Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-529/14-2/MK

 • 14.03.2016Skutki podatkowe wymiany udziaw
  Pytanie podatnika: Czy wskazana w opisie zdarzenia przyszego Wymiana udziaw bdzie dla Wnioskodawcy neutralna na gruncie podatku dochodowego od osb fizycznych, tj. czy w zwizku z aportem udziaw Spki A do Spki B w zamian za udziay Spki B, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychd podlegajcy opodatkowaniu?
  • 01.03.2016Podstawa opodatkowania w PCC przy aporcie w postaci nieruchomoci
   Pytanie podatnika: Czy w sytuacji wniesienia przez wsplnika Wnioskodawcy wkadu w postaci nieruchomoci, podstaw opodatkowania w zakresie podatku od czynnoci cywilnoprawnych, w zwizku ze zmian umowy Spki, powinna by warto wkadu zadeklarowana (okrelona) w umowie Spki, nawet jeeli zostaa ona okrelona w wysokoci niszej od wartoci okrelonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC?
   • 09.02.2016Paliwo a PIT pracownika. Sdy po stronie podatnikw
    Wszyscy wiemy, e organy podatkowe czasem zbyt restrykcyjnie interpretuj przepisy podatkowe i chc opodatkowa niemal wszystko. Na szczcie po stronie podatnikw staj sdy. Wykazuj si wikszym rozsdkiem, jak chociaby w sprawie opodatkowania uywania subowych samochodw do celw prywatnych.
    • 08.02.2016Paliwo a PIT pracownika. Sdy po stronie podatnikw
     Wszyscy wiemy, e organy podatkowe czasem zbyt restrykcyjnie interpretuj przepisy podatkowe i chc opodatkowa niemal wszystko. Na szczcie po stronie podatnikw staj sdy. Wykazuj si wikszym rozsdkiem, jak chociaby w sprawie opodatkowania uywania subowych samochodw do celw prywatnych.
     • 05.02.2016Nienalenie pobrane zaliczki na podatek dochodowy a korekta PIT-11
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. potrca zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych w zawyonej wysokoci, uznajc niesusznie, e pracownicy osigaj przychd podatkowy z tytuu dojazdw samochodami subowymi z miejsca zamieszkania na lokalizacj projektow. Warto tego przychodu nie powinna bya by uwzgldniana w kalkulacji miesicznych zaliczek na PIT w ww. okresie. Czy Wnioskodawca ma obowizek korygowania informacji PIT-11?
      • 27.01.2016Deklaracja PIT-4R za rok 2015
       Deklaracj PIT-4R, stosownie do postanowie art. 42 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm.; dalej: ustawa o PIT), skada si w terminie do koca stycznia roku nastpujcego po roku podatkowym. W 2016 r. 31 stycznia przypada w niedziel, w zwizku z czym – na podstawie art. 12 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm.; dalej: O.p.), ktry stanowi, e jeeli ostatni dzie terminu przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie terminu uwaa si nastpny dzie po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba e ustawy podatkowe stanowi inaczej – termin ten minie 1 lutego 2016 r.
       • 26.01.2016Deklaracja PIT-4R za rok 2015
        Deklaracj PIT-4R, stosownie do postanowie art. 42 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm.; dalej: ustawa o PIT), skada si w terminie do koca stycznia roku nastpujcego po roku podatkowym. W 2016 r. 31 stycznia przypada w niedziel, w zwizku z czym – na podstawie art. 12 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm.; dalej: O.p.), ktry stanowi, e jeeli ostatni dzie terminu przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie terminu uwaa si nastpny dzie po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba e ustawy podatkowe stanowi inaczej – termin ten minie 1 lutego 2016 r.
        • 18.01.201620 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
         Podatnicy, ktrzy w 2016 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
         • 15.01.201620 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
          Podatnicy, ktrzy w 2016 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
          • 08.01.2016WSA. Podre subowe: Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
           Z uzasadnienia: Limity zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT nie maj zastosowania w przypadkach, kiedy pracodawca nie rozlicza kosztw podry subowej, w tym diet, w formie ryczatowej, a ponosi bezporednio cae koszty podry subowej. Poza tym, zdaniem sdu, nie mona przypisa jako przychd pracownika wydatkw ponoszonych przez pracodawc na jego wyywienie w czasie podry subowej, jeeli przekraczaj one limity z rozporzdzenia, poniewa realizuje on zadania skarcej, a nie wasne.
           • 30.12.2015Skutki darowizny od wsplnika spki cywilnej
            Pytanie podatnika: Czy darowizna czci uamkowej (1/3) nieruchomoci dokonana przez wsplnikw spki cywilnej na rzecz Wnioskodawcy bdzie opodatkowana podatkiem od spadkw i darowizn?
            • 30.12.2015Jak opodatkowa dochd przeznaczony na podwyszenie kapitau zakadowego?
             Z uzasadnienia: Dochd przeznaczony na podwyszenie kapitau zakadowego stanowi przychd z udziau w zyskach osb prawnych. Tym samym w przypadku osb prawnych przychodem jest zarwno warto przyznanej dywidendy, jak rwnie podwyszenie wartoci nominalnej dotychczasowych udziaw lub objcie nowych udziaw. W odniesieniu do podwyszenia kapitau zakadowego w spce komandytowo-akcyjnej, brakuje analogicznego unormowania.
             • 28.12.2015Darowizna nieruchomoci w rodzinie. Z podatkiem czy bez?
              Pytanie podatnika: Czy gdy Wnioskodawca otrzyma od swojego ojca w drodze darowizny nieruchomoci, ktre on naby w drodze spadkobrania po swoich rodzicach (po Wnioskodawcy dziadku i babci) bdzie zwolniony cakowicie z zapaty podatku od spadkw i darowizn?
              • 23.12.2015Opodatkowanie darowizny od fundacji
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku przekazania podopiecznemu (Wnioskodawczyni) otrzymanej przez Fundacj darowizny z polecenia powstanie obowizek uiszczenia podatku od spadkw i darowizn przez podopiecznego, gdy cznie suma wszystkich darowizn przekazanych temu podopiecznemu przez Fundacj w okresie 5 lat przekroczy kwot 4.902 z, jednake adna z darowizn z poleceniem od pierwotnego darczycy w okresie 5 lat nie przekracza kwoty 4.902 z?
               • 22.12.2015Testament i podatek. Warto spadku - liczy si dzie uprawomocnienia 
                Pytanie: Testatorka zmara 2 czerwca br. Pozostawia po sobie testament, w ktrym zapisaa mi cay majtek (poowa mieszkania pooonego oraz kredyt w wysokoci 8 tys. z) oraz polecia mi zorganizowa swj pogrzeb. 16 czerwca 2015 r. w Sdzie Rejonowym zoyem wniosek o otwarcie i ogoszenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku oraz przyjcie spadku wprost. Do tej pory nie doszo do wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy. Czy naleny podatek powinienem opaci od wartoci spadku w chwili otwarcia testamentu to jest chwili mierci testatorki czy z chwili zoenia wniosku do sdu o przyjcie spadku czy te z chwil przyjcia spadku na przyszej rozprawie przed sdem?
                • 18.12.2015Testament i podatek. Warto spadku - liczy si dzie uprawomocnienia 
                 Pytanie: Testatorka zmara 2 czerwca br. Pozostawia po sobie testament, w ktrym zapisaa mi cay majtek (poowa mieszkania pooonego oraz kredyt w wysokoci 8 tys. z) oraz polecia mi zorganizowa swj pogrzeb. 16 czerwca 2015 r. w Sdzie Rejonowym zoyem wniosek o otwarcie i ogoszenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku oraz przyjcie spadku wprost. Do tej pory nie doszo do wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy. Czy naleny podatek powinienem opaci od wartoci spadku w chwili otwarcia testamentu to jest chwili mierci testatorki czy z chwili zoenia wniosku do sdu o przyjcie spadku czy te z chwil przyjcia spadku na przyszej rozprawie przed sdem?
                 • 04.12.2015wita tu-tu. Impreza firmowa bez PIT
                  Organizujc witeczne imprezy, pracodawca nie musi powiksza przychodu pracownikw o wysoko wiadczenia otrzymanego z tytuu tych imprez. Nie mona bowiem okreli wymiernej wartoci przysporzenia ani przyporzdkowa jej danemu pracownikowi.
                  • 03.12.2015wita tu-tu. Impreza firmowa bez PIT
                   Organizujc witeczne imprezy, pracodawca nie musi powiksza przychodu pracownikw o wysoko wiadczenia otrzymanego z tytuu tych imprez. Nie mona bowiem okreli wymiernej wartoci przysporzenia ani przyporzdkowa jej danemu pracownikowi.
                   • 01.12.2015Podatek od samochodu subowego czy rwnie od paliwa?
                    Podatek ryczatowy od wykorzystywania subowych samochodw do celw prywatnych przynajmniej w teorii mia uproci relacj pracownik–urzd skarbowy. Niestety, w praktyce rzeczywisto wyglda nieco gorzej. Problemy z interpretacj ju si pojawiy. Z pewnoci bdzie ich wicej.
                    • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
                     Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
                     • 30.11.2015Podatek od samochodu subowego czy rwnie od paliwa?
                      Podatek ryczatowy od wykorzystywania subowych samochodw do celw prywatnych przynajmniej w teorii mia uproci relacj pracownik–urzd skarbowy. Niestety, w praktyce rzeczywisto wyglda nieco gorzej. Problemy z interpretacj ju si pojawiy. Z pewnoci bdzie ich wicej.
                      • 23.11.2015Pomoc z fundacji. Z podatkiem czy bez?
                       Pytanie podatnika: Czy udzielanie osobom fizycznym pomocy spoecznej bdzie korzystao ze zwolnienia od PIT, a w konsekwencji na Fundacji nie bdzie ciy obowizek realizacji funkcji patnika?
                       • 07.10.2015wiadczenia na rzecz pracownikw a PIT. Czciowo odpatny dowz do i z pracy
                        Pytanie podatnika: Czy warto wiadczenia otrzymanego przez pracownika od Pracodawcy z tytuu organizowanego przez Wnioskodawc przewozu do i z miejsca pracy, o ktrym mowa w Zakadowym Ukadzie Zbiorowym Pracy, w czci finansowanej przez Pracodawc, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a co za tym idzie, czy na podstawie art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca zobowizany jest do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytuu?
                        • 01.10.2015Podre subowe. Ubezpieczenie nie jest przychodem pracownika
                         Jak wynika z najnowszych interpretacji podatkowych oraz wyrokw sdw administracyjnych, zapewnienie przez pracodawc ochrony ubezpieczeniowej swoim pracownikom podczas podry zagranicznych w celach subowych, nie generuje przychodu ze stosunku pracy, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej jako: ustawa o PIT). Podkreli naley, e dla powyszej oceny bez znaczenia pozostaje okoliczno wykupienia polisy imiennej bd te grupowej, bez wskazania nazwisk osb objtych przedmiotow ochron.
                         • 30.09.2015Podre subowe. Ubezpieczenie nie jest przychodem pracownika
                          Jak wynika z najnowszych interpretacji podatkowych oraz wyrokw sdw administracyjnych, zapewnienie przez pracodawc ochrony ubezpieczeniowej swoim pracownikom podczas podry zagranicznych w celach subowych, nie generuje przychodu ze stosunku pracy, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej jako: ustawa o PIT). Podkreli naley, e dla powyszej oceny bez znaczenia pozostaje okoliczno wykupienia polisy imiennej bd te grupowej, bez wskazania nazwisk osb objtych przedmiotow ochron.
                          • 30.09.2015MF. Pomoc rodzicw przy spacie kredytu nie jest darowizn
                           Interpelacja nr 34424 do ministra finansw w sprawie interpretacji przepisw prawa podatkowego
                           • 15.09.2015NSA. Nocleg w hotelu nie jest przychodem pracownika
                            Z uzasadnienia: Ponoszenie przez pracodawc wydatkw w celu zapewnienia noclegw pracownikowi jest wiadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, poniewa to jemu przynosi konkretn i wymiern korzy w postaci prawidowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Zwrotu wydatkw poniesionych przez pracownikw w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i tym samym pobiera i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
                            • 07.09.2015Opodatkowanie najmu prywatnego
                             Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrbne rdo przychodw: najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnie dzieraw, poddzieraw dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadnikw majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz
                             • 01.09.2015Outplacement zwolniony z PIT
                              W trosce o pracownikw coraz wicej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie maj na celu aktywizacj zawodow osb zwalnianych z przyczyn lecych po stronie dotychczasowego pracodawcy.
                              • 31.08.2015Outplacement zwolniony z PIT
                               W trosce o pracownikw coraz wicej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie maj na celu aktywizacj zawodow osb zwalnianych z przyczyn lecych po stronie dotychczasowego pracodawcy.
                               • 17.08.2015Zagraniczne szkolenie a przychd podlegajcy PIT
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w zwizku z otrzymaniem nieodpatnych wiadcze opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku?
                                • 07.08.2015Obowizki patnika. Dofinansowanie przedszkola zakadowego ze rodkw ZFS
                                 Pytanie podatnika: Czy pracownik, ktrego dziecko uczszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytuu przychd, od ktrego Wnioskodawca - jako patnik - powinien pobra i odprowadzi zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                 • 04.08.2015Samochody subowe. Czy benzyna jest przychodem pracownika?
                                  Uywanie samochodu subowego do celw prywatnych wie si z koniecznoci zapacenia podatku przez pracownika. PIT pobiera si w formie ryczatu w wysokoci uzalenionej od pojemnoci auta. A czy trzeba rwnie oddzielnie opodatkowa warto benzyny, ktr wykorzystuje pracownik? Zobaczmy.
                                  • 03.08.2015Samochody subowe. Czy benzyna jest przychodem pracownika?
                                   Uywanie samochodu subowego do celw prywatnych wie si z koniecznoci zapacenia podatku przez pracownika. PIT pobiera si w formie ryczatu w wysokoci uzalenionej od pojemnoci auta. A czy trzeba rwnie oddzielnie opodatkowa warto benzyny, ktr wykorzystuje pracownik? Zobaczmy.
                                   • 30.07.2015Refundacja zakupu okularw dla pracownika. Obowizki patnika
                                    Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy pracownik zwrci si z prob o skierowanie na badania przed upywem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza w zwizku z pogorszeniem si wzroku, a lekarz potwierdzi pogorszenie si wzroku i konieczno wymiany dotychczas stosowanych okularw na inne, to koszty przeprowadzonych bada oraz refundacja zakupu okularw stanowi przychd pracownika, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, od ktrego Wnioskodawca jako patnik ma obowizek obliczy, pobra i wpaci do waciwego urzdu skarbowego zaliczk na podatek dochodowy od dokonanej pracownikowi refundacji, a nastpnie uwzgldni ten fakt w informacji PIT-11?
                                    • 27.07.2015Zwrot kosztw podry osobom niebdcym pracownikami a PIT
                                     Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy – jako patniku – bdzie ciy obowizek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w zwizku z wypaceniem zaproszonym gociom krajowym i zagranicznym nalenoci z tytuu zwrotu kosztw i wydatkw za wyywienie oraz nocleg, czy te Wnioskodawca nie ma takiego obowizku z racji tego, e nalenoci te bd korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                     • 22.07.2015PCC a wymiana udziaw
                                      W ramach restrukturyzacji grup kapitaowych dokonuje si wielu zmian wasnociowych. Jedn z czstszych form przeksztace jest dokonanie tzw. wymiany udziaw, ktra moe by neutralna nie tylko na gruncie podatku dochodowego (o czym pisalimy 15 stycznia br.), lecz take na gruncie podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
                                      • 21.07.2015PCC a wymiana udziaw
                                       W ramach restrukturyzacji grup kapitaowych dokonuje si wielu zmian wasnociowych. Jedn z czstszych form przeksztace jest dokonanie tzw. wymiany udziaw, ktra moe by neutralna nie tylko na gruncie podatku dochodowego (o czym pisalimy 15 stycznia br.), lecz take na gruncie podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
                                       • 21.07.2015Przychody pracownika: Paliwo a ryczat samochodowy
                                        Pytanie podatnika: Czy Spka postpuje prawidowo wyliczajc warto nieodpatnego przychodu dla pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celw prywatnych uznajc, e wartoci kwot okrelonych w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuj take warto nieodpatnego przychodu dotyczc kosztw paliwa zakupionego przez pracodawc?
                                        • 16.07.2015Skutki podatkowe wypaty zachowku
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca prosi o wykadni przepisw dot. zwolnienia od podatku od zachowku zasdzonego wyrokiem z 20 grudnia 2013 r. i wypaconego w styczniu 2015 r., nalenego po ojcu zmarym w listopadzie 2004 r. w sytuacji nabycia prawa do dania zachowku dopiero w 2011 r. Czy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od zachowku po jego ojcu? Jak z podatkiem od odsetek ustawowych, ktre towarzysz zachowkowi?
                                         • 09.07.2015Zwrot VAT za materiay budowlane. Zakupy przed nabyciem mieszkania
                                          Czy do wniosku o zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. mona zaczy faktury za materiay budowlane i wykoczeniowe wystawione przed kocowym odbiorem lokalu, ale po zawarciu przedwstpnej umowy sprzeday? Czy bd one brane pod uwag przez organ podatkowy przy rozpatrywaniu ww. wniosku?
                                          • 08.07.2015Zwrot VAT za materiay budowlane. Zakupy przed nabyciem mieszkania
                                           Pytanie: Czy do wniosku o zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. mona zaczy faktury za materiay budowlane i wykoczeniowe wystawione przed kocowym odbiorem lokalu, ale po zawarciu przedwstpnej umowy sprzeday? Czy bd one brane pod uwag przez organ podatkowy przy rozpatrywaniu ww. wniosku?
                                           • 06.07.2015Czy akcje fantomowe s przychodem pracownika?
                                            Pytanie podatnika: Czy przyznanie Uczestnikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegajcego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikajcych z akcji fantomowych, czyli w momencie, w ktrym wypata z Programu stanie si nalena (a nie na adnym wczeniejszym etapie), ktry w konsekwencji stanowi bdzie przychd z kapitaw pieninych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i w zwizku z tym na Spce nie bd ciyy obowizki patnika w rozumieniu przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ale obowizki informacyjne polegajce na sporzdzeniu informacji PIT-8C?
                                            • 03.07.2015Najem prywatny. Od 2015 r. owiadczenie o najmie maonkw skada si tylko raz
                                             Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowizujcymi od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca postpi susznie z prawem nie skadajc do dnia 20 stycznia 2015 r. owiadczenia o opodatkowaniu caoci przychodu z najmu przez jednego z maonkw w 2015 r.? Czy zgodnie z nowymi przepisami Wnioskodawca rozlicza w 2015 r. przychody ze wsplnego z on najmu nieruchomoci podatkiem w postaci ryczatu ewidencjonowanego w wys. 8,5% - jak to czyni w latach poprzednich?
                                             • 19.06.2015Przychody podatkowe: Aport z agio
                                              Pytanie podatnika: Czy nadwyka wartoci rynkowej przedmiotu wkadu nad wartoci nominaln obejmowanych udziaw sp. z o.o. (agio), stanowi bdzie dla Wnioskodawcy przychd podatkowy?
                                              • 16.06.2015NSA. Szkolenia zawodowe a przychd pracownika
                                               Z uzasadnienia: Nie jest moliwe okrelenie zindywidualizowanej wartoci wiadcze uzyskiwanych przez pracownika, a zatem brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytuu finansowania przez pracodawc kosztw uczestnictwa pracownikw w zajciach dodatkowych i uroczystej kolacji w czasie wolnym od obowizkowego szkolenia zawodowego. Wykadnia, ktra utosamia otrzymanie nieodpatnego wiadczenia z moliwoci wzicia przez pracownika udziau w spotkaniu organizowanym przez pracodawc i ktra nie uwzgldnia, czy pracownik wzi udzia w spotkaniu oraz czy i w jakim stopniu skorzysta z oferowanych wiadcze, stanowi rozszerzajc interpretacj przepisw prawa.
                                               • 09.06.2015NSA. Wygrana w konkursie dla pracownikw a przychd w PIT
                                                Z uzasadnienia: O zakwalifikowaniu wiadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, decyduje okoliczno, czy moe je otrzyma wycznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykuu, czy take inna osoba, niezwizana (aktualnie lub w przeszoci) z tego rodzaju stosunkiem prawnym. Zatem, przychd zwizany z uzyskiwaniem nagrd z tytuu udziau w konkursach adresowanych wycznie do pracownikw moe by traktowany jako przychd ze stosunku pracy.
                                                • 08.06.2015PIT. Subowy telefon komrkowy a przychd pracownika
                                                 Czsto zdarza si, e pracodawcy przekazuj swoim pracownikom telefony komrkowe. Komrki zazwyczaj maj pomaga w wykonywanej pracy. Czasem jednak pracownicy mog korzysta z nich rwnie w celach prywatnych. Czy pracownik musi w takiej sytuacji zapaci podatek? Zobaczmy.
                                                 • 01.06.2015PIT. Subowy telefon komrkowy a przychd pracownika
                                                  Czsto zdarza si, e pracodawcy przekazuj swoim pracownikom telefony komrkowe. Komrki zazwyczaj maj pomaga w wykonywanej pracy. Czasem jednak pracownicy mog korzysta z nich rwnie w celach prywatnych. Czy pracownik musi w takiej sytuacji zapaci podatek? Zobaczmy.
                                                  • 21.05.2015Diety podrne dla pracownikw a podatek dochodowy
                                                   Tezy: Otrzymywane przez pracownikw przebywajcych w podry subowej diety, w tym take nalenoci powstae przy zastosowaniu przesanek obniajcych warto diety powodujce przyjcie wartoci ujemnej diety (tzw. dieta ujemna) mieszcz si w ramach ustawowego zwolnienia podatkowego, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f., i z tego wzgldu nie mog podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych jako zwizane ze stosunkiem pracy, czy te jako inne nieodpatne wiadczenie. W konsekwencji pracodawca w sytuacji wystpienia ujemnej wartoci diety nie bdzie zobowizany do odprowadzania zaliczek na podatek w zwizku z takimi nalenociami.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »