Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akredytacja kuratora

  • 26.08.2011Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych
    Pytanie podatnika: Kiedy można zastosować zwolnienie od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?
  • 28.01.2011Zwolnienie z VAT usług w zakresie edukacji
    Od 1 stycznia 2011 r. zgodnie z treścią art. 43 pkt 26 – 29 ustawy o VAT usługami z zakresu edukacji zwolnionymi od podatku są usługi świadczone przez jednostki, objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, jak i uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.
  • 05.10.2010Czy od przyszłego roku zdrożeją szkolenia?
    24 września 2010 r. Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące zasad opodatkowania działalności edukacyjnej, która obecnie w zdecydowanej większości przypadków podlega zwolnieniu z podatku VAT.