Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

owul

  • 10.01.2018NSA. VAT: Rozwizanie umowy leasingu finansowego a korekta faktury
    W razie rozwizania umowy leasingu finansowego na skutek okolicznoci, za które korzystajcy ponosi odpowiedzialno, w konsekwencji czego korzystajcy jest zobowizany do natychmiastowego zapacenia finansujcemu wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapaconych rat, pomniejszonych o korzyci, jakie finansujcy uzyska wskutek ich zapaty przed umówionym terminem i rozwizania umowy leasingu, finansujcemu - na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 oraz art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT - przysuguje prawo do korekty faktury dokumentujcej t umow, jeeli prowadzi to do obnienia podstawy opodatkowania z tytuu obnienia ceny lub z tytuu zwrotu towaru (por. art. 29a ust. 10 pkt 1 i art. 29a ust. 10 pkt 2 ww. ustawy).
    • 27.12.2013Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a VAT
        Pytanie podatnika: Czy w przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy Spka, przenoszc koszt ubezpieczenia na Leasingobiorc, upowaniona bdzie do stosowania zwolnienia od opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT?