Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agio amortyzacja

  • 09.03.2017Amortyzacja środków trwałych a koszty uzyskania przychodów
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?