Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

poradnik vat 2014

 • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
  Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
  • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
   Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
   • 15.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
    Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
    • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
     Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
     • 10.11.2016Procedura kwalifikowania w ramach MP budzi wtpliwoci
      Interpelacja nr 6625 do ministra rozwoju w sprawie definicji mikro-, maych i rednich przedsibiorstw
      • 27.06.2014Poradnik turysty: Numery alarmowe w UE, usugi o podwyszonej patnoci i roaming
       Urzd Komunikacji Elektronicznej po raz kolejny uczestniczy w akcji informacyjnej pt. „Przed wakacjami - co warto wiedzie?”. Jej celem jest zwrcenie uwagi konsumentw na te kwestie, ktre mog okaza si istotne podczas letniego wypoczynku. Jak co roku UKE przypomina o numerach alarmowych i spoecznych, pod ktrymi na terenie caej Unii Europejskiej mona uzyska pomoc w razie wypadku, niebezpiecznego zdarzenia lub zgosi sytuacj zagraajc naszemu bezpieczestwu. Przestrzega take przed nierozwanym korzystaniem z usug o podwyszonej patnoci, tzw. Premium Rate, a take podaje aktualne informacje na temat cen usug roamingowych na terenie Unii Europejskiej.
       • 22.02.2010Odpatne zbycie nieruchomoci – opodatkowanie przychodu (dochodu)
        Ministerstwo Finansw udostpnio podatnikom poradnik dotyczacy opodatkowania przychodu (dochodu) z odpatnego zbycia nieruchomoci. Poniewa odpatne zbycie nieruchomoci i jego skutki podatkowe rodz wiele pyta, publikujemy informacje ministersrstwa, ktre bd na pewno dobrym wstpem do dokadnego poznania tej tematyki.