Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

między małżonkami nieodpłatne użyczenie

  • 06.10.2014Umowa użyczenia a koszty uzyskania przychodów
    Pytanie podatnika: Czy na podstawie umowy użyczenia Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia w koszty podatkowe ww. wydatków?
    • 03.10.2014Wydatki na użyczony lokal w kosztach działalności
      Pytanie podatnika: Działalność Wnioskodawczyni jest prowadzona w lokalu należącym do jej męża - między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, a lokal znajduje się w majątku odrębnym jej męża. Na podstawie umowy użyczenia Wnioskodawczyni ma prawo do nieodpłatnego używania całego lokalu, jednak ponosi koszty jego utrzymania, w tym m.in. podatku od nieruchomości, czynszu i innych mediów. W dowodach wpłaty za podatek i media widnieje imię i nazwisko męża Wnioskodawczyni. Czy ww. wydatki będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych?