Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualizacji

 • 01.12.2005Modyfikacja stanowiska rządu w sprawie stawek VAT
  Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała aktualizację stanowiska rządu wobec propozycji dyskutowanych na forum UE dotyczących stosowania obniżonych stawek podatku VAT w związku ze stanem prac nad załącznikiem H do dyrektywy 77/388/EWG.
 • 29.11.2005Pismo p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z dnia 26 sierpnia 2005 r. nr SP-629/033-103/1308/03/MK do Izby Skarbowej w Rzeszowie
  w sprawie wątpliwości dotyczących skutków zastosowanego środka egzekucyjnego dla przerwania biegu przedawnienia w przypadku uchylenia przez Sąd decyzji odwoławczej utrzymującej w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
 • 20.09.2005Interpretacja USIII/443/10/05 z dnia 14.02.2005 r. - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
  Pytanie podatnika: Czy zmiany we wpisie małżonków do ewidencji działalności gospodarczej wymuszone wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nie powodują konsekwencji podatkowych w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług?
 • 05.01.2005Likwidacja działalności - formalności i konsekwencje podatkowe
  Zarówno rozpoczęcie jak i likwidacja działalności wymaga odwiedzin w różnych urzędach i dopełnienia wielu formalności. O ile zagadnieniom rozpoczynania działalności poświęconych jest wiele ogólnodostępnych materiałów, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesłusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji działalności są znaczne, i jeśli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiednią analizą, może się zupełnie niepotrzebnie okazać zbyt kosztowna. Kosztowne może okazać się również niedopełnienie formalności, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych likwidacji działalności gospodarczej.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ]