. W tej dzia豉lno軼i zosta zatrudniony Wnioskodawca na podstawie umowy o prac. 1 stycznia br. 穎na zawiesi豉, a w kwietniu ca趾owicie zaprzesta豉 prowadzenia dzia豉lno軼i. Od stycznia Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 w takim samym zakresie jak 穎na. Czy Wnioskodawcy przys逝guje prawo do opodatkowania rycza速em w 2018 r.?
                                    • 26.06.2018NSA. Korekta przychodu a prawo do rycza速u
                                     Korekta przychodu in plus lub in minus, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, dokonana w nast瘼nym lub kolejnym roku podatkowym, nie mo瞠 wp造wa na ustalenie zrycza速owanej formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych. Przekroczenie w roku poprzedzaj帷ym rok podatkowy wysoko軼i przychodu ponad ustawowy limit obliguje do za這瞠nia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów oraz op豉cenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                     • 22.05.2018NSA. Rejestracja VAT w przypadku gospodarstwa rolnego ma鹵onków
                                      Normy art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g nale篡 bowiem tak rozumie, 瞠 w przypadku prowadzenia przez ma鹵e雟two wy陰cznie gospodarstwa rolnego lub innej dzia豉lno軼i rolniczej, je瞠li jeden z ma鹵onków dokona ju zg這szenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny, drugi z ma鹵onków mo瞠 by podatnikiem VAT czynnym jedynie w przypadku prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej wykraczaj帷ej poza zakres przedmiotowy dzia豉lno軼i rolniczej okre郵ony w art. 2 pkt 15 ww. ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                      • 10.05.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni rycza速
                                       Powszechnie uwa瘸 si, 瞠 opodatkowanie najmu rycza速em od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wed逝g zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie mo瞠 jednak nie op豉ca si opodatkowywa rycza速em. Dzi瘯i zasadom ogólnym i amortyzacji mo積a bowiem w ogóle nie p豉ci podatku.
                                       • 23.04.2018Zwrot ulgi na zakup kasy po 鄉ierci przedsi瑿iorcy
                                        Pytanie: Czy b璠帷 jedynym spadkobierc po zmar貫j, Wnioskodawczyni ma obowi您ek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych przez zmar陰 na zakup kasy rejestruj帷ej, je郵i Wnioskodawczyni nie zamierza kontynuowa dzia豉lno軼i gospodarczej prowadzonej wcze郾iej przez zmar陰?
                                        • 13.04.2018Obowi您ki p豉tnik闚: Sprzeda z nagrodami dla os鏏 prowadz帷ych pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz
                                         Nagrody otrzymywane od organizatora promocji podlegaj opodatkowaniu wed逝g tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej – bez wzgl璠u na to, czy nagrod odbierze osoba fizyczna prowadz帷a pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz czy te w jej imieniu pracownik. Wobec powy窺zego na nagradzaj帷ym nie b璠 ci捫y造 obowi您ki p豉tnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
                                         • 28.03.2018PIT za 2017: Wspólne rozliczenie ma鹵onków
                                          Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego.
                                          • 27.03.2018PIT za 2017: Wspólne rozliczenie ma鹵onków
                                           Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego.
                                           • 27.03.2018WSA. Konsekwencje b喚dnego zarejestrowania jako podatnika VAT
                                            Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje si, 瞠 organy podatkowe nie mog stosowa prawa w taki sposób, aby by這 ono swoist pu豉pk dla podatnika, którzy wyst瘼uj bez pomocy prawnej i nie maj rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny oceni czy skar膨ca wystawiaj帷 faktury VAT dzia豉豉 w z貫j wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzy軼i podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i us逝g, czy te zaistnia豉 sytuacja jest w istocie efektem niew豉軼iwego zastosowania prawa co doprowadzi這 do b喚dnej rejestracji skar膨cej dla celów podatku od towarów i us逝g.
                                            • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekaj nas w PKPiR?
                                             Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony ma zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. W rozporz康zeniu ma pojawi si tak瞠 nowy dowód wewn皻rzny. Zmiany maj wej嗆 w 篡cie z dniem nast瘼uj帷ym po dniu og這szenia w Dzienniku Ustaw i b璠 mia造 zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                             • 16.03.2018NSA: Sprzeda mieszkania i podatek dochodowy: kwoty wp豉cone do spó責zielni powinny by zwaloryzowane
                                              Poniesione przez podatnika wydatki na nabycie od spó責zielni prawa w豉sno軼i mieszkania mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytu逝 sprzeda篡 tego lokalu w wysoko軼i zwaloryzowanej przez spó責zielni mieszkaniow na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spó責zielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
                                              • 12.03.2018Zwolnienie podmiotowe z VAT a obowi您ek korekty podatku od 鈔odków trwa造ch
                                               Pytanie: Czy w zwi您ku z zamiarem skorzystania z zwolnienia z VAT podatnik b璠zie musia w przypadku 鈔odków trwa造ch o warto軼i powy瞠j 3500 z a ni窺zej ni 10 000 z, pozosta造ch 鈔odków trwa造ch o warto軼i poni瞠j 3500 z oraz wyposa瞠nia, narz璠zi, cz窷ci do maszyn (drobne elektronarz璠zia, wiertarki, frezy, pistolet lakierniczy) o warto軼i poni瞠j 1500 z, dokona korekty podatku VAT odliczonego przy ich zakupie?
                                               • 06.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzier瘸wy osi庵anych poza dzia豉lno軼i gospodarcz
                                                Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odr瑿ne 廝ód這 przychodów:  najem, podnajem, dzier瘸w, poddzier瘸w oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzier瘸w, poddzier瘸w dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego sk豉dników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyj徠kiem sk豉dników maj徠ku zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz.
                                                • 05.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzier瘸wy osi庵anych poza dzia豉lno軼i gospodarcz
                                                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odr瑿ne 廝ód這 przychodów:  najem, podnajem, dzier瘸w, poddzier瘸w oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzier瘸w, poddzier瘸w dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego sk豉dników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyj徠kiem sk豉dników maj徠ku zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz.
                                                 • 26.02.2018Opodatkowanie obrotu bitcoinem – stanowisko organów podatkowych i s康ów administracyjnych
                                                  Popularno嗆 kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy ci庵le ro郾ie. Niew徠pliwie jest to zas逝g niesamowitego wzrostu warto軼i, która w przypadku bitcoina ustanawia kolejne rekordy. Bitcoinem mo積a nie tylko p豉ci za towary i us逝gi w punktach, które przyjmuj rozliczenia w tej walucie, ale tak瞠 dokonywa jego zakupu w celach inwestycyjnych oraz handlowych, uzyskuj帷 przychody z handlu t kryptowalut. W ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, zatytu這wanym Uwaga na kryptowaluty, resort ostrzega przed ryzykiem inwestowania w waluty wirtualne takie jak bitcoin, litecoin czy ether.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nast瘼na strona »