Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna na syna firmy

 • 27.04.2018Darowizna przedsibiorstwa na rzecz syna a podatek VAT
  Pojcie „transakcji zbycia” naley rozumie w sposób zbliony do terminu „dostawy towarów” w ujciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynnoci, w ramach których nastpuje przeniesienie prawa do rozporzdzania przedmiotem jak waciciel, np. sprzeda, zamian, darowizn, przeniesienie wasnoci w formie wkadu niepieninego, czyli aportu.
  • 16.04.2018Podatki 2018: Amortyzacja darowanych rodków trwaych
   Pytanie: Czy moliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy podmiot dokonujcy tych odpisów naby wasno rodków trwaych, od których dokonuje odpisów na podstawie zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, lecz przed zmian ustawy o PIT wchodzc w ycie z dniem 1 stycznia 2018 i zmieniajcej brzmienie art. 23 ust.1 pkt 45a teje?
   • 23.01.2017Darowizna przedsibiorstwa. Konsekwencje podatkowe w VAT
    Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Wnioskodawc darowizn przedsibiorstwa, dokonujc darowizny caego przedsibiorstwa, bdzie na Wnioskodawcy ciy obowizek w zakresie nalenego podatku VAT? Czy dokonujc darowizny caego przedsibiorstwa bdzie na Wnioskodawcy ciy obowizek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wczeniej rodków trwaych?
    • 28.11.2016Darowizna firmy dziecku. Skutki w rozliczeniach VAT
     Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Wnioskodawc darowizn przedsibiorstwa, dokonujc darowizny caego przedsibiorstwa, bdzie na Wnioskodawcy ciy obowizek w zakresie nalenego podatku VAT? Czy dokonujc darowizny caego przedsibiorstwa bdzie na Wnioskodawcy ciy obowizek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wczeniej rodków trwaych?
     • 19.03.2015Jakie s granice wydania interpretacji podatkowej?
      Z uzasadnienia: Podany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przysze stanowi jedyn podstaw faktyczn wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja wywoa okrelone w ustawie skutki prawne.
      • 18.12.2014Postpowanie dowodowe w sprawach podatkowych
       Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, e w przekonaniu organu podatkowego dowd taki byby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodw wyraonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, ktra nastpuje dopiero wwczas, gdy uzyskany ju zostanie materia dowodowy w postaci np. protokou przesuchania wiadka czy te opinii biegego.
       • 29.05.2014Konsekwencje przekazania firmy dziecku. Darowizna a PIT
        Pytanie podatnika: Czy przekazanie przedsibiorstwa w formie darowizny synowi bdzie podlegao podatkowi dochodowemu od osb fizycznych?
        • 29.07.2011Przekazanie firmy dziecku nie jest opodatkowane VAT
         Pytanie podatnika: Czy przekazanie synowi w formie darowizny caego przedsibiorstwa wcznie ze wszystkimi rodkami trwaymi, zobowizaniami i nalenociami jest opodatkowane podatkiem od towarw i usug?
         • 20.05.2010Darowizny: Wpata na konto dewelopera nie wyklucza prawa do zwolnienia
          Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytuem darowizny rodkw pieninych, jeeli nabycie to zostao zgoszone organowi podatkowemu we waciwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, ni obdarowany, podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Sformuowanie uyte w art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn "na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, e musi to by konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego.
          • 10.07.2008Nabycie w drodze darowizny przedsibiorstwa osoby fizycznej
           Pytania podatnika: 1. Jakie skutki w podatku dochodowym od osb fizycznych wywoa darowizna przedsibiorstwa na rzecz syna, ktrego celem jest dalsze kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej? 2. Czy nabycie przedsibiorstwa w drodze darowizny bdzie powodowao obowizek podatkowy w podatku dochodowym od osb fizycznych oraz czy otrzymany towar i pozostay majtek bdzie stanowi koszty uzyskania przychodw po stronie obdarowanego?