Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

centralizacja podatku VAT

 • 20.11.2019Różne prewspółczynniki VAT dla różnych sektorów działalności podatnika
  W przypadku, gdy nabywane towary i usługi podatnik wykorzystuje zarówno do działalności gospodarczej, jak i poza nią, ustaleniu wartości naliczonego podatku VAT, jaki będzie mógł odliczyć w zakresie prowadzonej działalności, służy tzw. prewspółczynnik VAT (sposób określenia proporcji). Organy podatkowe stoją niejednokrotnie na stanowisku, że w świetle przepisów ustawy o VAT nie jest możliwe zastosowanie różnych sposobów określenia proporcji w odniesieniu do różnych sektorów działalności jednego podatnika. W wyroku z 2 października 2019 r. ze stanowiskiem tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który orzekł, że w świetle art. 86 ust. 2a ustawy o VAT „...każde nabycie towarów i usług podatnik powinien rozpatrywać oddzielnie, co ewidentnie wymaga stosowania odrębnych prewspółczynników dla różnych rodzajów prowadzonej działalności i różnych nabyć” (sygn. akt I SA/Kr 851/19).
  • 11.08.2017Krajowa Administracja Skarbowa 2017 - 2020: nieco konkretów, trochę beletrystyki
   Opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020. To, co rzuca się w oczy w pierwszej chwili, to oryginalny styl Zarządzenia. Mamy bowiem do czynienia z czymś w rodzaju prezentacji pdf, zawierającej wiele ilustracji, grafik i ogólnych haseł. Cały dokument utrzymany jest w dość beletrystycznym stylu.
   • 13.03.2017Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach
    1. Co oznacza wprowadzenie KAS?  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, że 1 marca 2017 r. przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie.
    • 10.03.2017Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach
     1. Co oznacza wprowadzenie KAS?  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, że 1 marca 2017 r. przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie.
     • 12.01.2017Centralizacja rozliczeń VAT w JST - wyjaśnienia MF
      W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT należny?
      • 11.01.2017Centralizacja rozliczeń VAT w JST - wyjaśnienia MF
       W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT należny?
       • 15.12.2016Rozliczenia VAT. Obowiązek stosowania prewspółczynnika
        Pytanie podatnika: Czy Gmina dokonując po centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy odliczeń podatku VAT od zakupów związanych wyłącznie z działalnością polegającą na dostawie wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, będzie zobowiązana do stosowania przepisów o sposobie określenia proporcji (tzw. prewspółczynniku) zawartych w art. 86 ust. 2a-h ustawy o VAT w odniesieniu do tych zakupów, czy też przepisy te nie będą miały zastosowania, ponieważ należy uznać, że zakupy te nie będą wykorzystywane do działalności innej niż działalność gospodarcza Gminy? 
        • 13.07.2016Podatki 2017: Projekt ws. centralizacji rozliczeń VAT w JST już w Sejmie
         W przyszłym roku wprowadzona zostanie obowiązkowa centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach samorządu terytorialnego (JSR) – wynika z rządowego projektu, który w poniedziałek trafił do Sejmu. Polskie prawo będzie w efekcie dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).
         • 12.07.2016Podatki 2017: Projekt ws. centralizacji rozliczeń VAT w JST już w Sejmie
          W przyszłym roku wprowadzona zostanie obowiązkowa centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach samorządu terytorialnego (JSR) – wynika z rządowego projektu, który w poniedziałek trafił do Sejmu. Polskie prawo będzie w efekcie dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).
          • 08.07.2016Podatki 2017: Nowa ustawa ws. rozliczania VAT przez samorządy
           Od początku nowego roku wprowadzona będzie obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) – wynika z przyjętego w tym tygodniu przez rząd projektu ustawy. Przepisy zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z września 2015 r.
           • 07.01.2014Gminna jednostka budżetowa a VAT po uchwale NSA
            Interpelacja nr 21856 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących stosowania w praktyce przepisów dotyczących podatku od towarów i usług przez gminne jednostki budżetowe
            • 28.11.2013Szacowanie obrotu w podatkowej grupie kapitałowej
             W sytuacji gdy wynagrodzenie z transakcji między należącymi do podatkowej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dostawcą towarów lub usługodawcą a nabywcą (usługobiorcą) - odbiega od wartości rynkowej, nie jest wyłączona możliwość stosowania do takich transakcji norm art. 32 ust. 1-4 ustawy z 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, gdy podatnicy ci nie mają pełnego prawa do odliczenia podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 18.09.2013MF zdradza szczegóły nt. programu e-Podatki
              Już w 2015 r., przy rozliczeniach podatku PIT za 2014 r., fiskus sam wstępnie wypełni zeznania roczne za podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik będzie mógł je zaakceptować, wprowadzić poprawki (np. w sprawie 1 proc. podatku na OPP) lub złożyć deklarację całkowicie samodzielnie – zapowiada Ministerstwo Finansów. W ramach programu e-Podatki zintegrowane zostaną bazy danych dotyczących podatników. Każdy ma mieć także swoje własne „konto podatnika”.
              • 19.09.2011Po co podatnikowi formularz ZAP-3
               Interpelacja nr 23841 do ministra finansów w sprawie likwidacji NIP i wprowadzenia ZAP
               • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (4)
                Na konferencji prasowej mówiono o zmianach "upraszaczających" czy "prostujących". Często zaliczano do nich zmiany polegające na zwiększeniu fiskalizmu (np. zniesienie podwyższonych kosztów przy umowach o dzieło i zleceniu, wprowadzenie niższej stawki amortyzacji na nieruchomości używane itd.). Część zmian ma jednak istotnie charakter precyzujący. W jakim stopniu uproszczą one przepisy zdecyduje Sejm.