Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładanie własnej firmy

 • 11.05.2017Otrzymanie dotacji. Skutki podatkowe w VAT
  Pytanie podatnika: Czy otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług? Czy spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymaną dotacją?
 • 20.01.2012Zabraknie środków na dotacje na założenie firmy
  Budżet na 2012 r. zakłada przeznaczenie tylko 3,4 mld zł na aktywne formy promocji zatrudnienia – jeszcze dwa lata na ten sam cel przeznaczano ponad 7 mld zł w skali roku. – Tak znaczne ograniczenie środków doprowadzi do poważnego zahamowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – uważają Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca przeszło 7 tys. polskich przedsiębiorstw.
 • 04.10.2011Co powinien zawierać paragon fiskalny
  Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy określenia właściwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyższych czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie są własnej produkcji, czyli sprzedaż obejmuje łącznie wartość montowanych elementów oraz usługę montażu i czy wówczas na paragonie należy wyróżnić wszystkie elementy składowe przedmiotu sprzedaży z osobna, np. wanna, usługa montażu? Czy można traktować to jako łączną usługę dostawy, montażu i uruchomienia wanny SPA?
 • 18.12.2009Google dla polskich MŚP
  Do ponad 50 proc. polskich firm, które nie mają jeszcze własnej strony internetowej, adresuje swoją akcję „Internetowa Rewolucja” polska filia amerykańskiego koncernu Google. W związku z jej inauguracją doszło do spotkania wiceprezydenta Google na Europę Południową i Wschodnią oraz Bliski Wschód i Afrykę Carla d’Asaro Biondo z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem.
 • 17.11.2008Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą
  Interpelacja nr 4516 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych