Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Prawo do emerytury ZUS dla rencistów

 • 08.05.2019Składka zdrowotna: Przedsiębiorca na etacie płaci dwa razy
  Przepisy nakładają obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego tytułu, niezależnie od tego czy w zbiegu pozostają różne tytuły, czy zbiegają się takie same tytuły. Obowiązek odprowadzania składki obciąża zatem np. zarówno pracowników wykonujących działalność gospodarczą, jak również pracowników zatrudnionych w kilku miejscach czy przedsiębiorców, którzy prowadzą kilka działalności. Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego - wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia.
  • 29.04.2019Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne - kiedy, ile i komu
   W maju 2019 r., na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej ustawie.
   • 26.04.2019Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne - kiedy, ile i komu
    W maju 2019 r., na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej ustawie.  
    • 13.02.2019Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
     Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do 28 lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
     • 12.02.2019Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
      Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do 28 lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
      • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty muszą być normalnie opodatkowane
       Biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawką podatku), bez względu na wysokość dochodów, stworzyłoby zamkniętą kategorię podatników cieszących się wyjątkowymi przywilejami. Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
       • 02.08.2018ZUS: Zbieg tytułów do ubezpieczeń
        Wykonując w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów albo będąc jednocześnie pracownikiem i prowadząc własną działalność ubezpieczony będzie miał do czynienia z tzw. zbiegiem tytułów do ubezpieczeń. Tytułem do ubezpieczeń społecznych jest, m.in.: umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności, przebywanie na urlopie wychowawczym, pobieranie zasiłku macierzyńskiego - ZUS w skondensowany sposób przypomina, kiedy nastąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń.
        • 28.02.2018Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
         Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2017 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do 28 lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
         • 17.07.2017Egzekucja abonamentu RTV bez upomnienia?
          Interpelacja nr 13196 do ministra finansów w sprawie egzekwowania opłaty abonamentowej
          • 22.04.2016Jak emeryt może przekazać 1% podatku?
           Interpelacja nr 2291 do ministra finansów w sprawie zmiany formularza PIT-40a umożliwiającej proste przekazywanie przez emerytów 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego
           • 24.02.2016Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.
            Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego. Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
            • 23.02.2016Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.
             Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego. Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
             • 22.01.2016Emerytury: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 2016 r.?
              Interpelacja nr 167 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany wieku emerytalnego
              • 14.07.2015Wyjeżdżający na stałe z kraju tracą dopłatę do emerytury
               Interpelacja nr 33277 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dopłat do emerytur minimalnych wypłacanych przez ZUS osobom wyjeżdżającym na pobyt stały do innych krajów Unii Europejskiej
               • 13.05.2015Na emeryturę nie warto przechodzić w czerwcu
                Interpelacja nr 32310 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obliczania kapitału początkowego osób składających wniosek o emeryturę lub rentę w czerwcu danego roku
                • 27.02.2015Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
                 Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2014 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do 28 lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
                 • 26.02.2015Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
                  Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2014 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do 28 lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
                  • 18.06.2014Prawo do zasiłku chorobowego – ważny wyrok TK
                   Przepisy, zgodnie z którymi emeryci i renciści płacący obowiązkowo składki na ubezpieczenie chorobowe nie mają prawa do zasiłku w przypadku utraty zatrudnienia, są zgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
                   • 05.03.2014Dorabiający emeryt i składki ZUS
                    Pytanie: W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Świadczenie nie jest wysokie i nie wystarcza mi na wszystkie wydatki. Rozglądam się za dodatkowym zajęciem i w związku z tym mam pytanie. Czy wynagrodzenie, np. z umowy zlecenia, dorabiającego emeryta jest oskładkowane?
                    • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja świadczeń
                     Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
                     • 27.06.2012Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne podczas wyjazdów zagranicznych
                      Wakacje tuż, tuż. Na wakacyjne wyjazdy wypełniamy walizki mnóstwem drobiazgów. Warto podczas tych przygotowań nie zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne.
                      • 01.03.2012Emerytury i renty – najważniejsze wskaźniki
                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie internetowej aktualną wysokość najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji od 1 marca 2012 r. oraz nową wysokość dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych.
                       • 16.08.2011Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych
                        Do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej przysługują następujące dodatki i świadczenia:
                        • 25.08.2009Trudności z refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
                         Interpelacja nr 9586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą
                         • 15.12.2008Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia
                          Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza? Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje osobom będącym ostatnio pracownikami: — urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. — bez żadnych dodatkowych warunków dotyczących daty, do której musi być osiągnięty staż pracy czy złożony wniosek, — urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile nie przystąpiły do OFE albo zgłosiły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, a warunki dotyczące osiągnięcia wymaganego stażu i wieku spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.
                          • 10.11.2008Podstawa wymiaru emerytury
                           Interpelacja nr 4865 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego
                           • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
                            Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
                            • 07.07.2008Dokumentowanie zarobków do ustalenia podstawy wymiaru emerytury
                             Interpelacja nr 2476 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie naliczania świadczeń emerytalnych przez ZUS
                             • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
                              Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
                              • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
                               Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
                               • 16.05.2008Refundacja składek z PFRON
                                Interpelacja nr 1737 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS przedsiębiorców będących jednocześnie uprawnionymi do świadczeń rentowych wypłacanych przez ZUS
                                • 08.01.2008Przedsiębiorcy renciści powinni dokonać aktualizacji zgłoszeń
                                 W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. zakresu ubezpieczeń rencistów prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzoną przez nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o SUS), przedsiębiorczy renciści powinni dokonać odpowiednich zmkian w dokumentach zgłoszeniowych ZUS.
                                 • 05.12.2007Renta, emerytura i dochody z pracy
                                  Interpelacja nr 7680 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłacania niektórych świadczeń przez ZUS
                                  • 03.12.2007Kto orzeka o niepełnosprawności?
                                   Interpelacja nr 7352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności
                                   • 24.01.2007Jednorazowy dodatek pieniężny dla najbiedniejszych emerytów i rencistów
                                    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
                                    • 20.12.2006Ubezpieczenie społeczne rencistów prowadzących działalność gospodarczą
                                     Pytanie: 1 stycznia 2007 r. ma wejść w życie przepis, który nakłada na rencistów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Tymczasem słyszałem, że przepis ten nie obowiązuje. Jaka jest tego podstawa prawna?
                                     • 30.10.2006Komu i dlaczego ZUS może zmniejszyć wypłaty z tytułu emerytury lub renty?
                                      Świadczenia z tytułu emerytury lub renty wypłacane są w określonej wysokości uwarunkowanej wieloma czynnikami (ich omówienie wykracza poza ramy tego artykułu). Mimo ustalonej decyzją wysokości świadczeń otrzymywanych z tytułu emerytury i renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w niektórych przypadkach zarówno zawiesić prawo do emerytury lub renty jak również zmniejszyć świadczenia przysługujące uprawnionym z tego tytułu.
                                      • 17.05.2006Renciści i składki ZUS
                                       Pytanie: Mam pytanie dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne rencistów, których wprowadzenie odroczono niedawno do 1 stycznia 2007 r. Czy obowiązkiem tym zostaną objęte wszystkie kategorie rencistów przedsiębiorców?
                                       • 14.03.2006RPO ponownie w sprawie ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
                                        W listopadzie pisaliśmy o wystąpieniu Rzecznika do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Opis tego wystąpienia znajduje się tutaj. W odpowiedzi z 27.12.2005 r. Minister poinformował, że zmiany zaadresowane zostały do osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą, a nie do wszystkich osób prowadzących tzw. pozarolniczą działalność, oraz że wprowadzenie od 1.06.2006 r. zmiany dotyczącej zobowiązania do opłacania pełnych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby mające ustalone prawo do renty ma na celu zrównanie pozycji rynkowej rencistów prowadzących działalność gospodarczą z rencistami zatrudnianymi na podstawie umowy o pracę poprzez objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych obydwu grup rencistów. Rzecznik uznał, że odpowiedź nie rozwiązuje problemu, i 6.03.2006 r. ponownie wystąpił do ministra. Ponieważ sprawa ma zasadnicze znaczenie dla szerokiego kręgu ubezpieczonych, publikujemy treść wystąpienia, które prezentuje stanowisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
                                        • 14.03.2006ZUS rozpoczął wysyłkę legitymacji emeryta-rencisty
                                         Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wydawanie legitymacji emeryta-rencisty. Do końca czerwca legitymacje powinny trafić do około 8 milionów emerytów i rencistów w całej Polsce.
                                         • 31.01.2006Dorabiasz do emerytury czy renty – powiadom ZUS
                                          W dniu 31 stycznia 2006 r. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego ZUS w sprawie powiadomienia ZUS o osiągniętych przez emerytów i rencistów przychodach w 2005 r. ZUS przypomina w niej, że emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2005 r.
                                          • 05.01.2006Ulga ZUS dla debiutantów – odpowiedź dla Rzecznika Praw Obywatelskich
                                           Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wystąpienie Rzecznika, w którym zwracał uwagę na braki w zakresie uregulowań dotyczących ulgi w składkach ZUS dla rozpoczynających działalność. Odpowiedź z pewnością nie rozwieje wątpliwości Rzecznika. Dla pełnej jasności sprawy przedstawiamy zarówno opis wystąpienia i odpowiedzi, opublikowany na stronach internetowych RPO.
                                           • 03.08.2005Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – korzystne dla debiutantów
                                            Prezydent podpisał Ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, ważną dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jak już pisaliśmy w poprzednim biuletynie, ustawa wprowadza znaczne preferencje dla przedsiębiorców – debiutantów i przedsiębiorców, którzy od dłuższego czasu już działalności nie prowadzą.