Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

algorytm wyliczania zdrowotnego

  • 14.09.2007Nowy algorytm podziału środków NFZ
    Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Wprowadzono w nim m.in. korektę dotyczącą udziału kosztów pracy w cenie pojedynczej usługi zdrowotnej.