Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja samochodu koszt uzyskania przychodu

  • 13.11.2005Samochód w firmie (1) – amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
    Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
    • 22.08.2005Sposoby amortyzacji składników majątku: amortyzacja liniowa i degresywna
      Amortyzacja liniowa Ponieważ wydatków na zakup lub wytworzenie środków trwałych nie możemy zaliczyć w koszt jednorazowo i bezpośrednio jeżeli ich wartość początkowa przekracza 3500 zł, ustawodawca dał możliwość zaliczenia ich w koszt na raty - za pomocą tzw. odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają również utratę wartości środka trwałego w trakcie używania. Ponieważ środki różnią się przewidywanym okresem zużycia, stosowane są dla nich różne stawki amortyzacyjne.

    « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]