Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB1/415-80/11-4/AMN

 • 19.05.2011Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy sporządzanie w spółce spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej?
  • 16.05.2011Wydatki na studia nie zawsze będą kosztem przedsiębiorcy
   Pytanie podatnika: 1. Czy mogę do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć opłaty czesnego za studia na obydwu kierunkach oraz inne koszty związane z kształceniem (dojazdy; zakup podręczników)? 2. W przypadku możliwości zaliczenia w/w opłat do kosztów uzyskania przychodów- co byłoby w sytuacji gdy z przyczyn ode mnie nie zależnych- nigdy nie rozpoczęła świadczenia usług logopedycznych i pedagogicznych?
   • 02.05.2011Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników a PIT
    Wprawdzie do sezonu wakacyjnego mamy jeszcze trochę czasu, już dziś jednak warto się zastanowić, w jaki sposób ułatwić pracownikom możliwość wysłania dzieci na wakacje, by jednocześnie nie obciążyć ich podatkiem z tego tytułu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje taką możliwość, wymaga jednak spełnienia kilku warunków.
    • 19.04.2011Współpraca taksówkarza z inną firmą nie powoduje utraty prawa do karty
     Podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową, będąc związany umową z firmą prowadzącą m.in. działalność transportową przewozu osób dotyczącą korzystania z wizerunku tej firmy i odpłatnie z centrali radio-taxi, może płacić podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21.12.2010 r., sygn. ILPB1/415-1063/10-4/AMN.
     • 12.04.2011PIT można wysłać do pracownika e-mailem
      Pytanie podatnika: Czy płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku PIT-40 lub informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres elektroniczny pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi stosownej informacji?
      • 05.04.2011Przyspieszona amortyzacja mieszkania
       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką mieszkania, które w 2000 roku kupiła nowe od dewelopera na wynajem. Mieszkanie to od 10 lat wynajmuje. Przez pierwsze lata płaciła podatek ryczałtowy, a od 2009 roku przeszła na opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dotychczas lokalu tego nie amortyzowała. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do naliczania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości lokali mieszkalnych, które aktualnie wynajmuje?
       • 01.04.2011Grunty nie podlegają amortyzacji
        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni (wspólnik spółki cywilnej) na podstawie umowy darowizny stała się właścicielką niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Na tej nieruchomości wspólnicy spółki cywilnej, za zgodą jej właściciela, zamierzają dokonać inwestycji w postaci budowy obiektu gastronomicznego, odliczając przy tym podatek VAT jaki będzie poniesiony na zakup towarów i usług do budowy. Czy spółka cywilna w ewidencji środków trwałych prawidłowo będzie ujmować wartość środka trwałego jako sumę wartości działki oraz nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na budowę?
        • 30.03.2011Zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą w 2011 r.
         Pracownik wykonujący pracę poza granicami kraju najczęściej musi korzystać z noclegu. Często też pracodawca zapewnia pracownikowi nieodpłatne zakwaterowanie podczas pobytu za granicą. Takie świadczenie dla pracownika nie jest oczywiście obojętne podatkowo. Stosunkowo najmniejszym problemem jest nocleg podczas podróży służbowej. Jeżeli pracownik znajduje się w podróży służbowej to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu nocleg lub zwrócić poniesione przez niego wydatki na ten cel.
         • 03.03.2011Umowa pomiędzy małżonkami bez wpływu na opodatkowanie przychodów z najmu
          Pytanie podatnika: Czy zawarta między małżonkami umowa o pobieraniu dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości przez żonę co do wskazanych nieruchomości, a przez Wnioskodawcę co do pozostałych, objętych ustrojem wspólności majątkowej, będzie skutkowała opodatkowaniem tychże otrzymanych kwot odrębnie u żony i odrębnie u męża (a proporcja wartościowa ich nie będzie wynosić 50%:50%)? W jakim terminie małżonkowie mogą zawrzeć ww. umową?
          • 18.02.2011Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników oraz szkoleń dla kontrahentów – zaliczenie wydatków do kosztów
           Imprezy integracyjne to skuteczne narzędzie wykorzystywane przez pracodawców w celu zwiększenia efektywności pracy. Mimo, iż w ogólnym rachunku ekonomicznym działanie takie przynosi wymierne korzyści finansowe, to jednak organizacja tego typu spotkań wiąże się często ze znacznymi nakładami finansowymi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przeprowadzenia szkoleń dla kontrahentów. Możliwość zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnego podejścia organów podatkowych.
           • 07.02.2011Okulary korekcyjne nie powiększą kosztów
            Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na zakup specjalistycznych okularów przeciwsłonecznych zgodnie z zaleceniami lekarza (dołączono kopię faktury) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
            • 18.01.2011Amortyzacja hali magazynowej
             Pytanie podatnika: Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną dla części nie związanej trwale z gruntem budowanej hali magazynowej?
             • 12.01.2011Obowiązki płatnika: Dwie wypłaty w jednym miesiącu
              Pytanie podatnika: Czy ustalając zaliczkę na podatek dochodowy należy brać pod uwagę łączny miesięczny przychód - bez względu na liczbę dokonanych w danym miesiącu wypłat?
              • 07.01.2011Wynajem nieruchomości otrzymanej od spółki
               Pytanie podatnika: Czy nieodpłatnie otrzymaną ze spółki nieruchomość, będącą ich własnością prywatną, małżonkowie, jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą wynająć innemu podmiotowi gospodarczemu z zastosowaniem zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5%?
               • 07.01.2011Pizza dla pracowników może być kosztem
                Pytanie podatnika: Czy pracodawca może uznać rachunki związane z zakupem gotowego posiłku typu catering, jedzenie na wynos, Fast-food, pizza, czy też produkty spożywcze dla pracowników pracujących w godzinach nadliczbowych jako koszty uzyskania przychodów?
                • 23.12.2010Świadczenie usług dla byłego pracodawcy i ryczałt
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo świadczyć usługi dla byłego pracodawcy pozostając podatnikiem opodatkowującym swoje przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego czy też po wykonaniu takiej usługi jest zobowiązany opłacać podatek na zasadach ogólnych?
                 • 08.12.2010PIT: Do pracy na koszt firmy
                  Pytanie podatnika: Czy bezpłatny transport pracowników do pracy i z powrotem dokonywany przez pracodawcę - przy braku środków komunikacji umożliwiających pracownikom stawienie się w pracy i powrót - jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                  • 08.12.2010Kurs języka obcego a przychód pracownika
                   Pytanie podatnika: Czy opłata za kurs języka jest przychodem pracownika i czy należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych po dniu 11 kwietnia 2010 r. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego)?
                   • 01.12.2010Odbudowa środka trwałego: Remont czy ulepszenie?
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaje towary spożywcze w pawilonie handlowym. Przez lata użytkowania część magazynowa ulegała stopniowej dewastacji aż okazało się, że stan techniczny nie pozwala na użytkowanie tej części pawilonu w celach magazynowych. Na podstawie wydanego pozwolenia część magazynowa została rozebrana i w tym miejscu odbudowano magazyn, który wszelkimi parametrami jest zgodny z wcześniejszym zastanym stanem w momencie kupna tegoż pawilonu. Czy poniesione w związku z remontem wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, który można jednorazowo rozliczyć w kosztach prowadzonej działalności w momencie zakończenia remontu?
                    • 01.12.2010Zwrot za wyżywienie podczas podróży służbowej bez PIT
                     Pytania podatnika: 1. Czy nadwyżka kwoty przysługującej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyżywienie podczas podróży służbowej ponad kwotę diety określonej w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia, jest zwolniona z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym wydatek obok faktury wystawionej na spółkę jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentów oświadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                     • 26.11.2010Polisa na życie przedsiębiorcy a koszty podatkowe
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza wykupić ubezpieczenie na życie. Wykup polisy wynika z sytuacji, gdyż firma zajmuje się również sprzedażą bezpośrednią co jest związane ze stałym przemieszczaniem się środkami komunikacji, co może doprowadzić w przyszłości do powstania kolizji. W związku z wydarzeniem losowym firma jednoosobowa nie będzie mogła przez pewien okres czasu zajmować się sprzedażą co wiąże się z częściową utratą przychodu z działalności. Czy w kosztach uzyskania przychodów można uwzględnić ubezpieczenie w prywatnej firmie?
                      • 26.11.2010Strój biznesowy może być kosztem
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza zakwalifikować w koszty uzyskania dochodu zakup stroju biznesowego, który posiada trwałe oznaczenie firmy. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie ubezpieczeń oraz usługi związanej z administracyjną obsługą biura. Czy zakup takiego stroju może być kosztem podatkowym?
                       • 13.10.2010Niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku nie stanowi kosztu
                        Pytanie podatnika: Czy w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie jego likwidacji? Czy koszty związane z rozbiórką budynku zwiększą koszt wytworzenia nowo wybudowanego w przyszłości budynku biurowo-usługowego?
                        • 11.10.2010PKPiR: Księgowanie zwrotu przeterminowanych towarów do dostawcy
                         Pytanie podatnika: Czy postąpiliśmy prawidłowo ujmując fakturę korygującą dotyczącą zwrotu towaru zakupionego w 2009 roku w styczniu 2010, czyli w momencie faktycznego zwrotu przedmiotowych towarów handlowych?
                         • 04.10.2010Opodatkowanie dochodów uzyskanych w trakcie likwidacji spółki jawnej
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca wspólnie z żoną prowadził działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiadał 10% udziałów, a żona 90%. Oboje rozliczali dochody z prowadzonej działalności podatkiem liniowym 19%. W grudniu 2009 r. żona zmarła. W umowie spółki nie było zapisu, że w wypadku śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu, a na jego miejsce wstępuje spadkobierca. W związku z powyższym, spółka została postawiona w stan likwidacji, został powołany likwidator i sporządzony remanent na dzień rozpoczęcia likwidacji. Jeżeli w trakcie likwidacji podmiot będzie przynosił dochody, to w jaki sposób płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
                          • 21.09.2010Karta podatkowa: Zatrudnianie pracowników do utrzymania czystości
                           Pytania podatnika: 1. Czy ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym określa ilość osób jaką można zatrudnić do utrzymania czystości czy decyduje o tym podatnik stosownie do swoich potrzeb? 2. Czy o fakcie zatrudnienia osób do utrzymania czystości podatnik ma obowiązek informować urząd skarbowy?
                           • 16.09.2010KUP: Wydatki na zakup wyposażenia do wynajmowanego lokalu
                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może wymienione składniki wyposażenia zakupionej nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej - wynajmu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącach poniesionych wydatków na podstawie art. 22, ust. 4 i ust. 6b oraz art. 22d, ust.1 ustawy o podatku od osób fizycznych?
                            • 20.08.2010Remont w zamian za czynsz będzie przychodem wynajmującego
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje podpiwniczenie domu na małą gastronomię od 1 lipca 2009 r. Zgodnie z umową najmu i aneksem do niej, Wnioskodawca do końca 2009 r. nie otrzymuje zapłaty za wynajem w zamian za kompensatę - remont zewnętrzny budynku. W jakiej wysokości należy opłacać podatek od wynajmu podpiwniczenia budynku na małą gastronomię i od kiedy 2010 roku?
                             • 12.07.2010Leasing w spadku
                              Pytania podatnika:  Czy w przedstawionym stanie faktycznym: 1. wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego korzystającego, ma wpływ na dalszą kwalifikację zawartej uprzednio umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu? 2. raty leasingowe stanowią przychód finansującego w całym okresie obowiązywania umowy pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych dla tzw. podatkowej umowy leasingu w momencie zawarcia umowy?
                              • 30.06.2010MF: Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych a przychód świadczeniobiorcy
                               Pytanie podatnika: Czy kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                               • 16.06.2010Wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
                                Pytania podatnika: Czy wymagane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, wykorzystywanego dla potrzeb działalności gospodarczej? Czy po wpisaniu samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych można odliczyć od podatku dochodowego jednocześnie koszty paliwa oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu osobowego?
                                • 01.02.2010MF: Wydatki na imprezę integracyjną a przychód pracowników
                                 Pytanie podatnika: Czy pracownicy poniosą jakieś konsekwencje podatkowe z tytułu udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę?
                                 • 11.11.2009Księgowanie usług podwykonawcy w kolumnie 10 PKPiR
                                  Pytania: 1. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów i materiałów wg cen zakupu)? 2. Czy prawidłowym jest księgowanie zakupów związanych z wykonaniem stanowiska targowego (płyty do zabudowy, fotele, sofy, wykładziny [...]) w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 3. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
                                  • 11.11.2009Faktura i dostawa w różnych terminach
                                   Pytanie: W jakim miesiącu i z jaką datą w kolumnie 2 (data zdarzenia gospodarczego) Wnioskodawca powinien ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych, które otrzymał wraz z fakturą w terminie późniejszym (w tym także w miesiącu następnym) w stosunku do daty wystawienia faktury i czy data wpisania do kolumny 2 jest datą poniesienia kosztu?
                                   • 22.09.2009Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami
                                    Kwestia właściwego stosowania metod rozliczania kosztów podatkowych w czasie stanowi obecnie jedno z najciekawszych oraz powodujących najwięcej wątpliwości zagadnień związanych z prawidłowym ustaleniem kwoty kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził do porządku prawnego kategorie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów uzyskania innych niż bezpośrednio z nimi związane. Zastosowana terminologia stwarza wiele praktycznych problemów, ponieważ ustawy podatkowe nie zawierają samodzielnych definicji ww. pojęć. Jak należy rozliczać koszty inne niż bezpośrednio z przychodami związane?
                                    • 28.08.2009Samochód wspólnika w spółce cywilnej – rozliczanie wydatków
                                     Pytanie podatnika: Czy faktury dotyczące eksploatacji samochodu winny być wystawione na wspólnika spółki i jego nr NIP czy na spółkę i jej nr NIP, aby spółka mogła uznać je za koszt uzyskania przychodu spółki podlegający wpisowi do księgi przychodów i rozchodów spółki?
                                     • 25.08.2009Zagraniczne podróże służbowe – rozliczanie wydatków
                                      Zasadą jest, że środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. To pracodawca ma ponosić ciężar kosztów podróży, a zatem ma prawo wybrać środek lokomocji, który w danym wypadku uzna za stosowny. Jeżeli podróż odbywała się środkami komunikacji publicznej, wówczas pracodawca zwraca pracownikowi koszt biletu. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.
                                      • 17.08.2009Krajowe podróże służbowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
                                       Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
                                       • 29.07.2009Faktyczne koszty dojazdu do pracy w rozliczeniu rocznym
                                        Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rocznym rozliczeniu podatku można odliczyć koszty na dojazd do zakładu pracy w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, udokumentowanych opisaną poniżej Kartą Przejazdu wraz z zaświadczeniem?
                                        • 03.04.2009Przedawnienie zobowiązania podatkowego
                                         Pytanie podatnika: 1. Jaka jest podstawa prawna żądania przedłożenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, mając na względzie, iż zobowiązania podatkowe związane z tym zdarzeniem prawnym uległy, zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej przedawnieniu? 2. Na jakiej podstawie naczelnik urzędu skarbowego żąda od podatnika przedłożenia dokumentów w sytuacji, gdy podatnik nie ma obowiązku ich przechowywania?
                                         • 17.12.2008Koszty odliczamy od każdego angażu
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zwrócić się na piśmie do poszczególnych pracodawców o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu przy naliczaniu swojej płacy?
                                          • 10.12.2008Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości rolnych
                                           Pytanie podatnika: Czy przedmiotowa działka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                           • 09.12.2008Ulga uczniowska a podatek liniowy
                                            Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi umniejszyć odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (dawny PIT-4)?
                                            • 08.12.2008Zakwaterowanie i wyżywienie oddelegowanego pracownika a jego przychód
                                             Pytania podatnika: 1. Czy koszt zakwaterowania należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? 2. Czy można wyłączyć z podstawy opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt zakwaterowania w kwaterze prywatnej świadczonej usługi wynajmowania na cele zbiorowego zakwaterowania — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł? 3. Czy koszt wyżywienia należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? Jeżeli któryś z powyższych składników podlega włączeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych to czy należy go ujmować jako składnik wynagrodzenia w wartości brutto czy netto (Spółka nie posiada prawa do odliczenia usług gastronomicznych i noclegowych na podstawie ustawy o VAT)?
                                             • 14.11.2008Amortyzacja używanego budynku niemieszkalnego
                                              Pytanie podatnika: Czy możliwe jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej, tak aby okres amortyzacji wyniósł 10 lat?
                                              • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                                               Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                                               • 23.10.2008Odszkodowanie a franszyza redukcyjna
                                                Pytanie podatnika: Czy wypłacone użytkownikom lokali przez spółdzielnię kwoty odszkodowań z tytułu szkód podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie należy ich wykazywać w PIT-8C?
                                                • 13.10.2008Następstwo prawnopodatkowe
                                                 Pytania podatnika: 1. Czy nowo powstała spółka będzie następcą prawnopodatkowym osoby fizycznej, której całe przedsiębiorstwo zostało wniesione jako aport do spółki z o.o.? 2. Czy nowo powstała spółka będzie miała prawo do rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez osobę fizyczną oraz do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na podatnika – osobę fizyczną? 3. Czy dla faktur wystawionych po dacie przekazania aportem całego przedsiębiorstwa prawo to zachowa osoba fizyczna?
                                                 • 08.10.2008Kara umowna to nie rabat
                                                  Pytanie podatnika: Czy jest podstawa prawna do zmniejszenia przychodów, pomimo tego, że kontrahent odmówił zaakceptowania wystawionych faktur VAT korygujących?
                                                  • 07.10.2008Refakturowanie dostaw mediów
                                                   Pytanie podatnika: Czy można rozliczyć w ten sposób podatek od towarów i usług, tzn. co miesiąc odprowadzać VAT od zaliczek za media, a raz do roku wyrównać to dokładnie do tego co faktycznie przypada na konkretnego najemcę?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »